Σημαντική οδηγία για την διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

28/02/2024

Άκουσε το άρθρο

Με αφορμή ερωτήματα που προέκυψαν κατά την σύνταξη του ωρολογίου εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων στα Γυμνάσια και σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών στα Γυμνάσια της επιστημονικής του ευθύνης (Ν. Κυκλάδων και 9ης ομάδας σχολείων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας απέστειλε την ακόλουθη οδηγία για τα Μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου:

1ο) Το μάθημα των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου είναι ενιαίο και αδιαίρετο που σημαίνει ότι δεν αποτελούν κλάδους το Μέρος Α (Άλγεβρα) και το μέρος Β (Γεωμετρία). 

Όπως αναφέρεται ρητά στο ΑΠΣ τα κεφάλαια αποτελούν διδακτικές ενότητες και σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούνσυνεχόμενες εννοιολογικά διδακτικές δραστηριότητες.

Σας αναφέρω ενδεικτικά απόσπασμα από τις σχετικές εγκύκλιους με Αρ. Πρωτ.222580/Δ2/18-12- 2017/ΥΠΠΕΘ του Υπουργείου Παιδείας και με Αρ.Πρωτ.123462/27-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ: «Κάθε βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: Α ́ Μέρος: Άλγεβρα και Β ́ Μέρος: Γεωμετρία. 

Η διδασκαλία της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας σε κάθε τάξη θα γίνεται από τον ίδιο δΙδάσκοντα και μάλιστα παράλληλα, με άξονα αναφοράς τις δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για την Άλγεβρα και τις δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για την Γεωμετρία. 

Στον διδάσκοντα δίνεται η δυνατότητα της τροποποίησης, κατά περίπτωση, της ανωτέρω κατανομής σε τρείς (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα για την Άλγεβρα και μία (1) ώρα για τη Γεωμετρία, ή αντιστρόφως. Έτσι, ο διδάσκων-η διδάσκουσα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τυχόν καθυστερήσεις της διδασκαλίας της ύλης, τόσο στην Άλγεβρα, όσο και στην Γεωμετρία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η οριζόντια διασύνδεση των εννοιών των δύο μερών του βιβλίου».

Επομένως ΔΕΝ επιτρέπεται η διαίρεση του μαθήματος σε Μέρος Α καΙ Μέρος Β για την τακτοποίηση του ωρολογίου προγράμματος δΙδασκαλίας, αφού και οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μέρους δεν είναι σταθερές αλλά εναλλάσσονται κατά την κρίση του διδάσκοντα- της διδάσκουσας ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες των μαθητών.

2ο) Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται σε 4 διακριτές ώρες την εβδομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί ενημερώνεται ο αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας προκειμένου να εξεταστούν οι εναλλακτικές λύσεις.

Παρακαλώ τους κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων των περιοχών επιστημονικής ευθύνης μου να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω κατά την σύνταξη των ΩΠ της σχολικής τους μονάδας.

 

Σχόλια (18)

NN
|

@Πλατάρος Γιάννης, 1 Μαρ 2024 18:08
Αν καταλαβαίνω καλά, προτείνετε να μην εφαρμοστεί ΥΑ αλλά να ακολουθηθούν όσα αναφέρονται σε εγκύκλιο (αυτή που αναφέρει ο κ. Καραγιάννης).
Με άλλα λόγια, πρώτα η εγκύκλιος και μετά η ΥΑ!!!
Ο κύριος λόγος που προβάλλεται (από την πρόταση του ΙΕΠ και μεταφέρεται) στην εγκύκλιο είναι:
«Τα δύο αυτά μέρη σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν κλάδους των Μαθηματικών αλλά δύο μεγάλες θεματικές περιοχές ή θεματικούς άξονες, η διδασκαλία των οποίων σχεδιάστηκε να γίνεται παράλληλα και από τον ίδιο διδάσκοντα ώστε ----------- μέσα από την εναρμόνιση της έκθεσης της ύλης ----------- των δύο αυτών θεματικών περιοχών (π.χ. διδασκαλία των αρρήτων μετά το Πυθαγόρειο Θεώρημα κτλ), να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση, η αλληλοτροφοδότηση και η μέγιστη δυνατή διασύνδεσή τους.»
Αυτός είναι τουλάχιστον υποκριτικός, καθώς ο σχεδιασμός της ύλης από το ΙΕΠ δεν ακολουθεί την προηγούμενη αιτιολόγηση μεταξύ μαθημάτων, πχ Μαθηματικά και Φυσική στο Γυμνάσιο, όπου για την Φυσική απαιτούνται μαθηματικά που διδάσκονται αργότερα. Εκτός κι αν υπάρχει κι άλλη εγκύκλιος που "επιβάλλει" τη διδασκαλία της Φυσικής και των Μαθηματικών από τον/την ίδιο/α εκπαιδευτικό.

