Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Δείτε το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο Λύκειο

Οι Πανελλαδικές ονομάζονται «Κεντρικά Οργανωμένες Εξετάσεις»
Δημοσίευση: 28/08/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας, θα καταθέσει σύντομα σε διαβούλευση  το Σχέδιο Νόμου για τις αλλαγές στο Λύκειο  και του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση την πρόταση του ΙΕΠ.

Ειδικότερα τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου έχουν ως  εξής:

1. Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Επί δεκαετίες η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθηλωθεί με όριο το 15ο έτος. Επεκτείνουμε την υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18ο έτος για τη γενιά που ξεκινά το σχολικό έτος 2017-8 την Α΄ Λυκείου.

2. Εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου

Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας).

3. Τάξεις γενικής παιδείας οι Α΄ και Β΄ λυκείου, τάξη προπαρασκευής η Γ΄ λυκείου.

Η Α΄ τάξη του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, αποτελεί συνέχεια του γυμνασίου, δηλαδή σχεδόν όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους/ες.

Η Β΄ τάξη είναι μια μεταβατική τάξη, προβλέπονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης, στο ΕΠΑΛ με τη μορφή μαθημάτων τομέα).

Στη Γ΄ τάξη, που είναι τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα, με λίγες διδακτικές ώρες αφιερωμένες στα κοινά για όλους μαθήματα.

4. Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ: Λιγότερα μαθήματα, πολλές ώρες το καθένα

Επιδιώκεται αύξηση των ωρών ανά μάθημα και μείωση των μαθημάτων. Στη Β΄ ΓΕΛ τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4/ωρα και στη Γ΄ ΓΕΛ είναι 6/ωρα.

Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνονται τα εξής:

α) τα «ειδικά» μαθήματα (σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες) διδάσκονται στο σχολείο, δεν επαφίενται σε εξωσχολική προετοιμασία,

β) όλα τα εξάωρα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές/τριες είναι μαθήματα που μετράνε στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ, (άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο), οπότε θεραπεύεται η παθογένεια της αδιαφορίας που παρατηρείται σήμερα στα μαθήματα που δεν παίζουν ρόλο στην εισαγωγή,

γ) επειδή αφιερώνονται 6 ώρες στα 4 μαθήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, μειώνεται η ανάγκη εξωσχολικής υποστήριξης.

Αν κάποιος μαθητής/τρια δεν προτίθεται να συνεχίσει σπουδές στην τριτοβάθμια, επιλέγει μαθήματα που δίνουν εφόδια για την επαγγελματική ζωή του/της (ξένες γλώσσες, πληροφορική, πρακτική λογιστική, κ.ά.).

Στη Β΄ ΓΕΛ

στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 18 μαθήματα (16 υποχρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 ώρες διδασκαλίας)

στο προτεινόμενο 10 συνολικά (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες διδασκαλίας).

Στη Γ΄ ΓΕΛ

στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 15 μαθήματα (9 υποχρεωτικά και 5 προσανατολισμού και 1 επιλογής σε 32 ώρες)

στο προτεινόμενο υπάρχουν 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής σε 29 ώρες)

5. Το απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες

Το απολυτήριο της Γ΄ λυκείου προκύπτει:

Α. Σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς των δύο τετραμήνων. Οι βαθμοί των τετραμήνων λαμβάνουν υπόψη τη συνολική συμμετοχή στην τάξη, καθώς και από:

- το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου το οποίο διεξάγεται σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα),

- μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος, που κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου.

Β. Σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς κεντρικά οργανωμένων εξετάσεων στις οποίες τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα.

Το διαγώνισμα τετραμήνου και η εκτενής εργασία, που αξιολογούνται ανώνυμα, μειώνουν τις πιέσεις των γονιών προς τους/τις εκπαιδευτικούς για υψηλούς βαθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών τους. Μαζί με τη συμμετοχή στις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις συμβάλλουν στο κύρος του απολυτηρίου και στην αξιοπιστία του. Έτσι, ενώ το Απολυτήριο αποτυπώνει κυρίως ενδοσχολικές διαδικασίες, υπόκειται και σε κάποιες εξωτερικές «αντικειμενικές» διαδικασίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητά του.

6. Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια

Κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο: τέλος Ιανουαρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου) και τον Ιούνιο. Τα διαγωνίσματα του Ιανουαρίου θα συμμετέχουν στον βαθμό πρόσβασης με ένα ποσοστό μόνο αν βελτιώνουν τον βαθμό του Ιουνίου, αλλιώς δεν θα μετράνε. Αυτή η ευκαιρία για βελτίωση είναι ένα πολύ σημαντικό «μπόνους» για τους μαθητές και ταυτόχρονα «αποδραματοποιεί» τις τελικές εξετάσεις.

Ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει από κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις και από τον βαθμό του απολυτηρίου.

Την πρώτη χρονιά εφαρμογής η συμμετοχή του απολυτηρίου στον βαθμό πρόσβασης θα είναι περιορισμένη (μέγιστο 20%) και σταδιακά θα αυξάνεται, καθώς θα εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη στην ενδοσχολική αξιολόγηση.

Με το νέο σύστημα, που δεν περιορίζεται στην επίδοση σε τρίωρες πανελλαδικές εξετάσεις αλλά συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ΄ τάξη Λυκείου, η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσδένεται ισχυρότερα στην εντός του σχολείου εκπαιδευτική πράξη.

Οι κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις του Ιουνίου αφορούν τρία μαθήματα. Πλην της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, που είναι μάθημα κοινό για όλους, τα υπόλοιπα δυο είναι μαθήματα εμβάθυνσης που επιλέγει κάθε μαθητής/τρια. Εφόσον επιδιώκει την εισαγωγή του/της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγει ζεύγος μαθημάτων που δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Ως 3ο μάθημα εμβάθυνσης

•    είτε επιλέγει μάθημα που συνδυάζεται με κάποιο μάθημα του αρχικού ζεύγους δημιουργώντας νέο ζεύγος, που δίνει πρόσβαση και σε άλλο επιστημονικό πεδίο,

•    είτε επιλέγει μάθημα που προαπαιτείται για συγκεκριμένα τμήματα (σε συνδυασμό με το ζεύγος που επέλεξε), δηλ. σχέδιο, ξένες γλώσσες, μουσική,

•    είτε απλώς επιλέγει ένα μάθημα που τον ενδιαφέρει.

7. Αλλαγές περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης

Οι αλλαγές στη δομή θα συνοδευτούν με περαιτέρω αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων (διεπιστημονική προσέγγιση, συσχέτιση με την πραγματικότητα…) και στις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης. Παράλληλα, θα μεταβληθεί και ο τρόπος αξιολόγησης, ώστε να μην αξιολογείται η ικανότητα απομνημόνευσης αλλά η ικανότητα αναπλαισίωσης της γνώσης σε νέο, άγνωστο περιβάλλον.

Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

8. Στόχος ο δημοκρατικός, ενεργός, σκεπτόμενος, δημιουργικός πολίτης: Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές κοινότητες

Παρά τον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της Γ΄ λυκείου η τάξη αυτή υπηρετεί και τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται και με την ανανέωση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων που εμπεδώνουν τις αρχές της δημοκρατίας και με την εισαγωγή του δίωρου των συλλογικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (δράσεις αλληλεγγύης, οικολογικές, καλλιτεχνικές…) στον σχεδιασμό των οποίων θα παίζουν σημαντικό ρόλο οι μαθητικές κοινότητες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΎΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ  ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ

Σχόλια (30)

 
Δέσποινα
14 Μαρ 2019 16:58

Τα παιδαγωγικά που βρίσκονται ;;;;

 
Ε ???
29 Ιουλ 2018 20:22

Θα εφαρμοστεί στους μαθητές που θα είναι Β' λυκείου φέτος; ...ή πάει για αργότερα;

 
alkis
01 Σεπ 2017 00:07

ερώτηση προς το "Αλέξη" που έγραψε στο πρώτο σχόλιο:
να αυξήσουμε το ωράριο σε 40 ή και 50 ή και 60 ώρες την εβδομάδα για να έχουν δουλειά όλοι οι καθηγητές?

 
Δημήτρης
30 Αυγ 2017 18:08

Σας σιχάθηκα όλους, 42 χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης και μπορώ να πω ότι το μόνο "πρόβλημα" με το οποίο ασχολούνται όλες οι κυβερνήσεις είναι η ονομασία των εξετάσεων...

