ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Εκτιμήσεις υπ. Παιδείας: 7.000 κενές θέσεις θα αφήσει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Έληξε σήμερα η προθεσμία για τα Πανεπιστήμια να εισηγηθούν αριθμό εισακτέων ανά τμήμα
Δημοσίευση: 19/03/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο “αριθμόμηλος” του υπουργείου Παιδείας που “ανακάτεψε” τα αριθμητικά δεδομένα, όπως των βάσεων ανά τμήμα των προηγούμενων χρόνων, προτιμήσεις υποψηφίων κλπ  κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:

Η  εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής θα αφήσει 7.000 κενές θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρουν το "εισιτήριο" εισαγωγής  7.000 υποψήφιοι συν 10.000 που  έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιρναν, δηλαδή  δεν θα μπουν στον "τρένο" των εισακτέων συνολικά 17.000 υποψήφιοι.

Θα “πληγούν” κυρίως τα τμήματα που μέχρι πέρσι ήταν χαμηλής ζήτησης από τους υποψηφίους, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλές βάσεις.Τα τμήματα αυτά βρίσκονται κυρίως στα περιφερειακά Πανεπιστήμια

Με βάσει αυτές τις διαπιστώσεις η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως προτίθεται να  μεταφέρει θέσεις από τα κεντρικά τμήματα σε αντίστοιχα περιφερειακά, προκειμένου αυτά να μην μείνουν χωρίς φοιτητές.

Τουλάχιστον για φέτος η υπουργός Παιδείας δεν φαίνεται να “ακουμπά” το νόμο για τις μετεγγραφές, προκειμένου αυτές να περιοριστούν οι μετακινήσεις φοιτητών από τα περιφερειακά στα κεντρικά ΑΕΙ, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να αλλάξει τον “κόφτη” των 2.700 μορίων.

Σήμερα έληξε η προθεσμία για τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να στείλουν στο υπουργείο Παιδείας τις εισηγήσεις τους για τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα.
 
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας τα τμήματα που δεν θα συμπεριληφθούν φέτος στο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι.

Μέχρι 15 Απριλίου θα ανακοινωθεί ο αριθμός εισακτέων ανά τμήμα.

Μέχρι 30 Απριλίου θα ανακοινωθεί ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές στρατιωτικές , αστυνομικές,  Πυροσβεστών και ΑΕΝ.

Μέχρι 14 Μαΐου θα ανακοινωθεί η κατάταξη των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Τέλος μέχρι 31 Μαΐου θα ανακοινωθεί ο αριθμός εισακτέων συγκεκριμένων ειδικοτήτων,  στα ΙΕΚ, ειδικά για τους υποψηφίους που θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό , παράλληλα με το Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Προθεσμία στα Πανεπιστήμια

Το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από τις Συγκλήτους των Πανεπιστημίων , να καθορίσουν  και να στείλουν μέχρι 31 Μαρτίου:

α) το συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση του Ιδρύματός σας και

β) το συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών όπου αυτός απαιτείται.

Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης.

Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται.

Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας , η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού.

Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. .

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον συντελεστή της Ε.Β.Ε., ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε περισσότερα του ενός συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα (π.χ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, κ.α.) δύνανται να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εξ αυτών.

Αντίθετα, οι σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει τηv εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων (π.χ. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ.α.), αποδίδουν έναν συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής.

Επίσης, κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση δύναται να ορίζει διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για την διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στις ανωτέρω σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,80 (μηδέν κόμμα ογδόντα) και 1,20 (ένα κόμμα είκοσι) αντιστοίχως.

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 (μηδέν κόμμα εβδομήντα) και 1,10 (ένα κόμμα δέκα) αντιστοίχως.

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Σχόλια (24)

 
Ισχυροποίηση των περιφερειακών Πανεπιστημίων
22 Μαρ 2021 19:26

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στις κεντρικές σχολές αυξάνεται έως 40% λόγω μετεγγραφών - δηλαδή, πχ. στους 200 νέους εισακτέους κάθε χρόνο στο ΑΠΘ ή το ΕΚΠΑ προστίθονται περίπου 80 από τις υπόλοιπες σχολές, δημιουργώντας ανισορροπίες στα τμήματα. Επιπλέον, οι καθηγητές από την περιφέρεια εγκαταλείπουν τη θέση τους για να μετακινηθούν στις μεγάλες πόλεις, εφόσον υπάρχει ανοιχτή θέση.

