Διαδικασίες εξετάσεων για την εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ

Υποχρεώσεις Υποψηφίων

15/03/2024

Άκουσε το άρθρο

Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή  υποψηφών  σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-θρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), ορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

1. Η επιλογή υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και της υπό στοιχεία Φ.253/66947/ Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης, αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής και το δικαίωμα συμμετοχής, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων και την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υπο- ψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα, εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο αα’μάθημα της παρακάτω περ. α. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο αβ’ μάθημα της παρακάτω περ. α. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στο αγ’ μάθημα της παρακάτω περ. α. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

α. Τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα: αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία,

αβ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία,

αγ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

3. Κατά τα λοιπά ως προς την διαδικασία επιλογής και σχετικά με την συγκέντρωση βαθμολογιών, την υποβολή δήλωσης προτίμησης μηχανογραφικού δελτίου, τη βεβαίωση συμμετοχής, την έκδοση αποτελεσμάτων και τη διαδικασία εγγραφής εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ισχύουν για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασης τους. Για την εξέταση των έργων των

 α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική,

β) Τζάζ και Δημοφιλής μουσική ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του 

γ) είδους μουσικής, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας. 

Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

Διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων

Α. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα διανεμηθούν στους υποψηφίους τα θέματα που αφορούν και τα δύο αντικείμενα ταυτόχρονα, δηλαδή «Μουσική Αντίληψη και Θεωρία» και «Αρμονία» τα οποία θα περιλαμβάνουν 5 ομάδες ερωτημάτων, όπως αναγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών στους υποψηφίους, ανακοινώνεται πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών και ερωτήματα σύντομης απάντησης, τα οποία αφορούν σε αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, αναγνώριση μέτρων και αρμονικών διαδοχών και ρυθμικομελωδικής υπαγόρευσης μελωδίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Αρμονίας περιλαμβάνει ασκήσεις εναρμόνισης δοσμένης μελωδίας, δημιουργία πτωτικής - μετατροπικής αρμονικής διαδοχής και αρμονικής ανάλυσης. Το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην Αρμονία αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του Υποχρεωτικού Αρμονίας.

Συνολικά η εξέταση στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης Θεωρίας και Αρμονίας έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά. Κατά την εξέταση και των δύο μουσικών αντικειμένων ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Β. Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ο υποψήφιος αφού γίνει πρώτα ο έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων στο τετράδιο, τα οποία και θα επικαλυφθούν από τον Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας με το αδιαφανές αυτοκόλλητο, στη συνέχεια εισέρχεται στο χώρο εξέτασης συνοδεία αυτού και τότε ξεκινά η εξέταση.
 

Σχόλια (1)

Ενήλικας
|

Μπράβο στον υπουργό που θα κάνεις τους μαθητές τρίτης λυκείου να εισάγονται στα τμήματα μουσικών σπουδων με εξετασεις σε μαθήματα που χρειάζονται και οχι αυτά που δεν χρειάζονται. Πρέπει όμως να γίνουν διορθώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα και μερικών άλλων τμημάτων. Δεν χρειάζεται να είσαι αρμόδιος για να το καταλάβεις αυτό. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι οι μαθητές.
Θες να σπουδάσεις ψυχολογια; πολύ ωραία. Έχει σχέση η ψυχολογία με αρχαία, λατινικά και ιστορία; δεν νομιζω. Ουτε όμως έχει σχέση με φυσικη και χημεια. Έχει όμως με μσθηματικα και βιολογια, λόγω της στατιστικής στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων.

Λοιπόν, για να μην το κουράζω το θέμα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν λίγα τμήματα στα πανεπιστημια, στα οποία οι μαθητές των γενικων λυκειων δεν θα πρέπει να δίνουν τα πανελλαδικά μαθήματα που δίνουν τόσο καιρό.
Και μπορεί να χρειαστεί να δώσουν 3 μαθήματα κιόλας αντί για 4.
Αυτό θα πρέπει να το μελετήσει ο υπουργός. Δεν ξέρω πως είναι εφικτό να γίνει. Γιατί σν υποθέσουμε πως για την εισαγωγή σε τμημα ψυχολογιας αρκεί να δώσεις τα πανελλαδικά μαθήματα σε νέα ελληνική γλώσσα, μαθηματικά και βιολογια, δεν θα μπορείς να έχεις την επιλογή να εισαχθεις σε όλα τα τμήματα του πρώτου επιστημονικου πεδίου, διότι δεν έδωσες αρχαία και τα αρχαία χρειάζονται στα τμήματα φιλολογίας.
Τέλος πάντων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