ΒΟΥΛΗ

Τροπολογία για να επισπευσθούν οι επιλογές Διευθυντών Σχολείων

Αλλάζει η σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 28/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τροπολογία η οποία θα "λύσει" τα χέρια στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να προχωρήσει στην προκήρυξη επιλογή των Διευθυντών Σχολείων, κατέθεσε σήμερα , προς ψήφιση, στη Βουλή , σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα σχετικά ρεπορτάζ του esos.

Με την τροπολογία,αλλάζει η σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής των Διευθυντών Σχολείων.

Με την τροπολογία καταργείται  η συμμετοχή των Εποπτών    Ποιότητας και Συμβούλων  Εκπαίδευσης  και κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική Θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν:

1) ο Πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα Εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης
 των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ΙΙ) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που Πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1).

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική Θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιφέρον από υποψηφ[ους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την εφαρμογή του στοιχείου 1) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και οτ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ΙΙ) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήψιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφψίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική Θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».

Αλλάζει η σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Με την ίδια τροπολογία  ορίζεται ότι προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., ενώ έπονται η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Συγγραφικό έργο

Επιπλέον στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Β, προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Το συγγραψικό και ερευνητικό έργο των υποψηψίων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του παρόντος.».

 

Σχόλια (110)

 
@σεβαστή
03 Αυγ 2022 22:21

κανονικά και των πειραματικών πιστεύω, αν προκηρυχθούν οι ΔΣΜ . γιατί όχι; πα΄με με χρονοαδιάγραμμα λεει τέλη του μήνα , καλά κρασιά δηλαδή
πάντως δεν πιστευω κι εγώ ότι θα γίνουν άμεσα κρισεις. παρελκυστικά λειτουργεί , στάχτη στα μάτια γκρινιάρηδων.

 
Σεβαστή
03 Αυγ 2022 17:01

Κρίσεις για ΔΣΜ αλλά όχι Πειραματικών και Προτύπων, έτσι δεν είναι;

 
Φανης
30 Ιουλ 2022 23:55

Αυτό που για να κάνετε το σωστό και λογικό περνάει 3ετια...με ξεπερνα

 
Θανάσης Κ.
30 Ιουλ 2022 23:54

Επιτέλους... Ένα σωστό πράγμα κάνατε. Έπρεπε να το κάνατε και νωρίτερα. Αλλά έστω και τώρα...

 
Μαίρη δασκάλα
30 Ιουλ 2022 23:52

Επιτέλους!!!!!!!!!!!!!! Τα πόδια μας έχουν γίνει μωβ!!!!!!!

 
Φρι φρι
30 Ιουλ 2022 23:51

Θα σας παραδεχθώ... Και παίζει και να σας ψηφίσω... Αν μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχετε τοποθετήσει τους διευθυντές σχολειων

 
Φαίη ΠΕ 60
30 Ιουλ 2022 00:25

@ Νικος . Σε Ευχαριστω πολυ για την απάντηση συνάδελφε Νίκο. Οπως και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα ,σε θεωρω τον πιο σωστά ενημερωμένο.Γράφεις λίγα και καλα!

 
Νίκος
30 Ιουλ 2022 00:12

Αγαπητή Φαίη ΠΕ60
Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν να παρουσιάσω την κατάσταση στο Υπουργείο μας, αλλά.....
Η πληροφορία που είχα για τις νέες κρίσεις ήταν από την έγκυρη πηγή μου που ως τώρα βγήκε αληθινή.
Θα έχω σύντομα νέα και θα σας ενημερώσω.
Αυτό
Άφησα ένα τραπέζι στη μέση

 
Χρυση
29 Ιουλ 2022 16:06

Μας εχεις βγάλει τον καρκίνο τόσους μήνες τώρα..άσε τις τροπολογίες και εφάρμοσε το νομο που ψήφισες αναίσθητη και άσχετη Νικη

 
Φαίη ΠΕ 60
29 Ιουλ 2022 10:27

Ο πολύ καλος συνάδελφος Νίκος, που έγραφε ότι κρίσεις θα γίνουν ξανά τέλος του 23 ,τι αποψη έχει τώρα για τις τοποθετήσεις διευθυντών σχολείων;μας κάνουν πλάκα φαντάζομαι….δεν είναι δυνατόν να υπαρχει τέτοια ανευθυνότητα και ανοργανωσιά στο υπουργειο παιδειας!

 
15 Αύγουστος, ζέστη, διακοπές, φωτιές
29 Ιουλ 2022 10:14

@Έλεν 28 Ιουλ 2022 19:43
"Αυτή η τροπολογία αφορά".... σε δροσερό όνειρο θερινής νυκτός για αιθεροβάμονες κομματικούς ψηφοφόρους.

