ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ

-Τηλεφωνικός κατάλογος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Αμιγή Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού

- Στοιχεία Επικοινωνίας Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης εξωτερικού

- Κατάλογος Επικοινωνίας Α.Ε.Ι. - Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

- Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

- Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

- Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

- Στοιχεία Επικοινωνίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών της χώρας

- Στοιχεία Επικοινωνίας με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΣ