ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Σχολείων: Εντολή "Κεραμέως" να ετοιμαστούν οι Προκηρύξεις-60.000 ευρώ για την κατασκευή πλατφόρμας

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Πάνω από 10 παραιτήσεις από τα Συμβούλια Επιλογής- Δεν υπάρχει ενδιαφέρον μελών ΔΕΠ για αντικατάσταση των παραιτηθέντων
Δημοσίευση: 01/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εντολή να ετοιμαστούν οι προκηρύξεις επιλογής των νέων Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έδωσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στη νομική υπηρεσία (σε συνεργασία με   τις αρμόδιες  υπηρεσίες).

Στόχος της Ν. Κεραμέως είναι ο προκηρύξεις να εκδοθούν το αργότερο μέχρι τέλος του μήνα.

Παράλληλα , σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει με απευθείας ανάθεση η κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων , με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν στο υπουργείο Παιδείας είναι ότι εάν η υποβολή αιτήσεων ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου   οι νέοι Διευθυντές θα είναι στις θέσεις του περί τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές του Δεκέμβρη.

Επίσης μέχρι τέλη Αυγούστου θα πρέπει να συγκροτηθούν και τα 116 Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των νέων Διευθυντών Σχολείων, τα οποία θα αποτελούνται από:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτω-ση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαί- δευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκ- παιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκ- παιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Στο μεταξύ απ΄ότι φαίνεται "σέρνεται" η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε στις 9 Απριλίου.

Οι τελευταίες περίπου 10 παραιτήσεις μελών  Συμβουλίων Επιλογής, ανάγκασε την υπουργό Παιδείας να απευθύνει προς όλα τα Πανεπιστήμια πρόσκληση  (Δείτε εδώ) στα μέλη ΔΕΠ για να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στα Συμβούλια Επιλογής , προκειμένου να αντικατασταθούν οι παραιτηθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ενώ η προθεσμία λήγει στις 6 Αυγούστου, δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη ΔΕΠ.

Από τις 113 ενστάσεις έγιναν δεκτές οι 95

Υπενθυμίζεται ότι από τους 113  ενστάσεις κατά των μη δεκτών πινάκων από υποψήφιους Συμβούλους Εκπαίδευσης  έγιναν δεκτές οι 95.

Πρόκειται, ίσως για το μοναδικό "διαγωνισμό" του υπ. Παιδείας, που γίνονται σε τέτοιο ποσοστό δεκτές ενστάσεις.

Οι  μη δεκτοί υποψήφιοι ήταν 183 υποψήφιοι για λόγους ξένης γλώσσας μη κατάθεσης άλλων  στοιχείων όπως προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικών ΤΠΕ , διδακτικής υπηρεσίας κλπ.

Έτσι, μετά από αυτή την εξέλιξη , οι δεκτοί υποψήφιοι από τους 2.185 του προσωρινού πίνακα αυξήθηκαν  στους 2.280.

Σχόλια (180)

 
Πιτσιφλής
08 Αυγ 2022 14:59

Κύριε Διευθυντά,
Ο Βρας έκανε λάθος, είναι υπέροχος σχολιάστης και παρακαλώ να μην διαγραφεί το θαυμάσιο σατιρικό του πόνημα.
@ Βρας
Το απόλαυσα κι εγώ και οι φίλοι μου. Το τι ακούω δεν περιγράφεται. Ό,τι ανατρέπει, ανακουφίζει και ομορφαίνει την καθημερινότητά μας είναι μια ευλογία που πλουτίζει τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφε:
Ευλόγησον ξανά όταν πρέπει!

 
Πιτσιφλής
08 Αυγ 2022 14:44

Κύριε Διευθυντά,
Ο Βρας έκανε λάθος, είναι υπέροχος σχολιάστης και παρακαλώ να μην διαγραφεί το θαυμάσιο σατιρικό του πόνημα.

 
Ελεν
08 Αυγ 2022 14:18

@ Βρας Το ποίημα σας είναι καταπληκτικό,εμπλουτισμένο με τόσο ωραίες λέξεις.Προσωπικά δεν παρεξηγήθηκα καθόλου.

 
Βρας
08 Αυγ 2022 11:54

Αγαπητή Έλεν κι αγαπητέ Πιτσιφλή

Έχω την εντύπωση ότι οι στίχοι μου παρεξηγήθηκαν! Αν ισχύει, λυπάμαι σφόδρα και παρακαλώ το e-sos να διαγράψει το πόνημα!
Μάλλον υπερεκτίμησα την αίσθηση του χιούμορ που διαθέτετε...

