ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αναγορεύθηκαν 1.810 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ (2015)-Δείτε τα Στατιστικά στοιχεία-Πίνακες

Το 2015, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ αποτελούν τα πανεπιστήμια στα οποία εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές (28% και 18%, αντίστοιχα). Ακολουθούν το ΕΜΠ και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Θεσσαλίας
Δημοσίευση: 21/05/2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στους νέους διδάκτορες εστιάζει η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) "Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015", παρουσιάζοντας μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας. Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, επιστημονικά πεδία διατριβών, διεθνής κινητικότητα, προηγούμενοι τίτλοι σπουδών, κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2015, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια.

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη: "Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών αποτελούν την αιχμή στο ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό, με πολύ υψηλό επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν οι νέοι διδάκτορες οι οποίοι αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, και οι οποίοι αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τη μετάβαση σε μία οικονομία έντασης γνώσης".

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2015 αναγορεύθηκαν 1.810 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ. Οι περισσότεροι απέκτησαν τον προηγούμενο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών τους (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) στην Ελλάδα (86%), ενώ αρκετοί (14%) επέστρεψαν μετά από σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Ο αριθμός των αναγορεύσεων νέων διδακτόρων από τα ελληνικά ΑΕΙ κατά την περίοδο 2005-2015 κυμαίνεται περί τα 2.000 άτομα κατ' έτος. Το 2015, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ αποτελούν τα πανεπιστήμια στα οποία εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές (28% και 18%, αντίστοιχα). Ακολουθούν το ΕΜΠ και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Θεσσαλίας.

Όσον αφορά το φύλο των νέων διδακτόρων, το 2015 καταγράφεται σχεδόν απόλυτη ισοκατανομή ως προς τον αριθμό των ανδρών (50,7%) και γυναικών (49,3%). Όσον αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες, είναι έως 35 ετών (46,6%), ενώ έπεται η ηλικιακή ομάδα 35-44 έτη (38,1%).

Σύμφωνα με την ποσοστιαία κατανομή του κύριου επιστημονικού πεδίου της διδακτορικής διατριβής, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (31,6%), ενώ ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (24,3%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (23%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες και οι Γεωργικές Επιστήμες.

Διερευνώντας το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των διδακτόρων, σε ποσοστό 37,6% τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς ήταν κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (36,7%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (32,5%). Οι γονείς κάτοχοι διδακτορικού τίτλου βρίσκονται στην τέταρτη θέση, με ποσοστό 8,5%.

Βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών για το 36,8% των νέων διδακτόρων του 2015 ήταν οι προσωπικές αποταμιεύσεις και η υποστήριξη από την οικογένεια, ενώ για το 28,6% ήταν η λήψη υποτροφίας από ελληνικό ίδρυμα.

Οι περισσότεροι από τους διδάκτορες χρειάστηκαν 6 έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους (26,5%). Παραπλήσια είναι τα ποσοστά εκείνων των διδακτόρων, οι οποίοι χρειάστηκαν 4, 5 και 7 έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους (14,9%, 16,6% και 15,4%, αντίστοιχα).

Για τους διδάκτορες οι οποίοι διέμειναν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών, κυρίως για τη διενέργεια έρευνας στο πλαίσιο της διατριβής τους,  οι δημοφιλέστερες χώρες ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (22,6%), η Γερμανία (16,7%) και οι ΗΠΑ (12,1%).

Επισημαίνεται ότι η μελέτη "Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015" (http://metrics.ekt.gr/el/node/362) είναι η πρώτη της σχετικής σειράς που θα δημοσιεύει το ΕΚΤ σε ετήσια βάση. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των νέων διδακτόρων στο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής  εξειδίκευσης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως φορέας παραγωγής των εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία, ενέταξε στις επίσημες στατιστικές του την παραγωγή δεικτών που αποτυπώνουν ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Τα στοιχεία αντλούνται από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών που δια νόμου τηρεί από το 1985 το ΕΚΤ, διασφαλίζοντας την πληρότητα στην κάλυψη της πληθυσμιακής αυτής ομάδας.

