Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Έκθεση με 42 προτάσεις “σαρώνουν “ την παιδεία

Η τελική έκθεση για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης του “Νομπελίστα” Σύμβουλου του Κ. Μητσοτάκη Χριστόφορο Πισσαρίδη
Δημοσίευση: 25/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προτάσεις που εάν υιοθετηθούν και εφαρμοστούν από την Κυβέρνηση θα φέρουν τα πάνω κάτω και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προβλέπει η έκθεση "Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία "της Επιτροπής του “Νομπελίστα” Σύμβουλου του Κ. Μητσοτάκη Χριστόφορου  Πισσαρίδη.

Η έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση "παντού", Τράπεζα Θεμάτων "παντού" στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αποκομματικοποίηση και η αξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών,εκσυγχρονισμό    προγραμμάτων σπουδών, συγχωνεύσεις  σχολείων και  δημιουργία μεγαλύτερων εκπαιδευτικών μονάδων, αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων και ο αριθμός εισακτέων, επαναφορά Συμβουλών Ιδρυμάτων,άτοκα δάνεια στους φοιτητές, προσέλκυση 100 χιλ. αλλοδαπών φοιτητών μέχρι το 2030, Πανεπιστήμια Εφαρμογών Επιστημών και Τεχνολογίας ή Σχολές Εφαρμογών και Τεχνολογίας,Τέλος επανεγγραφής (δίδακτρα;) για όσους φοιτητές παρατείνουν τις σπουδές τους , συγκέντρωση των πανεπιστημίων σε μεγαλύτερες μονάδες κλπ.

Ειδικότερα οι 42 προτάσεις για τη παιδεία, έχουν ως εξής:

1. Αυτονομία  σχολείων και μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους

Η  αυτονομία των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ορισμένες αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβασθούν από την κεντρική διοίκηση στις επιμέρους σχολικές μονάδες, μεταβιβάζοντας στους διευθυντές (και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό) κατάλληλη ευελιξία και παιδαγωγικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν τη λειτουργία της κάθε μονάδας ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ευκαιρίες.

Άλλες αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβασθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ιδίως η διαχείριση του κύριου και βοηθητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων, με διασφάλιση των εργασιακών τους σχέσεων.

Η αποκέντρωση αυτή, είτε στους δήμους είτε στις περιφέρειες, πέρα από την έγκαιρη στελέχωση και τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, θα ενισχύσει τον επιτελικό ρόλο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, θα ενδυναμώσει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, θα βελτιώσει την ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και θα ενισχύσει την μεταρρυθμιστική ικανότητα του κράτους.

2. Εσωτερική και εξωτερική  αξιολόγηση

Η αποκέντρωση και η ενίσχυση της διοίκησης των σχολικών μονάδων θα πρέπει να συνοδεύεται από εσωτερική και εξωτερική τους αξιολόγηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τόσο τις εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (όπως η επίδοση των μαθητών, εισαγωγή σε τριτοβάθμια ιδρύματα) όσο και τις εισροές (επίδοση σε προγενέστερο στάδιο, και ειδικές προκλήσεις κάθε σχολείου).

Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι διαδικασία συνεχής, να οργανώνεται και συντονίζεται από κεντρικό ανεξάρτητο φορέα, και να αποβλέπει στη βελτίωση της απόδοσης τόσο των επιμέρους σχολικών μονάδων όσο και του συστήματος συνολικά.

3. Κίνητρα

Θα πρέπει να συνδεθεί με κάποιας μορφής παροχή θετικών ή αρνητικών κινήτρων, ενώ οι αδυναμίες των σχολικών μονάδων που υστερούν σε επιδόσεις, είναι σκόπιμο να αντιμετωπίζονται με στοχευμένες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (π.χ. μικρότερο μέγεθος τάξεων, αυξημένη ενισχυτική διδασκαλία, ειδικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται επανεξέταση και οι σημερινές διαδικασίες κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες, ώστε να συνδεθούν με την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων.

4. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των σχολικών μονάδων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να παρουσιάζονται σε συγκριτική μορφή - πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο των εισροών της εκπαιδευτικής διαδικασίας - ώστε να ενισχύεται ο ρόλος της κοινωνικής λογοδοσίας, αλλά και να βελτιώνεται η πληροφόρηση γονέων και μαθητών.

Οι νέες τεχνολογίες διαχείρισης «μεγάλων δεδομένων» (big data) και η ανοικτή διάθεσή τους (open data) προσφέρουν νέες διευρυμένες δυνατότητες και μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή.

5. Αξιολόγηση  δομών και  λειτουργιών

Εκτός της αξιολόγησης προσωπικού και επιμέρους σχολικών μονάδων είναι αναγκαία και η τακτική αξιολόγηση των δομών και των λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά.

Αυτή η μορφή αξιολόγησης με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών μονάδων.

6. Αποκομματικοποίηση και η αξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι καθοριστικής σημασίας η πλήρης αποκομματικοποίηση και η αξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης, με διαδικασίες ανεξάρτητες και αδιάβλητες (π.χ. μέσω ΑΣΕΠ), με βάση περιορισμένα «αντικειμενικά» και αυξημένα ουσιαστικά ποιοτικά κριτήρια και προσόντα.

7. Ποιότητα των εκπαιδευτικών

Παράλληλα με την αξιολόγηση, είναι κρίσιμο να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των εκπαιδευτικών – αυτή, σύμφωνα με έγκυρες μελέτες, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών δεν καθορίζεται απλώς από χαρακτηριστικά όπως τα τυπικά πτυχία, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσής τους, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξής τους, και τα κίνητρα συνεχούς βελτίωσής τους.

8. Επιλογή εκπαιδευτικών- Επάγγελμα εκπαιδευτικού

Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναδιοργανωθεί η αρχική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επιμόρφωσή τους και να ενισχυθούν τα κίνητρα προσέλκυσης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Αυτό απαιτεί καλύτερη επιλογή στην είσοδο, με αδιάβλητες διαγωνιστικές διαδικασίες, καλύτερες αμοιβές με σύνδεσή τους με την υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση, και αναμόρφωση των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως, σε δια βίου προοπτική.

9. Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας η αναμόρφωση της αρχικής τους εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε δεύτερο κύκλο σπουδών που να καταλήγει σε αναβαθμισμένο πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Το πιστοποιητικό θα παρέχεται από πανεπιστημιακές Σχολές Εκπαίδευσης, οι οποίες θα αξιολογούνται με βάση τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων.

Πόροι και δομές

10. Επέκταση προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας

Μεγάλος αριθμός μελετών διεθνώς δείχνει ότι κατάλληλα σχεδιασμένες πολιτικές προσχολικής αγωγής έχουν εξαιρετικά υψηλές οικονομικές αποδόσεις στο μέλλον. Επομένως, είναι κεφαλαιώδους σημασίας η επένδυση στον τομέα αυτό, παρότι συχνά στον δημόσιο διάλογο ακούγονται υποτιμητικές αναφορές, όπως για «στάθμευση παιδιών»

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού απαιτείται η επέκταση των υποδομών και του εξοπλισμού για την παιδική φροντίδα και την προσχολική εκπαίδευση, η αναμόρφωση και αναβάθμιση της αρχικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών – πιθανότατα στη βάση νέου πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων ανώτατης εκπαίδευσης – αλλά και η επέκταση της συμμετοχής παιδιών και νηπίων στις δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης.

Ένα σημαντικό θετικό παράγωγο αυτών των δράσεων μπορεί να είναι η αύξηση της δυνατότητας συμμετοχής των γονέων (πρωτίστως γυναικών) στην αγορά εργασίας, με αντίστοιχη βελτίωση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Αυτό εξυπηρετεί τον διπλό σκοπό της ανάγκης για πρώιμη παιδική φροντίδα και εκπαίδευση – απολύτως απαραίτητη για την καλή παιδική ανάπτυξη -- και καλύτερης πρόσβασης γυναικών στην αγορά εργασίας.

