ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία

Δημοσίευση: 17/09/2014

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας διάρκειας 530 ωρών με τίτλο: "Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία".
Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος
Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μοριοδότηση
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το σχέδιο νόμου περί την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (2014) προκειμένου οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν τη σχετική μοριοδότηση. Επίσης, μοριοδοτείται βάσει του νόμου 3879/2010 (Ανάπτυξη δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις). Τέλος, εντάσσεται στο Π.Δ. 152/ΦΕΚ 240/2013 που αφορά στην Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των διορισμένων Εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε:
Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Αδιόριστους και Διορισμένους Εκπαιδευτικούς
Ψυχολόγους.
Σχολικούς συμβούλους.
Λογοθεραπευτές.
Κοινωνικούς λειτουργούς.
Ιατρούς, Νοσηλευτές
Γονείς παιδιών με ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές διαταραχές
Ενδιαφερόμενους στο χώρο της Γενικής Αγωγής, της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας
Διάρκεια
530 ώρες / ετήσιο. Θα πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2014 έως και τον Ιούλιο 2015 (έναρξη Οκτώβριος 2014)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
Από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014
Σκοπός του Προγράμματος
Η εκπαίδευση και η απόκτηση εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων, καθώς και η εφαρμογή τους μέσω εκπόνησης πρακτικής άσκησης. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος ο επιμορφούμενος θα έχει την ικανότητα να:
- Αξιολογεί τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας.
- Διαμορφώνει προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
-Έχει υπεύθυνο ρόλο στη διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη ή/και την κοινότητα.
-Σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης και εκπαιδευτικής παρέμβασης.
-Εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή.
Τόπος διεξαγωγής του Προγράμματος
Θα διεξαχθεί σε δύο αυτόνομα τμήματα. Το ένα θα είναι στο Βόλο και το άλλο στην Αθήνα. Οι ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι Σάββατο και Κυριακή με διδασκαλίες που θα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.
Οι επιμέρους θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:
• Εκπαίδευση στη χορήγηση δοκιμασιών (tests) αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
• Δυσλεξία (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Παρέμβαση)
• Δυσγραφία – Δυσορθογραφία (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Παρέμβαση)
• Δυσαριθμησία (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Παρέμβαση)
• Κατάθλιψη (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία)
• Άγχος (Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία)
• Αυτισμός (Διαγνωστική εκτίμηση και Παρέμβαση στο παιδί και την οικογένεια)
• Διδασκαλία παιδιών με προβλήματα όρασης και ακοής. Τεχνικές Συνεκπαίδευσης
• Διάγνωση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα.
• Σχολικός Εκφοβισμός (Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις)
• Εκπαίδευση στις τεχνικές διαχείρισης παιδιών και εφήβων με παραβατική ή/και αποκλίνουσα συμπεριφορά.
• Συμβουλευτική Ψυχολογία
Υποστηρικτικές τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και στο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό.
• Διδασκαλίες θετικών επιστημών σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες.
• Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης.
• Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε παιδιά που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς.
• Νευροψυχολογικές τεχνικές διάγνωσης και αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με ειδική γλωσσική διαταραχή (αναπτυξιακή δυσφασία).
• Γνωστικές λειτουργίες, διαταραχές τους και ο ρόλος τους στη μάθηση
• Εισαγωγή της τέχνης στο πρόγραμμα αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με αποκλίνουσα συμπεριφορά και μαθησιακές δυσκολίες.
• Πρακτική άσκηση με θέμα: Διαμόρφωση σχεδίου διδασκαλίας παιδιών και εφήβων με συγκεκριμένο τύπο μαθησιακής δυσκολίας (Συμπτωματολογία, Διάγνωση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση).
• Εργασία εμβάθυνσης σε θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο. Η κατεύθυνση που θα λάβει ο συμμετέχων στο σεμινάριο θα αναγράφεται στον τίτλο παρακολούθησης του προγράμματος.
• Γραπτή αξιολόγηση κατανόησης της διδακτέας ύλης.
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκόντων
Καραπέτσας Ανάργυρος    Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Ανδρέου Γεωργία    Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Βαβουγυιός Διονύσιος    Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Βλάχος Φίλιππος    Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος    Αναπ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Σταυρούση Παναγιώτα    Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Χαραλαμπίδου Ειρήνη    Παιδοψυχίατρος, Ε.Σ.Υ. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. Κυριακού
Χατζηελευθερίου Μαρία    Παιδοψυχίατρος, Κ.Ψ.Υ Βόλου
Ταγκούλη Ευδοκία    Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Αθηνών
Σαπουντζάκη Γαλήνη    ΕΤΕΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Κατσούλης Φίλιππος    Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας
Ζυγούρης Νικόλαος    Ψυχολόγος, Διδάκτορας Κλινικής Νευροψυχολογίας Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.
Πληροφορίες:
• Στην ιστοσελίδα: www.semead.sed.uth.gr  
• τηλ. 24210-74678 & 24210-74826 (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00π.μ.-14:00μ.μ.)
• Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ.: 2421006367, fax: 2421006487, e-mail:kek@uth.gr.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΥΕΛΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