Με 40.000 διδακτορικές διατριβές, οι περισσότερες από τις οποίες διατίθενται ηλεκτρονικά, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr) αποτελεί ένα μοναδικό απόθεμα της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και γνώσης με την ερευνητική δραστηριότητα αιχμής.

Ετικέτες: 
Διδακτορικά

Σχόλια (18)

 
διευκρίνιση
23 Μάιος 2018 14:40

Αναφέρεται, ότι τα 5ετή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ισοτιμούνται ακαδημαϊκώς (και μόνο!) επιπέδου master αν το αιτηθεί σχετικώς το κάθε ενδιαφερόμενο Τμήμα και αν μετά από το σχετικό έλεγχο πληρούνται τα 3 κριτήρια/προϋποθέσεις, που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία (δεν αποτελεί πανάκεια δηλαδή, ότι κάθε 5ετές προπτυχιακό πρόγραμμα θα ισοτιμηθεί ακαδημαϊκώς και μόνο με master).

Αυτό λοιπόν νοείται (και μόνο!) πως ο κάτοχος πτυχίου 5τους διάρκειας, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να προχωρήσει για διδακτορικό (Β κύκλος ΠΜΣ) χωρίς να προαπαιτείται η κατοχή ΜΔΕ (Α κύκλος ΠΜΣ), όπως για τον κάτοχο 4ετούς προπτυχικού προγράμματος σπουδών.

Το αυτό λοιπόν δεν έχει καμία επίπτωση στο εργασιακό κομμάτι της υπόθεσης μιας και κατοχή ΜΔΕ/master λογίζεται, όπως παλαιόθεν, μόνο όταν ο υπάρχει επιπλέον και τίτλος master! Μην τα μπερδεύουμε λοιπόν και λέμε τα τύπου "grecomaster" μιας και αποτελεί εκπαιδευτική νομοθεσία και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Περαιτέρω, οι κάτοχοι τίλτων σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα εξωτερικού 3τούς/4ετούς διάρκειας που ζητούν αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ για κλάδους με 5ετείς σπουδές στην Ελλάδα, θα πρέπει εκτός από το BSc τους να καταθέσουν και MSc και να περάσουν επιτυχώς, κατά περίπτωση, εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων, ώστε να λάβουν "αναγνώριση/επαγγελματικά δικαιώματα" χωρίς να θεωρείται ότι έχουν εργασιακώς και master (έχει "εξισωθεί" στο πτυχίο).

 
ΕΜΠΙΤΗΣ
23 Μάιος 2018 10:49

@Ορέστης
Μακάρι, γιατί όσοι τελειώσαμε το ΕΜΠ και πήραμε και μεταπτυχιακό, τώρα εξισωθήκαμε με αυτό το οποίο δεν μοριοδοτείται ούτε ως βασικό πτυχίο ούτε ως μεταπτυχιακό. Δηλαδή, χάνουμε 3 μόρια αντί να κερδίσουμε. Σαν να μην τελειώσαμε το ΕΜΠ.

Απόφοιτος ΕΜΠ

 
Ορέστης Λ.
22 Μάιος 2018 21:17

Νομικά πιστεύω ότι η πιθανότητα να κριθεί πανηγυρικά αντισυνταγματική η διάταξη για τα Msc των -επιλεγμένων- 5ετών προπτυχιακών κυμαίνεται από 95-99,9%

 
Παντελής
22 Μάιος 2018 16:55

Εγώ έχω δίπλωμα Πολυτεχνείου με βαθμό 6 και πρόσφατα η κυβέρνηση μου το ισοτίμησε με μάστερ. Θα ξαναψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ ώστε να γίνει ισοδύναμο με PhD/.