Φιλόλογος απών
|

@Πλατάρος, απόσπασμα σχολίου: "...Φυσικά και το 16 είναι σαφές και τα απαγορεύει, όμως υπερισχύει του Συντάγματος το Ενωσιακο δίκαιο. Εκεί θα αποφασίσει το Σ. τ. Ε. Όχι τώρα... Μετά... Δυστυχώς δεν έχουμε Συνταγματικό Δικαστήριο, διότι το πρωτοσκεφτηκε η Χουντα και έκτοτε θεωρήθηκε "χουντικό" και δεν ευδοκημησε η ιδέα στο Σύνταγμα του 1975."

Λάθος πρώτο: Το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας, όχι όμως του εθνικού συντάγματος! Ακόμη και ο υποστηρικτής του νομοσχεδίου καθηγητής Μανιτάκης το βεβαίωσε κατηγορηματικά αυτό, οπότε κακώς το γυροφέρνουν κάποιοι ως επιχείρημα.
Λάθος δεύτερο: Άλλο ένα σόφισμα του υπουργείου αποτελεί το περί χουντικής έμπνευσης του άρθρου 16 που επίσης έχει αναχθεί σε μείζον επιχείρημα υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι σόφισμα κατάπτυστης λογικής, αφού το άρθρο 16 με τη συγκεκριμένη απαγορευτική διατύπωση αποτελεί σαφέστατα άρθρο του δημοκρατικού ελληνικού συντάγματος και ουδείς ποτέ εδώ και 50 χρόνια ισχύος του συντάγματος δε χαρακτήρισε χουντική τη συγκεκριμένη διάταξη! Τόσοι φωστήρες πέρασαν από το υπουργείο τόσες δεκαετίες με τον κρυφό καημό των ιδιωτικών ιδρυμάτων, κανείς δε σκέφτηκε αυτό που αίφνης εμπνεύστηκε ο Πιερρακάκης και οι σύμβουλοί του; Αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, τότε μεμιάς μπορούμε να καταλύσουμε κάθε νομιμότητα κατά βούλησιν αποδίδοντας αυθαίρετες προθέσεις στο νομοθέτη που τάχα δε συνάδουν με τη σύγχρονη ζωή! Εδώ λοιπόν, αγαπητέ, θα 'πρεπε κι εσύ, όσο κι αν αυτό θα σε οδηγούσε σε σύγκρουση με τον ιδεολογικό σου προσανατολισμό, να ενοχλείσαι και να εξεγείρεσαι που με τέτοια προσχήματα καταπατάται ένα σαφές άρθρο του εν ισχύι ελληνικού συντάγματος (καλού ή κακού, δεν έχει σημασία) και να απαιτείς, όπως απαιτώ κι εγώ και κάθε νομιμόφρων δημοκρατικός πολίτης, να προηγηθεί η δημοκρατική τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων! Μόνο έτσι θα είναι κανείς συνεπής με τις διαπρύσιες διακηρύξεις του περί σεβασμού της νομιμότητας! Αλλιώς, χάνει κάθε αξιοπιστία ο λόγος του και οι κραυγές του δεν είναι τίποτε άλλο από υποκριτικές παραφωνίες.

