Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Κολλέγια: Σε εφαρμογή οι δύο γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου
Δημοσίευση: 05/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αποδεκτές έγιναν από τον υπουργό Εσωτερικών και από τον υπουργό Οικονομικών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρ. 6 του ν.3086/2002 και ήδη παρ. 6 του αρ. 9 του ν. 4831/2021, οι δύο ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Ε΄τμήματος του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των  υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο που απέστειλε, στις 29 Απριλίου,  προς όλα τα υπουργεία ,  καλεί τις  αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές Γνωμοδοτήσεις.

Ειδικότερα η πρώτη γνωμοδότηση  (αριθ. 34/2016), ορίζει ότι:

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν. 4024/2011.  

Η δεύτερη Γνωμοδότηση  (276/2015) προβλέπει:

Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα θεωρείται:

α) Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν είτε εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων, όσον αφορά την αναγνώριση της ισοτιμίας, είτε δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

β) Ο χρόνος κτήσης του τίτλου σπουδών στην αλλοδαπή, εφόσον η αναγνώριση της ισοτιμίας ή των επαγγελματικών προσόντων διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες.

Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου θεωρείται ότι έχει διανυθεί με τον αλλοδαπό τίτλο στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει κατατεθεί στην υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του τίτλου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που θεωρείται ότι έχει διανυθεί με αυτόν .

Σχόλια (7)

 
Νίκη
22 Μάιος 2022 19:55

Υπήρχε εδώ και χρόνια εγκύκλιος που ανέφερε ότι μπορεί ένας υπάλληλος να πάρει βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, με απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας το υπουργείο εσωτερικών έστειλε δημόσιο υπάλληλο στα διοικητικά δικαστήρια με απάντηση ότι στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται οι ανωτέρω τίτλοι! Ελλάς στο μεγαλείο σου ... φυσικά και τα διαβιβάστηκε η απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την οποία πήραμε άμεσα απάντηση, απλά περιμένει να αποστείλουμε την απάντηση του Διοικητικού δικαστηρίου! Τώρα όμως δεν πρόκειται να ζητήσουμε προαγωγή οδεύουμε και προς την σύνταξη, να βγάλουν την δουλειά οι άσχετοι! βολεύει την ανώτατη διοίκηση...

 
Gs
05 Μάιος 2022 20:34

Ο τίτλος αναγνωρισμένος από ΑΤΕΕΝ ΄μοριοδοτείται στις κρίσεις για διευθυντές επαγγελματικών σχολείων, αλλά το παράλογο είναι ότι δεν μοριοδοτείται στους διευθυντές εκπαίδευσης και γενικών σχολείων- παραλογισμός του υπουργείου και του ΔΟΑΤΑΠ που είναι κράτος εν κράτη. Πτυχία πανεπιστημίων από Ιταλία-Ελβετία κλπ δεν τα αναγνωρίζει. Προβλέπω προσφυγές στο ευρωπαϊκό συμβούλιο ,όπως και έγινε στο παρελθόν και δημιουργήθηκε το ΑΤΕΕΝ. Εχω πληροφορηθεί πολλοί εκπαιδευτικοί με τίτλους μεταπτυχιακούς από ΑΤΕΕΝ έχουν κάνει αγωγές στο Υπουργείο

 
@ΔΕΠ
05 Μάιος 2022 17:14

"Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων"
Μόνο μέλος ΔΕΠ δεν είσαι όταν συμφωνείς με την αναγνώριση μιας Διδακτορικής διατριβής μέσω επαγγελματικής ισοτιμίας από ένα σύμβούλιο που το απαρτίζουν διοικητικοί υπάλληλοι χωρίς διδακτορικό!
Τις δημοσιεύσεις που θα έχει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος (αν έχει..) που απαιτούνται ως προϋπόθεση από τα ελληνικά ΑΕΙ για την ολοκλήρωση της διατριβής (π.χ. στο ΠΑΔΑ απαιτούνται 2 τουλάχιστον περιοδικά με Impact Factor) θα τις κρίνουν άτομα χωρίς διδακτορικό?
Αλήθεια ποιες είναι άραγε γενικότερα οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση? Μήπως μπορείς να μας τις κοινοποιήσεις?