 
Διπλοί τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών/διδακτορικών ..
22 Μάιος 2018 14:09

Σήμερα, έχουν γίνει τόσοι πολλοί οι τίτλοι των μεταπτυχιακών σπουδών, που οι περισσότεροι διαθέτουν πλέον του ενός τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και αρκετοί πλέον του ενός διδακτορικά. Πως μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ επιστημόνων με τόσα πολλά ακαδημαϊκά προσόντα; Πολύ απλά: το διδακτορικό και το μεταπτυχιακό "υποτίθεται" δείχνουν μία ικανότητα έρευνας και το πτυχίο κατοχή βασικής γνώσης. Άρα η ποιότητα της βασικής γνώσης αποδεικνύεται από την ποιότητα των βασικών σπουδών που έκανε κάποιος ( αυτονόητο το πως προκύπτει η ποιότητα των βασικών σπουδών) και την επαγγελματική του σταδιοδρομία, ενώ η ποιότητα των μεταπτυχιακών/διδακτορικών του σπουδών προκύπτει κυρίως από την ερευνητική δουλειά που παρουσιάζει κάποιος, λόγω της ικανότητας του στην έρευνα. Ποιος είναι ο διεθνής δείκτης, που αρκετά αξιόπιστα αποδεικνύει την ποιότητα της ερευνητικής δουλειάς κάποιου; είναι ο δείκτης Scopus h-index. Δεν έχει λοιπόν παρά να ανατρέξει κανείς σ' αυτόν τον δείκτη και να αντιληφθεί την ποιότητα και ικανότητα της έρευνας του επιστήμονα, που κατέχει περισσότερους ή λιγότερους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

 
e
22 Μάιος 2018 10:56

Κανονικά πρέπει να συνδέεται η απονομή ενός διδακτορικού τίτλου με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και οι παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι απάραδεκτο διδάκτορες να μην έχουν ούτε μία δημοσίευση στο ενεργητικό τους.

 
Κωνσταντίνος
22 Μάιος 2018 10:55

Καλημέρα σας.Το παιχνίδι έχει χαθεί στις δεκαετίες του παρελθόντος. Τα τμήματα των εγχώριων ιδρυμάτων ποτέ δεν παρείχαν εφαρμοσμένη επαγγελματική γνώση στους πτυχιούχους του κι αυτό είναι αποτέλεσμα πολυσύνθετων παραγόντων μέσα στα οποία είναι και οι διάφοροι νόμοι γιά τη μη εντατικοποίηση των σπουδών στη δεκαετία του 1980-90.
Στο πλαίσιο αυτής της άναρχης κατάστασης, εντάσσεται και η ισοτίμηση διάφορων πτυχίων από την αλλοδαπή, γιά ψηφοθηρικούς λόγους που μετέτρεψε σε ζούγκλα την αγορά εργασίας.
Να φέρουμε κάποια παραδείγματα. Πολλοί τελείωσαν χημικοί εκπαιδευμένοι με μόνο στόχο να βρούν δουλειά στην Εκπαίδευση. Κανείς δεν τους είπε ότι έχουν φρακάρει οι θέσεις.Και σα να μην έφτανε αυτό, βάλανε στο παιχνίδι και τους χημικούς μηχανικούς γιά ψήφους βέβαια,να διεκδικούν μερίδιο από την ήδη φαγωμένη πίτα. Τότε, εφευρέθηκε η λύση των μεταπτυχιακών, αφού στο μεταξύ η εφαρμοσμένη γνώση είχε ήδη "μεταναστεύσει"από τα προπτυχιακά στα μεταπτυχιακά.
Εκεί, χάθηκε το μέτρο. Αν διαμαρτύρεστε γιά τα διδακτορικά, τί πρέπει να κάνετε γιά τον ογκώδη ακόμα και σήμερα αριθμό μεταπτυχιακών που δεν έχουν καμία εφαρμογή σε μία χώρα με τον πληθυσμό της Ελλάδας.Πόσοι μεταπτυχιακοί π.χ.θα απασχοληθούν στην Ειδική Αγωγή; Γίναμε όλοι ΑΜΕΑ και δεν το γνωρίζουμε;Πόσοι θα δουλέψουν με αντικείμενο την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης; Αφού είναι κορεσμένος κλάδος.
Και τότε, ξαφνικά καταλάβαμε όλοι ότι μόνο με τα διδακτορικά θα βρούμε δουλειά.Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι με βάση την εξέλιξη στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, τα προπτυχιακά προγράμματα στην αγορά έχουν την αξία ενός απολυτήριου Λυκείου, αφού οι εργοδότες πρέπει να επανεκπαιδεύσουν το αντίστοιχο προσωπικό. Το μεταπτυχιακό πάλι είναι μεσοβέζικη λύση.Και μόνο με το διδακτορικό ένας υποψήφιος εργοδότης, μπορεί να είναι ήσυχος και σίγουρος ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος δε θα χρειαστεί ούτε επανεκπαίδευση, ούτε ξένες γλώσσες, ούτε εισαγωγή στη μεθοδολογία της εργασίας.
Να τολμήσω μία πρόβλεψη;Τα διδακτορικά θα αυξηθούν με ρυθμό γεωμετρικής προόδου την επόμενη δεκαετία.