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Ν. Ν. Έχετε δικιο, αλλά το θέμα είναι να μην εφαρμόζουμε το γράμμα αλλά το πνεύμα. Η Σολομοντια λύση όπως την πρότεινα, αφήνει σταθερό το ισοζύγιο του ωραρίου Φυσικων και Μαθηματικών. Αν μπορεί να τηρηθεί αυτό χωρίς να πάει σε άλλη πόλη εκπαιδευτικός, να τηρηθεί. Δεν του κάνουμε ένα ρουσφέτι του εκπαιδευτικού, αλλά προαγουμε το συμφέρον της εκπαίδευσης με το να μην είναι δυσαρεστημένος. Αλλά και εντός νόμου. Αν είναι να πάει ακόμα και σε συστεγαζομενο, είναι μια όχληση στα πρόγραμματα και σε άλλες λεπτομέρειες. Εννοείται ότι υπάρχει κατανόηση και καλό κλίμα στον Σύλλογο. Εμένα αν μου το βάλλουν ως βέτο, επικαλούμενοι το "εγώ συμπληρώνω πρώτος και ας φύγουν για δύο ώρες ένας Μαθηματικός και ένας Φυσικός, θα πω εκεί που πρέπει αυτά που πρέπει, δηλ. την αλήθεια. Ότι αυτοί "τρώγονται" και ενώ υπάρχει δοκιμή λύση προβλεπόμενη χωρίς να μετακινηθεί κανένας, θέλουν να τιμωρησουν τον συνάδελφο τους. Πρώτος αρμόδιος είναι ο Διευθυντής. Μετά ο ΔΔΕ, το ΠΥΣΔΕ και ο Εκπαιδευτικών θεμάτων. Θα πειθαρχισουν, διότι οι πιο πολλοί είναι φιλότιμοι. Αν πέσουμε στο 1%, πάλι υπάρχουν τρόποι πειθούς...
Ας κάνουν ένσταση όπου θέλουν παραπάνω. Θα "τα ακούσουν κι από κει." Προηγείται το συμφέρον της Υπηρεσίας, των εκπαιδευτικών και τελευταίο το καπρίτσιο του επικαλούμενου ότι είναι ο παλιός και συμπληρώνει πρώτος ωράριο.
Ολοι πρέπει να εξυπηρετούνται σε λογικά όρια.

@Ανησυχο πρώην.
Φυσικά και το 16 είναι σαφές και τα απαγορεύει, όμως υπερισχύει του Συντάγματος το Ενωσιακο δίκαιο. Εκεί θα αποφασίσει το Σ. τ. Ε. Όχι τώρα... Μετά... Δυστυχώς δεν έχουμε Συνταγματικό Δικαστήριο, διότι το πρωτοσκεφτηκε η Χουντα και έκτοτε θεωρήθηκε "χουντικό" και δεν ευδοκημησε η ιδέα στο Σύνταγμα του 1975.

Φιλόλογος απών
|

Διατρανώνει με περίσσια βεβαιότητα ο κ. Πλατάρος: "...Οι σαφείς εγκύκλιοι, όταν είναι και σαφείς και νόμιμες, είναι για να εφαρμόζονται, όχι για να συζητούνται..."
Ο ίδιος ωστόσο σε άλλο εξίσου αλαζονικό και υπεφίαλο σχόλιο μάς νουθετεί να σταματήσουμε να φωνάζουμε ότι το υπουργείο καταπατά ευθέως το Σύνταγμα με το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επειδή δεν μπορεί, λέει, να το προωθεί κοτζάμ κυβέρνηση χωρίς να είναι νόμιμο, παρόλο που η επιστημονική κοινότητα είναι τουλάχιστον διχασμένη, για να μην πω ότι κατά μεγάλη πλειοψηφία το θεωρεί αντισυνταγματικό!
Αν λοιπόν για τον αρχισχολιαστή νομομαθή μαθηματικό κάποιες δευτερεύουσες εγκύκλιοι είναι σαφείς, άρα χωρίς δεύτερη σκέψη εφαρμόσιμες (κι εγώ συμφωνώ σ' αυτό), τότε αναρωτιέμαι - ως φιλόλογος μάλιστα - τι είδους ασάφεια έχει, ώστε να επιδέχεται οποιαδήποτε ερμηνεία, η απολύτως κατηγορηματική πρόβλεψη του άρθρου 16 του Συντάγματος: "...5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους....". Τι είδους ερμηνεία μπορεί να δοθεί στη φράση: "παρέχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ιδρύματα (...) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"; Αν δεν αφορά στα κατ' επίφασιν λεγόμενα "μη κρατικά" πανεπιστήμια, σε τι άλλο μπορεί να αναφέρεται αυτή η απαγόρευση; Πρέπει κανείς να είναι συνταγματολόγος ή φιλόλογος, για να ερμηνεύσει μια τόσο ξεκάθαρη φράση; Γιατί, αν τελικά αυτή η τόσο εξόφθαλμα σαφής φράση σηκώνει ερμηνείες, δεν ξέρω καμία εγκύκλιο ή νόμο που να μη σηκώνει πολλαπλάσιες ερμηνείες!
Η κραυγαλέα λοιπόν αντίφαση της σκέψης του κ. Πλατάρου, ο οποίος επιμένει στη νομιμότητα όσον αφορά σε απλές εγκυκλίους, αλλά δεν πολυβασανίζει το μυαλό του κι εμπιστεύεται τυφλά την κυβέρνηση χωρίς δεύτερη σκέψη όσον αφορά στη συνταγματική νομιμότητα, παραπέμπει τη λαϊκή ρήση: Ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι!