11. Επέκταση ολοήμερου σχολείου

Η δυνατότητα ολοήμερου σχολείου είναι σκόπιμο να παρέχεται σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

12. Ομάδες μαθητών ειδικών ενδιαφερόντων

Σε εθελοντική βάση, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, μπορεί να παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία για όσους από τους πλέον αδύναμους μαθητές το επιθυμούν, αλλά και να προωθείται η δημιουργία ομάδων μαθητών ειδικών ενδιαφερόντων (π.χ. σε τομείς όπως τα μαθηματικά, ο πολιτισμός, η ρομποτική, το περιβάλλον, κλπ.).

Ένα θετικό παράγωγο της λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων είναι η απρόσκοπτη συμμετοχή των γονέων τους στην αγορά εργασίας, με ευεργετικές συνέπειες για το οικογενειακό εισόδημα, αλλά και για την περισσότερο ολοκληρωμένη μάθηση των παιδιών.

Προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της απασχόλησης των γονέων, θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί και η δυνατότητα των σχολείων για δημιουργική απασχόληση μαθητών σε εθελοντική βάση κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, που να συνδυάζουν παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες με δραστηριότητες σε τομείς όπως αυτοί που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

13. Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών

Τα εφαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών διακρίνονται ως προς την έμφαση στην αποστήθιση γνώσεων.

Η υιοθέτηση προγραμμάτων σπουδών και αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού καλλιέργειας ικανοτήτων που συνδυάζουν γνώσεις, δεξιότητες, κριτική σκέψη και αξίες θα αναβαθμίσει σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επειδή τα προγράμματα σπουδών παραδοσιακά αναπτύσσονται με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μετά το πέρας του έργου τα προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό δεν αξιολογούνται ούτε βελτιώνονται συστηματικά.

Αυτό παγιώνει «βρεφικές ασθένειες» και αστοχίες ενώ παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου, απαξιώνει το εκπαιδευτικό υλικό. Θα πρέπει, συνεπώς, να αναπτυχθούν δομές και δράσεις διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού.

14. Στροφή στη σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση

Συντονισμένη και διαρκής πρέπει να είναι η προσπάθεια για την αναβάθμιση και βελτίωση της ελκυστικότητας της λυκειακής (ΕΠΑΛ) αλλά και της μεταλυκειακής (ΙΕΚ) επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στον τομέα αυτό, είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές κοινωνίες.

Εκτός της ριζικής ανανέωσης και αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών και αναβάθμισης της υλικοτεχνικής τους υποδομής, θα μπορούσε να εξετασθεί η ίδρυση δικτύου πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, η στήριξη και επέκταση της μαθητείας στα ΕΠΑΛ, η επέκταση του δικτύου των ΙΕΚ, αλλά και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων αυτών των βαθμίδων - κυρίως των ΙΕΚ - για την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. επιλογή ειδικοτήτων, καθορισμός προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών αποτελεσμάτων).

Επιπλέον, η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου που χορηγείται με βάση εξέταση σε αυξημένο αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων (7-9) θα συμβάλλει στην ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων, όχι μόνο όσων συνεχίζουν στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και όσων εισέρχονται στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι περιορισμοί του μεγέθους των σχολικών μονάδων στην προσφορά πολλών διαφορετικών επιλογών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφοροποίηση του προγράμματος όμορων σχολείων και τη δυνατότητα επιλογής σχολείου από τους μαθητές.

15. computer rooms, desktops/laptops, διαδραστικοί πίνακες

Επιπλέον, η πρόσβαση των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων σε γρήγορο διαδίκτυο (οπτικές ίνες/5G) και η ενίσχυσή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό (computer rooms, desktops/laptops, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.) θα συμβάλλουν στην συνολική αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων και στη μείωση των σχετικών ανισοτήτων (ψηφιακό χάσμα).

16. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών

Σε γενικότερο επίπεδο, στα χρόνια της κρίσης, δεν ανανεώθηκε αλλά ούτε και συντηρήθηκε επαρκώς η υλικοτεχνική υποδομή και ο εργαστηριακός και σχολικός εξοπλισμός πολλών εκπαιδευτικών μονάδων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και την ενεργειακή, ψηφιακή, εκπαιδευτική και αισθητική αναβάθμιση αυτών των υποδομών και του εξοπλισμού τους (κτήρια, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, έπιπλα, σπουδαστήρια, βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, κλπ.).

Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει και η διαμόρφωση νέων αρχιτεκτονικών προδιαγραφών για τα εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές από την προσχολική μέχρι την πανεπιστημιακή και την δια βίου εκπαίδευση. Στον παραπάνω στόχο μπορούν ακόμη να συμβάλλουν νέες προδιαγραφές για τον σχολικό εξοπλισμό (θρανία, καρέκλες, κλπ.).

Η χρηματοδότηση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης αναβάθμισης των εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων είναι σημαντική προτεραιότητα.

17. Εξορθολογισμός πόρων

Οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση χρειάζεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, ώστε να συγκλίνουν τουλάχιστον με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, με έμφαση στην αύξηση των δαπανών για την προσχολική εκπαίδευση. Υπάρχουν όμως και σημαντικά περιθώρια για εξοικονόμηση πόρων σε κάποιους τομείς.

18. Αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών είναι σκόπιμο να συγκλίνει με το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει η σύγκλιση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση του ημερήσιου ωραρίου λειτουργίας (διάρκεια διδακτικών ωρών και διαλειμμάτων) και των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων, καθώς και η αύξηση του μεγέθους των τάξεων (με αύξηση του ελάχιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη).

19. Συγχωνεύσεις  σχολείων και  δημιουργία μεγαλύτερων εκπαιδευτικών μονάδων

Επιπλέον, ύστερα και από τη μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού που σημειώνεται και αναμένεται να ενταθεί τα προσεχή χρόνια, είναι απαραίτητη η προώθηση συγχωνεύσεων σχολείων και η δημιουργία μεγαλύτερων εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και η ενοποίηση της διοίκησής τους, ανά περιοχή, που θα επιτρέψει καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και όλων των κατηγοριών του προσωπικού τους. Ιδιαίτερα στη λυκειακή βαθμίδα, η δημιουργία μεγαλύτερων εκπαιδευτικών μονάδων θα διευκολύνει την παροχή προγραμμάτων με περισσότερες επιλογές για τους μαθητές.

20 . Άμβλυνση εκπαιδευτικών ανισοτήτων

Τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλος αριθμός οικογενειών μεταναστών έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας και είναι πιθανό ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια. Για διάφορους λόγους, πολλά παιδιά μεταναστών δεν έχουν ενσωματωθεί με επιτυχία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κατάλληλα σχεδιασμένες πολιτικές ενισχυτικής διδασκαλίας για αυτές τις ομάδες μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο στο πεδίο της οικονομίας όσο και στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής.

21. Παρατηρητήριο Εκπαιδευτικών Ανισοτήτων

Επιπρόσθετα, θα ήταν επιθυμητό στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο Εκπαιδευτικών Ανισοτήτων, το οποίο να εισηγείται σε τακτική βάση στο Υπουργείο Παιδείας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου μέσω της μείωσης των ανισοτήτων στις εκπαιδευτικές επιδόσεις του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού.