 
GrecoPHD
22 Μάιος 2018 10:24

Δεν είναι πολλά τα διδακτορικά.
Άλλη μία τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και τα 5ετή προγράμματα σπουδών θα δίνουν intergrated PHD.

 
τακης
22 Μάιος 2018 09:10

Διδακτορικά 10 χρόνια είναι Γολγοθάς, δεν είναι έρευνα. Φυσικά και δεν μπορούν να απορριφθούν τα διδακτορικά τύπου "Η ζωή του Γιαννάκη στη γειτονιά: μια Φουκωική προσέγγιση", αλλά δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε χρήση ή συνάφεια με οτιδήποτε άλλο .

 
KOSTAS PE19
22 Μάιος 2018 08:14

Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να δίνονται τόσα πολλά διδακτορικά......

 
Βαγγέλης Τραγικός
22 Μάιος 2018 07:55

Κι όμως το ελληνικό κράτος είχε προβλέψει την πλημμύρα δικτατορικών τύπου "Ανωτάτης κηπουρικής και ανθοδετικής" βάζοντας στο νόμο αναγνώρισης την έννοια της συνάφειας. Σε ένα όμως κανονικό κράτος το διδακτορικό για τους εκπαιδευτικούς θα αναγνωριζόταν μόνο αν είχε συνάφεια με το έργο τους. Όμως οι νεοέλληνες κατάφεραν να ξεπεράσουν κι αυτό το εμπόδιο με τη βοήθεια φυσικά των Συμβουλίων Επιλογής καθιστώντας την "συνάφεια" ανάπηρη και ανεπαρκή. Έτσι οι υποψήφιοι δικτάτορες πρόσθεσαν στον τίτλο του δικτατορικού τους την λέξη "Διδακτική της...." και Ω! όλα τα δικτατορικά έγιναν πλέον "συναφή".
Επειδή έχω κάνει κριτής σε πολλά συνέδρια και βλέπω τις δημοσιεύσεις που αποστέλλονται και που τελικά γίνονται αποδεκτές θα σας πω μόνο ένα:
Είμαστε πολύ μπροστά στην εφαρμογή 3ήμερων καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση!
.

 
Δημητρα
22 Μάιος 2018 02:11

Επίσης, πολλά "εφαρμοσμένα" διδακτορικά στην Ελλάδα -ειδικά σε Πληροφορική, Στατιστική, Οικονομικά και κλάδους των Μηχανικών- είναι ανούσια.

Είναι τραγικό αυτό που οργανώθηκε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στα ελληνικά ΑΕΙ.

 
Γ. Λ.
22 Μάιος 2018 01:19

Συμφωνώ στο παραπάνω σχόλιο. Τα μαζικά διδακτορικά τύπου "fast-food" κυρίως στα παιδαγωγικά και στις κοινωνικές επιστήμες που αφορούν εμπειρικές έρευνες (ποιοτικές-ποσοτικές) ή εφαρμογές στις θετικές επιστήμες θα έπρεπε να μειωθούν σημαντικά και το κράτος θα έπρεπε να επιβάλλει κάποια μέτρα γι' αυτό. Δεν μπορεί τέτοιου είδους έρευνες να εξισώνονται με τις αντίστοιχες θεωρητικές που παρεμβαίνουν στον καθαυτό πυρήνα της επιστήμης κι έχουν πολλαπλάσιο βαθμό δυσκολίας.

