Η τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου

Η τροπολογία θέτει ως προϋπόθεση τη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

23/03/2023

Ενημερώθηκε: 24/03/2023, 12:07

Άκουσε το άρθρο

Το esos παρουσιάζει την τροπολογία  των υπουργών Παιδείας Ν. Κεραμέως και Αγροτκής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά για τα επαγγελματικά δικαιώματα  γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου.

Η τροπολογία θέτει ως προϋπόθεση τη   γνώμη  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) .

Ειδικότερα η τροπολογία , έχει ως εξής:

Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου - Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α ́ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, προστίθεται υποπερ. εε), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

εε) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), και».

2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθεται υποπερ.

γγ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

γγ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και».

3. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθεται υποπερ.

εε), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,

εε) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και».

Σχόλια (18)

Ενδυναμωμένος εκπαιδευτικός
|

Πετάνε το μπαλάκι σε άλλους! Δεν έχουν το σθένος να πουν ότι θα γίνει αυτό ή εκείνο. Περιμένουμε μία κυβέρνηση ενότητας που έρχεται σε λίγο για να πει τις δύσκολες αλήθειες σε όλα τα επίπεδα, αυτές που τρέμουν να μας πουν τα κόμματα που μας κοροϊδεύουν στην κυριολεξία.

Σχεδόν όλα
|

Έχουν θετική αξιολόγηση από ΕΘΑΑΕ και σύμφωνη γνώμη από ΓΕΩΤΕΕ. Το θέμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα μας βγάλει το λάδι μέχρι να λύσει το θέμα. Ένα είναι σίγουρο. Είναι υποχρεωμένοι να το λύσουν και θα λυθεί. Αν αυτοί είναι ανίκανοι θα το λύσουν οι επόμενοι. Ήδη με τους μέχρι τώρα χειρισμούς της η κυβέρνηση έχει μεγάλο κόστος.

:;:::
|

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΤΙ Η Ε.Θ.Α.Α.Ε Ο.Κ ΤΟ ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. γιατί ; Σε περίπτωση θετικής πρότασης της Ε.Θ.Α.Α.Ε και αρνητικής του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. τι γίνεται

Δεν είναι λύση αυτή
|

Η κίνηση είναι να σκάσουν αυτοί πριν τις εκλογές και να βγούμε να πούμε ότι το λύσαμε. Και άστο να δούμε. Μας εκλαμβάνουν ανόητους.

Θωμάς Πασχάλης
|

Το αστείο μάλιστα μέσα σε όλα τα άλλα είναι πως στην παράγραφο εε) με τη φράση "κάθε άλλου Τμήματος" τσουβαλιάζει τα νέα πανεπιστημιακά γεωπονικά τμήματα σαν να μην είναι γεωπονικά. Δηλαδή δεν τα αναγνωρίζει. Με άλλα λόγια αυτά τα τμήματα μπαίνουν στο μηχανογραφικό ως γεωπονικά τμήματα, δίνουν πτυχία γεωπόνου, αλλά το Υπουργείο Παιδείας ακόμη δεν ξέρει ποια τμήματα είναι αυτά και θα τα καθορίσει μεταγενέστερα με ΚΥΑ.

Χρήστος
|

Αφού τα παλιά τμήματα κατοχύρωσαν με σαφή νόμο τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, έτσι και το υπουργείο θα πρέπει να πει ευθέως και με νόμο αν κατοχυρώνει ή όχι τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών και γεωπόνων των νέων τμημάτων. Το ¨ναι" ή το ¨όχι" είναι δουλειά του υπουργείου, όχι των επαγγελματικών ενώσεων. Ας σταματήσει το υπουργείο να ρίχνει το μπαλάκι στην εξέδρα.

Κρύβεται ι Γεωργαντάς
|

Γιατί κρύβεται ο υπουργός.
Το γεωπονικό Αθηνών και ΑΠΘ πήραν β .τα διπαε ελμεπα κλπ πήραν α .
Μήπως να αφαιρέσετε τα δικαιώματα από αυτούς και να τα δώσετε σε αυτούς με το α κατά προτεραιότητα; Δεν πειραζει θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνει το αυτονόητο. Εσείς είστε με τις συντεχνίες. Πάει δεν υπάρχει πλέον ΝΔ.