 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
29 Ιουλ 2022 07:53

ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ 50 ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ.

 
ΔΑΚΕΙΤΗΣ
29 Ιουλ 2022 07:42

ΕΠΑΝΗΛΘΕ Η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕ
29 Ιουλ 2022 07:35

ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ/ΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΗΞΕ ΤΟ 2018.

 
Μαρία
29 Ιουλ 2022 01:55

ΑΥΤΟ το Υπουργείο θέλει να αξιολογήσει το έργο του εκπαιδευτικού?
Σόρυ, αλλά οι περισσότεροι δουλεύουμε πραγματικά και πολύ πιο οργανωμένα.
Ο δε αξιολογητής θα πρέπει να δείξει έμπρακτα την ανωτερότητά του.

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
29 Ιουλ 2022 00:38

Η ΟΛΜΕ έχει μήπως να πει κάτι????

 
Πρώτα το Σχολείο
28 Ιουλ 2022 23:42

Τώρα, λοιπόν, αφού μετά από τόση κωλυσιεργία, απροθυμία και ανελαστικότητα, κάνατε την ελάχιστη κίνηση που υπαγορεύει η κοινή λογική και ψιλοσώσατε την παρτίδα στο και 5', κάντε ο,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και αδύνατον να τοποθετήσετε τους νέους ΔΣΜ το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου (αν και Σάββατο). Πέραν αυτής της ημερομηνίας θα δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία των ΣΜ με τις πάμπολλες καραμπόλες ωραρίου και αναθέσεων διδακτικών αντικειμένων. Κάντε κάτι σωστό έστω στην παράταση. Ξέρετε άλλωστε εσείς από παρατάσεις....

 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ
28 Ιουλ 2022 23:26

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΘΗΤΕΙΕΣ ΘΑΠΡΕΠΕΙ Ο Δ/ΤΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
Πρώην
28 Ιουλ 2022 23:25

Σε λίγο θα είμαι μια πρώην Διευθύντρια, καθώς σε λίγες ημέρες σκοπεύω να παραιτηθώ. ΄Όχι δεν βγαίνω στη σύνταξη... Απλά σιχάθηκα αυτήν την ανοργανωσιά, αυτό το απέραντο τρελοκομείο, που μας συνθλίβει καθημερινά. Ούτε στην παιδική χαρά δεν επικρατεί τόση αφέλεια και τόση ανευθυνότητα. Λυπάμαι ειλικρινά που διοικούμε από τέτοια άτομα. Κρίμα!!! Οι κρίσεις πάντως θα γίνουν, γιατί το αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, που κατατέθηκε στη βουλή. Καλή επιτυχία στο έργο όσων επιθυμούν να "διαγωνιστούν" στην αρένα της διοίκησης. Υγεία, δύναμη, κουράγιο και καλό καλοκαίρι!!!

 
Ανδρεας
28 Ιουλ 2022 23:02

Είμαστε άνθρωποι,εκπαιδευτικοί δεν μπορεις να μας κοροϊδεύεις ετσι εσυ .τη μια λες παράταση θητείας ,την άλλη τροπολογία για επίσπευση επιλογής διευθυντών.στις εκλογές υποθέτω υποψιάζεσαι τι θα πάρεις…

 
κ. Νίκη μας...
28 Ιουλ 2022 22:57

κ. παρατάσεως ( κ. Νίκη μας ήθελα να πω )
Ψηφίσατε ένα νόμο - τον καλυτερότερο κατά πολλούς ;;; - ο οποίος ουσιαστικά αποδείχθηκε στην πράξη ανεφάρμοστος ή εσείς δεν έχετε την ικανότητα να τον εφαρμόσετε - ακόμη χειρότερα!
Πριν ακόμη εφαρμοστεί τον τροποιποιείτε μετά από τις αφόρητες πιέσεις και αντιδράσεις που δέχεστε.
Οπότε:
- Θα τοποθετήσετε δ/ντές σχολείων πριν την επιλογή συμβούλων
- Αυτό δεν γίνεται χρονικά ως την 1η Σεπέμβρη, άρα θα υπάρξει η σχετική μικρή/μεγάλη αναστάτωση σε πολλά σχολεία
- Κατόπιν (αρκετά καθυστερημένα, όπως φαίνεται) μέσα στη χρονιά θα επιλεγούν οι σύμβουλοι
_ Τις κενούμενες θε΄σεις και οπωσδήποτε τις καλύτερες θε΄σεις, θα τις πάρουν οι τελευταίοι και με τα λιγότερα μόρια και προσόντα υποψήφιοι δ/ντές σχολείων
- Θα υπάρξει μια δεύτερη αναστάτωση σε πολλά σχολεία
Εκτός, αν φτάσουμε ως τις εκλογές - από Οκτώβριο και μετά - και δεν επιλεγούν σύμβουλοι από την τωρινή κυβέρνηση

Συμπέρασμα: Αυτό εσείς το θεωρείτε προγρμματισμό; συνέπεια; υπευθυνότητα; σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς; λογικό να συμβαίνει σε μια οργανωμένη(;;;) και ευνομούμενη χώρα; θετικό για την αξιολόγηση της υπουργού και του επιτελείου της; ........;;;;;!!!!!