22. Τράπεζας Θεμάτων "παντού"

Θα χρειαστεί, για αυτό, η επέκταση «Τράπεζας Θεμάτων» σε όλες τις τάξεις για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο και διαχρονικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι σημαντική η επέκταση του δικτύου πρότυπων σχολείων όλων των βαθμίδων με ίδρυση αντίστοιχων μονάδων σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας, καθώς και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας και ενισχυτικής εκπαίδευσης για ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στις επιδόσεις των μαθητών.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

23. Περισσότερη αυτονομία- Κριτήρια εισαγωγής- Αριθμός   εισακτέων

Τα πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία ως προς την εσωτερική τους οργάνωση, τη διαχείριση των πόρων τους, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, τα κριτήρια εισαγωγής, τον αριθμό των εισακτέων, κλπ.

Ταυτόχρονα, η παροχή αυτονομίας και οργανωτικής ευελιξίας στις κεντρικές διοικήσεις των πανεπιστημίων θα πρέπει να συνδυαστεί με αύξηση της κοινωνικής τους λογοδοσίας, ενώ η χρηματοδότηση των επιμέρους ιδρυμάτων θα πρέπει να γίνεται με διαφανή κριτήρια τόσο στη βάση των αντικειμενικών αναγκών τους (αριθμός φοιτητών, γνωστικά αντικείμενα, υποδομές, κλπ.), όσο και σε όρους επίτευξης συγκεκριμένων ανά ίδρυμα στόχων, στο πλαίσιο πολυετών προγραμματικών συμφωνιών στρατηγικού σχεδιασμού μεταξύ των ιδρυμάτων και του Υπουργείου Παιδείας.

24. Συμβούλια Ιδρυμάτων

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν επιθυμητή η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των δυνατοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού των ιδρυμάτων όσο και η διαφοροποίηση ως προς τους στόχους τους, σε σύνδεση με τη διαδικασία αξιολόγησής τους.

Τα Συμβούλια Ιδρυμάτων, με αυξημένη συμμετοχή εξωτερικών μελών, και με ισχυρές και αποφασιστικές αρμοδιότητες στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην επιλογή εκτελεστικής διοίκησης των πανεπιστημίων (πρυτάνεις, κοσμήτορες), μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην αναμόρφωση του συνολικού χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, και να συμβάλλουν στην βελτίωση της σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, αλλά και με τις διεθνείς εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

25. Διοικητική οργάνωση των πανεπιστημίων

Παράλληλα με τη νέα διοικητική οργάνωση των πανεπιστημίων και τη διευρυμένη αυτονομία τους από το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάδειξης και στήριξης των μονάδων ερευνητικής και εκπαιδευτικής αριστείας στο εσωτερικό των πανεπιστημίων, με αξιοκρατικές διαδικασίες από διεθνείς επιτροπές αξιολόγησης.

26. Στρατηγική αριστείας

Μια εθνική στρατηγική αριστείας θα συμβάλλει στην ανάδειξη των ελληνικών πανεπιστημίων και στη βελτίωση της θέσης τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Θα ενισχύσει επίσης τον ρόλο των ελληνικών πανεπιστημίων στην διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, απαραίτητου για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

27. Επαναπατρισμός  Ελλήνων επιστημόνων

Στην κατεύθυνση αυτή, πέρα από τη στήριξη μονάδων και ομάδων ερευνητικής και εκπαιδευτικής αριστείας, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η στήριξη του επαναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό, καθώς και η προσέλκυση διακεκριμένων αλλοδαπών επιστημόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια, για μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (μήνες ή χρόνια), για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός αναβαθμισμένου θεσμού των επισκεπτών καθηγητών (visiting professorships).

28. Άμβλυνση των ανισοτήτων  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για την άμβλυνση των ανισοτήτων είναι αναγκαίες και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποδομές φοιτητικής μέριμνας χρειάζεται να επεκταθούν και αναβαθμιστούν, και η διαχείρισή τους να ανατεθεί στα πανεπιστήμια στο πλαίσιο ειδικού νομικού προσώπου (ΝΠΙΔ) προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα, αυξάνοντας τα έσοδα τους και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών τους στους φοιτητές.

Οι κρατικές δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (σίτισης, στέγασης, συγγραμμάτων, κλπ.) χρειάζονται εξορθολογισμό και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Ειδικότερα, οι επιλογές των φοιτητών μπορούν να διευρυνθούν μεταξύ έντυπων, ηλεκτρονικών ή και μεταχειρισμένων συγγραμμάτων.

29. Άτοκα δάνεια στους φοιτητές

Στον αναγκαίο εξορθολογισμό της φοιτητικής μέριμνας μπορεί επίσης να συμβάλλει η εισαγωγή μηχανισμού άτοκων δανείων, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής (μετά την ένταξη στην αγορά εργασίας, από ένα ύψος εισοδημάτων και πάνω, χωρίς εμπλοκή τραπεζών) για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης στη διάρκεια των σπουδών.

30. Ολοκληρωμένη στρατηγική διεθνοποίησης των πανεπιστημίων

Η δυνατότητα τα πανεπιστήμια να προσελκύσουν και φοιτητές από το εξωτερικό με καταβολή διδάκτρων θα αυξήσει την οικονομική τους αυτονομία και θα δημιουργήσει ένα πολύτιμο πολυπολιτισμικό περιβάλλον προς όφελος όλων.

Η διεθνοποίηση και ενίσχυση των ανώτατων ιδρυμάτων έχει και δύο ιδιαίτερα σημαντικά παράπλευρα οφέλη.

Αφενός την καλύτερη διασύνδεση της χώρας ευρύτερα με την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της διασποράς, που αποτελεί πολύτιμη πηγή που δεν έχει τύχει της καλλιέργειας που απαιτείται.

Αφετέρου, την τοποθέτηση της χώρας ως τοπικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ταλαντούχοι και φιλόδοξοι νέοι και νέες, καταρχάς από τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Τουρκία, φυσικά την Κύπρο αλλά και από όλο τον κόσμο (ιδιαίτερα Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Καναδάς), θα μπορούν να σπουδάζουν στη χώρα και στη συνέχεια να έχουν την επιλογή της ενσωμάτωσης στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της, με σημαντικά γεωπολιτικά οφέλη.

Για την επιτυχή διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, απαιτείται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και πολυετούς στρατηγικής. Στην κατεύθυνση αυτή, πέρα από την οργάνωση ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με ή χωρίς συνεργασία με πανεπιστήμια άλλων χωρών, χρειάζεται η πλήρης προσαρμογή των ελληνικών πανεπιστημίων στις αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθεί η αναγνώριση των σπουδών που παρέχουν στο εξωτερικό και η ελκυστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται, ειδικότερα, η προσαρμογή της διάρθρωσης των σπουδών (3-5-8), καθώς και η προσαρμογή των διαδικασιών ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων, με ριζική αναμόρφωση του εθνικού θεσμικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Επιπλέον, η κύρωση διεθνών συμβάσεων για την αναγνώριση πτυχίων (Σύμβαση της Λισσαβόνας) και η προώθηση της σύναψης διμερών συμφωνιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης με άλλες χώρες, θα συμβάλλουν στη διεθνή αναγνώριση και προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και στην προσέλκυση φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία της κρίσης.

31. Προσέλκυση 100 χιλ. αλλοδαπών φοιτητών μέχρι το 2030

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος η προσέλκυση 100 χιλ. αλλοδαπών φοιτητών μέχρι το 2030.

Για την επίτευξή του θα χρειαστεί, πέρα από την οργάνωση ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το άνοιγμα σε αλλοδαπούς φοιτητές και των προγραμμάτων που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. (Τόσο τα ξενόγλωσσα όσο και τα ελληνόγλωσσα προγράμματα είναι σκόπιμο να είναι ανοικτά και σε ξένους και σε Έλληνες φοιτητές.)

Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί είτε με προγράμματα ταχείας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας πριν την έναρξη των σπουδών, είτε με διδασκαλία μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα στο πρώτο έτος σπουδών και παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων ταχείας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ένταξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, για παράδειγμα με την προσφορά μαθημάτων με υποστήριξη τεχνολογίας από καθηγητές ιδρυμάτων του εξωτερικού ή με την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών με ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) για αλλοδαπούς ή ομογενείς στο εξωτερικό.