Αυτή η ροή θα αναστραφεί μόνο εφόσον τα ΑΕΙ της περιφέρειας ενισχυθούν και έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το προσωπικό και τους φοιτητές τους.

@Αναδιοργάνωση όλων των Σχολών ΑΕΙ
21 Μαρ 2021 22:49

Η αναλογία (μελών ΔΕΠ:σπουδαστών) πρέπει να είναι ίδια για όλα τα ΑΕΙ, 1:15, ώστε να υπάρχει άνεση να αναπτυχθούν οι ερευνητικές ομάδες και τα διδακτορικά/μεταπτυχιακά προγράμματα. Για παράδειγμα:

Σε ένα πενταετές κεντρικό τμήμα (πχ. στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), με περίπου 1.000 φοιτητές σε κανονικά έτη φοίτησης, αντιστοιχούν τουλάχιστον 70 μόνιμα μέλη ΔΕΠ.

Σε ένα πενταετές περιφερειακό τμήμα (πχ. στην Πολυτεχνική Σχολή Ιωαννίνων, Θεσσαλίας ή Κρήτης), με περίπου 750 φοιτητές σε κανονικά έτη φοίτησης, αντιστοιχούν τουλάχιστον 50 μόνιμα μέλη ΔΕΠ.

Έτσι θα αναπτυχθούν βιώσιμα ΠΠΣ και ΠΜΣ σε όλη την Ελλάδα χωρίς ανάγκη για συμβασιούχους διδάσκοντες στα υποχρεωτικά μαθήματα.

 
@Αναδιοργάνωση όλων των Σχολών ΑΕΙ
21 Μαρ 2021 22:49

Ποια είναι η αναλογια φοιτητών με ΔΕΠ στο ΕΜΠ?

 
Αναδιοργάνωση όλων των Σχολών ΑΕΙ
21 Μαρ 2021 19:06

Στην Αττική ας μείνουν δύο ή τρία ΑΕΙ (ένα Πανεπιστήμιο, ένα Οικονομικό, και ίσως το Πολυτεχνείο μαζί με τη Γεωπονική) και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη άλλα δύο (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ).

Στην περιφέρεια αντίστοιχα δεν μπορεί κάθε χωριό και νησί να έχει Πανεπιστήμιο. Μόνο στην Κρήτη που αρκεί ένα ίδρυμα - Πανεπιστήμιο Κρήτης και Αιγαίου, γιατί και η Κρήτη κομμάτι της Ελλάδας και της Μεσογείου είναι.

Χρειάζεται σχέδιο για ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις Σχολές, ώστε να μην υπάρχουν διπλά τμήματα ή εξειδικεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα ή σχολές σπασμένες σε κομμάτια. Κάθε περιφερειακό τμήμα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 40-50 μόνιμα μέλη ΔΕΠ και, ανάλογα με την ειδικότητα, 100-150 αποφοίτους κάθε χρόνο.

Το λογικό είναι να παραμείνουν μόνο τα βιώσιμα περιφερειακά ΑΕΙ και σε αυτά να ενσωματωθούν τα υπόλοιπα τμήματα είτε ΤΕΙ είτε Πανεπιστημίων.

 
MARIA
21 Μαρ 2021 19:04

Ειδικά για φέτος που τα παιδιά έχουν υποστεί δύο χρόνια τηλεκπαίδευση, που κατά γενική ομολογία είναι πιο κουραστική και λιγότερο αποδοτική, ειδικά για φέτος που τα παιδιά έκαναν λιγότερο χρόνο δια ζώσης και περισσότερο με τηλεκπαίδευση είναι απαραίτητο να υπάρξει μία διορθωτική κίνηση από το Υπουργείο Παιδείας με τη μείωση ή την κατάργηση, για φέτος μόνο, της ΕΒΕ.

 
Θύμιος
21 Μαρ 2021 13:36

Απόστολε, φέρνεις ένα παράδειγμα (Edge Hill) από ένα κολλέγιο θηλέων που ιδρύθηκε το 1885 στην Αγγλία (που τηρεί ευλαβικά τις παραδόσεις).