 
Εδιπ
22 Μάιος 2018 00:52

@χουρδακης Μιχάηλ

Δεν μπορούν να έχουν ολα τα διδακτορικά εφαρμογή, αφού ορισμένες επιστήμες εξ ορισμού δεν ειναι εφαρμοσμένες, οπως πχ. Η ιστορία ή η φιλολογία. Καινοτομία χρειάζεται, ουσιαστική έρευνα, διεθνής παρουσία και αυστηρη αξιολόγηση/κρίση. Ειδικα το τελευταίο πολλές φορες παει περίπατο και επικρατεί η λογική του τύπου «έλα μωρε, αφού εκανε τον κόπο και το έγραψε, ας του βάλουμε εκει ένα λίαν καλώς να παει στην ευχή του θεού».

 
νικος
22 Μάιος 2018 00:46

Το αστειο ειναι οτι νομιζουν οτι ολες οι ερευνες γινονται με ερωτηματολογια!

 
Δον Κιχώτης
21 Μάιος 2018 23:26

@ Xουρδάκης Μιχαήλ Επιτέλους, άλλη μία αξιόλογη φωνή στο esos.gr!
Σε συγχαίρω για το σχόλιό σου! Εύχομαι να είσαι νέος και να υπηρετείς στη Δημόσια Εκπαίδευση. Κι αν δεν υπηρετείς, σου εύχομαι ολόψυχα να πετύχεις
στο διαγωνισμό που θα γίνει! Ο κλάδος μας έχει μεγάλη ανάγκη από νέους με τέτοιες ιδέες. Υπάρχουν πολλοί στη Δημόσια Εκπαίδευση που έχουν μεταπτυ-χιακά ή διδακτορικά του τύπου '' Ο Άγιος Ονούφριος ο θαυματουργός'' ή '' Η Καλαμάτα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας '' κ.λ.π. και κατέχουν σημαντικές θέσεις...
Αντιθέτως, υπάρχουν εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά και διδακτορικά καινοτόμα
και απολύτως εφαρμόσιμα, που διδάσκουν σε μία τάξη και κανείς σχολικός σύμβουλος δεν επιδιώκει να συνεργαστεί μαζί τους για το καλό της δημόσιας
εκπαίδευσης. Γνωρίζω έναν εκπαιδευτικό που έχει εδώ και 5 χρόνια ένα καινο-τόμο διδακτορικό στη διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-δευση, όπου δεύτερο δεν υπάρχει! Έχω κάνει έρευνα σε διάφορες πηγές και δεν μπορώ να βρω παρόμοιο! Υπηρετεί σ' ένα σχολείο... Σ' ένα άλλο κράτος, θα τον καλούσε ο Υπεύθυνος των Μαθηματικών για να συνεργαστούν, για να σχεδιά-σουν παρεμβάσεις. Πιθανόν να ζητούσε την απόσπασή του στην Υπηρεσία Αξιολόγησης και Σχεδιασμού Παρεμβάσεων.
Παρακαλώ το esos.gr να μου επιτρέψει να αφιερώσω αυτό το σχόλιο στον Υπουργό Παιδείας.

 
@ΠΕΣΣ
21 Μάιος 2018 22:47

Λέτε ανακρίβειες όταν ισχυρίζεσθε ότι είστε οι ποιο προσοντούχοι εκπαιδευτικοί.1810 διδικτορικά απο ελληνικά ΑΕΙ και ποιος ξέρει πόσα από το εξωτερικό μόνο το 2015.Άλλοι τόσοι το 2016 και 1650 το 2017.Άρα είστε προσοντούχπι μεταξύ χιλιάδων προσοντούχων και όχι οι προσοντούχοι.

 
Χουρδακης Μιχαηλ
21 Μάιος 2018 21:18

Θα ηθελα να ξερω ποσα απο αυτα τα διδακτορικα ειναι οντως καινοτομα, επιστημονικως ενδιαφεροντα και εφαρμοσιμα.

Διοτι θα ελεγα οτι το 90% αυτων ειναι διδακτορικα του τυπου κανω ερευνα με ερωτηματολογια στα παιδαγωγικα και ξαφνικα εγινα διδακτωρ για να παιρνω 100 ευρω παραπανω στο δημοσιο.

Και το προβλημα ειναι οτι μετα απο 10 χρονια θα μου λεει αυτος εχεις διδακτορικο; σιγα τα λαχανα, και εγω εχω.

Διδακτορικο που δεν εχει καμια εφαρμογη δεν εχει ουσια .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