Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ρυθμίζεται νομοθετικά η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια

Η πρόταση του ΙΕΠ
Δημοσίευση: 06/10/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με νομοθετική ρύθμιση στο Σχέδιο Νόμου για το  Εθνικό Σύστημα Επιμόρφωσης  εισάγει ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου το νέο πλαίσιο διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας όλων των εκπαιδευτικών.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας εισήγηση η οποία προβλέπει τα εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Απαραίτητοι όροι για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ανάγκες του σημερινού (δευτεροβάθμιου) σχολείου είναι οι εξής:

1. Ουσιαστική γνώση του επιστημονικού αντικειμένου που καλείται ο/η εκπαιδευτικός να διδάξει, καθώς και εφάμιλλη ικανότητα διδασκαλίας των αντικειμένων της συνολικής επιστημονικής περιοχής στην οποία εντάσσεται η εξειδίκευσή του (π.χ. Χημικός να μπορεί να διδάξει όλες τις Φυσικές Επιστήμες).

2. Ουσιαστική παιδαγωγική και ψυχο-παιδαγωγική εκπαίδευση ώστε ο/η εκπαιδευτικός να μπορεί ν’ αντιμετωπίσει προβλήματα πραγματικής σημερινής τάξης (από ζητήματα -πολιτισμικά και μαθησιακά - διαφοροποιημένων ειδικών αναγκών έως ζητήματα σχετικά με το ρατσισμό και το bullying), προβλήματα ένταξης, προβλήματα εφηβείας και προβλήματα δυναμικής ομάδας και να μπορεί να στηρίζει μαθητές και μαθήτριες συμβουλευτικά και ψυχολογικά.

3. Εμπεριστατωμένη και δοκιμασμένη ικανότητα διδασκαλίας του επιστημονικού πεδίου που αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός, με πρακτική γνώση των ζητημάτων που θέτει η γενική και κυρίως η ειδική διδακτική συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων.

4. Αληθινή πρακτική άσκηση, δηλαδή δια ζώσης εντός της σχολικής τάξης, επιβλεπόμενη από ειδικό σε συνδυασμό με μικροδιδασκαλίες, εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού – και μάλιστα με χρονική διάρκεια που να επιτρέπει βελτίωση και εμβάθυνση της διδακτικής εμπειρίας.

5. Με τα σημερινά δεδομένα τα παραπάνω προσφέρονται - και μάλιστα ούτε εκεί πλήρως (σπανίως είναι δυνατή η πρακτική άσκηση)― μόνο από τα παιδαγωγικά τμήματα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις (άλλων «καθηγητικών» τμημάτων) παρέχεται εκπαίδευση στη διδακτική του αντικειμένου. Και αυτή συνήθως δεν είναι υποχρεωτική ή καλύπτεται μόνο τύποις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

  • Τα μαθήματα του Ειδικού Αντικειμένου και της γενικότερης γνωστικής περιοχής που καλούνται να κατέχουν οι απόφοιτοι ώστε να μπορούν να διδάξουν ενότητες μαθημάτων στο σχολείο (π.χ. Φυσικές Επιστήμες και όχι μόνο Φυσική) παρέχονται (1) από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και (2) τις Σχολές (κυρίως για τα μαθήματα των άλλων αντικειμένων της ενότητας, π.χ. όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών) κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών - ως μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής ή και εκτός προγράμματος πτυχίου.
  • Τα μαθήματα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα προσφέρονται ή (1) από τα Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών (όπου αυτό είναι δυνατό) ή κυρίως (2) από: (α) την προς ίδρυση ειδική Δομή υπό την ευθύνη της Συγκλήτου ή (β) το ειδικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των Σχολών στις οποίες εντάσσονται τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Το Υπουργείο Παιδείας ορίζει, όπως ενδεικτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, τα μαθήματα και τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες για αυτό το μέρος των σπουδών.
  • Το δεσμευτικό πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα παραπάνω μαθήματα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα (με τους στόχους και τον κορμό περιεχομένου τους) διαμορφώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας.
  • Το σύνολο των γνώσεων των σχετικών με το επιστημονικό αντικείμενο, τη γενικότερη επιστημονική ενότητα, την παιδαγωγική, διδακτική και εκπαιδευτική ικανότητα πιστοποιείται, βάσει ελέγχου των μαθημάτων που έχει επιτυχώς παρακολουθήσει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια, από την παραπάνω ειδική Δομή ή το ειδικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν και το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτή με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών ή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών ή και μετά το πέρας των σπουδών τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης κενών σε σχέση με τα προβλεπόμενα μαθήματα, οι αιτούντες μπορούν να τα συμπληρώσουν παρακολουθώντας στα αντίστοιχα μαθήματα εντός της Δομής ή του Τμήματος και εξεταζόμενοι σε αυτά.
  • Οι κάτοχοι της παραπάνω πιστοποίησης μπορούν:

