ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πέντε συστάσεις υπ. Παιδείας προς Βαθμολογητές των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

"Τόσο η αυστηρότητα, όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος"
Δημοσίευση: 14/06/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συστάσεις προς τους Βαθμολογητές των γραπτών  των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων κάνει , με εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Παιδείας απευθυνόμενο προς τους Βαθμολογητές τους επισημαίνει:

1. Είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του.

2. Γι’ αυτό η κρίση του

  • πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια,
  •  να διαμορφώνεται με ψυχραιμία,
  •  χωρίς προκαταλήψεις,
  • χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού.

3. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα, όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος.

4. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης.

5. Είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πώς αξιολογείται το κάθε θέμα ή ερώτηση.

Τους αναγκαίους βαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή όμορης Δ/νσης και κατά προτεραιότητα από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην τελευταία τάξη του ΓΕΛ για ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία, τους ορίζει ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα, για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία τριετία, εφ’ όσον ορισθούν από τον/την Πρόεδρο του οικείου Β.Κ., υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εξήντα (60).

Σε περίπτωση ορισμού βαθμολογητών από όμορη Δ/νση, πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες και των 2 Δ/νσεων Δ.Ε..

Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών ή των μελών της επιτροπής του ΒΚ με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση ΣΕΕ ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α ́ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του.

Τα μέλη της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, μπορούν εκτός του ωραρίου απασχόλησής τους στην επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, να χρησιμοποιούνται και ως τρίτοι βαθμολογητές. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθμολογητών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές οδηγίες της Κ.Ε.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν, όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ., μπορούν, δε, να ορίζονται και ως αναβαθμολογητές.

Σε κάθε βαθμολογητή που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. αντιστοιχεί ένας κωδικός αριθμός που υπάρχει στο κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι βαθμολογητές έχουν ήδη πάρει κωδικό με αυτόν τον τρόπο, ισχύει ο ίδιος και φέτος.

Όπου υπάρχει ανάγκη, μπορεί ο Πρόεδρος του Β.Κ να ζητά από τον Περιφερειακό Επόπτη Εξετάσεων ΓΕΛ αριθμό βαθμολογητών από όμορη Δ.Ε που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα.

Πειραματική βαθμολόγηση

Η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται το απόγευμα της επόμενης ημέρας από αυτήν που εξετάσθηκε το μάθημα.

Εφόσον από την πειραματική βαθμολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή, οι σχετικές ερωτήσεις θα διατυπώνονται γραπτά και θα αποστέλλονται σύμφωνα με νεότερες οδηγίες που θα σταλούν για το σκοπό αυτό.

Η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά την 12.00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Β.Κ. των διευκρινίσεων που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κ.Ε.Ε.

Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται την επόμενη ημέρα λειτουργίας του Β.Κ. (δηλαδή το Σάββατο) και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12:00 της μεθεπόμενης ημέρας (δηλαδή τη Δευτέρα).

Κανονική βαθμολόγηση

Γενικά δεν επιτρέπεται η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης νωρίτερα, εκτός αν υπάρξει οδηγία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία και εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.

Ποιοι εκπαιδευτικοί απαγορεύεται να συμμετέχουν ως βαθμολογητές

Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής αναβαθμολογητής σε Β.Κ., όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου, τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ. Δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων.

Σχόλια (14)

 
Anastasia
06 Ιουν 2021 08:41

Η βαθμολόγηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Όμως τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις πάνε πίσω χρονικά και για να μην πληρώσει υπερωρίες το Υπουργείο μας πιέζει να βαθμολογήσουμε τα γραπτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, αυτό είναι πρόβλημα που κάποιες φορές αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία. Επίσης καλό θα ήταν να δίνονται πιο σαφείς οδηγίες στη βαθμολόγηση ή να δημιουργηθεί ένα forum για τους συντονιστές που να αναρτούν τον καταμερισμό των μορίων και να συζητούν προβλήματα που προκύπτουν.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
05 Ιουν 2021 12:58

Τυπικές και ανούσιες οδηγίες απευθυνόμενες σε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλύτερα το αντικείμενο από αυτούς που τους δίνουν οδηγίες! Όπως λοιπόν πολύ σωστά επισημαίνουν κάποιοι σχολιαστές, οι αυστηρές και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν στα μέλη των επιτροπών επιλογής των θεμάτων που επιλέγονται από το ίδιο το υπουργείο. Δυστυχώς από αυτές τις επιτροπές πηγάζουν κάθε χρόνο τα σοβαρότερα προβλήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί στελεχώνονται από άτομα με μικρή έως μηδενική σχέση με το εξεταστέο αντικείμενο, έτσι που να μην είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ορθολογική διαβάθμιση της δυσκολίας των θεμάτων, πράγμα που συχνά οδηγεί σε επιλογή αδιανόητων θεμάτων για το επίπεδο των υποψηφίων και κυρίως θεμάτων που δεν πατάνε σωστά στο σχολικό εγχειρίδιο.