 
Μαρια
21 Μαρ 2021 07:10

Αγαπητό esos,
Ως ειδησεογραφικό site εξειδικευμένο στα θέματα παιδείας, παρακαλώ να διερυνησετε αν ο κ. Συρίγος για να υπολογίσει το 7.000 βρίσκει όσους θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας λόγο της βάσης και αφαιρεί όσους θα εισαχθούν σε ΙΕΚ. Διότι όλα τα στατιστικά που διαθέτουμε δείχνουν μειώσει των νεοεισαχθεντων στην τριτοβάθμια κατά 17000-20000. Όμως, αν από αυτούς που θα μείνουν εκτός αφαιρέσουμε τους εισαχθεντες σε ΙΕΚ, τότε ίσως να προκύψει το 7000. Απλά να πούμε ότι τα ΙΕΚ είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι τριτοβάθμια και εισάγονται για πρώτη φορά στο μηχανογραφικό.

 
Πέντε ενιαία περιφερειακά κέντρα
21 Μαρ 2021 02:28

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ενωμένο με το Πολυτεχνείο Κρήτης) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπορούν να αναπτυχθούν ως ακαδημαϊκά κέντρα. Στην Πελοπόννησο αρκεί το Πανεπιστήμιο Πατρών να απορροφήσει τα άλλα ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΤΕΙ).

Η έρευνα και η βιομηχανία δε αναπτύσσεται με τη σπατάλη κρατικών και κοινοτικών πόρων, χρειάζεται ορθολογικό σχέδιο ώστε οι νέοι φοιτητές να γίνουν οι επόμενοι ερευνητές και εργαζόμενοι το 2040. Αυτό αδύνατο να συμβεί σε υποβαθμισμένα τμήματα με βάση εισαγωγής το 5, χρειάζεται συνολικό σχέδιο ώστε τόσο τα κεντρικά όσο και τα περιφερειακά τμήματα να είναι αυτοδύναμα και ελκυστικά για αριστούχους υποψηφίους και ερευνητές/καθηγητές διεθνώς.

Το κράτος μέσω δήμων και περιφερειών να δίνει "ερευνητικά προγράμματα" στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι υγιής και βιώσιμη επένδυση, απλώς μια λογιστική ανακύκλωση περιορισμένων πόρων χωρίς αντίκρυσμα για την πραγματική οικονομία και παραγωγή - αυτό το βλέπουμε από την πορεία των νέων εργαζομένων που δεν επιλέγουν να εγκατασταθούν και να εργαστούν εκεί.

Οι θέσεις εισακτέων σε Ιόνιο και Αιγαίο κυρίως, αλλά και Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, "χάνονται" σε μετεγγραφές και εγκατάλειψη σπουδών και επομένως πρέπει να μεταφερθούν στη Θεσσαλία, Ήπειρο, Κρήτη και άλλα περιφερειακά Πανεπιστήμια, σε αριθμό ανάλογο με τους αποφοίτους κάθε έτους.

 
Συνένωση τμημάτων ΑΕΙ
21 Μαρ 2021 02:17

Στην Ελλάδα τα διάσπαρτα τμήματα ΑΕΙ δεν έχουν οδηγήσει σε καμία βιομηχανική ή ερευνητική ανάπτυξη εδώ και πέντε δεκαετίες.

Σάκης
20 Μαρ 2021 18:51

Άλλο ένα περιφερειακό ΑΕΙ με ενιαίο campus σε μία ή δύο πόλεις σε κάθε περιφέρεια, στη Θεσσαλία, τη Θράκη, την Ήπειρο ή την Κρήτη, και άλλο να διατηρούμε 2-3 τμήματα "σφραγίδα" σε κάθε κωμόπολη, χωριό και νησί.

Όλες οι μελέτες και οι αξιολογήσεις επισημαίνουν την ανάγκη συγκέντρωσης δυνάμεων ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες σε έρευνα και τεχνολογία.

Τα περιφερειακά ΑΕΙ δε θα κλείσουν, αντιθέτως θα ισχυροποιηθούν μόλις αποφασιστεί η συνένωση τμημάτων και η μεταφορά θέσεων προσωπικού.

