Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Βουλευτές ζητούσαν τη σύμβαση για το δάνειο 180 εκ ευρώ για τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα

Δημοσίευση: 29/09/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Βουλευτές ζητούσαν επίμονα από τον Αν υπουργό Παιδείας Κ. Φωτάκη κατά τη σημερινή κοινή συενδρίαση των Επιτροπών Ερευνας και Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανειοδότηση   180 εκατ. , που θα διατεθεί στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα κατά την επόμενη τριετία ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2016.

Μαρία Αντωνίου: Λίγες ημέρες μετά στις 22/7/2016, ζήτησα με αίτηση κατάθεση εγγράφων από τα δύο Υπουργεία να καταθέσουν στη Βουλή των Ελλήνων τη σχετική σύμβαση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους η ΕΤΕΠ θα καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το δάνειο των 180.000.000 ευρώ. Στις απαντήσεις που έλαβα-κατάθεση στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο-από το Υπουργείο Οικονομικών υπέδειξε ως αρμόδιο το Υπουργείο Παιδείας. Το δε Υπουργείο Παιδείας, υπέδειξε το Υπουργείο Οικονομικών-κατάθεση του σχετικού εγγράφου στα πρακτικά-ενώ φυσικά και τα δύο απέφυγαν να γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο της δανειακής σύμβασης.

Από τον Άννα στον Καϊάφα λοιπόν, και οι Έλληνες Βουλευτές να μη γνωρίζουν τι γίνεται με τη νέα αυτή δανειακή σύμβαση, το περιεχόμενο της οποίας κρατάτε επτασφράγιστο μυστικό. Έχω καταθέσει και μάλιστα από τις 19.9.2016 επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας τον κύριο Φωτάκη, δυστυχώς δεν είχε εμφανιστεί και βρήκαμε σήμερα την ευκαιρία να θέσουμε εκ νέου το θέμα της δανειακής σύμβασης και να μας ενημερώσει τι είναι αυτό, τους όρους της συμβάσεως να μας τη φέρει. Γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα νομοσχέδιο που θα διαχειριστεί αυτό το δάνειο, χωρίς να ξέρουμε για πόσο διάστημα, όλους τους όρους.

Άκουσα πριν να λέει ότι δεν πρέπει να δώσουμε τους οικονομικούς όρους. Για ποιο λόγο περιμένουμε να μας απαντήσει. Εδώ είναι η επίκαιρη για τα πρακτικά. Θεωρώ λοιπόν ότι η διαχείριση αυτού του δανείου κύριοι συνάδελφοι, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο συστήνεται το παρόν νομοσχέδιο Ελ. Ιδ. Ε.Κ..

-Κύριε Υπουργέ, μπορεί με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων να «πέταξε το μπαλάκι» στο Υπουργείο Οικονομικών, μπορεί με την επίκαιρη ερώτηση να μην ήρθατε, αλλά σήμερα θα μας απαντήσετε. Πρώτα από όλα, μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το επιτόκιο δανεισμού; Σπεύσατε κάποια στιγμή σε εφημερίδα να διαψεύσετε ένα ποσοστό 0,8% που αναγραφόταν ως πιθανό. Αυξήθηκε; Μειώθηκε; Θα μας πείτε πόσο είναι; Ποια είναι η περίοδος αποπληρωμής του δανείου; Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο για την αποπληρωμή του; Σε πρόσφατη συνέντευξη μάς είπατε ότι δεν πρόκειται, βέβαια, για φιλανθρωπική δωρεά, αλλά για δάνειο με ευνοϊκούς όρους. Θα μας τους αποκαλύψετε; Δεν θα διαφωνήσουμε, κύριε Υπουργέ, με τη δανειοδότηση από την ΕΤΕ, αλλά δεν μπορείτε εσκεμμένα να κρύβετε τη σύμβαση από τους Έλληνες βουλευτές και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Δημήτρης Κωνσνταντόπουλος: Ποιο είναι το επιτόκιο, δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι ευνοϊκοί όροι που αναφέρατε ούτε και αυτούς τους γνωρίζουμε. Συγκεκριμένα, αναφέρατε δαπάνη 60 εκατομμυρίων ευρώ κατ' εφαρμογήν της 15/7 του 2016 συναφθείσας δανειακής σύμβασης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Κώστας Φωτάκης: Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση για το θέμα της σύμβασης, δεν έχω σκοπό να τοποθετηθώ σε όσα είπε η κυρία Αντωνίου, τώρα.