 
Έφη
30 Αυγ 2017 13:18

Δεν θα σχολιάσω πως σχεδόν όλα τα μαθήματα θα είναι επιλογής. Θα σταθώ στη συγχώνευση-υποβάθμιση της Χημείας με η Βιολογία. (Να την πούμε Χημειοβιολογία;) Όχι πως έγινε με κάποια επιστημονικο-παιδαγωγικά κριτήρια. Απλώς δεν τους έβγαιναν τα μαθήματα για τις επιστήμες υγείας. Είναι λάθος μόνο δύο μαθήματα να καθορίζουν την είσοδο σε κάθε πεδίο. Έτσι θα κάνουν την Έκθεση ρυθμιστή για την είσοδο στην Ιατρική ή στο Πολυτεχνείο.

 
Αθηνά
30 Αυγ 2017 09:53

Τι δεν καταλαβαίνετε? Απλά "κάποιοι" δεν θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Ο ανεκπαίδευτος πολίτης είναι και πιο χειραγωγήσιμος !!!

 
John john
29 Αυγ 2017 23:23

Το νομοσχέδιο ..θα πρέπει όλοι να συνομολογησουμε ..είναι ένα ακόμη βήμα προς τη τελειότητα...όπως άλλωστε όλοι οι τομείς που η χωρα μας τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί..Με μερικές μόνο ελάχιστες βελτιώσεις..θα μπορούσε να κατακτήσει τα πρωτεία ως εκπαιδευτικό σύστημα ..Αν εισάγουμε την χειροπλεκτικη .ή ακόμη καλύτερα την πλεκτική εν γένει ...πουλόβερ καλάθια κλπ..στις εισαγωγικές ιατρικής και Πολυτεχνείου θα θριαμβευσουμε απέναντι στα εκπαιδευτικά
συστήματα Κίνας και νοτιοανατολικής Ασίας..
Επίσης θα πρέπει οι μαθητές μας να εξετάζονται στο οριγκάμι ...έτσι κατατροπωνουμε Ιάπωνες και Αμερικανούς Νάσα κλπ..θα φτιάχνουμε τέλεια αεροπλανακια ...και το πιο τέλειο αεροπλανακι θα περνάει υποτροφία στο Πολυτεχνείο στην αεροναυτική.. παρόμοια η πιο τέλεια βαρκούλα θα εισάγεται πάραυτα στη σχολή ναυπηγών...νομίζω ότι αγγίζουμε σιγά σιγά το μεγαλείο μιας υπερδύναμης ...

 
Κωστας Δ
29 Αυγ 2017 22:23

Το σύστημα είναι λανθασμένο στον αριθμό των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Δε γίνεται μόνο με 2 μαθήματα κατεύθυνσης να εισάγονται σε σχολές. Το έλλειμμα σε γνώσεις θα είναι καθοριστικό για τις σπουδές τους. Είναι δυνατό να εισάγονται σε Πολυτεχνεία μόνο με Μαθηματικά και Φυσική, χωρίς Χημεία ή Πληροφορική (ανάλογα με το τμήμα); Θα γίνεται κάποιος χημικός ή χημικός μηχανικός χωρίς να εξετάζεται στη Φυσική;
Είναι δυνατό να ενοποιηθεί η Βιολογία με τη Χημεία; Ποιος θα κάνει το μάθημα; Θα το μοιράζονται Βιολόγοι και Χημικοί; Τα θέματα θα είναι μοιρασμένα; Με πιο επιστημονικό ή παιδαγωγικό κριτήριο γίνεται η ενοποίηση;
Και κάτι άλλο... Αν με τα 4 μαθήματα η Έκθεση ήδη έπαιζε μεγάλο ρόλο για την εισαγωγή σε Πολυτεχνικές ή Ιατρικές σχολές, φανταστείτε τώρα που τα μαθήματα θα είναι μόνο 3 πόσο ρόλο θα παίζει... Είναι δίκαιο αυτό;

 
@επαρχια
29 Αυγ 2017 20:07

20%*20+80%*0=4
μπορεί να μην ξαναδωσει και να σπουδασει στην επαρχια

 
xyz
29 Αυγ 2017 20:03

Όλα καλά και υλοποιήσιμα, αλλά οι έμπειροι εκπαιδευτικοί που "τα χαράματα της ίδιας μέρας" θα καταθέτουν θέματα σε ειδική πλατφόρμα θα μπορούν να ξυπνάνε νωρίς ή θα μένουν άγρυπνοι?