 
Apostolos
20 Μαρ 2021 21:31

Μια χαρά ανάπτυξη έδωσαν τα Πανεπιστήμια στην περιφέρεια δεκαετίες τώρα. Το ίδιο έγινε και σε άλλες χώρες της ΕΕ και πολύ καλά έκαναν. Δεν μπορείς και δεν πρέπει να κάνεις οικονομία από την εκπαίδευση και την επιστήμη, εκτός αν θέλεις να γίνεις Κίνα (προ του 1990 γιατί και αυτή τώρα ιδρύει Πανεπιστήμια παντού και επενδύει στην γνώση).
Το αστείο είναι ότι στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν στην αγροτική οικονομία του 50 και του 60, μία μικρή χώρα σαν την Ελλάδα που μετα βιας μπορεί να καλύψει τις δικές τις ανάγκες πόσο μάλλον να γίνει ανταγωνιστική.
Μάλλον δεν ξέρουν ούτε οι Βρετανοί που έχουν ιδρύσει Πανεπιστήμιο (Edge Hill University στο Ormskirk σε ένα χωριό 30 λεπτά με το τρένο από το Liverpool που έχει ήδη 2 Πανεπιστήμια).
Με ιδεοληψίες δεν γίνεται δουλειά. Το είδε ακόμα και η Τρόικα που ήρθε και κατέστρεψε την μεσαία τάξη και την οικονομία προκειμένου να μείνει πιστή στις ιδεοληψίες της. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι.
Το θέμα με τους επιστήμονες μόνο γέλιο μου προκαλεί. Δηλαδή με βάση την λογικοί κάποιων επειδή έχουμε καλά Πανεπιστήμια, καλούς φοιτητές και παράγουμε καλούς επιστήμονες που τους εξάγουμε σε όλο τον κόσμο να σταματήσουμε να το κάνουμε και να παράγουμε αμόρφωτους εργάτες?
Ακόμα και στο εξωτερικό ο Έλληνας επιστήμονας μπορεί να οφελήσει την Ελλάδα. Σε πολλά επίπεδα μάλιστα. Από κύρος και διαφήμιση των Ελληνικών Ιδρυμάτων μέχρι συνεργασίες σε ερευνητικά και άλλα προγράμματα με συναδέλφους στην Ελλάδα.
Είναι προφανές για μένα ότι αυτοί που θέλουν να κλείσουν Ελληνικά ΑΕΙ δεν έχουν καμία σχέση με τα ΑΕΙ ή ανήκουν στα ΑΕΙ του κέντρου και βλέπουν ανταγωνιστικά τα ΑΕΙ της περιφέρειας. Αν νομίζουν ότι έτσι θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.... περαστικά τους.

 
Spiste
20 Μαρ 2021 19:14

6 hours ago

Οι συνέπειες πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιων θα είναι μακροχρόνιες, θα είναι τεράστιες. Ειναι άνθρωποι που στερούνται παιδείας, χάνουν χρόνια από τη ζωή τους. Μια ολόκληρη γενιά περνάει επί ένα χρόνο αυτό το μαρτύριο. Γινεται πολεμος ψυχολογικος. Τα αντικαταθλιπτικα και τα ψυχοφαρμακα εχουν αυξηθει. Ολα τα παιδια κινδυνευουν. Σε ολο αυτο τι θεση παιρνει το υπουργειο? Φερνει μεγαλυτερες δυσκολιες ειδικα στα παιδια της γ λυκειου με τη βαση εισαγωγης που ψηφισε, τοσο στα παιδια οσο και στους γονεις τους που προσπαθουν να τα βγαλουν περα. Τοση αναισθησια? Ειναι τροπος συμπεριφορας της πολιτειας στα κατωτερα κοινωνικα στρωματα? Τι δε καταλαβαινουν? Το λιγοτερο που μπορεις να πεις ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ Ολοι! Ντροπη!

