Στη Βουλή η τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου

Ψηφίζεται την Πέμπτη- Ξεκινά αύριο η συζήτηση στην αρμόδια Επιττροπή

26/03/2023

Ενημερώθηκε: 27/03/2023, 08:55

Άκουσε το άρθρο

Κατατέθηκε , προς ψήφιση στη Βουλή, σε πολυνομοσχέδιο, η   τροπολογία  των υπουργών Παιδείας Ν. Κεραμέως και Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά για τα επαγγελματικά δικαιώματα  γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου.

Η συζήτηση στη Βουλή ξεκινά αύριο Δευτέρα και ψηφίζεται την Πέμπτη.

Η τροπολογία θέτει ως προϋπόθεση τη   γνώμη  της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) .

Ειδικότερα η τροπολογία , έχει ως εξής:

Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου - Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α ́ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, προστίθεται υποπερ. εε), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

εε) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), και».

2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθεται υποπερ.

γγ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

γγ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και».

3. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθεται υποπερ.

εε), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,

εε) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και».

Σχόλια (12)

Επαγγελματικά δικαιώματα. Στο απυρόβλητο!
|

Ούτε ιερό ούτε όσιο έχουν οι της κυβέρνησης, να εμπαίζουν μια ολόκληρη κοινωνία, τους φοιτητές και τις οικογένειες τους με τέτοιο δόλιο τρόπο....
Η υποκρισία έπιασε ΤΑΒΑΝΙ.
Αποδώστε επιτέλους τα επαγγελματικά δικαιώματα στους δικαιούχους και αφήστε τις πλάγιες υπεκφυγές.
Γεωπόνος ΤΕ, MSc

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
|

Πραγματικά είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται έτσι ένα θέμα που αφορά και εκατοντάδες άλλα τμήματα όπως τα τμήματα μηχανικών στο ΔΙΠΑΕ για παράδειγμα. Κάνουν πλήρη πενταετή κύκλο σπουδών εγκεκριμένο απο την σημερινή ηγεσία του υπουργείου παιδείας και δεν τους δίνουν δικαιώματα. Απο την μιά καταδικάζουν το βαθύ κράτος κι απο την άλλη το αφήνουν να κάνει ότι θέλει. Υπάρχει συνέχεια στην Δημόσια διοίκηση; Υπάρχει σεβασμός στο σύνταγμα; Ποιός κυβερνάει αυτόν τον τόπο;

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
|

Πραγματικά είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται έτσι ένα θέμα που αφορά και εκατοντάδες άλλα τμήματα όπως τα τμήματα μηχανικών στο ΔΙΠΑΕ για παράδειγμα. Κάνουν πλήρη πενταετή κύκλο σπουδών εγκεκριμένο απο την σημερινή ηγεσία του υπουργείου παιδείας και δεν τους δίνουν δικαιώματα. Απο την μιά καταδικάζουν το βαθύ κράτος κι απο την άλλη το αφήνουν να κάνει ότι θέλει. Υπάρχει συνέχεια στην Δημόσια διοίκηση; Υπάρχει σεβασμός στο σύνταγμα; Ποιός κυβερνάει αυτόν τον τόπο;

Μαρία
|

Είναι ντροπή να πετιουνται στον Καιάδα ο κόπος γονέων και παιδιών που επέλεξαν να σπουδάσουν σε σχολές που ήταν μέσα στο μηχανογραφικό. Δεν είδαν φώς και μπήκαν σε μια σχολή. Από την άλλη ανοίγουν σχολή ψυχολογίας στο Διδυμότειχο.....

Στο υπουργείο,
|

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ, ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ....

ΣΩΤΗΡΗΣ
|

ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΧΑΡΗ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΤΩΡΑ. ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΟΛΟΓΑ. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ( ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ). 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΘΑ ΤΟ ΗΘΕΛΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ; ΝΤΡΟΠΗ

Θωμάς Πασχάλης
|

Το αστείο μάλιστα μέσα σε όλα τα άλλα είναι πως στην παράγραφο εε) με τη φράση "κάθε άλλου Τμήματος" τσουβαλιάζει τα νέα πανεπιστημιακά γεωπονικά τμήματα σαν να μην είναι γεωπονικά. Δηλαδή δεν τα αναγνωρίζει. Με άλλα λόγια αυτά τα τμήματα μπαίνουν στο μηχανογραφικό ως γεωπονικά τμήματα, δίνουν πτυχία γεωπόνου, αλλά το Υπουργείο Παιδείας ακόμη δεν ξέρει ποια τμήματα είναι αυτά και θα τα καθορίσει μεταγενέστερα με ΚΥΑ.

@ asxetos
|

Εδώ έρχονται επιστήμονες από όλα τα μέρη του κόσμου σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Τα τμήματα αυτά τα ίδρυσε το ελληνικό κράτος. Αν πιστεύει ότι χρειάζεται αναδιαρθρωση του ακαδημαϊκού χαρτη ας προχωρήσει το κράτος σε αυτή. Μέχρι τότε οφείλει να σεβαστεί τους πολίτες του και να μην βάζει προτεραιότητα μονο τα κολέγια.

Καθαρή λύση
|

Δώστε καθαρή λύση τώρα χωρίς αοριστίες. Τα νέα 5ετη γεωπονικά τμήματα το κράτος τα ίδρυσε σε αυτά φοιτούν και αποφοίτησαν ήδη πρώτοι απόφοιτοι με επιπλέον έτος και επιπλέον διπλωματική. Δε ζητιανεύουμε απαιτούμε να τηρήσετε τους νόμους του κράτους και να μας αντιμετωπίσετε ως ισότιμους πολίτες. Μας έχετε απογοητεύσει και θα τιμωρηθείτε για την αναλγησία σας.

asxetos
|

Το Γεωπονικό έχει 11 τμήματα.
Όλα θα έχουνε επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπόνου;

Τα αυτονόητα
|

Το έχετε τραβήξει παρά μα παρά πολύ και η νευρικότητα που μας δημιουργείται δεν έχει σταματημό. Παίζεται με τα νεύρα και την υπομονή των παιδιών και των γονέων. Ολόκληρος αγώνας για τα αυτονόητα. Ένα πολιτικό και γραφειοκρατικό σύστημα χωρίς προηγούμενο! Έλεος

Τελειώστε επιτέλους
|

Ας σταματήσει επιτέλους ο πόλεμος νεύρων που μας κάνετε. Εδώ και 2 χρόνια περιμένουμε να δουλέψουμε. Να ξέρετε ότι το πολιτικό κόστος που θα πληρώσετε είναι περισσότερο από ότι νομίζετε. Έστω και τώρα τελειώστε την ομηρεία μας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