Επικοινωνία

Με το www.esos.gr μπορείτε να επικοινωνείτε:
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τηλ. 210-4833190 e-mail: press@esos.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Τηλ. 210-4833190 e-mail: info@esos.gr
TEXNIKO TMHMA: Τηλ. 210-4833190