Απαραίτητη είναι επίσης η οργάνωση των υπηρεσιών υποστήριξης των αλλοδαπών φοιτητών στα ιδρύματα (π.χ. διαδικασίες εισαγωγής, άδειας διαμονής, στέγαση, κλπ.), η θεσμοθέτηση υποτροφιών και άλλων κινήτρων προσέλκυσης (π.χ. δανείων κάλυψης διδάκτρων), καθώς και η οργανωμένη διεθνής προβολή των προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα σε όσες η αυξανόμενη ζήτηση για ανώτατες σπουδές δεν μπορεί να καλυφθεί από την τοπική προσφορά (π.χ. Κίνα, Ινδία, κλπ.).

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

32. Πρακτική άσκηση

Για τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι σημαντικό να αλλάξει ο προσανατολισμός της παρεχόμενης εκπαίδευσης, από την προετοιμασία των αποφοίτων για την απασχόληση πρωτίστως στον δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση, στην απασχόληση τους στον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας στο χώρο εργασίας.

33. Πανεπιστήμια Εφαρμογών Επιστημών και Τεχνολογίας ή Σχολές Εφαρμογών και Τεχνολογίας

Σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει η διάκριση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή των επιμέρους σχολών τους μεταξύ εκείνων που οργανώνουν προγράμματα σπουδών στις εφαρμογές των επιστημών και τηςτεχνολογίας (Πανεπιστήμια Εφαρμογών Επιστημών και Τεχνολογίας ή Σχολές Εφαρμογών και Τεχνολογίας) και εκείνων με περισσότερο θεωρητικό και ερευνητικό προσανατολισμό.

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμογών και οι Σχολές Εφαρμογών θα μπορούσαν να προσφέρουν τριετή προγράμματα σπουδών, με υποχρεωτική παρακολούθηση πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας, και να έχουν στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, με έμφαση σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας (μεταποίηση, τρόφιμα, ενέργεια, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής, πράσινη οικονομία, κλπ.).

34. «Δεύτερη  ευκαιρία » για  φοιτητές έχουν ήδη εγκαταλείψει τις σπουδές

Με δεδομένο, μάλιστα, το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης (σχεδόν 30%) και τη συχνή επιμήκυνση (πέρα από την προβλεπόμενη διάρκεια) των σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση, τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» για όσους φοιτητές έχουν ήδη εγκαταλείψει τις σπουδές που ξεκίνησαν, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή επαγγελματικής προοπτικής, και θα επιθυμούσαν κάποια αλλαγή εκπαιδευτικής πορείας.

Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω είτε, π.χ. με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν να απασχολούν τους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησής τους, είτε με αυξημένη χρηματοδότηση και στήριξη των πανεπιστημίων των οποίων οι απόφοιτοι βρίσκουν γρηγορότερα καλύτερες θέσεις εργασίας (π.χ. σχετική με τις σπουδές, καλύτερες αμοιβές, κλπ.).

35. Νέος προσανατολισμός στην ανώτατη εκπαίδευση-Ευελιξία και φοιτητοκεντρική μάθηση

Ενόψει και των επερχόμενων ραγδαίων δημογραφικών εξελίξεων θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρα ανασχεδιασμός ολόκληρου του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των προγραμμάτων σπουδών, με ενίσχυση κατευθύνσεων και ειδικοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα όπου αναμένεται σημαντική αύξηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια και σταδιακό περιορισμό ειδικοτήτων, όπου αναμένεται ή ήδη παρατηρείται υπερβάλλουσα προσφορά αποφοίτων.

Αυτό μπορεί ευκολότερα να επιτευχθεί, εφόσον ενισχυθεί η οργανωτική ευελιξία των ιδρυμάτων και η κύρια οργανωτική ακαδημαϊκή μονάδα είναι η Σχολή (που καλύπτει ευρύτερο φάσμα συγγενών γνωστικών αντικειμένων) αντί του – συχνά υπερεξειδικευμένου – Τμήματος.

Η οργάνωση των πανεπιστημίων με βάση τις Σχολές, στις οποίες θα πρέπει να εισάγονται οι φοιτητές, θα συμβάλλει επιπλέον στην παροχή της δυνατότητας εξατομίκευσης της μάθησης από αυτούς, με επέκταση των επιλογών τους και της δυνατότητας οριζόντιας κινητικότητας μεταξύ προγραμμάτων.

Αυτές οι αλλαγές μπορούν, επιπλέον, να συνδυαστούν με το άνοιγμα των ελληνικών πανεπιστημίων σε συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

36. Κέντρα Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση

Η θεσμοθέτηση και ενίσχυση Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη καλών πρακτικών φοιτητοκεντρικής μάθησης και στην ενίσχυση των κινήτρων για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στην ίδια κατεύθυνση, η στήριξη της λειτουργίας Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας στα πανεπιστήμια, με βάση τις αντίστοιχες διεθνείς καλές πρακτικές, μπορεί να συμβάλλει στην απαραίτητη αλλαγή υποδείγματος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην πανεπιστημιακή διδασκαλία.

37. Βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων-φοιτητών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σκοπό αυτό αποτελεί, οπωσδήποτε, η βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων-φοιτητών, ανά μάθημα και συνολικά στα πανεπιστήμια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων, αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών και των προσφερόμενων μαθημάτων, αλλά και με εισαγωγή κινήτρων και αντικινήτρων για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών από τους φοιτητές.

38. Τέλος επανεγγραφής για όσους φοιτητές παρατείνουν τις σπουδές τους

Στην κατεύθυνση αυτή, θα μπορούσε να εξεταστεί και η εισαγωγή τέλους επανεγγραφής για όσους παρατείνουν τις σπουδές τους πέρα από τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους.
Ψηφιακές δεξιότητες για όλους

39.Αναβάθμισης των δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) των μαθητών

Μια απαιτούμενη αλλαγή που αφορά όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκόντων και διδασκομένων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των αντιστοίχων υποδομών των εκπαιδευτικών μονάδων. Η αναβάθμιση αυτή αφορά τόσο την εισαγωγή νέων μαθημάτων όσο και τη μερική αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας υφισταμένων μαθημάτων. Η προσπάθεια είναι σημαντικό να ενταχθεί σε μια συνολική κατεύθυνση αναβάθμισης των δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) των μαθητών, σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η συνδυαστική χρήση αυτών των δεξιοτήτων θεωρείται απαραίτητη στο μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον και είναι ένας τομέας που η Ελλάδα υστερεί σημαντικά.

40. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των διδασκόντων στα πανεπιστήμια

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι η συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των διδασκόντων στα πανεπιστήμια, στις μεταβαλλόμενες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών αλλά και η αξιολόγηση και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων τους.

Απαραίτητη είναι επίσης η συνολική αύξηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και η στήριξη της ανάπτυξης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (ηλεκτρονικά βιβλία και πανεπιστημιακά συγγράμματα, open educational resources).

41. Συγχωνεύσεις ΤΕΙ Πανεπιστημίων

Σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης υπάρχουν και στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς η ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια δεν συνοδεύτηκε από τον απαραίτητο περιορισμό του κατακερματισμού των ιδρυμάτων με τη διασπορά σχολών και τμημάτων τους σε πολλές διαφορετικές πόλεις και κωμοπόλεις.

42.Συγκέντρωση των πανεπιστημίων σε μεγαλύτερες μονάδες

Πέρα από την εξοικονόμηση πόρων, η άρση του σημερινού κατακερματισμού και η συγκέντρωση των πανεπιστημίων σε μεγαλύτερες μονάδες, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εμπειρίας και ανάπτυξης των φοιτητών, καθώς και στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους επιλογών στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα συγχωνεύσεων θα συμβάλλει, επιπλέον, στην έγκαιρη προσαρμογή του συστήματος, πριν οι δημογραφικές επιπτώσεις γίνουν εμφανείς και στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως αναμένεται από το 2027 και έπειτα.

43. Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από επιχειρήσεις

Ο επιχειρηματικός τομέας θα μπορούσε να συνεργασθεί με τα πανεπιστήμια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προσπαθειών, τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις με κατάλληλη προσυμφωνημένη αποζημίωση των ερευνητών και των πανεπιστημίων

. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας των πανεπιστημίων. Πέραν αυτών, η προκήρυξη σε τακτά χρονικά διαστήματα ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως, σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, μπορεί να συγκρατήσει την τάση «φυγής εγκεφάλων» (brain drain) με πολλαπλώς επωφελή αποτελέσματα, τόσο για το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και, μακροχρόνια, για τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας.

Επιπρόσθετα, είναι κρίσιμης σημασίας να δημιουργηθούν κίνητρα καθώς και χρηματοδότηση για την βασική έρευνα. Αυτό απαιτεί τη θεσμοθέτηση σύνδεσης της πανεπιστημιακής χρηματοδότησης με παραγωγή έρευνας, καθώς και ενός οργανισμού που θα διαχειρίζεται ερευνητικά κονδύλια που θα απονέμει ετησίως ο κρατικός προϋπολογισμός και θα τα διανέμει αξιοκρατικά. Τα θέματα αυτά αναλύονται στην Ενότητα 5.4.

44. Επέκταση δια βίου μάθησης στα πανεπιστήμια

Η εμπειρία πολλών χωρών δείχνει ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της διά βίου μάθησης των εργαζομένων αλλά και του πληθυσμού γενικότερα αναλαμβάνεται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλωστε, τις τελευταίες δεκαετίες το μερίδιο των πτυχιούχων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού έχει αυξηθεί σημαντικά. Η αναβάθμιση (upskilling) και η ανανέωση (reskilling) των δεξιοτήτων τους απαιτεί την επέκταση του ρόλου των πανεπιστημίων στη δια βίου μάθηση. Η τάση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και στη χώρα μας και αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας των πανεπιστημίων με την επιχειρηματική κοινότητα, με όφελος και για τα δύο μέρη.

Η πρόσβαση, όμως, πτυχιούχων στα προγράμματα δια βίου μάθησης των πανεπιστημίων χρειάζεται να υποστηριχθεί, ιδιαίτερα για ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, άτοκα δάνεια, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής τους, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην εκτεταμένη αναβάθμιση και ανανέωση γνώσεων καινδεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όπως απαιτείται από τις ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές και την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας που απαιτείται.

Σχόλια (61)

 
Νέο σχολείο για το 2030
27 Νοε 2020 03:39

Χρειάζονται νέα προγράμματα σπουδών σε Δημοτικό και Γυμνάσιο, ώστε να μπουν σωστές βάσεις.

Η προσχολική αγωγή να είναι διετή και υποχρεωτική, δηλαδή το κράτος να διασφαλίσει ότι τα παιδιά κάθε οικογένειας θα έχουν πρόσβαση σε αυτή. Κατόπιν, ένα 4ετές Δημοτικό όπου θα δίνεται έμφαση σε καλλιέργεια της γλώσσας, των μαθηματικών δεξιοτήτων, της φυσικής και καλλιτεχνικής αγωγής.

Ένα 6ετές Γυμνάσιο, που να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών, είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει άνεση χρόνου ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι μαθησιακές αδυναμίες. Τα μαθήματα πρέπει να είναι οργανωμένα σε διετείς κύκλους - Α' και Β' Γυμνασίου, Γ' και Δ', Ε' και ΣΤ' - ώστε να μη μένουν κενά στην ύλη. Έμφαση σε Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία, Καλλιτεχνικά κ.α. με δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας και απογευματινών δραστηριοτήτων σε Δημόσια Σχολεία σε κάθε περιοχή.

Τέλος, ένα διετές Γενικό Λύκειο, με εξέταση σε 5-6 μαθήματα στο τέλος της χρονιάς, θα προετοιμάζει τους νέους αποφοίτους για φοίτηση στην Τριτοβάθμια (Πανεπιστήμια και ΙΕΚ): Σωστές γενικές γνώσεις και καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Χρειάζεται σχέδιο και διακομματική συναίνεση σε ένα νέο σχολείο για τα επόμενα χρόνια.

 
Εκπαιδευτικος
26 Νοε 2020 23:38

Δεν καταλαβαίνω αυτή την απαξίωση για το δημόσιο σχολείο.Μια χαρά είναι και άξιους επιστήμονες βγάζει.Δυο παρεμβάσεις θέλει.Μικρα τμήματα στο δημοτικό,λιγότερη ύλη και πιο κοντά στην ηλικία των παιδιών.Ετσι δε θα μένει κανείς πίσω.Το θέλετε;Οι δάσκαλοι το είχαν πει για τα αυτά τα αποτυχημένα βιβλία.Ομως ποιοι είναι αυτοί για να τους ακούσετε;Όταν λοιπόν το πήραν επάνω τους,τα βλέπετε όλα μαύρα .Φτιάξτε λοιπόν βιβλία που να αντιστοιχούν στην ηλικία των παιδιών και αφήστε τις επιτροπές και τις βαθυστοχαστες αναλύσεις.Ελεος!!!!!!!

 
Ράνια
26 Νοε 2020 19:44

Πολύ θετικά τα περισσότερα, ειδικά η αποκομματικοποιηση,η αξιολόγηση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Αρνητικά: η διατήρηση των "διπλών" Δημόσιων Υπηρεσιών όπως ΙΕΚ - ΕΠΑΛ και Παιδικοι σταθμοί - Νηπιαγωγεία.
Εκτός από το ότι κοστίζουν διπλάσια στον φορολογούμενο πολίτη, προκαλούν μεγάλες ανισότητες στην εκπαίδευση στην πιο σημαντική ηλικία.

 
Νατασα
26 Νοε 2020 16:22

Στην Ελλάδα κάποιοι θεωρούν την κατάληψη ως ένδειξη δημοκρατίας και την επικροτούν . Άσχετα αν αυτό σημαίνει κλειστά σχολεία άσχετα αν δεν συμφωνεί η πλειοψηφία μαθητών και γονιών. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτά που προτείνει η έκθεση πρέπει να κάνουμε restart. Βέβαια μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η τηλεκπαίδευση θα λειτουργούσε στη Ελλάδα πριν από ένα χρόνο. Αν το λέγαμε θα το θεωρούσαν ανέκδοτο. Κι όμως είναι αλήθεια παρά τις παρωπίδες κάποιων . Άρα όλα μπορούμε να τα πετύχουμε. Το μόνο αρνητικό σημείο είναι η εξολοκλήρου ανάληψη ευθυνών από τους δήμους . Η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά κάποιες υπηρεσίες της έχουν κατηγορηθεί νομίζω. Δε μπορώ να φανταστώ ότι θα περιμένω έξω από το γραφείο του δημάρχου για διορισμό!

 
@ Για εσωτερική κατανάλωση
26 Νοε 2020 15:16

Αν κάποιος ακολουθήσει πιστά την λογική Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, είσαι μηχανικός Τ.Ε. Κάτι που ξέρουμε πως δεν ισχύει. Η όλη λογική της διαχώρισης τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ήταν λάθος, ακόμα όμως δεν το παραδέχονται κάποιοι. Φαντάσου να έλεγες ότι είσαι απόφοιτος του university of technology sydney (μτφ Τεχνολογικό πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, υπάρχουν κι άλλα παρόμοια) εκεί μάλλον θα ήθελαν format...

