Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ν. Κεραμέως: Η αλήθεια για τα «Κολέγια» κύριε Τσίπρα

"Επί 4 χρόνια οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναγνώριζαν κανονικά την επαγγελματική ισοδυναμία των Κολλεγίων"
Δημοσίευση: 23/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νίκη Κεραμέως, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Για 4 χρόνια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγνώριζε κανονικά την επαγγελματική ισοδυναμία των αποφοίτων των λεγόμενων Κολλεγίων, ως όφειλε με βάση το Ενωσιακό Δίκαιο.

Επί 4 χρόνια οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναγνώριζαν κανονικά την επαγγελματική ισοδυναμία των Κολλεγίων.

Ενδεικτικά:

▪ Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για προσωπικό στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - 2018.
▪ Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για προσωπικό στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - 2018.
▪ Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης - 2018.
▪ Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για γιατρό στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - 2017.
▪ Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για γιατρό στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - 2018.
▪ Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για 186 θέσεις τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - 2018.
▪ Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για προσωπικό στα δικαστήρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης - 2017.

Και προκηρύξεις συγκεκριμένα για εκπαιδευτικούς:

- Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης 2018. Υπογραφή: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
- Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 2017. Υπογραφή: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
- Πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ για εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης 2016. Υπογραφή: Νικόλαος Φίλης.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η επαγγελματική ισοδυναμία των Κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά.

Λίγους μήνες πριν τις εκλογές και για να γίνει προφανώς αρεστή σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, η τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κηρύξει τάχα πόλεμο στα Κολλέγια και ψήφισε διάταξη που αποκλείει τους αποφοίτους τους από συμμετοχή σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικών. Και αυτό σε πλήρη αντίθεση με ό,τι έκαναν έως τότε!

Η υποκρισία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ περισσεύει…

Τι κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

• Η χώρα συμμορφώνεται προς το Ενωσιακό Δίκαιο, σε συνέχεια της επιστολής 4061/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία επιρρίπτει στη χώρα μας ότι δεν επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, συνεπεία της κατάργησης της σχετικής ρύθμισης από το ΣΥΡΙΖΑ.

• Στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται είτε από αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε από απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων κατ’ εφαρµογήν του π.δ. 38/2010 ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

• Σημειώνεται πως η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής αποφάνθηκε επί του άρ. 50 ότι η υποχρέωση των κρατών-µελών να αναγνωρίζουν τις επαγγελματικές ικανότητες, τις οποίες πιστοποιεί τίτλος σπουδών που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος-µέλος, βασίζεται ευθέως στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, στις διατάξεις που προστατεύουν την ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζοµένων και την ελευθερία εγκατάστασης.

• Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων συνιστά θεμέλιο λίθο της ΕΕ.

• Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας ρυθμίζεται από το Ενωσιακό Δίκαιο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα μπορούσε η Ελλάδα να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

• Ως προς την ποιότητα των εν λόγω πτυχίων, να σημειωθεί ότι τα μαθήματα και οι εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου υπό την εποπτεία της αρμόδιας Αρχής της χώρας προέλευσης (π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία ο φορέας NARIC, αντίστοιχος με το ΔΟΑΤΑΠ).

• Επιπλέον, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο (τέως ΣΑΕΠ νυν ΑΤΕΕΝ) να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο αντισταθμιστικά μέτρα (π.χ. εξέταση μαθημάτων) ή και πρακτική άσκηση, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως ότι ο απόφοιτος είναι κάτοχος συγκρίσιμου τίτλου με τους κατόχους τίτλων της ημεδαπής.

Σχόλια (12)

 
@Leo
24 Ιαν 2020 12:53

Ναι φυσικά και επείγει το θέμα των κολεγίων σε αντίθεση με τα παιδιά των ΤΕΙ, τα οποία το κράτος τα εμπαίζει εδώ και 35 χρόνια. Τι σανό είναι αυτό ρε παιδιά μεταξωτό;

Σε άλλα νέα, ψάχνοντας μια τυχαία προκήρυξη από τις επικαλούμενες δεν βρήκα, εγώ τουλάχιστον, στα απαιτούμενα κριτήρια πτυχία κολεγίων. Ή εγώ παρέλειψα ή η κυρία υπουργός για άλλη μια φορά μας πετάει χώμα στα μάτια.