NN
|

@Πλατάρος Γιάννης, 29 Φεβ 2024 17:34
Γράφετε:
«Οι 4 ώρες που περνετε από τον φυσικό, του τις δίνετε για το ένα τμήμα Μαθηματικών της Α τάξης.»
επικαλούμενος την νομιμότητα.

Μόνο που, σύμφωνα με την Υ.Α. 85980/Δ2/2020 (ΦΕΚ 2737/2020) ή όποια νεότερη υπάρχει:

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:
Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:
α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

Πράγμα που σημαίνει ότι στον/στην Φυσικό θα πρέπει να ανατεθούν οι ώρες της Φυσικής και όχι να τις δώσει στον/στην Μαθηματικό και να του/της πάρει Μαθηματικά.

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Χ. Τσουλουχά: Θα συνεννοηθούμε κ Χαράλαμπε έστω "και με το ζόρι."
1. Η οδηγία είναι γραπτή εγκύκλιος από το 2013. Επειδή το έχω ψάξει, είναι και παλιότερη, από το 2006. Μπορεί και πιο παλιά...
2. Οι σαφείς εγκύκλιοι, όταν είναι και σαφείς και νόμιμες, είναι για να εφαρμόζονται, όχι για να συζητούνται. Εδώ ο πανάξιος κ. Καραγιαννης, κάνει "ευγενική υπενθύμιση" μήπως και δεν την ξέρουν την οδηγία, αφού την παραβιάζουν και και αγνοούν αρκετοί τόσα χρόνια. Ήδη οι αντιδρωντες γράφουν εδώ σχόλια, γι αυτό τα απαντάμε. Έχουν ενστάσεις, αντιπαρατηρησεις, αντιπαραδείγματα, με αγαπημένο το παράδειγμα Γυμνασίου με 9 τμήματα.
3. Το φαινόμενο του "Δεν θέλω να κάνω β ανάθεση" είναι πασίγνωστο. Ορισμένοι δηλώνουν ενώπιον του Σ. Δ. "δεν ξέρω να το κάνω αυτό το μάθημα" και μάλιστα απαιτούν να γράφει η δήλωση άγνοιας στα πρακτικά, ώστε να υπάρξει η αντιβαινουσα στην εγκύκλιο "λύση"
Είμαι απολογητής της νομιμότητας, όπως πρέπει να είμαστε όλοι.
Την κουλτούρα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας του τύπου"... Δεν ξέρω τι λέει η εγκύκλιος που μας λες, εμείς εδώ αλλιώς το κάναμε" την βλέπω σχεδόν κάθε μέρα 35 χρόνια...