 
Μανόλης
05 Ιουν 2021 05:43

Μήπως θα πρέπει το υπουργείο Παιδείας να κάνει συστάσεις και στους θεματοδότες των Πανελλαδικών εξετάσεων ώστε να μην επαναληφθούν τα παρατράγουδα προηγούμενων ετών όπως της περσινής Χημείας;

 
Νίκος
04 Ιουν 2021 21:09

@ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, Μαζικοί διορισμοί δεν πρόκειται να γίνουν γιατί υπάρχουν μελέτες που προβλέπουν μείωση του μαθητικού δυναμικού κατά 30% μέχρι το 2025-2026!

 
Σοσιαλλήθωρος
04 Ιουν 2021 20:34

Επειδή βλέπω ότι μπερδευτήκατε λιγάκι, να σας εξηγήσω τι θέλει να πει ο ποιητής (η ποιήτρια μάλλον):
Μη βαθμολογήσετε αυστηρά, γιατί θα πέσει πολύ η ΕΒΕ και θα περνάνε με 5-6 και μετά ποιος ακούει τον Τσίπρα.
Μη βαθμολογήσετε με μεγάλη επιείκεια, γιατί θα ανέβει πολύ η ΕΒΕ και θα μείνουν έκτός 10άρια και 11άρια και μετά ποιος ξανακούει τον Τσίπρα.
Άντε, βάλτε ένα χεράκι να βγάλουμε τη χρονιά χωρίς να ξεφτιλιστούμε και του χρόνου ο επόμενος θα καταργήσει την ΕΒΕ.
Ήδη έχει ακουστεί ότι ο σύριζα έδωσε γραμμή του χρόνου να γραφτούν να δώσουν πανελλήνιες όσοι μπορούν (πατεράδες, μανάδες, αδέρφια, ξαδέρφια, μπατζανάκηδες, κλπ) για να πέσει η ΕΒΕ.

 
L
04 Ιουν 2021 19:36

Θέματα σαφή με βάση το σχολικό βιβλίο (για ίσες ευκαιρίες και για ενίσχυση του σχολείου και όχι των φροντιστηρίων) και οι βαθμολογητές θα κάνουν τη δουλειά τους.

 
Εκπαιδευτικός
04 Ιουν 2021 17:00

Οι συστάσεις του Υπουργείου θα έπρεπε να αφορούν στους θεματοθέτες. Αυτοί έχουν το πρόβλημα και σε αυτούς ταιριάζουν οι συστάσεις. Οι βαθμολογητές είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί τάξης και τους πρέπει απόλυτος σεβασμός και εμπιστοσύνη. Οι θεσμοθετες δε ξέρουμε τι θέλουν ακριβώς να αποδείξουν.

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
04 Ιουν 2021 16:21

Αφήστε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Ενός δε έστι χρεία: της άμεσης ανακοίνωσης της κατανομής ειδικοτήτων για τους επερχόμενους διορισμούς εκπαιδευτικών.

 
Νικόλαος Δ.
04 Ιουν 2021 15:39

Οι βαθμολογητές στην πλειονότητά τους ξέρουν και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γι' αυτούς που βάζουν θέματα με προβληματικότατες διατυπώσεις θα μιλήσει κανείς ποτέ στο Υπουργείο; Α! Ξέχασα, αυτούς τους διορίζετε διαχρονικά εσείς, Υπουργάρες μου, οπότε σιγά μην τους εκθέσετε!

 
Πέτρος
04 Ιουν 2021 15:24

Ασαφή θέματα, ασαφής βαθμολόγηση. Θέματα που έχουν απομακρυνθεί έτη φωτός από το επίπεδο του βιβλίου, δημιουργούν εντάσεις και στη βαθμολόγηση π.χ. στη Χημεία τα τελευταία δύο χρόνια. Το Σεπτέμβριο σε πολλαπλής σε αυτό το μάθημα (στις εξετάσεις των ομογενών) αν απαντούσες με βάση το βιβλίο ήσουν λάθος και έχανες το ερώτημα. Γιατί έπρεπε να μπει τέτοιο πράγμα; Να κάνει η επιτροπή σωστά τη δουλειά της κι εμείς κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατόν.

 
@Μάλιστα
04 Ιουν 2021 15:21

Αν δεν αναλάβουν οι βαθμολογητές την ευθύνη ποιός θα την αναλάβει δηλαδή;

 
@Ρούγγα Ειρήνη
04 Ιουν 2021 15:20

Οι εξετάσεις είναι ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ. Οπότε ο βαθμός σε απόλυτη κλίμακα δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν είναι "δύσκολα" τα θέματα όλοι θα πάρουν χαμηλότερο βαθμός, αυτό δεν θα επηρρεάσει απολύτως τίποτα. Πάλι οι καλύτεροι Χ% θα περάσουν στην σχολή που δήλωσαν.

 
Ρούγγα Ειρήνη
04 Ιουν 2021 14:57

Περιμένουμε και τις συστάσεις προς τις επιτροπές των θεμάτων. Θα τις λάβουν υπόψη τους ή θα δούμε πάλι αυτή την κατρακύλα των βαθμών στο μάθημα της Χημείας ως αποτέλεσμα των θεμάτων "διαβαθμισμένης δυσκολίας";

 
Μάλιστα..
04 Ιουν 2021 13:48

Και για ποιο ακριβώς λόγο πρέπει οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη υποχρεωτικά;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