Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Το Σχέδιο Νόμου για την επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ESOS
Δημοσίευση: 06/04/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos  εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το Σχέδιο Νόμου  για την επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων  .

Ειδικότερα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 καταργείται.

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται και η παρ. 5 αναριθμείται σε παρ. 3.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 καταργείται και η παρ. 4 αναριθμείται σε παρ. 3.

4. Το άρθρο 54, το οποίο αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 17 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 80  του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:
 

«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν¬διαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώ¬ρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγ¬γελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) που συνιστάται με το άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 54Α.».

5. Το άρθρο 55, το οποίο, αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 20 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και την παρ. 3 του άρθρου 80  του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά¬θησης και Θρησκευμάτων συλλογικό όργανο με την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», το οποίο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α, λαμβάνει αποφάσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.

2. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:

α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος.

β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματος αν απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτού¬ντος σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχό¬μενο αυτής, στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.

γ) Η έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ή μη των επαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει των προσκο¬μιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγ¬ματος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τμήμα 5).

δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώ¬σεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκη¬σης προσαρμογής.

ε) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.

στ) Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του άρθρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.».

6. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος»,

β) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.  Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος. Οι αιτήσεις μοιράζονται στους υπαλλήλους του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., οι οποίοι ορίζονται ως εισηγητές των φακέλων που έχουν αναλάβει. Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ασκεί αρμοδιότητες Προέδρου.»,

γ) Οι παρ. 2 και 3 καταργούνται.

δ) Η παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., μετά από απόφασή του, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας επαγγελμάτων του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή επαγγελματικής οργάνωσης, που συνιστά Ν.Π.Δ.Δ., για νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αναφορικά με αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., μετά από απόφασή του, μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση ειδικού επιστήμονα, μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο αιτούμενος την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.»,

ε) Οι παρ. 5, 6, 7 και 8 καταργούνται.

στ) Η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9.  Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μπορεί να ζητά πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που έχει δοθεί η γνώμη της παρ. 4 ή έχει γνωμοδοτήσει η τριμελής Επιτροπή της παρ. 6 ή ο κατά περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παρ. 6, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.»

ζ) Οι παρ. 10 και 11 καταργούνται.

η) Η παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Προς υποβοήθηση του έργου του το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μπορεί: ΐ) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από:

α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπληρωτή του,

β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτεινόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,

γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό, με τον αναπληρωτή του ή

ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγητές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή  από  οικεία  επαγγελματική  οργάνωση για την υποβολή  σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.

Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να υποδείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.

Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται άνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.

θ) Η παρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«13.  Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα της παρ. 6 είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης, καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της αποφάσεως του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον εισηγητή στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν..».

ι) Οι παρ. 14, 15, 16 και 17 καταργούνται.

7. Η παρ. 9 του άρθρου 57, η οποία προστέθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καταργείται.

8. Το άρθρο 57Α καταργείται.

9. Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτ. 26 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και ιδίως δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, προετοιμάζει τους φακέλους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων για την έκδοση της απόφασης.

β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και ιδίως:

Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε
χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.».
 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται, από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνονται το αργότερο έως τις 31.12.2019.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα και ο τύπος του πιστοποιητικού-βεβαίωσης που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν..  

3. Όσοι επιθυμούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 38/2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αίτηση και να καταθέσουν νέα.

 

Ετικέτες: 
ΣΑΕΠΚολλέγια

Σχόλια (31)

 
Solwn
06 Απρ 2019 07:20

Γη και ύδωρ στους επιχειρηματίες , στα κολλέγια και στο κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώνυμη εταιρία. Αυτά είναι! Αριστερή κυβέρνηση σου λέει μετά!

 
Απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΤ
06 Απρ 2019 07:21

Ούτε ένα σχέδιο νόμου για τους αποφοίτους των ΤΕΙ Κύριε Υπουργέ, ούτε ένα. Οι κάλπες θα μιλήσουν.

 
Παρατηρητής
06 Απρ 2019 11:44

Μπράβο στο esos για την έγκυρη ενημέρωση που προσφέρει, πιστεύω με αυτή την αλλαγή να λυθούν τα προβλήματα καθυστερήσεων.