 
Αδιανόητο
26 Νοε 2020 12:47

Είναι αδιανόητη η πρόταση για δημιουργία πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών ή αντίστοιχες σχολές, δηλαδή ουσιαστικά η επαναφορά των παλιών ΤΕΙ που ισοδυναμεί με επιστροφή σε υποβαθμισμένα ΑΕΙ δεύτερης ταχύτητας. Πρόκειται για πρόταση που αν υλοποιηθεί θα γυρίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω.

 
Για εσωτερική κατανάλωση
26 Νοε 2020 10:49

Πάντως το βασικό πτυχίο μηχανικού απ το ΜΙΤ θα συνεχίζει να μην αναγνωρίζεται αυτόματα απ το ΔΟΑΤΑΠ και το ΤΕΕ(θέλει βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ)

 
Ε.Τ.
26 Νοε 2020 09:53

Τι εξυπηρετεί άραγε η επαναφορά των ΤΕΙ με τη μορφή Εφαρμοσμένων Σχολών? Εδώ λέμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο να μην υπάρχουν διαφορές στην εκπαίδευση και μιλάνε πάλι για τριετή εκπαίδευση αντί να λύσουν το πρόβλημα των πτυχιούχων ΤΕΙ...Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται και όχι να διογκώνονται....Ας επαναφέρουν τότε και τους καθηγητές ΤΕΙ που έγιναν ΔΕΠ Πανεπιστημίων στην προγενέστερη κατάσταση....

 
Συγχωνεύσεις ΤΕΙ Πανεπιστημίων
26 Νοε 2020 08:18

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί για τις συγχωνεύσεις και στο τεράστιο πρόβλημα της μεγάλης διασποράς τμημάτων ανά την Ελλάδα. Τα τμήματα ΑΕΙ θα πρέπει να καρατομηθούν σε ποσοστό 30% τουλάχιστο για να παραστούν βιώσιμα.

 
Αναστασία
26 Νοε 2020 00:37

Όταν το 2006 άλλαξαν τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία του δημοτικού, έλεγαν οι δάσκαλοι, ότι αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη ψαλίδα ανάμεσα στους δυνατούς και τους αδύνατους μαθητές. Και έτσι έγινε. Αυτά αποτυπώνονται σήμερα στις διάφορες εξετάσεις. Όταν εντατικοποίησαν το δημοτικό ακόμη και μέσα στην οικονομική κρίση (σε ποια άλλη χώρα κάνουν τα πρωτάκια του Δημοτικού εφτάωρα;) αυτό δεν χτύπησε ακόμη περισσότερο τους αδύναμους; Όποια παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα, μένουν πολύ πίσω. Οι βάσεις είναι στο Δημοτικό. Τα παιδιά χρειάζονται ηρεμία και χρόνο για να μάθουν. Όχι ασφυκτική πίεση και εξετάσεις.
Επιπλέον όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ο κύριος παράγοντας επίδοσης των μαθητών δεν είναι ο εκπαιδευτικός, αλλά η κοινωνική, μορφωτική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Βελτιώστε τη ζωή των οικογενειών για να πάνε καλύτερα τα παιδιά. Τόνοι βιβλιογραφίας υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά γι αυτό καταργήσατε την Κοινωνιολογία.
Τέλος, αυτοί οι σοφοί, μελετάνε μόνο τους Άγγλους και τους Αμερικάνους; Είναι ευχαριστημένοι από την Παιδεία αυτών των λαών; Οι Σκανδιναβικές χώρες δεν έχουν να μας πουν τίποτα; Μόνο βία πάνω από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς; Τι είδους αξιολόγηση εκπαιδευτικών υπάρχει στη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία; Σίγουρα πολύ διαφορετική από αυτή των Άγγλων. Κρίμα στα γράμματα που μάθατε αν τόσα χρόνια το μόνο που καταλάβατε είναι πως ο Νεοφιλελευθερισμός μπορεί να δώσει λύσεις.

 
PE19
25 Νοε 2020 23:53

Ωραία η έκθεση αλλά πως θα σας φαίνονταν αν για την οικονομία επέβαλαν την άποψή τους ... φιλόλογοι ? επικεφαλής μιας ερευνητικής ομάδας για υψηλές ενέργειες ήταν ...γυμναστής ? ή να καθορίζει ένα φιλοσοφικό ρεύμα ένας … γιατρός ?
Ε το ίδιο είναι να μιλάνε για εκπαίδευση οικονομολόγοι. Μπορείς παιδικές ψυχές να τις μετρήσεις με νούμερα και καμπύλες κόστους ? Τι κόστος έχει η εκπαίδευση στο Καστελόριζο ή στα Πομακοχώρια ? μήπως η οικονομία σε εκπαιδευτικούς γίνει σπατάλη ……. ?

 
Γκρίνια
25 Νοε 2020 23:32

Όταν προσπαθήσουν να τα εφαρμόσουν θα βρουν μπροστά τους τους ψήφους οπότε δύσκολο να υλοποιηθούν.

 
Άγνοια + Στείρα άρνηση = Οπισθοδρομισμός
25 Νοε 2020 23:11

@Όλγα, Αυτό το χάλι που περιγράφεις με τους Δήμους και είμαστε στη δεκαετία του 50, είναι ακριβώς επειδή στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ο τρίτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει κατά πολύ περισσότερους πόρους για τις περιφέρειες δηλαδή δεν έχει γίνει αποκέντρωση αλλά διατηρούμε ακόμα ένα τεράστιο κεντρικό κράτος.
Και επί της ουσίας, για τα σημερινά χάλια της Δημόσιας εκπαίδευσης όπου κυριαρχούν τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια ακόμα και από το Δημοτικο επειδή ο καθένας κάνει ότι νομίζει όπως νομίζει , κάτι που δεν σε συμβαίνει σε καμία από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και δη σε αυτές που λειτουργεί ο τρίτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει να προτείνει κανείς οτιδήποτε άλλο πλην μαζικών διορισμών και μείωση αριθμού μαθητών;

 
Nagel
25 Νοε 2020 22:43

Ο καθένας από αυτούς που έχουν σχολιάσει το άρθρο, θα μπορούσε να είχε γράψει τις παραπάνω προτάσεις, οι οποίες γενικά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Στο παρελθόν όμως υπήρξαν παρόμοιες (ίσως και καλύτερες) προσπάθειες, με επιτροπές, οι προτάσεις των οποίων ΔΕΝ χρησιμοποιήθηκαν ΠΟΤΕ. Και ο κ. Γαβρόγλου επί 2 χρόνια έλεγε θα κάνουμε αυτό... και αυτό ... για να αναβαθμίσουμε το Λύκειο. Το τι έκανε το ξέρουμε όλοι. Όμορφες προτάσεις μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε που ζει από μέσα τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Στο τέλος όμως πάντα κάτι γίνεται.... και δεν εφαρμόζεται τίποτα. Και παραμένουμε στο ίδιο τέλμα, που απ΄ότι φαίνεται βολεύει αρκετούς.

 
Όλγα @Legend
25 Νοε 2020 21:25

Οι δήμοι που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σκουπίδια και τις λακκούβες στους δρόμους, που οι περισσότεροι δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε τις λάμπες στα σχολικά κτίρια, που η καθαριότητητα γίνεται με το στανιό με τρίωρες καθαριστριες θα αναλάβουν το εκπαιδευτικό προσωπικό όπως λέει η εκθεση ; Θα παρακαλάνε οι γονείς τον δήμαρχο για έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ; Στην Ελλάδα είμαστε ! Ας συνέλθουμε ! Δε θα γυρίσουμε την εκπαίδευση πενήντα χρόνια πίσω γιατί θέλουν κάποιοι να αντιγράψουν συστήματα άλλων χωρών. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε αυτό κι ας ακούγεται ως απειλή !

 
@
25 Νοε 2020 20:43

Μόλις κάποιος απ' τους σχολιαστές φίλους της κυβέρνησης βρει ένα σύστημα εκπαίδευσης που να βοήθησε η αξιολόγηση να μας το πει κι εμάς!