α) να λάβουν μέρος στους εκάστοτε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο δημόσιο σχολείο,

β) να προσληφθούν και να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί από ιδιωτικούς φορείς,

γ) να αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας για τη συνεργασία τους με φορείς μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

  • Επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που καλούνται από το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν εκπαιδευτική υπηρεσία συμμετέχουν υποχρεωτικά σε διαδικασίες εισαγωγικής επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας τους. Αυτό σημαίνει: α) θεσμό μέντορα και στήριξη, β) αξιοποίηση του κενού από μαθήματα διαστήματος κατά την έναρξη του σχολικού έτους, γ) μειωμένο διδακτικό ωράριο για τους προσληφθέντες, καθώς και δ) αξιολόγησή τους μετά το τέλος του πρώτου έτους.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

• Το Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει, μέσω της ειδικής Δομής ή του ειδικού Τμήματος, την παροχή της επάρκειας προς τους φοιτητές των άλλων Πανεπιστημίων της Αττικής. Αντιστοίχως το Πανεπιστήμιο Πατρών τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τους φοιτητές και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα Πανεπιστήμια αυτά μπορούν, σε σύμπραξη, να δημιουργούν αντίστοιχες Δομές ή Τμήματα στην έδρα των Πανεπιστημίων που δεν διαθέτουν Παιδαγωγικά Τμήματα. Οι απόφοιτοι (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων - ελληνικών και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής) μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν σε ποιο Πανεπιστήμιο καταθέτουν αίτηση απόκτησης της επάρκειας και να παρακολουθήσουν εκεί τα τυχόν αναγκαία συμπληρωματικά μαθήματα.

• Διατηρούνται (μόνο) τα παιδαγωγικού χαρακτήρα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και αναμορφώνονται σε Παιδαγωγικά Τμήματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την παροχή διδακτικής επάρκειας σε αποφοίτους ΤΕΙ και Πολυτεχνείου.

• Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και αποφοίτων Τμημάτων που δεν μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση στα αντικείμενα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα, οι ειδικές Δομές ή τα ειδικά Τμήματα μπορούν να εφαρμόσουν ειδικά κριτήρια προτεραιότητας ή και επιλογής. Ενδεχόμενο παράβολο τελών εγγραφής θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρείται σε χαμηλό ύψος.

 

Σχόλια (4)

 
ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ
07 Οκτ 2017 10:25

Διατηρούνται (μόνο) τα παιδαγωγικού χαρακτήρα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και αναμορφώνονται σε Παιδαγωγικά Τμήματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την παροχή διδακτικής επάρκειας σε αποφοίτους ΤΕΙ και Πολυτεχνείου.

Με λίγα λόγια καταργείται το προπτυχιακό. Τώρα δέσαμε.