Σχετικά με το θέμα της σύμβασης, υπάρχει ένα δίκαιο, το οποίο έχει να κάνει με το ότι από την τράπεζα μας είχαν πει - και είχε αναφερθεί δημοσίως από τον Αντιπρόεδρο της τράπεζας κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, όταν του έγινε αντίστοιχο ερώτημα για το ποιοι είναι οι όροι - ότι η τράπεζα τα θεωρεί εμπιστευτικά στοιχεία αυτά και δεν θέλει να κάνει δημοσιοποίηση, γιατί δεν είναι εμπορική τράπεζα.

Εμείς, αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι ήρθαμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, η σύμβαση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, εμείς έχουμε ένα αντίγραφό της, ως αντισυμβαλλόμενοι.

Η σύμβαση αυτή, λοιπόν, είναι στη διάθεσή σας, γιατί μας ήρθε από την τράπεζα εγγράφως πλέον.

Όσον αφορά στους άλλους όρους, τους οικονομικούς, καθορίζονται κάθε φορά και θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας διαβάσω το κείμενο από τον ΟΔΔΗΧ, η σύμβαση που θα έχετε, όμως, δεν περιέχει οικονομικά στοιχεία.

Πριν εκραγείτε, αδίκως, να σας διαβάσω από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) τι μας έγραψαν στο γράμμα το οποίο ήρθε.

Διότι οι οικονομικοί όροι, τα επιτόκια - που θα έπρεπε να γνωρίζετε και προφανώς δεν τα γνωρίζετε - σ’ αυτές τις συμβάσεις καθορίζονται κάθε φορά με βάση το «euribor» όταν γίνεται η εκταμίευση.

Η εκταμίευση γίνεται σταδιακά. Αμφισβητείτε την τακτική που ακολουθείται.

Λοιπόν, λέει: «Ειδικότερα η διάρκεια των δανείων που θα προκύψουν από την κάθε τμηματική εκταμίευση δυνάμει της προαναφερόμενης σύμβασης ορίζεται ως μέγιστη 15 έτη με μέγιστη περίοδο χάριτος καταβολής των τμηματικών δόσεων κεφαλαίου  τα 4 έτη».

Αυτή η απάντηση μας ήρθε προχθές από τον ΟΔΔΗΧ.

Επίσης, λέει: «Τα προαναφερόμενα ισοδυναμούν με δάνειο μέγιστης διάρκειας 10 ετών με εφάπαξ αποπληρωμή του συνόλου του κεφαλαίου στη λήξη. Το επιτόκιο του κάθε δανείου που θα προκύψει από τη κάθε τμηματική εκταμίευση δίνεται να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό ή δε εκάστοτε επιλογή αυτού εξαρτάται αποκλειστικά από τη διακριτική ευχέρεια του δανειζόμενου ελληνικού δημοσίου. Στη διακριτική ευχέρεια εναπόκεινται και οι επιλογές: Πρώτον, του τρόπου αποπληρωμής του κεφαλαίου, σταδιακά, εφάπαξ ή στη λήξη. Δεύτερον, της περιόδου χάριτος. Τρίτον, της φυσικής διάρκειας του κάθε δανείου. Οι αποφάσεις για τις παραπάνω επιλογές λαμβάνονται κάθε φορά αφού ληφθούν υπόψη συνθήκες της αγοράς και τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του συνολικού χαρτοφυλακίου του ελληνικού δημοσίου χρέους στα πλαίσια της εκάστοτε εγκεκριμένης διαχειριστικής πολιτικής».

Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση από τον ΟΔΔΗΧ.

Διακρίνω ότι υπάρχει μια διάχυτη καχυποψία.

Σας λέω σεν υπάρχει κάτι. Άρα, αυτή είναι η διευκρίνιση από τον ΟΔΔΗΧ και η σύμβαση είναι διαθέσιμη, η οποία περιέχει αυτή την στιγμή το φυσικό αντικείμενο και το τι θα γίνεται.

Πήραμε την άδεια από την τράπεζα.

Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μόλις έρθει η πρώτη εκταμίευση. 

Δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή και την περιμένουμε οσονούπω να συμβεί. Άρα, θα είναι διαθέσιμα να τα κοιτάξετε αλλά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε στα πρακτικά της Βουλής.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομικών και να τα δείτε.

Μαρία Αντωνίου:  Να κάνω μια ερώτηση.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Ποιο είναι το πρόβλημα; Καμία ερώτηση.

Κώστας Φωτάκης : Το ίδιο το δάνειο προστίθεται στο εξωτερικό χρέος της χώρας. Στο δημόσιο χρέος.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Παρακαλώ πολύ, δεν κάνουμε προσχολιασμό, θα πρέπει να έχετε το υλικό και μετά.

Κώστας Φωτάκης : Θα πρέπει να ξέρατε ότι για να δοθεί δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνεται με συμφωνία της Επιτροπής και συγκεκριμένα του Ecofin. Πριν γίνει αυτή η δανειοδότηση υπήρξε τέτοια συμφωνία. Λοιπόν, μην λέτε κουβέντες. Το θέμα του χρέους κ.λπ. μπορείτε να το διευκρινίσετε με το Υπουργείου Οικονομικών και με τον ΟΔΔΗΧ. Το γράμμα αυτό μπορώ να σας το δείξω και είναι κατατοπιστικό για τη διαδικασία. Απλώς, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει από την αρχή ο ορισμός των επιτοκίων. Αναφέρει μέσα ότι καθορίζονται κάθε φορά με ότι συμφέρει το ελληνικό δημόσιο.  Καταλάβετέ το αυτό.   

Μαρία Αντωνίου:  Κύριε Πρόεδρε, θέλω για ένα λεπτό το λόγο.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Παρακαλώ πολύ. Θα σας αποσταλεί υλικό. Δεν κάνουμε προσχολιασμό.

Μαρία Αντωνίου:  Όμως θέλω απάντηση. Έθεσα ένα ζήτημα που το έχω ζητήσει κοινοβουλευτικά από τα αρμόδια υπουργεία.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Κυρία Αντωνίου, σας παρακαλώ. Κάνατε μια τοποθέτηση μεγαλύτερη του χρόνου σας.  

Μαρία Αντωνίου:  Αντίστοιχη έκανε και ο Υπουργός και οι υπόλοιποι.  

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Θα έχετε τη δυνατότητα στις φάσεις συζήτησης του νομοσχεδίου να κάνουμε εκτενή σχολιασμό.

Μαρία Αντωνίου:  Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε για ένα λεπτό το λόγο.

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Όχι κυρία Αντωνίου. Δεν θα κάνουμε συζήτηση επί μη υπαρκτού ζητήματος.

Μαρία Αντωνίου:  Δεν υπάρχει υπαρκτό ζήτημα;

Κώστας Φωτάκης: Θα είχε τελειώσει κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σε Επιτροπή. Δεν είμαστε στην Ολομέλεια. Δεν είναι τόσο σφιχτή η διαδικασία.  

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Ακριβώς, γι’ αυτό είμαστε σε Επιτροπή και υπάρχουν διάφορες φάσεις συζήτησης όπου θα υπάρξει ο άπλετος χρόνος. Ξέρετε ότι δίνουμε χρόνο.  

Μαρία Αντωνίου:  Αρνείστε το διάλογο; Δεν μου δίνετε το λόγο και περιμένετε να συνεχίσουμε σ' αυτή την κατηφόρα του Κοινοβουλίου;

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Δεν υπάρχει αντικείμενο συζήτησης.

Μαρία Αντωνίου:  Υπάρχει μεγάλο αντικείμενο.

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει. Εγώ το κρίνω αυτό.

Μαρία Αντωνίου: Ποιος είστε εσείς να το κρίνετε; Θα μου δώσετε το λόγο και μετά θα κρίνετε.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Θα προχωρήσουμε. Μόνο επί προσωπικού υπάρχει θέμα που δεν υφίσταται.

Μαρία Αντωνίου:  Θα μου δώσετε το λόγο και μετά θα κρίνετε.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Όχι, επί μη αντικειμένου.

Μαρία Αντωνίου:  Ακούσατε μονομερώς.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ : Θα είχε τελειώσει τώρα.

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Με συγχωρείτε πολύ, δεν θα γίνει προσχολιασμός.

