ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Απόφαση: Τέσσερις αλλαγές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αφορούν την Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Δημοσίευση: 22/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τέσσερις αλλαγές επί της υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου”, που αφορούν την Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και θα ισχύσουν   από το τρέχον σχολικό έτος  και εφεξής, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα

1η Αλλαγή

Από την πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης διαγράφεται η φράση «και Δ’ τάξης τετραετούς εσπερινού».

2η Αλλαγή

Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν.

Αν πρόκειται για μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το μάθημα που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν δηλαδή είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.

Τι ίσχυε

Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

 3η Αλλαγή

Την ανωτέρω Αίτηση Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους.

Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση- Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Ειδικότερα, αν επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλώσουν ως τέταρτο μάθημα είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου. Η Αίτηση Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».

Τι ίσχυε

Την ανωτέρω Αίτηση - Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Η Αίτηση - Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4η Αλλαγή

Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ- πρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται.

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

Τι ίσχυε

Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, εντός του μηνός Μαρτίου, του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Αίτηση - Δήλωση εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου/ης και δεν τροποποιείται.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχόλια (9)

 
Jay
23 Νοε 2020 16:30

Μια άσχετη χαζή ερώτηση κάποιος που έχει τελειώσει ΕΠΑΛ μπορεί να δώσει μέσω ΓΕΛ ???

 
ΑΛΙ
23 Νοε 2020 10:08

Μέχρι στιγμης στα σχολεία δεν έχει έρθει τίποτα!πότε περιμένουν να στείλουν την εγκύκλιο οι άριστοι;όλα τελευταία στιγμή!άντε ας τα στείλουν,να ξεκινήσουμε επιτέλους...

 
Θ.Β.
23 Νοε 2020 07:54

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ...ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΔΙΚΑΣΙΑ;;;; ΓΙΑ 100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ο ΒΕΓΓΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΒΕΒΑΙΩΣ ΑΦΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ!! ΠΟΤΕ;;;

 
αντί φλυαριών
22 Νοε 2020 17:15

βγάλτε την αίτηση, με οδηγίες, να την συμπληρώσουν οι μαθητές, αφού έχουν ελάχιστες ημέρες διαθέσιμες, να μας τις στείλουν το σχολικό μέιλ, και τροποποιήστε καταλλήλως το my school, να τις καταχωρήσουμε, μας ζαλίσατε

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
22 Νοε 2020 14:03

Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, η οποία διεξαγόταν Φεβρουάριο-Μάρτιο, φέτος θα διεξαχθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Και μάλιστα χωρίς να έχει ακόμα εκδοθεί καμία εγκύκλιος...Και με ένα ΦΕΚ που υπογράφηκε 21/11! Και σε περίοδο καραντίνας και προβληματικής τηλεκπαίδευσης! Πάτε καλά εκεί στο υπουργείο ή παίζετε ηθελημένα με τα νεύρα μας;

 
Δεν έχω όνομα
22 Νοε 2020 14:01

Το "Υπουργείο Παιδείας" μιά ζωή χύμα

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
22 Νοε 2020 13:21

Η παραπάνω απόφαση απλώς μας υπενθυμίζει ότι το υπουργείο ζει στο παράλληλο σύμπαν των εμμονών και του εγωισμού του. Αλλά το καίριο ζήτημα είναι αυτό που σκέφτονται σίγουρα όλοι οι υποψήφιοι, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη γ' λυκείου: Πώς θα είναι έτοιμα αυτά τα παιδιά φέτος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όταν η ύλη τους "καλύπτεται" με την προβληματική τηλεκπαίδευση, η οποία χωρίς την παραμικρή αμφιβολία δεν επιτρέπει σε όλα τα παιδιά ισότιμα να έχουν πρόσβαση στο μάθημα;
Η εντύπωσή μου είναι ότι όσο θα προχωράμε προς το χρόνο των εξετάσεων, τόσο θα διογκώνεται η εύλογη δυσφορία των υποψηφίων, ενώ θεωρώ βέβαιο ότι θα υπάρξουν ακόμη και δικαστικές προσφυγές κατά του κύρους όλης της διαδικασίας. Ίδωμεν...

 
Μαρία
22 Νοε 2020 12:14

Το υπουργείο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους θετικών σπουδών να δώσουν και 5ο μάθημα, ειδικά τώρα με την τηλεκπαιδευση που τα μαθηματικα είναι δύσκολο να διδαχθούν.

 
foros1
22 Νοε 2020 10:57

Είναι ακατανόητη αυτή η εμμονή του υπουργείου να καταργηθεί η δυνατότητα επιλογής του 5ου μαθήματος για δήλωση σχολών στο 2ο και 3ο πεδίο.
Η εμμονή των υπουργών Παιδείας να αφήσουν το στίγμα τους, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργούν θετικές διατάξεις του παρελθόντος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