CHARALAMPOS TSOULOUCHAS
|

Ξέρουμε αρκετά κ. Πλατάρο, μόνο που δεν τα περιφέρουμε ως πιστοποιητικά αυθεντίας. Επίσης δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε κυβερνητικοί απολογητές. Τέλος λίγη ευγένεια δεν θα έβλαπτε (άκου να κάνετε και άλλα μαθήματα!).
Χάρης Τσουλουχάς

Πλατάρος Γιάννης
|

@kriti.
Λες να φέρουν ωρομίσθιο για 4 ώρες σε ένα τμήμα;
Πόσες μέρες;
1/ημερα =4 μερες για 4 ωρες
2/ημερα=2 μέρες για 4 ώρες.
Απαράδεκτα όλα.
Το παίρνω 4 ώρες φυσική, δίνω 4 ώρες μάθημα τικα, είναι Σολομοντια λύση.
Το μαθηματικά μόνο από Μαθηματικούς είναι σύνθημα που λέω και γω, αλλά κι αυτό έχει "ναι μεν αλλά" και γίνεται μπουμερανγκ.
Καλώς υπάρχουν οι ξεξιωτητες ως α ανάθεση για όλους. Να μάθετε να κάνετε κι άλλα μαθήματα. Θα σας βοηθήσει.

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
|

Πολύ απλά: Όταν δεν συμπληρώνεται το πολλαπλάσιο του 4 δίνουμε δεύτερη ανάθεση όπως προβλέπει η νομοθεσία. Εδώ όμως οι Διευθυντές που το κάνουν καλύπτουν εκπαιδευτικούς είτε για να μην συμπληρώσουν σε δεύτερο όμορο σχολείο είτε γιατί τακτοποιούν το ωράριο των φυσικών . Οι Διευθυντές αυτοί παρανομούν και πρέπει να καταγγέλονται στο ΠΥΣΔΕ για παράβαση καθήκοντος. Μπράβο κ. Σύμβουλε που από όσο ξέρω ανακινείται το θέμα κάθε χρόνο και όπου διαπιστώνεται παρανομία κάνετε τις δέουσες ενέργειες όπως στην δική μου περίπτωση.

CHARALAMPOS TSOUL.
|

Όταν μετατέθηκα στο Γυμνάσιο δίδασκα μαθηματικά 16 ώρες και υποχρεωτικά δύο ώρες το κατασκεύασμα φυσικής Α' Γυμνασίου σε δύο τμήματα, καθώς δεν επιτρέπεται η ανάθεση των μαθηματικών μιας τάξης σε δύο εκπαιδευτικούς. Αυτή τη χρονιά προς δόξαν ¨του ενιαίου χαρακτήρα¨ του μαθήματος των μαθηματικών διδάσκω δεξιότητες. Όλα είναι θαυμάσια και οι ακόμα καλύτερες οι εγκύκλιοι, οι οδηγίες!!!
Χάρης Τσουλ.

Kriti
|

Σωστά! Έτσι πρέπει να γίνεται. Το μάθημα είναι αδιαίρετο. Όταν όμως ένα τμήμα δεν έχει μαθηματικό και περισσεύουν 2 ώρες από έναν μαθηματικό και 2 ώρες από έναν άλλο τι γίνεται; Δίνουμε το μάθημα σε άλλη ειδικότητα που έχει β ανάθεση τα μαθηματικά, που του περισσεύουν 4 ώρες ή ζητάμε πρόσθετο μαθηματικό ( με κόστος βέβαια) ;
Σ΄ αυτή την ακραία περίπτωση ναι να χωρίζεται!!! Μαθηματικά μόνο από μαθηματικό!!! Απλή λογική!!!

Πλατάρος Γιάννης
|

@Αδιανοητο κ. Καραγιάννη.
Ευχαριστώ πολύ που πιστοποιησατε αυτά που ελεγα:
1. Ξέρετε ότι απαγορεύεται.
2..Φταιει ο Σ. Ε, που σας δείχνει τον νόμο.Παλιά τους αγγέλους κακών του απέκτειναν. Οπότε πάλι καλά...
3. Ο νόμος είναι αρχαίος και δεν τον εφαρμόζετε.
4. Ο κ. Καραγιαννης είναι καλός και άριστος όταν λέει ο, τι μας αρέσει. Αν μας πει μια οδηγία επίσημη του Υπουργείου, παμπάλαιη που δεν μας αρέσει, τότε πάει να είναι καλός.
5. Δύο καθηγητές με 18 ώρες σε 9 τμήματα, κάνουν 16 + δυωρο φυσικής β τάξης =18.
Οι 4 ώρες που περνετε από τον φυσικό, του τις δίνετε για το ένα τμήμα Μαθηματικών της Α τάξης.