 
Master chef
08 Αυγ 2022 11:22

@Βρας
Απολαυστικό! Πήγατε σε άλλο level την αρχαιοελληνική μυθολογία.

@Πιτσιφλής
Πόλεμοι, ναύαρχοι, Μιαούλης και Κανάρης (αλλού).... αλλά για χάρη μιας ωραίας Ελένης λυγίσατε! Το "μυρίστηκε" και ο @Βρας και ως έμπειρος μπουρλοτιέρης προφανώς και ο ίδιος, το έβαλε σκοπό να σας πυρπολήσει!

ΥΓ. Τα 5 μόρια με το καλημέρα, συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό κι έχει τα δίκια της και η @8 χρόνια διευθυντρια.

 
@Τινα Ν 2000
08 Αυγ 2022 10:41

Και σήμερα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα βλέπε συγκρότηση τοπικών συμβουλίων κατασκευή πλατφόρμας ανάρτηση προσόντων μόρια ενστάσεις οριστικοί πίνακες συνέντευξη κλπ.Ομως 2 Οκτώβρη θα έχουμε εκλογές:Τι λες προλαβαίνουν;

 
@Ελεν
08 Αυγ 2022 02:32

Κι εγώ δεσποινίς ετών 39 είμαι, κατά του γάμου και θέλω να γίνω διευθύντρια. Πολλά κοινά έχουμε...

 
Ελεν
07 Αυγ 2022 20:20

Πιτσιφλη μου αγαπημένε, ειμαι ευγνώμων που σε έχω σύμμαχο.Διαβάζοντας τα σχόλια σου παντα χαμογελάω,σε αντίθεση με κάποια ,άλλων συναδέλφων που δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να απαντήσω.

 
Πιτσιφλής
07 Αυγ 2022 13:39

@ Ελεν
Λενιώ μου, όπως βλέπεις άρχισε ο πόλεμος!
Μας ζηλεύουνε;
Υποψιάζομαι πως δε θέλουν τις όμορφες... είναι πέντε μόρια τουλάχιστον με το που θα μπουν στο γραφείο της συνέντευξης κι αυτοί μάλλον δεν τα 'χουν!...
Συνέχισε την προετοιμασία σου έτσι όπως σου έχω πει.

 
8 χρόνια διευθυντρια δημοτικου και θα συνεχισω
07 Αυγ 2022 13:17

Δεν θα αφησω καμια Ελεν να μου παρει τη θεση..Τα σχολεία μας έχουν τοσα προβλήματα, πλησιάζει η αξιολόγηση και εσείς ασχολειστε με μια Ελενη,ενα πουκάμισο αδειανο που λέει και ο Σεφέρης .

 
Βρας
07 Αυγ 2022 12:41

Νεάνις εύχαρις κι ευπροσήγορος εκείνη
(με πρόδηλον εκ του ονόματος το κάλλος!)
φιλοδοξίας φέρουσα σχολείον να διοικήση
Εις το πρόσωπον του παλαιμάχου μέντορα
και συμπαραστάτην άριστον ήθελεν συναντήση!

Δεν ήργησεν αμοιβαίως συμπάθεια να ανθίση
κι η χαριτόβρυτος νεάνις
του Πιτσιφλέως το κλέος να εκτιμήση!

 
Τιτα Ν. 2000
07 Αυγ 2022 00:19

Προκήρυξη θέσεων διευθυντων ανά νομό όπου δεν υπάρχει υπ /ντης!!!!!!!!! Τώρα, αύριο, χθεςςςςςςς.

 
Απάντηση σε σχόλιο
07 Αυγ 2022 00:18

"Η κατάχρηση (ή η μη χρήση) σημείων στίξης, δεν εκτιμώνται θετικά στο γραπτό μας λόγο". Δε θεωρώ ότι έκανα κάτι από τα δύο. Δηλαδή, ούτε κατάχρηση ούτε μη χρήση. Τα πολλά θαυμαστικά εννοείτε; Προφανώς ήθελα να υπερτονισω εσκεμμένα κάτι. Μήπως θα με βαθμολογήσετε κιόλας;

 
Ελεν
06 Αυγ 2022 19:49

Ο αγαπημένος Πιτσιφλης ,ξέρει να επιβληθει όταν χρειαζεται.