Polar_Fish
|

Εχει αποφοιτήσει κάποιος απο τα 5ετη των πρωην ΤΕΙ και να μην είχε μπει φοιτητής στα πρώην ΤΕΙ? Η διαδικασία που προτείνεται είναι η ορθή και τα ΑΕΙ εχουν ευθύνες.

Υποκρισία
|

Δηλαδή καταθέτουν τροπολογία χωρίς να γνωρίζουν τη γνώμη της ΕΘΑΑΕ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου;
Απλά μετεφέρουν το εμπόδιο πιο πέρα . Είναι εμφανής η πρόθεσή τους να ξεπεράσουν τεχνηέντως το πρόβλημα μέχρι να γίνουν οι εκλογές!! Δεν θέλουν. Ούτε εμείς αυτούς!!!!!!

Παπελ
|

Εδώ δεν αναφέρει για 1 πλήρη κύκλο σπουδών σαν τις σχολές Μηχανικών για αντιστοίχιση με τις Πολυτεχνικές, δλδ δικαιώματα μετά το 2024...

Η απορία παραμένει
|

Έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια για να καταλάβετε τα αυτονόητα; Τελικά είμαστε η τελευταία προτεραιότητά σας; Οι ζωές μας δεν μπορούν να παραμένουν άλλο στον πάγο. Τρέξτε τις διαδικασίες!

Φιάσκο τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
|

Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης απέναντι στους χιλιάδες φοιτητές και εν δυνάμει πτυχιούχους των νέων Γεωπονικών τμημάτων συνεχίζεται....

@Η κοροϊδία συνεχίζεται...
|

Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Εδω η διαδικασία είναι διαφορετική. Σε ενα μήνα από το αίτημα της Συγκλήτου πρέπει να δοθεί απάντηση από ΕΘΑΑΕ και ΓΕΩΤΕΕ. Δεν υπάρχουν περιθώρια για κρυφτούλι. Οι αποφάσεις άλλωστε ΓΕΩΤΕΕ και ΕΘΑΑΕ είναι ήδη γνωστές.

Θωμάς Πασχάλης
|

Το αστείο μάλιστα μέσα σε όλα τα άλλα είναι πως στην παράγραφο εε) με τη φράση "κάθε άλλου Τμήματος" τσουβαλιάζει τα νέα πανεπιστημιακά γεωπονικά τμήματα σαν να μην είναι γεωπονικά. Δηλαδή δεν τα αναγνωρίζει. Με άλλα λόγια αυτά τα τμήματα μπαίνουν στο μηχανογραφικό ως γεωπονικά τμήματα, δίνουν πτυχία γεωπόνου, αλλά το Υπουργείο Παιδείας ακόμη δεν ξέρει ποια τμήματα είναι αυτά και θα τα καθορίσει μεταγενέστερα με ΚΥΑ.

ΠΌΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
|

Έχετε την εντύπωση ότι μπορούμε να περιμένουμε πότε θα βγουν οι πιστοποιήσεις; Εδώ και 2 χρόνια έχω αποφοιτήσει και περιμένω να δουλέψω. Παράλληλα βλέπω την αναλγησία σας και το σαμποτάρισμα στα τμήματα αυτά. Η ανοχή μας εξαντλήθηκε. Τελειώνετε το θέμα άμεσα!

ΑΠΟΡΙΑ
|

Οι αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

έχουν την σύμφωνη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε;

Η κοροϊδία συνεχίζεται...@
|

Αυτό ειναι το θέμα σου ή οτι Νομοθετεί βάσει το αν πει ΝΑΙ Η ΟΧΙ το επιμελητήριο

Η κοροϊδία συνεχίζεται...
|

Η τροπολογία λέει "Κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.," δηλαδή μάλλον ποτέ....

Το ίδιο έχουν κάνει με τις Σχολές και Τμήματα Μηχανικών. Ακόμη περιμένουμε (από το 2019).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