Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις- Στοιχεία επικοινωνίας με τα τμήματα των ΑΕΙ

Οι αιτήσεις από 9 έως 17 Οκτωβρίου
Δημοσίευση: 09/10/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της κυβέρνησης οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών :

Α. Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών, και

Β. Με οικονομικά κριτήρια .

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Επίσης:

-Για το Νόμο 4274 πατήστε εδώ

-Για τους υπόλοιπους Νόμους και τις αποφάσεις πατήστε εδώ

-Για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων πατήστε εδώ

-Για τις αντιστοιχίες των τμημάτων των ΤΕΙ πατήστε εδώ

- Για στοιχεία επικοινωνίας με τα πανεπιστήμια πατήστε εδώ (σ.σ. στο κάτω μέρος του πίνακα κάνετε με τα βέλη αριστερα- δεξιά για να ανασητήσετε το Πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει)

-Για στοιχεία επικοινωνίας με  τα ΤΕΙ πατήστε εδώ σ.σ. (Ο πίνακας συντλάχθηκε πριν το Σχέδιο Αθηνά, οπότε κάποια στοιχεία έχουν αλλάξει)

Για το εγχειρίδιο με τις οδηγίες πατήστε εδώ

Σημειώνεται ότι για τους επιτυχόντες που θα υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014, ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόπιν συμμετοχής τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β’, Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014.

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος, που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του (φυσική ταυτοποίηση), προκειμένου να δημιουργήσει τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας.

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και τον 8-ψηφίο κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεων, ο υποψήφιος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτησή του μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ.: http://solon.it.minedu.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής μιας (1) και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης είτε σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4264/2014 είτε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλέξουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση βάσει του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 οφείλουν να επιλέξουν μια (1) και μόνο υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή κ.λ.π.)

Σχόλια (9)

 
Χρυσόγελος Μαν - Γεν Γραμματέας ΑΣΠΕ
09 Οκτ 2014 11:00

Νέου τύπου "Μαϊμού" πολυτέκνους πάει να εφεύρει ο κ. Λοβέρδος με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας;;;

Δείτε την Επιστολή που απέστειλε η ΑΣΠΕ στον υπουργό:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. πρωτ. 375 Αθήνα, 7/10/2014

Αξιότιμο

Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Θέμα: Απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας – Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ. α.Η υπ’ αριθμ. 367/29-9-2014 ομοία μας

β. Η υπ’ αριθμ. 369/30-9-2014 ομοία μας

γ. Το από 1/10/2014 Δελτίο Τύπου της ΑΣΠΕ

Κύριε Υπουργέ.

1. Η Πολιτεία αναγνωρίζουσα την προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία και τη συμβολή τους στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας που απειλεί με ολοκληρωτικό αφανισμό τη χώρα μας εξ αιτίας της δημογραφικής καθίζησης που αυτή υπέστη, παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές με ειδική Συνταγματική διάταξη, αφού στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζεται ρητά πως:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.).

(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

2. Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ τις 200.000 και στην οποία, από της ιδρύσεώς της το έτος 1931, η πολιτεία της ανέθεσε την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας, αποστολή την οποία εκτελεί σύννομα και απαρέγκλιτα, εν όψει εκδόσεως εκ μέρους σας της Υπουργικής Αποφάσεως με την οποία ρυθμίζονται οι μετεγγραφές των ειδικών κατηγοριών, σάς διατύπωσε ορισμένες σύννομες και τεκμηριωμένες προτάσεις και ειδικότερα:

α. Με την παραπάνω α’ σχετική σας επισήμαινε πως θα πρέπει απαραιτήτως να εφαρμοσθεί το εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006), το οποίο ορίζει ρητά:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

Με την ίδια επιστολή σάς επισήμανε πως σε διαφορετική περίπτωση είναι απολύτως βέβαιο πως θα εμφανίζονται ως πολύτεκνοι άτομα τα οποία δεν έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και σας κατέστησε απολύτως σαφές ότι για να χαρακτηρισθεί κάποιος πολύτεκνος, δεν αρκεί να έχει μόνο πολλά παιδιά, όσα και εάν είναι αυτά αριθμητικά (4, 6, 8 κ.λπ. ή τρία στις ειδικές περιπτώσεις για γονέα χωρίς σύζυγο ή λόγω αναπηρίας) αλλά στα πρόσωπα των παιδιών πρέπει να συνυπάρχουν ορισμένες ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις (επιμέλεια των παιδιών κ.ά) όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στις ισχύουσες νομικές διατάξεις (Ν. 3454/2006), προκειμένου να απονεμηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα.

β. Με την β’ σχετική η ΑΣΠΕ, σάς πρότεινε όπως στο τέλος της τροπολογίας, προστεθεί η παράγραφος:

«Τα ανωτέρω για τις Περιφέρειες δεν ισχύουν για την περίπτωση των δικαιούμενων μετεγγραφής κατοίκων νησιωτικών περιοχών, που μετεγγράφονται στην κοντινότερη αντίστοιχη σχολή του τόπου κατοικίας των ή εκεί που έχει άλλη κατοικία η οικογένεια ή σπουδάζει άλλο παιδί αυτής.»