 
ταλαιπωρος
06 Απρ 2019 13:17

αλλαξε τα ρουχα του ο μανωλιος και τα εβαλε αλλιως....
καμμια αλλαγη το ιδιο πραγμα σε εκδοση slim. Παλι η καθε συντεχνια θα μπορει να βαζει βετο σε εγγραφες αποφοιτων κολλεγιων. Μια αστοχη αλλαγη. Αισχος κυριε υπουργε.

 
Θανος
06 Απρ 2019 13:42

Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει, να μας ενημερώσει εάν ο νέος νόμος δημιουργήθηκε οντως για να επισπεύσει τις διαδικασίες της αναγνώρισης η θα δημιουργήσει νέα προβληματα;

 
υποψια
06 Απρ 2019 14:33

μακαρι να ξεκινησει μια λιγοτερο χρονοβορα διαδικασια . ειναι ντροπη να λεμε οτι ανηκουμε στην ευρωπη κ να πρεπει να περιμενουμε 2 κ 3 χρονια για να εγκριθει το πτυχιο μας χωρις να μπορουμε να δουλεψουμε κ να αυτοσυντηρηθουμε

 
Μηδέν εις το πηλίκον
06 Απρ 2019 15:31

Μια τρύπα στο νερό .
Λυπάμαι πολύ .

 
sam
07 Απρ 2019 00:09

δεν βλέπω ουδεμία αλλαγή ίσα ίσα πιο χρονοβόρο φαίνεται και μάλλον πολλούς θα τους πετάει εκτός έπρεπε να το περιμένουμε. Ντροπή και αίσχος παιχνίδια σε βάρος ανθρώπων που αγωνίστηκαν και κουράστηκαν και ψυχικά και οικονομικά

 
Sakis
07 Απρ 2019 03:18

Νέο νομοσχέδιο με πολύ σημαντική ζουμί και σοβαρότατες συνέπειες στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξίζει να το προσέξουμε το παραπάνω νομοσχέδιο να το έχουμε σοβαρά στα υπόψην μας!!!.

 
Δημητράκης
07 Απρ 2019 17:37

Το ΠΔ 38/2010 είναι η εναρμόνιση του Ελληνικού κράτους προς την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Με τον παραπάνω νόμο εναρμονίζεται το Ελληνικό κράτος; Γελάν και τα μπαουλοντίβανα. ΚΑτά τα άλλα γιατί οι δικηγόροι και τα πτυχία τους αναγνωρίζονται κατ ευθείαν από τον Σύλλογό τους και όχι από τον ΣΑΕΠ; Μήπως γιατί σέβονται τον εαυτό τους και αποστασιοποιούνται από κουτοπονηριές;

 
ΧΡΥΣΗ
07 Απρ 2019 22:09

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έλαβε κανείς την αναγνώριση από το ΣΑΕΠ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2016, που, όπως ενημέρωσαν από το ΣΑΕΠ, εξετάστηκαν. Ευχαριστώ.

 
Apostolos
08 Απρ 2019 11:07

@ ΧΡΥΣΗ
από την εξέταση της αίτησης μέχρι την παραλαβή του αποτελέσματος με συστημένη επιστολή πρέπει να υπολογίσεις ότι θα περάσουν 2~3 μήνες. Επομένως αν η εξέταση του Αυγ-Σεπ 2016 έγινε τον Ιαν 2019 πρέπει τα αποτελέσματα να τα περιμένεις από τώρα μέχρι τέλος Μαϊου.

 
Νίκος
08 Απρ 2019 23:38

Έχω μερικές απορίες, αν γνωρίζει κάποιος ας μου απαντήσει.
Φαίνεται ότι με το παρόν νομοσχέδιο να καταργείται η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης (πτυχίων, μεταπτυχιακών & διδακτορικών) και πλέον θα αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα που έχει κάποιος σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πως όμως πρακτικά θα μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει πχ το μεταπτυχιακό του σε μια προκήρυξη. Επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα δίνουν μόνο τα πτυχία και όχι τα μεταπτυχιακά. Πως θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μεταπτυχιακά μας στην Ελλάδα?

 
Ηλίας
09 Απρ 2019 11:46

Αυτό που λέει ο Νίκος από πάνω...