Μαρία Αντωνίου:  Δεν είναι σχολιασμός.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Δεν μπορεί να παραλύσει μια διαδικασία τόσο σοβαρή με προσχολιασμό. Κανένας δεν θα τοποθετηθεί. Θα προχωρήσουμε ….

Μαρία Αντωνίου:  Δεν είναι δυνατόν να μην μου δίνετε το λόγο  σ΄αυτό που είπε ο Υπουργός να απαντήσω. Σε μένα αναφέρθηκε. Επί προσωπικού ζητάω το λόγο.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Ποιο είναι το προσωπικό;

Μαρία Αντωνίου:  Του ζήτησα να μου καταθέσει τη δανειακή σύμβαση και μου απάντησε ότι θα σας δώσω ένα χαρτί του ΟΔΔΗΧ. Θέλω να διευκρινίσω αν αυτό θα γίνει.

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Κύριε Υπουργέ, δώστε τη διευκρίνιση και τελειώνουμε.

Μαρία Αντωνίου: Προηγουμένως θα μου δώσετε το λόγο για ένα λεπτό.

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Δεν θα σας δώσω το λόγο. Δεν θα υπάρξει παράβαση αυτού του στοιχειώδους κανόνα με τον οποίο μπορούμε να τοποθετηθούμε, να αναπτύξουμε τις σκέψεις μας.

Μαρία Αντωνίου:  Ποιος είναι ο κανόνας; Να μην μου δίνετε το λόγο; Να μη δίνετε το λόγο σε Εισηγητή για κάτι στο οποίο τοποθετήθηκε ο Υπουργός;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα είχε τελειώσει το θέμα.

Μαρία Αντωνίου:  Αυτή τη δημοκρατία δομείτε, κ. Πρόεδρε;

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Είναι πάρα πολύ δημοκρατική διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, δώστε τη διευκρίνιση και προχωράμε στον Ειδικό Αγορητή.

Κώστας Φωτάκης : Κυρία Αντωνίου, θα έχετε τη σύμβαση…..

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Όταν λοιπόν, υπάρξει ο διαμερισμός??? του υλικού τότε  μπορούν να γίνουν και οι τοποθετήσεις.
Προχωράμε στον επόμενο Ειδικό Αγορητή, τον κ. Γρέγο.

Κώστας Φωτάκης: Εκείνο που διευκρινίζω, το είπα και πριν….

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Κύριε Υπουργέ, έχουμε κλείσει τον κύκλο.

Αθανάσιος Δαβάκης: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός παίρνει το λόγο όποτε θέλει.

Δημήτρης Σεβαστάκης (Προεδρεύων των Επιτροπών): Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθετε.

Κώστας Φωτάκης: Απλά διευκρινίζω ότι αυτό που είπα….

Δημήτρης Σεβαστάκης  (Προεδρεύων των Επιτροπών): Κύριε Υπουργέ, θα επανέλθετε. Παρακαλώ πολύ

Γιώργος Μαυρωτάς: Βεβαίως, είναι πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι έχουμε τις συμβάσεις στα χέρια μας, έστω και αυτήν τη στιγμή. Από κάποια πράγματα που είδα, καταλαβαίνω ότι οι οικονομικοί πόροι δεν μπορούν να υπάρξουν μέσα, με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως μας εξήγησε στις 15 Ιουλίου, επειδή συνεργάζεται και με άλλες χώρες και κάθε χώρα την κοιτάζει ξεχωριστά, δεν μπορεί να ξέρει η μία χώρα τι συμφωνία κάνει με την άλλη, αλλά είναι πολύ διαφωτιστικό το γεγονός ότι υπάρχουν, εκτός από τα οικονομικά και άλλοι δείκτες, όπως οι εκροές, τις οποίες είναι και πολύ χρήσιμο να τις μελετήσουμε. Δεν έχω προλάβει να το δω. Στη συζήτηση κατά άρθρο θα μπορέσουμε θα τα δούμε αυτά όλα.

Μια απορία μου, επίσης, είναι στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αφού πρόκειται για δάνειο, γιατί δεν αναφέρονται στις οικονομικές επιπτώσεις οι τόκοι του δανείου, οι οποίοι θα αποτελέσουν και κόστος, ουσιαστικά, για το Κράτος; Στην έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να αναφέρονται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