Συνεδρίαση με θέμα:”Εκπαίδευση καινοτομία και ανάπτυξη”.