 
Leo
23 Ιαν 2020 21:11

Φίλε Γιάννη τα έχεις μπερδέψει εξ ολοκλήρου. Άλλο θέμα είναι η αναγνώριση των πτυχίων του εξωτερικού και άλλο θέμα είναι τα ΤΕΙ και η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕΙ. Επείγει πολύ περισσότερο το πρώτο θέμα (ΣΑΕΠ - ΔΟΑΤΑΠ - Κολέγια κλπ) γιατί η Ε.Ε επιβάλλει τρομερότατα πρόστιμα παρά το δεύτερο των ΤΕΙ. Τουλάχιστον έτι δείχνει.

 
Ερη
23 Ιαν 2020 20:04

Τη διαφορά κολλεγίου-πανεπιστημιου την αντιλαμβάνεστε καταρχήν Leo? Η δε προκήρυξη 8κ που αναφέρεται παραπάνω μεταξύ άλλων για να δημιουργήσει εντυπώσεις απευθυνόταν σε κατηγορία ΔΕ και ζητούσε πιστοποίηση Αρχαιοφυλακα ιεκ, ουδεμία σχέση με κολλέγια , πολλώ δε μάλλον της αλλοδαπής!!! Κατάφορα ψευδη της κυβέρνησης ακόμη και για το απλούστερο...ας προβληματιστούμε επ'αυτου

 
Γελάσαμε...
23 Ιαν 2020 19:07

@Πάνος, τα 10αρια των παιδαγωγικών, τα 12 του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα 13αρια των μαθηματικών και τα 6-7 Ιταλικής φιλολογίας κ.τ.λ κ.τ.λ δε σας πειράζουν επειδή είναι "ντόπια".
Αξιολόγηση σε όλους και όλα και μετά η συζήτηση...

 
Πάνος
23 Ιαν 2020 18:45

Μόνη λύση

Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας κολεγίων, παραρτημάτων κτλ στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονη ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων με αυστηρά κριτήρια σχετικά με εγκαταστάσεις, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, υποτροφίες κτλ. έχοντας ανάλογα παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 
Γιάννης
23 Ιαν 2020 15:49

@Leo

Αλήθεια; Τότε γιατί δεν κάνει τα ίδια και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΙ;

 
Leo
23 Ιαν 2020 12:07

Διάβασα όλα τα σχόλια παραπάνω και αυτό που έχω να πώ είναι ότι δυστυχώς δεν έχετε ιδέα τι λέτε. Η υπουργός παιδείας πρέπει να εφαρμόσει υποχρεωτικά ότι λέει η Ε.Ε σχετικώς με τα πτυχία - διπλώματα - πιστοποιητικά από την στιγμή που είναι έγκυρα (πανεπιστημιακά - μεταπτυχιακά & διδακτορικά). Τώρα σχετικώς με το ΣΑΕΠ εξ' ολοκλήρου παράνομη η λειτουργία του μέχρι και σήμερα. Μην σας πώ ότι ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ είναι ακριβώς το ίδιο κρατικό όργανο. Γιατί υπάρχει πανεπιστήμιο της αλλοδαπής το οποίο δεν είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο; Καλά κάνει η κ.Καραμέως και τους ξεσκεπάζει διότι έτσι πρέπει να γίνει!!!

 
αποστομωτική???
23 Ιαν 2020 10:58

Το κάνατε εσείς, άρα το κάνουμε κι εμείς???

 
Σχολιαστής
23 Ιαν 2020 10:49

Μας αποστόμωσε!!! Επειδή το έκανε ο Σύριζα,το επεκτείνουμε παντού κι εμείς! Έχει συνέχεια το Κράτος!!! Αυτός είναι νέος πολιτικός λόγος!!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
23 Ιαν 2020 10:18

αποστομωτική! τι κοροϊδία απο το ΣΥΡΙΖΑ!

 
Κανένας δεν μιλάει για τα "επαγγελματικά Διδακτορικά"!
23 Ιαν 2020 10:04

Κανένας πολιτικός ή φορέας δεν μιλάει για τη δυνατότητα αναγνώρισης Διδακτορικών από τα κολέγια μέσω του ΣΑΕΠ με "επαγγελματικά κριτήρια"!!
Σε λίγο καιρό θα γεμίσει το Δημόσιο με δημοσίους υπαλλήλους Διδάκτορες που θα διεκδικούν (και στην εκπαίδευση) υψηλές θέσεις ευθύνης έχοντας Διδακτορικό "αναγνωρισμένο" χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια!
Τα δε μέλη του συμβουλίου που θα δίνουν την "αναγνώριση" ΔΕΝ έχουν Διδακτορικό! (τα κριτήρια αφού δεν θα είναι ακαδημαϊκά -βλ. δημοσιεύσεις, ποια θα είναι άραγε?!)
Πραγματικά, αξίζει να προβληματιστούμε γιατί κανείς (μα κανείς) δεν θίγει το θέμα!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