και περαιτέρω σάς πρότεινε στην Υπουργική Απόφαση να προστεθεί χωριστό άρθρο ως κατωτέρω:

«Οι επιτυχόντες που ανήκουν στην περίπτωση α), του άρθρου 53 του ν.4264/2014 των ετών: 2010, 2011, 2012 και 2013 που ζήτησαν Μεταφορά θέσης και δεν έλαβαν μέχρι τώρα, κατ` εξαίρεση των ανωτέρω δίνεται και σε αυτούς Μεταφορά της θέσης φοίτησης των, εφαρμοζομένων των λοιπών ως άνω διατάξεων και για αυτούς» δεδομένου ότι ο αριθμός των παιδιών αυτών ανέρχεται σε 723 και εκτιμάται ότι έχει συρρικνωθεί κατά πολύ.

Τους τεκμηριωμένους λόγους για τους οποίους η ΑΣΠΕ πρότεινε τις παραπάνω ρυθμίσεις αναφέρονται λεπτομερώς στις α’ και β’ σχετικές.

γ. Με Δελτίο Τύπου στις 1/10/2014, η ΑΣΠΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα και κατήγγειλε δημόσια την απαράδεκτη μεθόδευσή σας, δεδομένου ότι αγνοήσατε παντελώς τις επισημάνσεις μας για το θέμα αυτό, που ζητούσαμε συνάντηση μαζί σας από τις αρχές του Θέρους, τις οποίες παντελώς αγνοήσατε.

3 α. Το ότι οι προτάσεις της ΑΣΠΕ είναι σύννομες και τεκμηριωμένες αποδεικνύεται περίτρανα από τις υπ’ αριθμ. 126/2009 και 884/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τις οποίες σάς επισυνάπτουμε στην παρούσα, προς ενημέρωσή σας.

· Με την υπ’ αριθμ. 126/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2 –Ακυρωτικός Σχηματισμός), ακυρώθηκε απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δικαιώθηκε πολύτεκνη μητέρα, επειδή σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τη θέση της κατέλαβε άτομο που επικαλέστηκε δήθεν την πολυτεκνική ιδιότητα με την προσκόμιση μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, χωρίς την προσκόμιση και του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, ενώ η τοποθετηθείσα δεν είχε την πολυτεκνική ιδιότητα.

· Με την υπ’αριθμ. 884/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός –Τμήμα ΙΑ) ακυρώθηκε απόφαση του ΑΣΕΠ και δικαιώθηκε πολύτεκνος σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που είχε προσληφθεί ως πολύτεκνο άτομο με την προσκόμιση μόνο πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, χωρίς την προσκόμιση και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, ενώ ο τοποθετηθείς δεν είχε την πολυτεκνική ιδιότητα και προήρχετο από οικογένεια με δύο μόνο παιδιά.

β. Συναφείς επί του προκειμένου είναι και οι υπ’ αριθμ. 37/2010 και 332/2012 Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., τις οποίες σάς επισυνάπτουμε.

4. Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά διερωτώμεθα πώς επιτρέπετε σε καρεκλοκένταυρους Συμβούλους σας να σας παγιδεύουν και να λαμβάνετε αποφάσεις οι οποίες τελικώς εκθέτουν το Υπουργείο σας και εσάς προσωπικά, ως Υπουργό που γνωρίζει καλλίτερα παντός άλλου και τους ισχύοντες νόμους της πολιτείας και πολύ περισσότερο το Σύνταγμά της.

Κύριε Υπουργέ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Αθαν. Κυριαζής την 1η Οκτωβρίου (ημέρα που ψηφιζόταν η τροπολογία των Μετεγγραφών) σε τηλεοπτική του συνέντευξη, στην πρωινή εκπομπή του Γ. Παπαδάκη στον Αντέννα, ισχυρίσθηκε απαντώντας στους δημοσιογράφους, όταν του είπαν ότι δέχονται πολλά τηλέφωνα (στον Αντέννα) με παράπονα και διαμαρτυρίες από περυσινούς, για το 10%, αλλά και παλαιοτέρων ετών φοιτητές, που τους αποκλείουν από τις φετινές Μετεγγραφές.., απάντησε ο κ. Κυριαζής: «Όσοι πέρυσι φοιτητές, ζήτησαν Μεταφορά θέσης και ικανοποιούσαν το εισοδηματικό όριο των 9.000€ το κατά κεφαλήν εισόδημα… πήραν όλοι(!), γιατί λοιπόν δεν έκαναν πέρυσι αίτηση αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα, δεν ξέρω γιατί δεν έκαναν;…» Αυτό προφανώς κ. Υπουργέ, είναι ψευδέστατο και προκλητικό για αυτά τα παιδιά, καθότι χαρακτηρίζει τους 723 πολύτεκνους ψεύτες και ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται!… Τον αριθμό των 723 οι υπηρεσίες του υπουργείου μας τον γνώρισαν εγγράφως και όλοι αυτοί ικανοποιούσαν το εισοδηματικό κριτήριο των 9.000€ και παρόλα αυτά δεν έλαβαν και ας ήταν και παιδιά από υπερπολύτεκνες οικογένειες με 7, 9 ακόμη και 13 αδέλφια!!!

