ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος ΓΠΑ: Η εισήγηση για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη

Δημοσίευση: 31/03/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Σύγκλητος του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εννέα (9) εν λειτουργία ακαδημαϊκά Τμήματα, έξι (6) εκ των οποίων λειτουργούν στην Αθήνα και τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Καρπενήσι, Θήβα και Άμφισσα), θεωρεί  ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους είναι αδιαμφισβήτητη.
 
 Στο πλαίσιο της πλήρους κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις γεωτεχνικές επιστήμες,το ΓΠΑ ζητά έντονα την άμεση ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την πλήρως εμπεριστατωμένη πρόταση η οποία,  έχει ήδη κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης, όπως στάλθηκε στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως

Η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. εγκρίνει, ομόφωνα το συνημμένο σχέδιο ακαδημαϊκής αναδιάταξης του Ιδρύματος ως ακολούθως:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.    Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), μετά τη νομοθετική, προ τετραετίας, κατάργηση των ΤΕΙ και την ενσωμάτωση των τμημάτων τους στα ΑΕΙ, σε συνδυασμό με τoν ταυτόχρονo ανασχεδιασμό της προοπτικής ανάπτυξής του (όπως έχει διαμορφωθεί από σειρά αποφάσεων της Συγκλήτου του) διαρθρώνεται σήμερα,  στην έναρξη της δεύτερης εκατονταετίας λειτουργίας του (2021), σε 13 Τμήματα (έξι Σχολές), εκ των οποίων τα 4 αν και έχουν ιδρυθεί δεν έχουν δεχθεί φοιτητές λόγω της αναστολής λειτουργίας τους το 2020. Χωροταξικά και από άποψη εγκαταστάσεων οι εκπαιδευτικές υποδομές  και η υλικοτεχνική υποδομή του ΓΠΑ εκτείνεται σε Βοτανικό, Σπάτα, Αλίαρτο, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι, ενώ κανένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του δεν είναι ξενόγλωσσο.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ

2.    Για τα εννέα (9) εν λειτουργία ακαδημαϊκά Τμήματα, έξι (6) εκ των οποίων λειτουργούν στην Αθήνα και τρία (3) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Καρπενήσι, Θήβα και Άμφισσα), θεωρούμε ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους είναι αδιαμφισβήτητη.

Τα έξι Τμήματα με έδρα την Αθήνα θεραπεύουν βασικά γεωπονικά αντικείμενα, κατοχυρωμένα προ δεκαετιών και οι απόφοιτοί μας έχουν αναγνωρισμένα και διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα.

Επιπλέον, πέντε από αυτά έχουν τύχει πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τους και σύντομα θα πραγματοποιηθεί και η πιστοποίηση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα τρία Τμήματα, που έχουν ως έδρα τους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η συνέχιση της λειτουργίας τους κρίνεται σκόπιμη, αφού δύο εξ αυτών είναι ήδη αυτοδύναμα και το τρίτο θα γίνει εντός του 2022. Επιπλέον, τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν εντάσσονται σε αυτά του ευρύτερου γεωτεχνικού τομέα και συναφών επιστημών. Τέλος, η παρουσία του Πανεπιστημίου μας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι θεμελιώδης λόγω του ιδιαίτερου βάρους του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας αυτής.

3.    Στο πλαίσιο της πλήρους κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις γεωτεχνικές επιστήμες, αιτούμεθα έντονα την άμεση ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την πλήρως εμπεριστατωμένη πρόταση η οποία, όπως ήδη γνωρίζετε, έχει ήδη κατατεθεί από το Πανεπιστήμιό μας. Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται θερμά από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και έχει ήδη υπογραφεί για το σκοπό αυτό Μνημόνιο Συνεργασίας. Η ίδρυση ενός Τμήματος Κτηνιατρικής εντός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  θα επιτρέψει την αξιοποίηση του υποβάθρου και της τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου μας, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών ζώων και μονάδων πρωτοβάθμιας κτηνιατρικής φροντίδας που υπάρχουν στην Αθήνα. Με τη δυναμική αυτής της υποδομής, το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΓΠΑ θα είναι σε θέση να συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στην κάλυψη του μεγάλου ελλείμματος εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει τον Κτηνιατρικό κλάδο στη χώρα μας, κάτι που συνιστά παράγοντα με ισχυρότατη αντιαναπτυξιακή επίπτωση. Προτείνουμε την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος όχι νωρίτερα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026, μετά την απαραίτητη ενίσχυση των υποδομών και τη στελέχωση με το προβλεπόμενο αναγκαίο εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

4.    Αναμένουμε την άμεση λειτουργία των τριών υπό αναστολή Τμημάτων με τίτλο «Διαιτολογία και Ποιότητα Ζωής», «Πληροφορική στη Γεωργία και το Περιβάλλον» και «Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες», αιτούμενοι ταυτόχρονα την αναγκαία πρόσθετη ενίσχυση σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία τους (και ήδη έχουν στελεχωθεί με ικανό αριθμό νέων μελών ΔΕΠ) και οι υφιστάμενες υποδομές του Πανεπιστημίου μας μπορούν να υποστηρίξουν, τουλάχιστον, για τα πρώτα χρόνια την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επιπροσθέτως, τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύονται είναι σύγχρονα και διευρύνουν το γνωστικό πεδίο του Ιδρύματός μας, κλείνοντας ουσιαστικά αφενός τον κύκλο της διατροφής/αγροδιατροφής και αφετέρου παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον ακριβή έλεγχο όλων των εισροών στο σύστημα καλλιέργειας αλλά και τον ακριβή προγραμματισμό των εκροών.

5.    Τέλος, η λειτουργία του υπό αναστολή Τμήματος Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την Άμφισσα δεν εμπίπτει στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες του Ιδρύματός μας.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα τα ανωτέρω είναι απολύτως συμβατά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου μας, ο οποίος έχει εγκριθεί ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματός μας (2019) και έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βάσει του ανωτέρω Στρατηγικού Σχεδίου το Πανεπιστήμιό μας έλαβε Πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.