 
Επαρχία
29 Αυγ 2017 18:54

Στην Γ', αν κάποιος μαθητής γράψει ένα ...20 στις εξετάσεις Ιανουαρίου, μπορεί να μην ξανασχοληθεί με το μάθημα και να δώσει λευκή κόλλα τον Ιούνιο, αφού θα προσμετράται ο βαθμός του Ιανουαρίου ο οποίος "βελτιώνει" αυτόν του Ιουνίου. Είναι σωστό αυτό;

 
Αφροδίτη
29 Αυγ 2017 17:45

Η Νομική, το Πολιτικό, η Παντειος υπάγονται στις "Φιλοσοφικές" Σχολές;;;;;; Ποιο θα είναι το μάθημα επιλογής -κατεύθυνσης των μαθητών -υποψηφίων φοιτητών μια που κατά τα λεγόμενα του Υπουργού η Γ λυκείου θα είναι προπαρασκευαστική των ΑΕΙ

 
Mira
29 Αυγ 2017 14:47

Θα είχε κάποιο ενδιαφέρον κάποτε να βλέπαμε ένα σχέδιο για την παιδεία που να ταιριάζει στην
Ελλάδα, στη δική της πραγματικότητα και στο δικό της σχέδιο για το μέλλον. Ενα σχέδιο που να είναι πρακτικό, που να μπορεί να εφαρμοστεί...και να μην στηρίζεται στην καλή ίσως (μα τελείως θεωρητική) πρόθεση του κάθε υπουργού και των συμβούλων του. Εξωτερικοί αξιολογητές??? Ξέρει κανείς μαθηματικά??? Για όλα τα μαθήματα, για κάθε μαθητή της χώρας θα κατατίθενται εργασίες σε ειδικές πλατφόρμες!!! Ποιοί θα διορθώνουν? Φθάνουν σε αριθμό οι διορθωτές ώστε όλα να γίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα? Θα υπάρχει αμοιβή ή θα εμπίπτει στα υποχρεωτικά καθήκοντα των ήδη κακοπληρωμένων καθηγητών?? Οπως σωστά αναφέρθηκε ήδη πως γίνεται έλεγχος ποιος έκανε την εργασία. Ο μαθητής, ο γονιός ή ......κάποιος άλλος. Η αλλαγή δεν έρχεται ξεκινώντας από τον τρόπο εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο........ η αλλαγή νοοτροπίας δεν πραγματοποιείται στα 15 ή 16 . Μαθαίνεις από νωρίς να αγαπάς τη γνώση, το βιβλίο, βρίσκεις ή σου δίνουν κίνητρα από νήπιο....! Μετά είναι αργά......!

 
oo
29 Αυγ 2017 14:34

Εγώ προτείνω για την εισαγωγή στα ΑΕΙ να δίνουν οι μαθητές μόνο θρησκευτικά...

 
Εύα
29 Αυγ 2017 12:10

"...μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος, που κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής ..."

Για να κατατεθεί η εργασία στην ειδική πλατφόρμα θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή! Πώς θα γίνει αυτό εντός του σχολείου? Θα χρησιμοποιούν σε δόσεις το εργαστήριο πληροφορικής? Μισό-μισό τμήμα βέβαια κάθε φορά, για να έχει ο κάθε μαθητής τον υπολογιστή του.

 
Lia
29 Αυγ 2017 11:54

Ας αρχίσουμε να λέμε αλήθειες...

Τα μαθήματα δεν είναι τρία. Πέντε είναι! Τρία+ ένα=τέσσερα,
και η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία= Γλώσσα + Κείμενα.

Τα παιδιά θα εξετάζονται περισσότερες φορές, άρα ΔΕΝ καταργούνται οι Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά θα γίνονται ΔΥΟ φορές το χρόνο!
Θα μειωθεί το άγχος; Θα σταματήσουν τα φροντιστήρια οι μαθητές;

Θα μειωθούν οι επιλογές των μαθητών. Μάλλον θα δίνουν εξετάσεις για περίπου 10 Σχολές; Σε μια χώρα χωρίς επαγγελματικό προσανατολισμό τα παιδιά μας θα μπερδεύονται ακόμη περισσότερο!