Επειδή δεν έχετε κανένα απολύτως έρεισμα, ούτε θεσμικό, ούτε νομικό, ούτε ηθικό να παρανομείτε σε βάρος της τάξης των πολυτέκνων, σάς παρακαλούμε να υιοθετήσετε τις παραπάνω προτάσεις της ΑΣΠΕ για την αποκατάσταση της νομιμότητας, εκτός και εάν σκοπεύετε να εμπλέξετε τις πολύτεκνες οικογένειες σε δικαστικούς αγώνες για τη δικαίωσή τους,

Συνημμένα:

α. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

β. Οι Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 
ΕΦΗ
09 Οκτ 2014 11:34

Πώς ξεκινά σήμερα, αφού είναι 11:30 και η ιστοσελίδα είναι εκτός λειτουργίας;

 
Τροποποίηση Νόμου για 10% μετεγγραφές ΤΩΡΑ
09 Οκτ 2014 12:33

Για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους φοιτητές που πέτυχαν φέτος με το 10%, γιατί δεν τους επιτρέπει το Υπουργείο να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής ενώ επιτρέπει στους υπόλοιπους 90%;
Γιατί το Υπουργείο επιμένει και ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ το νόμο του Μαΐου που ΑΔΙΚΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ αυτά τα παιδιά που πέρασαν φέτος;
Για πρώτη φορά το Υπουργείο ΤΙΜΩΡΕΙ αυτά τα παιδιά ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΤΑ και από την κατάθεση αίτησης, στερώντας τους τη μετεγγραφή ενώ έχουν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.
Το Υπουργείο μπορεί αν θέλει να διορθώσει αυτόν τον ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΟΜΟ.
Οι Υπουργοί και οι Βουλευτές της ΝΔ δεν βλέπουν τον παραλογισμό και την αδικία εις βάρος των παιδιών;

 
olga
09 Οκτ 2014 16:02

OXI MONO ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 10% ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΡΦΟ Ή ΑΔΕΡΦΗ ΕΝΕΡΓΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΜΗΝΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗΣ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!!!!!

 
ΝΩΝΤΑΣ
09 Οκτ 2014 22:35

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΛΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΑΠΟΡΙΑ . ΕΧΩ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3454/2006 ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΟΥ 67% ΑΟΡΙΣΤΟΥ (01/02/2010). ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ; ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 
Νίκος
10 Οκτ 2014 10:46

Παρατήρησε κανείς οτι στην εφημερίδα της κυβέρνησης ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ τις μετεγγραφές προς Αττική και Θεσ/νίκη, ενω στην τροπολογία δεν το έλεγε πουθενά;
Δηλαδή πρόσθεσαν με το "έτσι θέλω" την παρακάτω παράγραφο:

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης:
α) σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ και
β) μεταξύ αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ που
εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής. Το ίδιο ισχύει και
μεταξύ αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ που εδρεύ−
ουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Τελικά μας δουλεύει αυτό το κράτος ή εγω δεν έχω καταλάβει κάτι καλά;

 
Μετεγγραφή στο 10%
10 Οκτ 2014 11:05

Η ακατανόητη επιμονή του υπουργείου πίσω από μια ατυχή διάταξη του άρθρου 53 του Ν.4264/14 όπου κατά την ερμηνεία του απαγορεύει τους φοιτητές που πέτυχαν φέτος με το 10% να ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, δημιουργεί σοβαρό θέμα ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ μεταξύ των επιτυχόντων φοιτητών του ίδιου έτους.
Το υπουργείο με τη στάση του αυτή μας εξωθεί προς δικαστικές προσφυγές.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 Οκτ 2014 21:05

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 10%
Κύριε υπουργέ
Σαν απλός πολίτης έχω το δικαίωμα να εκφράσω την δισαρέσκεια μου για
αλαζονική σας συμπεριφορά απέναντι στίς οικογένειες των παιδιών που
έχουν εισαχθεί σε πανεπιστήμιο και δεν τους δίνετε το δικαίωμα να κάνουν
αίτηση για μεταγγραφή Ισως δεν έχετε κατανοήση το μεγάλο οικονομικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική πολύτεκνη οικογένεια που εχει παιδίά
φοιτητές σε διαφορετική πόλη. Προτείνω μετά το τέλος της διαδικασίας των αιτήσεων να επαναξετάσετε το θέμα. Εφοσον προκέίψουν κενά στα περιφερειακά
πανεπιστήμια να μπορεί ο φοιτητής που έχει τα προσόντα να μετακινηθεί σε αυτά
Υ/Σ Πατέρας τρίτεκνος μόνιμος κάτοικος Ρόδου με παιδία φοιτητές σε Αθήνα και
Φλώρινα (ζητώ μεταγγραφή απο το παιδ/κο Φλώρινας στην ΡΌΔΟ)

 
ολγα
11 Οκτ 2014 23:42

Oχι μόνο περιφερειακά Πανεπιστήμια .Απαιτούμε ότι ισχύει για το 90% να ισχύσει και για το 10%.Έλεος πια !!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.