 
Εκπαιδευτικός
07 Οκτ 2017 18:47

Ας αφήσουμε το καινοφανές να έχουν διδαχτεί οι πτυχιούχοι όλα τα μαθήματα που θα κληθούν να διδάξουν στο σχολείο (ακόμα και "εκτός προγράμματος πτυχίου", δηλαδή από πού;). Ας αφήσουμε το θολό του πράγματος π.χ. ο πολυδύναμος πτυχιούχος κοινωνιολόγος-οικονομολόγος (που έχει διδαχτεί όλα τα μαθήματα που σκέφτηκε η εισηγητική ομάδα του ΙΕΠ, είναι όλα άραγε;) να πρέπει να έχει διδαχτεί π.χ. Θρησκευτικά. Ας αφήσουμε δηλαδή το ότι καταργείται στην πράξη η δυνατότητα των πτυχιούχων των παραδοσιακών πανεπιστημιακών τμημάτων να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί με το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.
Αλλά τα παιδαγωγικά μαθήματα που πρέπει να έχει διδαχτεί ένας πτυχιούχος, ώστε να είναι κάτοχος πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας τα εισηγείται άνθρωπος σχετικός με τις παιδαγωγικές σπουδές; Έχει διδάξει δηλαδή στη ζωή του Παιδαγωγική; Έχει, έστω, σπουδάσει σε παιδαγωγική σχολή; Δε νομίζω. Η παροιμιωδώς άστοχη και άσχετη σύνδεση σε ένα μάθημα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με την Ψυχολογία "Παιδικής και Εφηβικής ηλικίας", της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με την Ειδική Αγωγή, της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας με τα "Εργαλεία" (άλλος νέος όρος) με την επεξήγηση "και χρήση ΤΠΕ", όπως και η χρήση των μη χρησιμοποιούμενων πλέον όρων Γενική και Ειδική Διδακτική, δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν διδαχτεί ούτε ώρα Παιδαγωγικής ούτε σε σεμινάριο Σχολικού Συμβούλου σε σχολείο και δεν έχουν περάσει ούτε έξω από παιδαγωγικό πανεπιστήμιο.
Επιτέλους και η προχειρότητα έχει τα όριά της. Το μέχρι τώρα Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας που είχε φτιαχτεί από τους άλλους φαντάζει παιδαγωγικό ποστ ντοκ μπροστά σε αυτό το συνονθύλευμα άσχετων και ασαφών και αντιεπιστημονικών παραμέτρων.
Κρίμα. Χίλες φορές κρίμα. Πόση απογοήτευση θα πάρουμε πια εμείς που από παιδιά του Γυμνασίου έχουμε δώσει τη ζωή μας στην υπηρεσία της Αριστεράς και της Δημοκρατίας; Ας μην πάμε καλύτερα. Αλλά χειρότερα; Ας πάμε χειρότερα, αλλά να υπάρχει τέτοια αντιεπιστημονικότητα και σύγχυση;
Φωνάξτε κανέναν άνθρωπο που ξέρει από αυτά τα πράγματα να σας πει δυο λόγια σωστά, ρε παιδιά. Μας πήρε πια η κατηφόρα. Όλα στο πόδι;

 
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.
08 Οκτ 2017 18:57

Όλα στο πόδι.
Ακόμα ένα "βλέποντας και κάνοντας" .

 
Γιώργος
09 Οκτ 2017 18:54

Αν και επικρατεί ο παραλογισμός, η λογική σκέψη επιτάσσει αυτή η δομή (τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλη δομή) να ιδρυθεί σε ΑΕΙ που διαθέτουν παιδαγωγικά τμήματα. Αυτά είναι τα εξής:

- Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Πανεπιστήμιο Πατρών
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ θα καταθέτουν στο τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΑΕΙ της επιλογής τους (για πτυχιούχους ΤΕΙ μόνο η ΑΣΠΑΙΤΕ) όλους τους τίτλους σποδών που διαθέτουν (πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης, διδακτορικά διπλώματα) και το πιστοποιητικό παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας (εφόσον διαθέτουν). Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα εκδίδεται από το τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΑΕΙ πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής ικανότητας (ή όπως αλλιώς το ονομάσουν). Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα παραπέμπεται σε επιτυχή ολοκλήρωση συμπληρωματικών μαθημάτων εντός του ΑΕΙ.

Σωστά κατάλαβα;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