 
Σάκης
20 Μαρ 2021 18:51

Ελπίζω όσοι διατυπώνουν την άποψη ότι η περιφερειακή ανάπτυξη δεν έχει ή δεν θα έπρεπε να έχει σχέση με τα πανεπιστήμια να μην είναι επιστήμονες - καθηγητές σε Πανεπιστήμια. Εκατοντάδες είναι οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που καταδεικνύουν τη σχέση των πανεπιστημίων με την περιφερειακή ανάπτυξη, μια μικρή αναζήτηση χρειάζεται στις βιβλιογραφικές βάσεις και τίποτε άλλο.

 
Πελαγίτης
20 Μαρ 2021 14:54

Καταρχήν, βάση συντάγματος η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους. Προφανώς και ο στόχος της πολιτείας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι να συντηρηθούν ή να αυξηθούν τα 5 εκατομμύρια της Αθήνας και της Θεσ/νίκης. Η διοικητική αποκέντρωση αποτελεί ξεχωριστό άρθρο του Συντάγματος. Ξέρω ότι στενοχωρεί κάποιους "πρωτευουσιάνους" αλλά έτσι είναι, υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα...
Σε θέματα χρηματοδότησης και περιφερειακής ανάπτυξης, τα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και κυρίως τα ευρωπαϊκά κατανέμονται σε περιφέρειες ανάλογα με το πόσο αναπτυγμένες είναι. Δικαιούχοι κατά περίπτωση είναι συγκεκριμένες νομικές οντότητες που έχουν έδρα ή παράρτημα στις εν λόγω περιφέρειες πχ εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Παράδειγμα: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας με "Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι συγκεκριμένες περιφέρειες παρουσιάζουν υστέρηση τόσο σε ότι αφορά στις δαπάνες για την έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, όσο και στην συμμετοχή των φορέων τους σε δράσεις ΕΤΑΚ. Οι έντονες αυτές περιφερειακές ανισότητες είναι εμφανείς στη συμμετοχή στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», αλλά και στη συμμετοχή στις υποδομές του Εθνικού Χρηματοδοτικού Σχεδίου Α και Β κύκλου. "
Στις Περιφέρειες Β. και Ν. Αιγαίου το μόνο με έδρα και παραρτήματα είναι το Παν. Αιγαίου το οποίο χρηματοδότησε όλες τις Ιδρυματικές προτάσεις του (6+1 από τις 42 που χρηματοδοτήθηκαν)
Σύμφωνα με αρκετούς συνομιλητές δεν θα έπρεπε να υπάρχει το Παν. Αιγαίου αλλά να υποθέσω το ΕΚΠΑ, ΕΜΠ να δημιουργήσουν ένα γραφείο/μουσείο κάτι τέλος πάντως ως παράρτημα στις περιφέρειες ώστε να έχουν το δικαίωμα να βάζουν το δάχτυλο στα χρηματοδοτικά εργαλεία των εν λόγω περιφερειών...
Μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση αν πρέπει να κλείσει το Παν. Αιγαίου (το μεγαλύτερο ΝΠΔΔ σε όλο το Αιγαίο) και κάθε περιφερειακό Ίδρυμα πχ ΔΠΘ, Ιόνιο κτλ.

 
τουλιπα
20 Μαρ 2021 13:44

Μήπως μπορείς να μας πεις ποιά είναι αυτή η τέχνη που θα μπορέσουν αυτοί οι 7000 να βιοποριστούν αξιοπρεπώς και οι απόφοιτοι ΑΕΙ που θα απορροφηθούν;

 
500 τμήματα ΑΕΙ το 2013
20 Μαρ 2021 12:53

Το 2013 λειτουργούσαν 534 Tμήματα σε 24 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.

Φανερό λοιπόν ότι δεν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση που «ίδρυσε πανεπιστήμια σε κάθε πόλη», δεν μπορούμε να ξεχνάμε την περίοδο 1975-2010...

https://www.esos.gr/arthra/axiologisi-panepisthmion-tei-sxedio-athina/to...

Το πρόβλημα των ΤΕΙ υπάρχει από το 1983. Αρχικά ήταν τα πρώην ΚΑΤΕΕ που εντάχθηκαν στην Τριτοβάθμια χωρίς κανένα σχεδιασμό, ακριβώς δίπλα στα Πανεπιστήμια - Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο κοκ.