 
za
05 Μάιος 2022 17:03

Συμφωνώ με τον "Σ" να ρωτήσει το ESOS για τους αυτούς τους τίτλους σπουδών (συνήθως μεταπτυχιακά) αν θα μοριοδοτηθούν στις κρίσεις διευθυντών σχολείων.
Για να καταλάβετε:
1. Τα εν λόγω πανεπιστήμια που δίνουν τους τίτλους (όχι κολέγια) έχουν αναγνωριστεί σαν ομοταγής από τον ΔΟΑΤΑΠ
2. οι τίτλοι έχουν αναγνώριση από ΑΤΕΕΝ
3. έχουν αναγνώριση συνάφειας από ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ (με μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη)

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ !!!!!!
και το παράλογο είναι ότι πλέον θα προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς με αναγνώριση ΑΤΤΕΝ σύμφωνα με την νέα προκήρυξή.
θα διδάσκουν δηλαδή αλλά δεν θα παίρνουν μόρια για να γίνουν διευθυντές σε 4/θέσιο δημοτικό.
Ααααα να μη ξεχάσω το ΑΣΕΠ δέχεται σε ΟΛΕΣ τις προκηρύξεις την αναγνώριση από ΑΤΕΕΝ( για γιατρούς ,για ειδικό επιστημονικό προσωπικό , ακόμη και για τον πρόεδρο κ αντιπρόεδρο του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ!!!!!!!!!, κλπ)

Προβλέπω πολλές ενστάσεις και αγωγές.
ESOS ρώτησε γιατί δεν μας ακούει κανείς!!

 
ΔΕΠ
05 Μάιος 2022 14:01

Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, με τα επαγγελματικά δικαιώματα πλέον δεν έχει πρόβλημα όποιος αποφοιτήσει απο κολλέγιο, με μόρια και εξέλιξη στο Δημόσιο δεν έχει επίσης πρόβλημα, το μόνο που μένει πλέον είναι η γελοία και αναχρονιστική απαγόρευση της Ελλάδας του να συνεχίζει κάποιος την ακαδημαϊκή του πορεία. Θα γίνει και αυτό που θα παει...

 
Σ.
05 Μάιος 2022 12:55

Στις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης μπορεί να κατατεθεί και να μοριοδοτηθεί τέτοιος τίτλος;
Αν μπορεί το ESOS να ρωτήσει ΑΜΕΣΑ, καθώς οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχουν αρκετοί που έχουν ή θα συμπεριλάβουν και τέτοια πτυχία.
Τι θα κάνουν οι επιτροπές; Θα τα μοριοδοτήσουν κανονικά ως οφείλουν ή θα πήξουμε στις ενστάσεις!!

 
Αναγνώριση Ιδιωτικών Κολλεγίων υπο προϋποθέσεις
05 Μάιος 2022 12:53

Πρέπει να δίνονται ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (ποσοστό 15 έως 20%) σε αποφοίτους Λυκείου με γενική βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις άνω του 12-13, ώστε να μην ενισχύονται οι κοινωνικές ανισότητες για όσους προέρχονται από φτωχές οικογένειες και, επιπλέον, να γίνεται τακτικός έλεγχος στην ύλη των προσφερόμενων μαθημάτων και τα βιογραφικά του διδακτικού προσωπικού (πχ. όλοι οι διδάσκοντες να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου και όχι απλώς υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί).

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην αναγνωρίζονται οι σπουδές στα Ιδιωτικά Κολλέγια, τα οποία προσφέρουν σπουδές κυρίως σε Οικονομικά, Marketing, Πληροφορική, Διαχείριση Προσωπικού, Business, και διάφορες τεχνικές ειδικότητες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