ΒΟΥΛΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαφορία της Κυβέρνησης ΝΔ για τους πτυχιούχους των δημόσιων πανεπιστημίων, ενώ “κόπτεται” για τους κατόχους πτυχίων κολεγίων

Δημοσίευση: 19/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Βουλευτές  (46) του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν την ακόλουθη ερώτηση στη Βουλή:

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας μας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συντελέστηκε η ριζικότερη αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης των τελευταίων ετών, δια των νόμων 4521/2018 (ΦΕΚ Α’38), 4559/2018 (ΦΕΚ Α’142), 4589/2019 (ΦΕΚ Α’13) και 4610/2019 (ΦΕΚ Α’70), ικανοποιώντας ένα ώριμο κοινωνικό και ακαδημαϊκό αίτημα, δημιουργώντας όμως ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση που απαιτούσε τις επόμενες ενέργειες, από τις οποίες η Κυβέρνησή σας, συνειδητώς, εντέχνως και εν τέλει εγκληματικώς απείχε.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του έτους 2019 αποφύγατε να πράξετε οτιδήποτε για την έγκαιρη αντιστοίχιση των πτυχίων των νέων Τμημάτων Σχολών Μηχανικών προς τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να θεωρηθούν αντίστοιχα με τα τμήματα των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών της χώρας, καθώς -για παράδειγμα- τα τμήματα που δεν είναι ενταγμένα σε πολυτεχνικές σχολές έγιναν πενταετών σπουδών όπως οι πολυτεχνικές, αλλά δεν έγιναν αντίστοιχα και ισοδύναμα με αυτές. Για παράδειγμα, η αντιστοίχιση του τμήματος Σχολής Μηχανικών, σύμφωνα με το ν. 4610/2019 θα έπρεπε να τελεσθεί «με απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας (βάσει της οποίας) καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών». Δυστυχώς, η Κυβέρνησή σας, με μέγιστη καθυστέρηση, όρισε εν τέλει τα κριτήρια αντιστοιχίας, δυνάμει της ΚΥΑ 241205/28.07.2022 (ΦΕΚ Β’4124).

Επίσης, από τον Ιούλιο του έτους 2019 αποφύγατε να πράξετε οτιδήποτε  για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε καθεμία από τις νέες πανεπιστημιακού επιπέδου σχολές. Αφενός παρατηρείται σε πολλούς τομείς το αυτονόητο πρόβλημα, ήτοι τα δικαιώματα αυτά να ρυθμίζονται με νομοθεσίες παλαιότερες των μεταρρυθμιστικών νόμων των ετών 2018-2019, όπως τα των αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων του γεωτεχνικού τομέα, όπου το πρόβλημα σημειώνεται απλώς και μόνον λόγω της χρονικής προτεραιότητας των νόμων -και φαίνεται εύκολο στη λύση του-, αλλά σκουρότερα διαπιστώνονται τα πράγματα για τα τμήματα με παρεμφερές αντικείμενο, δηλαδή για τμήματα όχι σε ευθεία λογική αντιστοίχιση με κάποια προϋπάρχουσα σχολή ή τμήμα, όπου απουσιάζει και η υποψία έστω των επαγγελματικών δικαιωμάτων των σύντομα αποφοίτων τους. Αφετέρου, η «ρυθμιστική αποχή» σας, έχει δημιουργήσει τμήματα διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Συγκεκριμένα υπάρχουν τμήματα περιφερειακών ΑΕΙ που δεν έχουν πάρει αντιστοίχιση με τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρότι έχουν συναφές αντικείμενο. Αυτό έχει συνέπεια οι φοιτητές των πρώτων να μην μπορούν να ζητήσουν μεταγραφή στα τμήματα των κεντρικών ΑΕΙ.

Τα παραπάνω τραγελαφικά που υφίσταται η ελληνική παιδεία επί των ημερών σας, αναλύονται διεξοδικά σε πλήθος άρθρων, τόσο γενικώς ειδησεογραφικών, όσο και φοιτητικών ή επαγγελματικών ιστοσελίδων με συνεχή ενημέρωση, δείτε ενδεικτικά.