Αδιανόητο κ. Καραγιάννη
|

2 καθηγητές Μαθηματικών έχουν ωράριο 18 ώρες. Κάνουν μάθημα σε 4 τμήματα του σχολείου, το οποίο έχει 9 τμήματα, δηλαδή 16 ώρες και στο 9ο τμήμα ποιος Μαθηματικός θα κάνει μάθημα?
Καταστρέφετε την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Πλατάρος Γιάννης
|

Η οδηγία είναι γραπτή και προ του 2013.
Το πολιτικό, θεσμικό κοινωνικό θέμα είναι οτι:
1. Ενώ το γνωρίζουν, ζητούν άδεια "εξαίρεσης"
Ο λόγος είναι η προπαιδεια 4χ4 =16,, ενώ 4χ4=20 και το ωράριο είναι 18.Τα μαθηματικά, τα ξέρουμε τόσο πολύ καλά και σε βάθος που δεν μπορούμε να κάνουμε φυσική ή άλλο β' ή γ' ανάθεσης.
Κάποιοι όταν είναι δύο και τα τμήματα 9, κάνουν 16+20 το α' τετράμηνο και 20+16 στο β' τετράμηνο. Ένα τμήμα αλλάζει καθηγητή. Είναι προφορική "συμφωνία κυρίων"
Ο έλεγχος είναι δύσκολος.
2. Κάποιοι κάνουν ο, τι θέλουν χωρίς να ρωτησουν κανεναν. Αν γίνει κάτι έκτακτο, είναι όλοι ξεκρέμαστοι με πρώτον τον Διευθυντή που δείχνει "ενσυναισθηση" στα "λογικά και δίκαια" αιτήματα του προσωπικού.
Εννοείται ότι λόγω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλοι μπορούν να μάθουν ένα νόμο ή να τους στείλει τον νόμο ένας κακοθελητης. Γιατί αλλάξαμε καθηγητή στις 20 Γενάρη;
Το θέμα δύο Καθηγητών (16+2=18, είναι πιο σόλοικο...
Οι Διευθυντές, δεν πρέπει να τα συζητούν αυτά. Οι περιπτώσεις εμπλοκής είναι σπάνιες, αλλά υπαρκτές.

Νίκος
|

Στον έλεγχο υπάρχει ένας μόνον βαθμός, "Μαθηματικά". Απορίας άξιον είναι πως "συναποφασίζουν" οι 2 διδάσκοντες για τον βαθμό, αλλά και για τα θέματα των εξετάσεων, όπου ως γνωστόν μπαίνουν 1 + 1 θεωρία, αλλά 2 + 1 ασκήσεις από τα 2 μέρη της ύλης.
Επίδης πως αποφασίζουν σε ποιού διδάσκοντος την ύλη θα μπει το διαγώνισμα τετραμήνου!
Πραγματικά αλαλούμ, εφόσον βέβαια συμβαίνει κάτι τέτοιο!

@Misa
|

Η οδηγία είναι από το 2013! και είναι συνεχής.Οσοι την παραβιάζουν απλά παράνομουν και όσοι το εγκρίνουν παράνομουν δίπλα.

Misa
|

α) Η οδηγία θα έπρεπε να είχε εκδοθεί από την αρχή της χρονιάς. Τώρα όσα σχολεία έχουν κάνει την διάσπαση αυτή, τα προγράμματα τους βγήκαν και εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους.
β) Η πραγματικότητα είναι περίπλοκη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρειάζεται η διάσπαση αυτή. Άλλωστε ανάμεσα στους διδάσκοντες μαθηματικούς υπάρχει συνεχής συνεργασία.

Μαλτέζος Σοφοκλής
|

Πολύ καλά τα λεέι υπάρχουν σχολεία που μοιράζουν το μάθημα σε άλγεβρα και γεωμετρία σε δυο διδασκοντες και γίνεται αλαλούμ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