 
Χειμερινό τουρισμός και ΑΕΙ
20 Μαρ 2021 12:46

Η ανάπτυξη των περιφερειακών νομών δεν έρχεται με «φοιτητές και φαντάρους» (μοντέλο δεκαετιών 1960-2010), αλλά με την ενίσχυση της παραγωγικής οικονομίας.

Όταν οι φοιτητές σπουδάζουν 4 χρόνια πχ. στα νησιά του Αιγαίου και μετά επιστρέφουν στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο για να ζήσουν τα υπόλοιπα 40 προφανώς δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ μακροπρόθεσμο όφελος για την οικονομία.

Ενοικιαζόμενα και καταστήματα εστίασης είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες. Επίσης, ένα πανεπιστήμιο δεν είναι εργοστάσιο ώστε να συντηρεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην αλυσίδα παραγωγής - η συμβολή του είναι στη δημιουργία αποφοίτων που κατόπιν μέσω της εργασίας τους θα ενισχύσουν τη χώρα.

Τώρα σπαταλάμε πόρους για να σπουδάζουν εδώ και μετά φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν εργασία!

@ Nikos
20 Μαρ 2021 09:35

Το κράτος μπορεί να ιδρύσει ένα Δίκτυο Τεχνολογικών Πάρκων και Ερευνητικών Κέντρων που θα είναι συνδεδεμένο με τα ΑΕΙ. Σε 15-20 πολεις σε όλη την Ελλάδα μπορεί να δοθεί κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση ώστε να αυξηθούν με ουσιαστικό όχι τεχνητό τρόπο οι θέσεις εργασίας.

Είναι παράλογο ακόμα και στο 2030 να στηριζόμαστε σε στρατόπεδα ή πανεπιστήμια για «έχει κόσμο» η περιφέρεια! Πέρα από προσβλητικό για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, που έχουν δικαίωμα σε ποιότητα σπουδών, είναι και ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ όπως αποδείχτηκε στην πράξη με τους πειραματισμούς των τελευταίων ετών.

Συγνώμη αλλά έχετε σκεφτεί τι θα γίνει στις περιοχές αυτές αν κλείσουν τα τμήματα των Πανεπιστημίων. Πώς θα διαταραχθεί η οικονομία τους? Πόσο θα εκτοξευθεί η ανεργία σε αυτές τις περιοχές?
Πρέπει πρώτα να βρείτε με τι θα αντικαταστήσετε στις συγκεκριμένες περιοχές την οικονομική δραστηριότητα (επενδυτές ακόμα δεν έχουν έρθει) και μετά να κλείσετε τα τμήματα αυτά.

 
ANTONIOS
20 Μαρ 2021 11:05

Ο Γεράσιμος Αρσένης την περίοδο 1996-2000 ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 44 νέα τμήματα ΑΕΙ και 36 ΤΕΙ, σε τέσσερα μόλις χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα τμήματα: Μεσογειακών Σπουδών-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βαλκανικών Σπουδών-Αριστοτέλειο, Επιστήμης των Υλικών-Πανεπιστήμιο Πατρών, Φιλοσοφίας-Πανεπιστήμιο Πατρών, Γεωγραφίας-Χαροκόπειο, Αγροτικής Ανάπτυξης-Δημοκρίτειο Θράκης. Ακολουθεί ο Πέτρος Ευθυμίου με την ίδρυση δύο πανεπιστημίων , 17 τμημάτων ΑΕΙ και 25 ΤΕΙ (2000-2004). Το χάρτη συμπληρώνει η Μαριέττα Γιαννάκου (2004-2007) με την ίδρυση ενός πανεπιστημίου, 15 τμημάτων ΑΕΙ και 15 ΤΕΙ. Ακόμη, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης (2007-2009) ίδρυσε ένα Πανεπιστήμιο, 8 τμήματα ΑΕΙ και 21 ΤΕΙ.

Και μετά ήρθε ο Γαβρόγλου ο οποίος μείωσε τον αριθμό των Ιδρυμάτων.
Και έρχονται κάποιοι σήμερα και μας λεν πως ο Γαβρόγλου ίδρυσε πανεπιστήμια σε κάθε πόλη. Και δεν ντρέπονται .