 
Πιτσιφλής
06 Αυγ 2022 14:07

Όποιος αποθαρρύνει ξανά την Ελεν... να βρει τρύπα σε ριζιμιό χαράκι να κρυφτεί!...

 
Σταυρούλα προϊσταμένη ΠΕ 60
06 Αυγ 2022 10:35

@Ελεν Είμαι κι εγώ από Κρήτη.Μην ακούς αυτούς που θέλουν να σε αποθαρρύνουν.Ευχομαι πραγματικά να πετύχεις.Τα σχολεία χρειάζονται νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά.Επισης, εύχομαι να αλλάξεις γνώμη και να παντρευτείς (ο Πιτσιφλης προσφέρθηκε για κουμπάρος)

 
Dario Moutso
06 Αυγ 2022 05:43

@Διευθυντής Ηράκλειο Κρήτης 05 Αυγ 2022 19:01

Πολλοί διευθυντές ξεκίνησαν την καριέρα τους χωρίς να περάσουν από υποδιευθυντές και τα πήγαν εξαιρετικά.
Όρεξη για δουλειά η κ. Ελένη (Έλεν) να έχει και μια χαρά θα τα βγάλει πέρα.
Το σχόλιο σας είναι εκ του πονηρού

 
Διευθυντής Ηράκλειο Κρήτης
05 Αυγ 2022 19:01

@Ελεν καλυτερα να ξεκινησεις απο υποδιευθυντρια.Ακομα κι αν γινεις διευθυντρια σε σχολείο πως θα τα βγαλεις περα με τοσες ευθυνες χωρις αναλογη διοικητικη εμπειρία ;Η προϋπηρεσία παίζει πολυ μεγαλο ρολο στη μοριοδοτηση και σίγουρα αλλοι συνυποψηφιοι σου διευθυντες εκει υπερτερούν.

 
@Βασίλης ο Διευθυντής
05 Αυγ 2022 16:00

Κι άλλο ένα κριτήριο:
Ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε ή μεγάλωσε στα χρόνια που κάποιος είναι Διευθυντής, σε σύγκριση με όμορες ομάδες;
Δεν μπορεί ένας ΔΣΜ να κρίνεται επιτυχημένος όταν στα χρόνια του έχει γίνει 25% μείωση στο μαθητικό δυναμικό με αντίστοιχη αύξηση στο διπλανό. Κάτι σημαίνει αυτό....

 
Από φαντάρος, Στρατηγός ;
05 Αυγ 2022 10:41

@Β. Δ. 05 Αυγ 2022 01:14
- Ποιος είπε ότι το να "παραμένεις στην τάξη είναι πιο δύσκολο απ το να σαι διευθυντής". Το αντίθετο νομίζω λένε οι σχολιαστές.
- Κανείς δεν "κατακεραυνώνει" κανέναν. Την άποψή του εκφράζει ο καθένας, με βάση τη δική του εμπειρία, κρίση και οπτική. Μεγάλος άνθρωπος είναι ο υποψήφιος (και σπουδαγμένος) κι έχει τη ΔΙΚΗ του κρίση.
- "Η διεκδίκηση θέσης δεν πάει με την ηλικία". Φυσικά και η εμπειρία-προϋπηρεσία μετράει και έχει τη σημασία της στη διοίκηση. Όσα πτυχία κι αν έχεις, δεν πας πχ για Στρατηγός όταν είσαι ακόμα στρατιώτης, ούτε για Αρχιεπίσκοπος όταν είσαι παπάς στο χωριό. Στα 34, πόσα χρόνια διοικητικής εμπειρίας έχετε σε σχολείο;
- "Εγώ είμαι 34 ετών. Με διδακτορικό και 2 σχολές. Φυσικά και θα διεκδικήσω θέση διευθυντή". Και πολύ καλά θα κάνετε και μπράβο σας. Εγώ είμαι 2 δεκαετίες μεγαλύτερος, έχω διδακτορικό από τα 27 και ΠΟΤΕ δεν μ' ενδιέφερε να γίνω Διευθυντής. Γιατί; Γιατί αγαπώ πολύ το αντικείμενό μου, για να ασχολούμαι με γραφειοκρατία και διοίκηση(που ΔΕΝ είναι το αντικείμενό μου).
ΥΓ. Η κατάχρηση (ή η μη χρήση) σημείων στίξης, δεν εκτιμώνται θετικά στο γραπτό μας λόγο.