 
Νίκος
28 Ιουλ 2022 22:45

Συνάδελφοι δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Απλά πανικοβλήθηκαν για λίγο αλλά θα το ξεπεράσουν.

 
Πλατάρος Γιάννης
28 Ιουλ 2022 22:33

Η πολιτική επιλογή του υπουργείου, καθιστά τους 2400 υποψήφιους για Σ. Ε., άπαντες, και υποψήφιους για Δ. Σ. Μ.
Αυτό είναι καλό. Για όλους καλό
* Όσοι Δ. Ε. δεν επανεπιλεγησαν βρίσκουν σχολείο.
* Όσοι Σ. Ε. Ε. δεν επανεπιλεγουν, βρίσκουν σχολείο ως διευθυντες.
Οι παραπάνω δύο κατηγορίες ανωτέρων στελεχών, βρίσκουν μια δίκαιη διέξοδο.
Οι παράλληλες επιλογές, είναι ο, τι καλυτερο μπορούσε να σκεφθεί το υπουργείο.
Η μόνη ορατή παρενέργεια που θα δούμε θα είναι οι διαφορετικές μοριοδοτησεις των σταθερών μορίων από δυνητικώς τρία διαφορετικά συμβούλια.
Οθεν:
Επιμένω εμμονικως, σε ερμηνευτική εγκύκλιο εφαρμογής του νόμου, πολυσέλιδη.
* ένα προς ένα προσόν. Τι δικαιολογητικά προσκομιζεται. Τι εναλλακτικό. Ποτε απορρίπτεται.
Με το πλήθος των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί, υπάρχει η γνώση, για να βγει η τέλεια εγκύκλιος.

 
Τακης
28 Ιουλ 2022 21:55

Η απόλυτη ξεφτίλα.!αλλα μας έλεγες πριν μερικές εβδομάδες

 
ΝΙΚΟΣ
28 Ιουλ 2022 21:35

Ωραία!! Και αυτοί που έχουν κάνει για Σύμβουλοι θα δηλώσουν σχολεία για να τα πάρουν μετά αυτοί που θα είναι κάτω στον πίνακα! Μπράβο!

 
Πιτσιφλής
28 Ιουλ 2022 21:31

Για να μην γίνει παρεξήγηση, ο κύριος Γιάννης είναι αυτός από την -νησο.

 
Αθανάσιος
28 Ιουλ 2022 21:15

Λυπάμαι όλους αυτούς που πήραν παραμασχαλα τις αιτήσεις για θέσεις ΔΣΜ. Ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία. Στην συγκεκριμένη περιφέρεια δεν υπάρχει περιφερειακός. Άρα πρώτα πρέπει να υπάρξει περιφερειακός και μετά να αποφασίσει για τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ. Και για όσους επιμένουν κάντε μια βόλτα στις ΔΠΕ και ΔΔΕ να δείτε τι προσωπικό υπάρχει

 
Το καλύτερο τουρλουμπούκι όλων των εποχών
28 Ιουλ 2022 21:12

Ο καλύτερος νόμος όλων των εποχών "μεταμορφώνεται" στο καλύτερο τουρλουμπούκι που έχω δει ουδεπόποτε!
Οι δε προκηρύξεις και οι διαδικασίες επιλογής, είναι σίγουρο από τα ως σήμερα δεδομένα*, ότι θα γίνουν βάσει νόμων από 3-4 διαφορετικές κυβερνήσεις(σε βάθος 40ετίας) και που έχουν τροποποιηθεί από 2-3 φορές ο καθένας. Κανείς δεν θα ξέρει στο τέλος, πώς - ποιός - γιατί θα επιλέγεται.
Φοβερό.... ειδικά από μια υπουργό Νομικό.

* https://www.esos.gr/arthra/79253/prokiryxi-plirosis-kenoymenon-theseon-d...
* https://www.esos.gr/arthra/79202/prosklisi-gia-ana-plirosi-kenoymenon-th...

 
ΠΕ 70
28 Ιουλ 2022 20:57

Αγχώθηκε η Νίκη;γιατί;

 
Θοδωρής
28 Ιουλ 2022 20:31

Πώς γίνεται προχθές να έδωσε παράταση και τώρα να περνά τέτοια τροπολογία; Τι ξεφτίλα.....

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.