Τα άνω προβλήματα είχατε και έχετε υπόψη σας και επιχειρήσατε να τα επιλύσετε -έστω τομεακά- όπως πέρυσι σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταθέσατε τροπολογία για τα πανεπιστημιακά τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης, ωστόσο την αποσύρατε, λόγω των έντονων αντιδράσεών μας ως Αξιωματική Αντιπολίτευση γιατί επιχειρούσατε συνάμα και την εξίσωση των ιδιωτικών κολεγίων με τα ΑΕΙ. Κατά κάποιο τρόπο δεν πήρατε αυτό που θέλατε για να το δωρίσετε στην ιδιωτική εκπαίδευση και «εκδικηθήκατε» την δημόσια!

Η αποσπασματική σας προσέγγιση, σε συνδυασμό με την επιλεκτική σας παρέμβαση – παράλειψη, πληροφορούμαστε ότι έχει δημιουργήσει σύγχυση στα επαγγελματικά δικαιώματα ακόμη και ομοειδών τμημάτων.

Η χειρότερη όμως έκφανση της υποβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου από την Κυβέρνηση ΝΔ είναι η αναγνώριση ως αποδεκτών τίτλων σπουδών στην Προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, των πτυχίων των κολεγίων, αλλά όχι όλων των πτυχίων που χορηγούν τα ημεδαπά πανεπιστήμια. Και τούτο γιατί η Κυβέρνηση ΝΔ υπονομεύει μέχρι και σήμερα τη θεσμική αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αφορούσε την αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας αποσκοπώντας στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και άρα στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη διεύρυνση των ερευνητικών δυνατοτήτων και ταυτοχρόνως την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στην ισχυροποίηση των Ιδρυμάτων. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΝΔ καθυστερεί όσον αφορά την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο στους αποφοίτους των ΤΕΙ όσο και στους αποφοίτους των νέων Τμημάτων που είναι σαν μην υπάρχουν.

Ακολούθως και ενδεικτικά, από τη μία πλευρά :

Το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη στον κλάδο ΠΕ Βιολόγων, αλλά στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.
Τα πτυχία των τμημάτων Γεωπονίας, που ιδρύθηκαν το 2019, δεν περιλαμβάνονται στον κλάδο των ΠΕ Γεωπόνων, καθώς απαιτείται το πρόσθετο προσόν της εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο δεν δέχεται τους αποφοίτους των νέων τμημάτων. Αν και δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη οι πρώτοι φοιτητές που εισήχθησαν το 2019, υπάρχουν οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, που είχαν ως φοιτητές το δικαίωμα με επιπλέον μαθήματα να πάρουν πτυχίο Γεωπόνου (ΠΕ). Ωστόσο, αυτοί οι πτυχιούχοι δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ούτε ως απόφοιτοι Γεωπονίας, αφού δεν εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ούτε στην κατηγορία ΤΕ Φυτικής Παραγωγής, αφού δεν έχουν πτυχίο ΤΕΙ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τμήματα Δασολογίας.

Το τμήμα Αγωγής & Φροντίδας της πρώιμης παιδικής ηλικίας (ΠΕ)  του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος είναι εκτός της προκήρυξης. Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, βέβαια, και  άλλα τμήματα επιστημών Υγείας, όπως η μαιευτική κλπ.

Αντίστοιχο πρόβλημα και με τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, τους Μηχανολόγους Μηχανικούς, τους Πολιτικούς Μηχανικούς, τους Ναυπηγούς, τους Τοπογράφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στην προκήρυξη ως πρόσθετο προσόν αναφέρεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού, που αποκτάται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δεν δίνεται στους αποφοίτους αυτών των τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με το άρθρο 66 του ν. 4610/2019 μερίμνησε ώστε να αποδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των νέων Τμημάτων που ανήκουν σε Σχολές Μηχανικών. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατανοώντας την αναγκαιότητα ρύθμισης-απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι., ρύθμισε το θέμα αυτό με το άρθρο 257 του ν. 4610/2019, κατόπιν εκτενούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακολούθως, η τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις ανωτέρω διαδικασίες για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων λόγω των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Ωστόσο, η Κυβέρνηση ΝΔ εδώ και 3,5 χρόνια είχε όλο τον χρόνο να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που θεσμοθετήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς κωλυσιεργεί. Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν καταθέσει ήδη από το 2020 ερώτηση για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, καθώς και άλλες ερωτήσεις, όπως για τον αποκλεισμό των κατόχων πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) από τις προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων.