 
Πράκτωρ 000
05 Αυγ 2022 02:11

Πλατάρος Γιάννης 04 Αυγ 2022 21:34
Σιγά να μη σε εξολοθρεύσουμε κιόλας! Και άτοπα και άστοχα γράφεις. Κρίμα που κάποιοι μπαίνουν στον κόπο, να απαντούν "με λογικά επιχειρήματα".

 
Β. Δ.
05 Αυγ 2022 01:14

Το ότι κάποιοι νομίζουν ότι το να σαι/να παραμένεις στην τάξη είναι πιο δύσκολο απ το να σαι διευθυντής με ξεπερνά!!!!!!!! Αν είναι έτσι, όλοι εσείς που το πιστεύετε αυτό... Γινετε διευθυντές
Για να δούμε... Μπορείτε;;; Αντί να πείτε "μπράβο" σε ένα νέο άτομο που θέλει να γίνει διευθυντης... Που έχει όνειρα και φιλοδοξίες το κατακεραυνωνετε. Αλλά φυσικά, σοφές οι ελληνικές παροιμίες :"όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια"!!!!!!!!!!! Η διεκδίκηση θέσης δεν πάει με την ηλικία. Εγώ είμαι 34 ετών. Με διδακτορικό και 2 σχολές. Φυσικά και θα διεκδικήσω θέση διευθυντή!!!!!

 
και ξαφνικά να πει
04 Αυγ 2022 23:32

ότι μόνο με τυπικά χωρίς συνέντευξη θα πάει για να μην τραβήξει πολύ, τροπολογία στην τροπολογία! κόσκινο ο καλυτερότερος ! ααχαχαχαχαχαχ. τρόλαρέ τους , Νίκη, την άλλη βδομάδα !

 
Ασπα
04 Αυγ 2022 23:27

@Ελεν .Ξανασκέψου το.σε 2 χρόνια θα εχεις γεράσει 10.Πολλές ευθύνες,άγχος,οικονομικά θέματα,διοικητικά θέματα πολύ χαρτούρα συν την αξιολόγηση.ακου με που σου λέω… κάτι ξέρω

 
Χριστίνα διευθύντρια
04 Αυγ 2022 22:57

Καλά κάνουν οι νεότεροι και θέλουν να εξελιχθούν και να γίνουν διευθυντες. Που μπαίνουν μπροστά και θέλουν να αναλάβουν τέτοιες και τόσες ευθύνες και δεν υπεκφευγουν. Μπράβο τους!!!!!! Τους το εύχομαι ολόψυχα!!!!! Μακάρι και απ τα 36 να γίνουν. Εξάλλου η ικανότητα και το ταλέντο δεν είναι θέμα ηλικιακο. Κάποιοι το χουν έμφυτο

 
Αχ και βαχ
04 Αυγ 2022 22:52

Να ενημερώσω μερικούς εδώ μέσα πως όποιος είναι καλός εκπαιδευτικός στην τάξη θα είναι και καλός διευθυντής... Γιατί κάποιοι θεωρείτε πως επειδή είναι κάποιος "κακός" στην τάξη, θέλει να φύγει και να γίνει διευθυντης...

 
Πλατάρος Γιάννης
04 Αυγ 2022 21:34

@ Ανώνυμος Εκπαιδευτικός
Για να βάζω ονοματεπώνυμο, σημαίνει ότι αναλαμβάνω ευθύνη γραφόμενων.
Για το αν πιστεύω αυτά που γράφω η απάντηση μπορεί να είναι ναι ή όχι.
Ας πούμε ότι είναι όχι. Τότε γράφω άτοπα , τα οποία μπορείτε να κονιορτοποιήσετε με λογικά επιχειρήματα.
Παρακαλώ να το κάνετε ...

 
Ελεν
04 Αυγ 2022 21:34

@μεγαλη ετών 39?? Σίγουρα υπάρχουν συνάδελφοι με πολλά παραπάνω χρόνια προϋπηρεσίας από εμένα.θα κάνω ομως μια προσπάθεια.Σας ευχαριστώ για τις ευχές.@ Πιτσιφλης αγαπημένε μου Πιτσιφλη σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά .Σας συμπαθώ ιδιαίτερα...Υ.Γ είμαι κατά του γαμου

 
Παύλος
04 Αυγ 2022 19:43

172 καθαρά είναι το επιδομα που παίρνω από τα 330. Από τις 21 ώρες είμαι στις 10. Προσοντουχοι μου...ελάτε!!!!!

 
Dario Moutso
04 Αυγ 2022 16:27

Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και πως θα μετρηθούν;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