Στην ουσία καταργεί την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης... Γιατί;

 
Felicia
09 Απρ 2019 14:57

Το σχέδιο νόμου γίνεται για να ρίξει "στάχτη στα μάτια" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τον Νοέμβριο του 2018 έκανε Ερώτηση στο Υπουργείο για τις καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων επαγγελματικής ισοτιμίας/αναγνώρισης. Ως γνωστόν την Ερώτηση ακολουθεί η Αιτιολογημένη Άποψη και εάν δεν πειστεί η ΕΕ ότι το Ελληνικό κράτος ακολουθεί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια ύστατη προσπάθεια να μην σκάσει η βόμβα τώρα προ των εκλογών.

 
Σπύρος
09 Απρ 2019 22:46

Καταργούν την επαγγελματική ισοδυναμία που είναι πρωτογενές δίκαιο; και αφήνουν τα προσόντα που είναι παράγωγο; το νομοσχέδιο αυτό δεν θα περάσει γιατί καταργεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Κρίμα!

 
Dimitra
10 Απρ 2019 02:19

Παρακαλώ διαφωτηστε με... Στις μεταβατικες διατάξεις, εννοεί ότι κάποιος πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί να εξεταστεί η αίτηση του με τον παλιό η το νέο νόμο ?ευχαριστώ.

 
Αριστος
10 Απρ 2019 10:53

Το πολυνομοσχέδιο αυτό εκτός απο την κατάργηση της διαδικασίας αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και την Ίδρυση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. δε γράφει τίποτε άλλο.
Έτσι όπως είναι γραμμένο ίσα ίσα καταργεί και την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων που ίσχυε ως σήμερα.

 
Thomas
10 Απρ 2019 12:48

Ο νέος νόμος είναι η ταφόπλακα των πτυχίων μας αφού και να πάρεις την αναγνώριση δεν σε εγγράφουν οι σύλλογοι και τα επιμελητήρια γιατί δεν έχεις την άδεια της χώρας της ΕΕ και δεν μπορείς να εργαστείς. Επίσης καταργεί την ισοδυναμία των πτυχίων που δεν απαιτούν άδεια ασκήσεως και κλείνει και από εκεί την πόρτα για να εργαστεί κάποιος σε επιχείρηση ή στο δημόσιο. Δηλαδή μια μεγάλη καταστροφή για εμάς και τεράστιο αδιέξοδο πλέον και με τον νόμο που περιμένουμε τρία και χρόνια! Μόνο για κορνίζα θα είναι.

 
Πέτρος
10 Απρ 2019 16:03

Γνωρίζει κανείς αν ο νέος νόμος επηρεάζει και όσους έχουν ήδη αναγνώριση από το ΣΑΕΠ ;

 
Κατερίνα
10 Απρ 2019 18:01

Εγώ φετος θα πάρω πτυχίο ψυχολογιασ Από κολέγιο και θα ήθελα να ρωτήσω αν μετά την διαδικασία σαεπ θα πάρω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος !!

 
Σπύρος
10 Απρ 2019 20:36

@Πέτρος Δεν πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς θα αλλάξει σύντομα η κυβέρνηση. Αλλά η κατάργηση της ισοδυναμίας παραβιάζει την Κοινοτική Νομοθεσία. Θα παρέμβει η Ευρωπαϊκη Επιτροπή. Ελπίζω να μην το κάνουν. Είναι πράγματι απίστευτο πισωγύρισμα.

 
Ευαγγελία
10 Απρ 2019 23:08

Ψυχολογία από κολλέγιο?? Αναρωτιέμαι πόσα μαθήματα διδάσκονται?
Στα τμήματα ψυχολογίας των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων διδάσκονται τουλάχιστον 50 μαθήματα και βεβαίως υπάρχει και η πρακτική και η πτυχιακή.
Ουδέν σχόλιον...