Από την άλλη πλευρά, απόφοιτοι κολεγίων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω προκήρυξη, χωρίς να έχουν ακόμα -ή έστω εντός της προθεσμίας του Α΄ σταδίου της διαδικασίας- το πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου τους, καταθέτοντας στο ΑΣΕΠ μόνο την αίτηση αναγνώρισης προς το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

 • Γιατί το παραγωγικότατο σε νόμους υπουργείο σας δεν έχει εδώ και τρεισήμισι (3,5) έτη σχεδιάσει μια νομοθετική παρέμβαση που να επιλύει όλα τα ανωτέρω προβλήματα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των άλλοτε ΤΕΙ; Τι ακριβώς περιμένετε;
 • Θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εν λόγω πτυχιούχοι των δημόσιων πανεπιστημίων να μην αποκλειστούν από τη διαδικασία της 2Γ/2022 Προκήρυξης, καθώς και από αντίστοιχες διαδικασίες στο μέλλον;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 1. Φίλης Νίκος
 2. Ζαχαριάδης Κώστας
 3. Τζούφη Μερόπη
 4. Σκούφα Μπέττυ
 5. Αγαθοπούλου Ειρήνη
 6. Αλεξιάδης Τρύφων
 7. Αναγνωστοπούλου Σία
 8. Αραχωβίτης Σταύρος
 9. Αυγέρη Δώρα
 10. Αυλωνίτης Αλέξανδρος
 11. Βαρδάκης Σωκράτης
 12. Βέττα Καλλιόπη
 13. Βίτσας Δημήτρης
 14. Γκαρά Νατάσα
 15. Γιαννούλης Χρήστος
 16. Γκιόλας Γιάννης
 17. Δρίτσας Θοδωρής
 18. Ελευθεριάδου Σουλτάνα
 19. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
 20. Ηγουμενίδης Νίκος
 21. Θραψανιώτης Μανόλης
 22. Καλαματιανός Διονύσης
 23. Κασιμάτη Νίνα
 24. Κάτσης Μάριος
 25. Κόκκαλης Βασίλης
 26. Λάππας Σπύρος
 27. Μάλαμα Κυριακή
 28. Μαμουλάκης Χάρης
 29. Μάρκου Κώστας
 30. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
 31. Μουζάλας Γιάννης
 32. Μπάρκας Κώστας
 33. Μπουρνούς Γιάννης
 34. Ξανθόπουλος Θεόφιλος
 35. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
 36. Παπαδόπουλος Σάκης
 37. Παπαηλιού Γιώργος
 38. Παπανάτσιου Κατερίνα
 39. Πέρκα Θεοπίστη
 40. Πολάκης Παύλος
 41. Πούλου Γιώτα
 42. Σκουρλέτης Πάνος
 43. Συρμαλένιος Νίκος
 44. Τελιγιορίδου Ολυμπία
 45. Φάμελλος Σωκράτης
 46. Ψυχογιός Γιώργος

Σχόλια (13)

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
23 Ιαν 2023 14:36

@Ιακωβος
Οχι δεν το γνωριζαμε οταν μπηκαμε... Εσυ που εισαι πιο λογικος και ξερεις γενικα τι γινεται με την χωρα, μπορουσες να μας ειχες ενημερώσει....

 
Ε
22 Ιαν 2023 11:46

Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για αυτά τα τμήμα που ανήκουν σε σχολές μηχανικών!!! Μόνο λόγια και υποσχέσεις.

 
Ιάκωβος
21 Ιαν 2023 22:47

Το γνωρίζατε τα τμήματα και τα επιλέξατε. Ας μη διαμαρτύρονται τώρα .,

 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
20 Ιαν 2023 23:04

Γιατί δεν καταθέτει ακόμα τη ρύθμιση για τους Γεωπόνους; Όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτή η ομηρεία πρέπει να λήξει.