 
Χρήστος
25 Νοε 2020 20:11

Σχετικά με την Αξιολόγηση λοιπόν. Αξιολόγηση σημαίνει για να μαθαίνετε :
1. Εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό σε κάθε σχολείο που θα παρακολουθεί τους εκπαιδευτικούς καθημερινά στην τάξη για πολύ καιρο
2. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να γνωρίζει αριστα διδακτική και παιδαγωγική ώστε να κρίνει αν το μάθημα γίνεται σωστά. Αν δεν γνωρίζει προφανώς δεν είναι κατάλληλο να κρινει
3. Το μόνιμο αυτό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ανάλογα με το μοντέλο που θα ακολουθηθεί, διαφορετικό σε κάθε περιπτωση
4. Ο κάθε αξιολογητές λοιπόν δεν θα μπορεί να αναλάβει πολλούς εκπαιδευτικούς καθώς η αξιολόγηση είναι πολύ δύσκολη διαδικασία που θέλει παρακολούθηση πολύ καιρό και λεπτομερή αναλυτικη έκθεση των δυνατών και αδυνατων σημείων καθώς και έκθεση βελτίωσης.
5. Εφόσον ένας εκπαιδευτικος κριθεί ότι κάπου έχει αδυναμίες, θα πρέπει να επιμορφωθει.
6. Όταν ολοκληρωθεί η επιμόρφωση θα επιστρέψει στη διδασκαλία όπου θα πρέπει να γίνει ξανά επαναξιολογηση της προόδου κτλ.
7. Η αξιολόγηση λαμβάνει κάθε φορά υπόψιν της και τις δυνατότητες, τον υλικοτεχνική εξοπλισμό και πολλά άλλα. Αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα των μαθητών είναι εξορκισμού γελοία και αντιβαίνει σε οτιδήποτε η ορθή βιβλιογραφικα αξιολόγηση επιτάσσει.

Η αξιολόγηση είναι ξεχωριστός κλάδος των παιδαγωγικών επιστημών. Θέλει βαθειά μελέτη και γνώση. Προσωπικά έχω μεταπτυχιακό στην αξιολόγηση και δεν θεωρώ ότι μπορώ να την ασκήσω. Ποιος θα αξιολογεί ποιον ακριβώς στην Ελλάδα? Οι διευθυντές που είναι μεγάλης ηλικίας και δεν γνωρίζουν τα καινούρια δεδομένα στη διδακτική? Που θα βρεθούν όλοι αυτοί οι ειδικοί? Θα γίνουν τόσες χιλιάδες προσλήψεις μιας και οι αξιολογητές πρέπει να είναι μονιμοι στο σχολείο ? Θα οργανωσουν επιμορφώσεις για τις αδυναμίες? Όταν κάποιος λείπει επειδή επιμορφωνεται θα προσληφθεί αντικατάστασης του όπως πρέπει να γίνεται? Όλα αυτά τα χρήματα ποιος θα τα δώσει?? Το κράτος που είναι 2 θέσεις από το τελος σε χρηματοδοτηση στην Ε. Ε. στην παιδεία? Γελάνε και οι πέτρες.

Η αξιολόγηση για να είναι ουσιαστική θέλει πολλά χρήματα και σοβαρό σχεδιασμό. Αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση είναι μια τρύπα στο νερό όπως θυμόμαστε πολύ καλά όλοι εμείς τι αντιεπιστημονικη αθλιοτητα προσπάθησε να περάσει το 2014

Η σύνδεση βαθμών με την ικανότητα εκπαιδευτικού και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης είναι 2 τεράστια αντιεπιστημονικα φαουλ. Η αξιολόγηση λέει ακριβώς τα αντίθετα απ αυτά. Αντιλαμβανομαστε όλοι γιατί το κάνουν τι θέλουν να πετύχουν και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να αφήσουμε να εφαρμοστεί.

Τέλος η λειτουργία των σχολείων από τους αναξιοκρατικους ρουσφετο-παραδεισους αλλά και καταχρεωμενους δήμους θα καταστρέψουν την εκπαίδευση.

Όταν θέλεις να μοιάζεις στην Ευρώπη, να μισείς καο στις δαπάνες και στα εργασιακά δικαιώματα. Όχι μόνο στον έλεγχο τον οποίο εσύ τον κάνεις έλεγχο και τιμωρία ενώ κανονικά είναι βοήθεια για να γίνεις καλύτερος στην δουλειά σου (αξιολόγηση).

 
Stsaerox
25 Νοε 2020 20:07

Στην πράξη οι συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια είχαν ως αποτέλεσμα τα τμήματα του ΤΕΙ που έγιναν πανεπιστήμια να στριμωχτούν ακόμα περισσότερο σε ένα κτίριο και να μην έχουν ακόμα και που να κάνουν τα εργαστήρια, εφόσον ο εξοπλισμός από τα παλιά κτίρια δεν μετακόμιστηκε σωστά ή καθόλου. Στην πράξη είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά, συνηθίζουν να τα κάνουν όπως να ναι Και στην πράξη κρύβουν τα χάλια που δημιούργησαν πίσω από λόγια μεγάλα...

 
@Μετατροπή πρώην ΤΕΙ σε ΙΕΚ και εισαγωγή με κατατακτήριες
25 Νοε 2020 19:52

Να μία ερώτηση ερώτηση πως μπορείς να δώσεις κατατακτήριες για μία σχολή η οποία θα είναι ανώτερη και όχι ανώτατη, πρώτο φάουλ. Πάμε στο δεύτερο η κατατακτήριες είναι καθολικές και όλα τα ιδρύματα τις διενεργούν θα έπρεπε λοιπόν στο σχέδιο νόμου να ορίζει ποιες σχολές είναι αυτές που θα εισάγονται οι απόφοιτοι ΙΕΚ κάτι που αυτό δεν γίνεται. Πιο πολύ καπέλωμα είναι για να καλύψουν την αθλιότητα αυτή. Βέβαια καθόλου απίθανο όσα τμήματα των πρώην ΤΕΙ δεν λάβουν αξιολόγηση της ΕΘΕΑΕ να καταλήξουν σχολές εφαρμογών σε πανεπιστήμια. Το μέλλον θα δείξει.

 
@Διαβάστε 25 Νοε 2020 15:38
25 Νοε 2020 19:30

Επειδή αγαπητέ μου τη διάβασα όλη την έκθεση , σου απαντώ ότι είναι έκθεση ιδεών! Για να υλοποιηθούν αυτά ( που δεν συμφωνώ με πολλά) πρέπει ο προϋπολογισμός για την παιδεία να πάει στον υψηλότερο Μ.Ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Άρα όπως καταλαβαίνετε θα γίνουν αυτά που μειώνουν το κόστος και βολεύουν ημέτερους (αξιολόγηση, σύνδεση επιχορήγησης με επιδόσεις σχολείου κ.α.) και τα υπόλοιπα θα μείνουν σαν έκθεση ιδεών!!!!

 
@Μετατροπή πρώην ΤΕΙ σε ΙΕΚ και εισαγωγή με κατατακτήριες
25 Νοε 2020 18:46

Ας το κάνουν, ας παίξουν ξανά με τα παιδιά. Δηλώνεις σχολές έχοντας υπόψιν Χ στοιχεία και έρχεται ένας υπουργός να τα αλλάξει και να τις κάνει χειρότερες. Στην Ελλάδα ζεις, έτσι λειτουργούμε! Ποιος υπουργός θα τα βάλει με συντεχνίες και βαρόνους για να πάει την Παιδεία μπροστά; Κανένας, προφανώς.