Ποια είναι η ευθύνη των εκπαιδευτικών; Έχουν κάποια πρόταση; Συμφωνούν; Διαφωνούν; Οι γονείς τι λένε; Οι μαθητές;

Καλή σχολική χρονιά σε όλους!

 
Μαρία Κ.
29 Αυγ 2017 09:36

Τι σημαίνει Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία; Δηλαδή εκτός από την Έκθεση, θα εξςτάζονται και στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας;

 
Freeman
29 Αυγ 2017 09:33

Ζήτω του κάθε υπουργού παιδείας που έρχεται γεμάτος με νέες ιδέες και μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς τα αποτελέσματα των εκάστοτε αλλαγών φαίνονται μετά από 10 με 15 χρόνια, όταν ο καθένας από αυτούς έχει ξεχαστεί. Ειδικά για την Φυσική που μπορώ να έχω άποψη, για να έχει επιτελέσει το έργο του το Λύκειο θα πρέπει οι απόφοιτοι να εξετάζονται, ανεξάρτητα συστήματος εξετάσεων εισαγωγής, στην ύλη των τριών τάξεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση της γνώσης τους και την κατανόηση των φυσικών εννοιών οι οποίες ενιαία εμπλέκονται και συνδέουν μεταξύ τα διάφορα πεδία της επιστήμης. Ο περιορισμός της εξεταστέας ύλης σε τρία κεφάλαια οδηγεί στο άρρωστο και αντιπαιδαγωγικό φαινόμενο της περιπτωσιολογίας και ασκησιολογίας με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να βλέπουν το θάμνο και να έχουν χάσει το δένδρο.

 
Bill231
29 Αυγ 2017 09:07

ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΧΗΜΕΙΑ Η Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ;;;; ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΛΙ...

 
Bayle
29 Αυγ 2017 08:46

Ομαδοποίηση Χημείας και Βιολογίας .

Αλλή μια παγκόσμια πρωτοτυπία του Υπουργείου !!!

Τελικά είχε δίκιο ο Αλμπερτ .... άπειρη ( και ανίκητη )

 
John
29 Αυγ 2017 08:37

Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε τα εξεταζόμενα αθλήματα για τις στρατιωτικές σχολές και ΤΕΦΑΑ να προετοιμάζονται και στο σχολείο.

 
blogtruman
29 Αυγ 2017 01:51

η οποιαδήποτε ανάμιξη του ενδοσχολικού βαθμού (που βάζουν οι καθηγητές του μαθητή) αλλοιώνει την αξιοπιστία και ισονομία του συστήματος.
Έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν (για 14 χρόνια με τις κατευθύνσεις) σε μικρότερο βαθμό και έδειξε σε τι εξελίσσεται.

Ότι και να γίνει ο βαθμός που βάζει ο καθηγητής θα είναι περίπου 20 (για τους περισσότερους μαθητές) (διότι θα αδικήσει τον μαθητή αν ο συνάδελφός του στο δίπλα σχολείο είναι πιο γενναιόδωρος). Αναμένουμε λοιπόν 20άρια όπου ο καθηγητής του μαθητή έχει λόγο.

Δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ τρόπος να γίνει "αντικειμενικός" πλην των πανελλαδικών εξετάσεων. Αν υπήρχε θα είχε βρεθεί. Ελπίζω στο τελικό σχέδιο να μην υπάρχει ή να μετράει κάτω από 2% για να μην πούνε ότι δεν το χρησιμοποίησαν.

Στην μείωση του ωραρίου υπάρχει "οικονομικό" κίνητρο δλδ μείωση καθηγητών. Ποιες ειδικότητες θα την πληρώσουν σύντομα θα αποκαλυφθεί. Μέχρι τότε όποιος έχει άκρη στο υπουργείο (μάλλον οι "παλαιές" ειδικότητες) θα προσπαθήσει για τον κλάδο του.

Στο τέλος, μετά το "πετσόκομμα" κάποιου κλάδου, ΟΛΑ θα βαπτιστούν "παιδαγωγική αναγκαιότητα" καθώς στα ωραία ονόματα είναι πρώτες οι κυβερνήσεις.