 
#ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 Ιαν 2023 14:36

Τι θέλετε να μαε πείτε; Άλλη βάση έχουν ΑΕΙ της Αθήνας άλλη της επαρχίας. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τη διασπορά του πληθυσμού κλπ. Επίσης άλλο βάση εισαγωγής άλλο αποφοίτηση. Όσοι μπήκαν σε σχολές της επαρχίας μπήκαν διαβάζοντας τον οδηγό σπουδών που περιέγραψε τα επαγγελματικά δικαιώματα που οντως υπήρχαν. Δεν ζητάμε χάρη τήρηση των νόμων, συνέχεια του κράτους και ισοπολιτεία.

 
Δημήτρης
20 Ιαν 2023 11:26

Όταν εισάγονται σε τμήμα ή ΑΕΙ ξέρουν εκ των προτέρων την αξία στην αγορά εργασίας. Ας μη διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα. Εξάλλου υπάρχουν σχολές με βαθμό εισαγωγής πολύ χαμηλό και δε μπορεί να έχουν τα ίδια δικαιώματα εργασίας με πολυτεχνεία κλπ

 
Απόφοιτος Γεωπόνος Διπαε
19 Ιαν 2023 20:37

Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν υπάρχει σε κανένα δημοκρατικό κράτος! Λειτουργούν πανεπιστήμια
Που βγάζουν κάθε χρόνο επιστήμονες και κάνουν ορκωμοσίες, δίνοντας πτυχία χωρίς κανένα επαγγελματικό δικαίωμα! Αδιανόητο !! Αντισυνταγματικό!! Μας δουλεύουν κανονικά! Η ΝΔ φάνηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων δυστυχώς! Η δικαιολογία τους είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα ΤΕΙ σε ΑΕΙ σε μια νύχτα! Οι άνθρωποι λύνουν τις κόντρες τους σε βάρος του ελληνικού λαού !!

 
@@αποφοιτος ΠΕ
19 Ιαν 2023 18:08

Απαντώ για το φίλο /η που απευθύνεσαι. Επιλέξαμε να σπουδασουμε σε ενα τμήμα που ο οδηγός σπουδών αναφέρει οτι γραφόμαστε στο επιμελητήριο και ασκούμε το επάγγελμα του γεωπόνου. Το νόμο τιν ψήφισε το ελληνικό κρατος. Πανεπιστήμια είναι μόνο της Αθήνας; Όσοι δεν έχουν τελειώσει γεωπόνοι στην Αθήνα δεν είναι γεωπόνοι; Μιλάμε για νέα 5ετη τμήματα δημοσίων πανεπιστημίων. Με νέους οδηγούς σπουδών και όχι ΤΕΙ 4ετη. Καλό είναι να μην ειρωνευόμαστε φοιτητές και σχολές αν δε γνωρίζουμε.

 
@ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΕ
19 Ιαν 2023 17:58

Μια γνήσια απορία: γιατί διάλεξες να φοιτήσεις σε σχολή/τμήμα χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα;

 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΕ
19 Ιαν 2023 17:47

Η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει να αντιστοιχηθούν με πολυτεχνικά τμήματα τα πενταετή τμήματα των σχολών μηχανικών και αυτό φάνηκε και με τα κριτήρια όπου έκανε 3,5 χρόνια να τα βγάλει.Είμαι απόφοιτος τμήματος ΗΜΜΥ της σχολής μηχανικών και δεν μπορώ να πάρω μέρος σε διαγωνισμούς διότι δεν έχουν οριστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
19 Ιαν 2023 16:58

Υπάρχει απάντηση αυτών των ερωτημάτων απο τα αρμόδια υπουργεία;

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
19 Ιαν 2023 14:56

Μπράβο στον ΣΎΡΙΖΑ που επιτέλους κάποιος ασχολήθηκε με τους αποφοίτους των νέων 5ετων γεωπονικών τμημάτων που είμαστε στον αέρα! Αυτό που συμβαίνει είναι έξω από κάθε λογική. Επίσης η αδιαφορία της κυβέρνησης είναι εξοργιστική...
Αυτά από έναν ΝΔ κρατη...

 
Απόφοιτος ΤΕ
19 Ιαν 2023 11:47

..."η τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις ανωτέρω διαδικασίες για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων λόγω των εθνικών εκλογών"...

Δεν πρόλαβαν... Να καταργήσουν τα ΤΕΙ και να αφήσουν ξεκρέμαστη την ΑΣΠΑΙΤΕ πρόλαβαν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