 
Αριστεία, όχι αστεία
25 Νοε 2020 18:36

Όταν κρατάς στο χέρι σου σφυρί (οικονομικές σπουδές), τα βλέπεις όλα πρόκες (σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς).
Αλήθεια τα μέλη ΔΕΠ που σχετίζονται με την εκπαίδευση, συμφωνούν, διαφωνούν;
Δεν κάνει κανένα ρεπορτάζ το αγαπητό esos, να μάθουμε κι εμείς;

 
Αναβάθμισης των ΕΠΑΛ
25 Νοε 2020 18:22

Τα ΕΠΑΛ πρέπει να μετατραπούν στην αιχμή του δόρατος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να μην συνεχίσουν θα θεωρούνται χώροι ανεπιδεκτων μαθήσεως. Πρέπει οι καταστάσεις να αυστηριποιηθουν αρκετά, να γίνει επιτέλους βάση το 10 σε όλα τα μαθήματα ( δηλαδή να μην περνάς τάξη αν έχεις έστω και σε 1 κάτω απο 10) και στα 2 είδη λυκείων και μετά από εξορθολογισμό των προγραμμάτων σπουδών ( δεν γίνεται να μπαίνουν παιδιά σε σχολές ηλεκτρολόγων μηχανικών και να μην έχουν ιδέα τι είναι το μαγνητικό πεδίο (όπως πχ η γενιά μου 2 χρόνια πρίν) με έμφαση σε μαθήματα θετικών και οικονομικών σπουδών (χωρίς αυτό να σημαίνει την κατάργηση σημαντικών θεωρητικών μαθημάτων όπως πχ την ιστορία ) και αναδιάρθρωση του μαθήματος πολιτική παιδιά ώστε να περιέχει και πρακτικές γνώσεις ( πως ασφαλίζεσαι αν πιάσεις δουλειά, πως κανείς φορολογική δήλωση κλπ) ώστε να σε κάνει πραγματικά πολίτη

 
Συνενώσεις ΑΕΙ
25 Νοε 2020 17:34

Απαιτείται ένας νέος ακαδημαϊκός χάρτης προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η διδασκαλία στις σχολές και τα τμήματα.

Αυτό είναι ευθύνη του κράτους, ομοίως και η αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση των δημόσιων σχολείων με νέο μόνιμο προσωπικό.

Πρέπει το 100% των παιδιών που γεννήθηκαν μετά το 2020 να έχει πρόσβαση σε Προσχολική Αγωγή, σε αναβαθμισμένο Γυμνάσιο και Δημοτικό και να φοιτήσει υποχρεωτικά σε Γενικό Λύκειο.

 
Για την βελτίωση της διδασκαλίας στα ΑΕΙ
25 Νοε 2020 17:13

Η "στρατηγική ανάδειξης και στήριξης των μονάδων ... εκπαιδευτικής αριστείας στο εσωτερικό των πανεπιστημίων" (σημείο 25) προϋποθέτει και την ύπαρξη κινήτρων για βελτίωση της διδασκαλίας. Στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων για μια θέση διδακτικού προσωπικού ή την εξέλιξή της, φέρει πολύ μικρό βάρος κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Το ίδιο ισχύει και για το σημείο 40, που αναφέρει ως προϋπόθεση την "συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των διδασκόντων στα πανεπιστήμια". Οι διδάσκοντες δεν έχουν κανένα κίνητρο να βελτιώσουν την διδασκαλία τους πέραν της φιλοτιμίας τους. Η δε ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου δεν συνεπάγεται αυτόματα ούτε την βελτίωση της διδακτικής ικανότητας ούτε την βελτίωση του επιπέδου του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες θα ασχοληθούν με την αυτοβελτίωση και την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας μόνο εφόσον αυτές αξιολογούνται τακτικά και υπάρχουν επιπτώσεις στην σταδιοδρομία τους αν δεν διαπιστώνεται πρόοδος στους όποιους προβληματικούς τομείς εντοπίζονται.

 
Καπετάνιος του καραβανιού
25 Νοε 2020 17:13

@ @ΧΡΗΣΤΟΣ Α 11:43
Την κατολίσθηση στον Ισθμό της Κορίνθου να φτιάξει ο μπαμπάς σου. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Μέχρι και οι πέτρες πέφτουν.

 
Συγκλίνων νούς...
25 Νοε 2020 16:26

Αύξηση του ελάχιστου αριθμού μαθητών ώστε να συγκλίνουμε με τον ΜΟ της Ε.Ε... Μάλιστα!

Πριν λίγους μήνες η κα.Κεραμέως έλεγε πως ο Μ.Ο μαθητών στα ελληνικά σχολεία είναι 17μαθητές/τμήμα... και το έλεγε ως επιχείρημα για να το άνοιγμα των σχολείων, σε συνθήκες πανδημίας, με τους ίδιους όρους!

Μόνο που ο αριθμός 17, όπως έμαθαν και όσοι δεν το ήξεραν, διαμορφώθηκε λόγω των πολλών, πολύ μικρών τμημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στις αστικές περιοχές τα 24+ τμήματα είναι κανόνας...

Και πως θα αυξήσετε το ΜΟ..? Αυξάνοντας τους μαθητές που φοιτούν στα σχολεία στις Οινούσσες??? Όχι, θα αυξήσουμε το ανώτατο όριο στα τμήματα των αστικών περιοχών... Βάζοντας (σκληρό) κάτω όριο και υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών από σχολείο σε σχολείο ώστε να μεγιστοποιείται ο αριθμός ανά τμήμα.

"Μπράβο" σας και 'σας που τα σκέφτεστε, "μπράβο" μας και 'μας που σας ανεχόμαστε!

 
Γαβριήλ Ζώτος
25 Νοε 2020 16:23

Το γεγονός πως ,η ανακοίνωση του νέου προτεινόμενου σχεδίου νόμου του υπουργείου παιδείας, για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και της δημοσίευσης της συγκεκριμένης πρότασης, συν έπεσε χρονικά, μόνο τυχαίο δεν είναι και αν λάβει κανείς υπόψη του, τόσο τα τρία ( τόσα είπε η κ. υπουργός) σχεδιαζόμενα νομοσχέδια που ετοιμάζει το υπουργείο παιδείας για τα Πανεπιστήμια, όσο και τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, δε χρειάζεται και πολύ για να καταλάβει πως τώρα θεωρούν την καλύτερη ευκαιρία για να περάσουν - χωρίς σοβαρές αντιδράσεις - ότι πιο νεοφιλελεύθερο υπάρχει, τόσο στην παιδεία, όσο και σε αρκετούς άλλους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας. Συγκοινωνούντα δοχεία είναι όλα μεταξύ τους και ας μη φαίνεται με την πρώτη ματιά. Να δούμε ποιοι και πόσοι θα σταθούν πραγματικά απέναντι σε όλα αυτά, προκειμένου να μείνουν στα χαρτιά και να πεταχτούν στο καλάθι των άχρηστων.

 
Διαβάστε
25 Νοε 2020 15:38

ΟΛΗ την έκθεση και θα βρείτε η περισσότεροι που κρίνετε αρνητικά, όλες τις απαντήσεις. Και για βελτίωση των αμοιβών και για επιμόρφωση και αξιολόγηση. Επίσης στην Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσει ο τρίτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και να αναλάβουν οι Περιφέρειες τα σχολεία όπως στις περισσότερες χώρες, π.χ. Ιταλία αλλά ακόμα και Πολωνία κ.τ.λ
Εν ολίγοις είναι μονόδρομος να υλοποιηθούν έστω κάποια από αυτά για να ξεφύγουμε από το τωρινό 80's ....

 
Legend
25 Νοε 2020 15:25

Προς τη σωστή κατεύθυνση! Ακούσατε όμως την κραυγή της κυρίας Όλγας; Απειλείτε κυρία μου; Ποιον ακριβώς; Να ξαναδιαβάσετε το κείμενο και να μπυ βρείτε σε τι διαφωνείτε ακριβώς. Με απειλές δεν προχωράμε παρά μόνο στον υπόκοσμο.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.