Κατά τα άλλα οψόμεθα αν και συνεχίζω να πιστεύω ότι το σύστημα κατευθύνσεων ήταν το καλύτερο αλλά χωρίς να μετράει ούτε στο ελάχιστο ο ενδοσχολικός βαθμός (ξέρω στη Γ λυκείου τα γενικής παιδείας και "επιλογής" σκοτώνονται αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό και ούτε αυτό το σύστημα θα το αλλάξει αυτό)..

 
Μενεξης Στελιος
29 Αυγ 2017 00:21

Πολυ αξιολογη προταση. Η μειωση των ωρων προερχεται απο τη μειωση μαθηματων. Αυτο πρεπει να μελετηθει και οχι να σχολιαζουμε στο βροντο. Ελπιζω και Πιστευω η διαβουλευση θα βελτιωσει την προταση και το αποτελεσμα θα ειναι πραγματι ικανοποιητικο...

 
Baa Iaa
28 Αυγ 2017 23:31

Δεν είναι άσχημο, αλλά επικίνδυνο αφού δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της αλλαγής που θα επιφέρει. Για τον λόγο αυτό θα ταλαιπωρηθούμε με ψευδο-επιμορφώσεις και τελικά μέχρι να βρούμε μια ισορροπία μέσα από μεγάλες ελλείψεις, τεχνικής φύσεως, θα απογοητευθούμε, όπως πάντα.
Σήμερα υπάρχει μια είδηση για κάποιον νοσοκόμο στη Γερμανία ο οποίος προκαλούσε ανακοπές καρδιάς σε ασθενείς γιατί απολάμβανε στη συνέχεια το αίσθημα πως έσωζε τη ζωή του ασθενούς. Κάποιοι χάσανε τη ζωή τους, σας αφήνω να δείτε τις ομοιότητες. Άντε, πάμε για κανένα ποτάκι ....

 
Αντώνης
28 Αυγ 2017 23:19

Πάρα πολλά σωστά στοιχεία, αποδεικνύει ότι τόσο καιρό γινόταν επεξεργασία, όπως το esos έγραφε, και όχι όπως διάφορες εφημερίδες και ιστοσελίδες διέδιδαν για να πουλήσουν φύλλα. Επιδέχεται σίγουρα βελτίωσης στη διαβούλευση.

Ας ελπίσουμε οι συντεχνιακές απόψεις που ήδη αναδύονται και θα κλιμακωθούν, να μην ναρκοθετήσουν την ανάγκη αλλαγής.
ΗΔΗ ΧΑΘΗΚΑΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ από το επίσης καλό αλλά όχι τόσο τολμηρό σχέδιο Αρβανιτόπουλου, που ακύρωσε ο Μπαλτάς. Ας ελπίσουμε τώρα ο Γαβρόγλου να διορθώσει το λάθος του προκατόχου του.
Σωστή πρόβλεψη για ειδικά μαθήματα επιτέλους και για τους μαθητές που δεν επιθυμούν να δώσουν Εξετάσεις.....

 
jimmys_b
28 Αυγ 2017 23:09

Αξιολογη προταση με αρκετα θετικα στοιχεια.

 
Χρήστος
28 Αυγ 2017 22:42

Υπάρχει πρόνοια και για τις οικονομικές σχολές. (Πατήστε στο σύνδεσμο.)
Ας ελπίσουμε ότι θα αποκατασταθούν οι ερμαφρόδιτες καταστάσεις που επικρατούν και θα εφαρμοσθεί το αυτονόητο!

 
Στάθης
28 Αυγ 2017 21:36

Και οι Οικονομικές Σχολές;
Πως θα περνάνε οι μαθητές στις Οικονομικές Σχολές;

 
Αλέξης
28 Αυγ 2017 20:26

Στη Β τάξη οι 35 ώρες τη βδομάδα γίνονται 34 και στη Γ τάξη οι 32 ώρες γίνονται 29. Στην Α τάξη θα παραμείνουν οι 35 ώρες ή θα έχουμε κι εκεί μείωση; Βέβαια, μείωση ωρών σημαίνει εξοικονόμηση καθηγητών. Φανταστείτε πόσοι καθηγητές θα συμπληρώνουν ωράριο σε άλλα σχολεία και πόσοι θα βγουν υπεράριθμοι...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.