 
Sakis
11 Απρ 2019 02:01

1. Καμία προκήρυξη δεν ζητάει μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο σπουδών ως προαπαιτούμενο για πρόσληψη αλλά μόνο πρώτο πτυχίο (δηλαδή επίπεδο 6 ή και επίπεδο 5).
2. Όλα τα μεταπτυχιακά αναγνωρίζονται ως πρός την μισθολογική εξέλιξη και όχι ως πρός τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή μόνο με μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό κανένας δεν μπορεί να ασκήσει επάγγελμα αν δεν έχει στην κατοχή του προπτυχιακό τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο.
3. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δίδεται με βάση τις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιμελητηρίων και πάντα με βάση τον πρώτο τίτλο σπουδών (BACHELOR) και όχι με βάση τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
4. Επαγγελματική ισοδυναμία και προσόντα είναι ακριβώς το ίδιο.
5. Δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει το μεταπτυχιακό πουθενά (ακόμα και αναγνωρισμένο να είναι) αν δεν έχει αναγνωρίσει τον πρώτο τίτλο σπουδών.

 
Σπύρος
11 Απρ 2019 15:25

Καταργείται σαν όνομα η επαγγελματική ισοδυναμία.Θα ονομάζεται επαγγελματική ισοτιμία.Δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών θα συγκρίνεται με το ημεδαπό και θα κρίνει το συμβούλιο αν θα μπουν αντισταθμιστικά μέτρα. Το ίδιο θα ισχύει και για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά εφόσον έχει αναγνωριστεί ο προπτυχιακός τίτλος του αιτούντος. Δεν μπορεί να καταργηθεί η διαδικασία σύγκρισης των τίτλων σπουδών γιατί καταργεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά και το Ελληνικό βλέπε αποφάσεις ΣτΕ 270_2771/2011.

 
Σπύρος
11 Απρ 2019 15:25

Αποφάσεις ΣτΕ 2770_2771/2011 συγνώμη.

 
Κατερίνα
11 Απρ 2019 18:51

@ευαγγελια Δεν σε κατάλαβα! Και εμείς έχουμε πτυχιακή και πρακτική κάνω σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας! Κάτι τέτοια μυαλά πάνε πίσω τη χώρα! Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ξενιτευτεί κανείς για να σπουδάσει αυτό που θέλει!

 
Κατερίνα
11 Απρ 2019 19:04

@ευαγγελια επιπλέον δεν νομίζω ότι τα παιδιά από δημόσιο πανεπιστήμιο παίρνουν κάποια ειδίκευση ενώ εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάποιο μεταπτυχιακό που μπορεί να κρατήσει 2 χρόνια ! Επομένως 5 στο σύνολο.. Σε αντίθεση με παιδιά από δημόσιο πανεπιστήμιο που παίρνουν πτυχίο και μετά πάνε και ανοίγουν ένα γραφείο χωρίς πείρα χωρίς τίποτα. Είμαι παράλληλα σε δημόσιο πανεπιστήμιο και ξέρω πως είναι! Εδώ αξίζει να πεις την φράση <<ουδέν σχολιον..>>

 
Σπύρος
11 Απρ 2019 23:27

@Sakis
Έχεις απόλυτο δίκαιο. Ότι γράφεις είναι η ουσία του νομοσχεδίου.

 
Nikos
13 Απρ 2019 23:12

Ας υποθέσουμε ότι με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα επιταχυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης της ισοδυναμίας-ισοτιμίας των επαγγελματικών προσόντων ή δικαιωμάτων. θα έχουμε έναν ακόμη νόμο χωρίς αντίκρυσμα.
Οι απόφοιτοι των κολεγίων και ειδικά των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων δεν θα μπορούν να εγγραφούν στους συλλόγους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδώσουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Καλό θα ήταν ο κύριος υπουργός να αναφερθεί σχετικά με το τι πρόκειται να κάνει με το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να νομοθετεί και να μην εφαρμόζει τον νόμο. Aν πραγματικά θέλει να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία ας παρακάμψει τους συλλόγους, δίνοντας άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατευθείαν από τις περιφέρειες. Εξάλλου εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις προς τους συλλόγους οι οποίοι δεν συ μορφώνονται ούτε με τους νόμους του κράτους. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κωμωδία, τίθεται πλέον θέμα επιβίωσης και η εργασία είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη. Τέλος αν αδυνατείτε να πάρετε αποφάσεις κλείστε τα κολεγιά και αποζημιώστε τους 10000 απόφοιτους οι οποίοι πασχίζουν και παλεύουν για να εργασθούν νόμιμα.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.