 
ANTONIOS
20 Μαρ 2021 10:54

Είναι αδιανόητο σήμερα μερικοί να διαδίδουν ανερυθρίαστα τόσο απίστευτα ψέματα. Συγνώμη κύριε αλλήθωρε, ποιος ίδρυσε τα τμήματα που υπάρχουν σήμερα; Έφτιαξε ο Γαβρόγλου κάποιο νέο τμήμα; Οι δικοί σου τα έφτιαξαν. Νομίζετε ότι είναι τόσο χαζός ο κόσμος που σας πιστεύει; Τα πρώην ΤΕΙ ήταν ανώτατα ιδρύματα από το 2001. Αν δεν σου αρέσει η αλήθεια μην τη διαστρεβλώνεις.

 
Αυτοι οι 7000
20 Μαρ 2021 09:54

Θα εισέρχονταν στα ΑΕΙ με 2 κ με 3 στα 20 ! Καλως μένουν απέξω να μάθουν καμια τεχνη να βιοπορισθούν αξιοπρεπώς και να δημιουργήσουν οικογένειες .

 
Nikos
20 Μαρ 2021 09:35

@Σοσιαλλήθωρος

Συγνώμη αλλά έχετε σκεφτεί τι θα γίνει στις περιοχές αυτές αν κλείσουν τα τμήματα των Πανεπιστημίων. Πώς θα διαταραχθεί η οικονομία τους? Πόσο θα εκτοξευθεί η ανεργία σε αυτές τις περιοχές?
Πρέπει πρώτα να βρείτε με τι θα αντικαταστήσετε στις συγκεκριμένες περιοχές την οικονομική δραστηριότητα (επενδυτές ακόμα δεν έχουν έρθει) και μετά να κλείσετε τα τμήματα αυτά.
Διαφορετικά θα δημιουργήσετε συνθήκες κοινωνικής έκρηξης. Αυτό θέλετε? Εκτός βέβαια αν θέλετε να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα.

Η Ελλάδα χρειάζεται πολλές δομικές αλλαγές ακόμα για να προσελκύσει «επενδυτές». Ακόμα δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις που έφυγαν στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια.

Μας αρέσει η όχι, το κράτος παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής για την Ελληνική οικονομία δίπλα στον Τουρισμό. Και αυτό το ξέρει και η ΝΔ ασχέτως με το τι λέει.

 
@Σοσιαλλήθωρος
20 Μαρ 2021 09:03

Σωστά! Για αυτό τους ψηφίσαμε. Είπαν θα καταργήσουν το νόμο Γαβρογλου κι εκείνοι τον ενισχύουν.

 
Καταλάβατε τι θα γίνει;
20 Μαρ 2021 08:53

Στα κεντρικά Πανεπιστήμια θα εισάγονται λιγότεροι, τους υπόλοιπους θα τους πάει στα περιφερειακά, οι με χαμηλότερη βαθμολογία θα αποκλειστούν για να πληρώσουν δίδακτρα αν θέλουν να σπουδάσουν, ενώ τα τμήματα που απομένουν θα κλείσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιφέρεια και τους διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο. Λογική μάρκετινγκ καθαρά.

 
Μ
20 Μαρ 2021 07:06

Τα ΙΕΚ στο Μηχανογραφικό; Πολύ σωστή προσέγγιση. Τα περισσότερα παιδιά αγνοούν την ύπαρξή τους!

 
Σοσιαλλήθωρος
20 Μαρ 2021 01:18

"η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως προτίθεται να μεταφέρει θέσεις από τα κεντρικά τμήματα σε αντίστοιχα περιφερειακά, προκειμένου αυτά να μην μείνουν χωρίς φοιτητές."
Δηλαδή, βοηθήστε με σας παρακαλώ να καταλάβω:
Ο Γαβρόγλου ίδρυσε πανεπιστήμια σε κάθε πόλη και η Κεραμέως αντί να τα κλείσει, τα ενισχύει στέλνοντας εκεί φοιτητές με το ζόρι.
Συγνώμη αλλά εγώ περίμενα η Νέα Δημοκρατία να βάλει κάποια τάξη, όχι να συνεχίσει την αταξία του Σύριζα.

 
Γιώργος
19 Μαρ 2021 22:51

Γιατί να εισαχθούν οι πάντες με βάση τη μονάδα; Έλεος πια με το θέμα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