Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσίευση: 30/05/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με συμπληρωματική ενημέρωση για τις άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (γονείς)

Με το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α ́), όπως αυτή κυρώθηκεμετοάρθρο2τουν.4682/2020(Α ́76)καισυμπληρώθηκεμετο άρθρο64τουν.4686/2020 (Α ́ 96) θεσμοθετήθηκαν διευκολύνσεις για υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες έως και την τάξη της Γ ́ Γυμνασίου.

Κατ’ αρχάς χορηγείται η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως από το συνολικό εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ (ήτοι 30 ώρες/εβδομάδα ή 6 ώρες/ημέρα), διατηρώντας όμως, ει δυνατόν, το διδακτικό τους ωράριο.

Κατ’ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγησή της οργάνου, στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολικές μονάδες και ειδικότερα σε υποτμήμα της σχολικής τάξης, το οποίο δεν λειτουργεί καθημερινά.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα τέκνα τους δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας, οπότε, εάν η λειτουργία των σχολικής μονάδας και της παρουσίας του τέκνου είναι διακεκομμένη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, διακεκομμένα θα χορηγείται και η άδεια σκοπού για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος στο οποίο φοιτά το τέκνο.

Για τη χορήγηση της άδειας, προσκομίζεται στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του/της γονέα εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ, από την οποία θα προκύπτει α) ότι το τέκνο του/της φοιτά σε συγκεκριμένο υποτμήμα και β) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας αυτού και οι ημέρες υποχρεωτικής παρουσίας του τέκνου.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

Τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούνται και οι γονείς εκπαιδευτικοί, των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

Τυχόν οικογενειακές ανάγκες, λαμβάνονται υπόψη από το σύλλογο διδασκόντων, κατά την αναμόρφωση/διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ευπαθείς ομάδες) και ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (κατ’ οίκον)

Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετ. 1 (ενότητες Β & Γ), 2 & 3 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Επισημαίνεται ότι:

- οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν έργο μέσω τηλεργασίας.

- για τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας. Όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στη με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ: [...] ... σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης.[...].

Σχόλια (6)

 
Μαρία
30 Μάιος 2020 00:04

Δεν πατε καλα εκεί στο υπουργείο Παιδείας αν μένουν με γονείς υπερήλικες θα πηγαινουν σχολείο;τι μέτρα προστασιας μπορεί να παρει πλεον κανεις σε σχολείο που δεν έχει τις προδιαγραφες ουτε για καφενείο μετά θα λέτε ατομική ευθύνη κλπ αν αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων!

 
Νίκος
30 Μάιος 2020 10:04

To ότι παραμένει στο σπίτι γιατί υπάρχει ευάλωτο άτομο το καταλαβαίνω. Γιατί να μη συνεχίσει ο/η εκπαιδευτικός την εξ αποστάσεως που υποτίθεται έκανε μέχρι τώρα σε μαθητές που παραμένουν στο σπίτι για τον ίδιο λόγο; Ξαφνικά σταματάει την εργασία από απόσταση αφού δεν κινδυνεύει στο σπίτι και καλύπτει και τους μαθητές που δεν προσέρχονται στο σχολείο. Με τα κενά που θα προκύψουν πώς θα καλυφθούν; Μήπως να γυρίσουν όλοι οι αποσπασμένοι σε γραφεία και δομές στα σχολεία για το επόμενο διάστημα; Δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται εκεί χωρίς αντικείμενο και μαθητές.

 
ΑΑ
30 Μάιος 2020 14:46

Να μας ενημερώσουν οι κύριοι υπεύθυνοι , οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοί είναι γιατί όσοι εκπαιδευτικοί έχουν (παιδιά, συζύγους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αποδεδειγμένα βάσει ΦΕΚ , δεν τους επιτρέπεται να κάνουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο υποτμήμα των μαθητών που μένει στο σπίτι, κανονικά τις ώρες του ωραρίου τους; Γιατί για όλο το δημόσιο ισχύει αυτό , αλλά για τους εκπαιδευτικούς όχι!!! Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δε βγάζει κάτι ξεκάθαρο;Ποιός αποφασίσει για αυτό; Ο Διευθυντής του σχολείου, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο/η Υπουργός κάποιος άλλος ...........
Μάλλον για τους συντάκτες των εγκυκλίων είναι προτιμότερο το μεν ένα υποτμήμα της τάξης να κάνει κενό στο χώρο του σχολείου και το άλλο υποτμήμα να κάθεται κοιμώμενο στο σπίτι του/ να γυρίζει στα πάρκα και τις παραλίες, διότι ο γονέας έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση για να μην προμετρώνται οι απουσίες(τάχα επειδή υπάρχει ευαίσθητη ομάδα στο σπίτι). Ενώ κάλλιστα θα μπορούσε το ένα υποτμήμα να κάνει άλλο μάθημα στο σχολείο και το άλλο υποτμήμα να κάνει σύγχρονη διδασκαλία μέσω webex με τον εκπαιδευτικό που ανήκει αποδεδειγμένα στην προαναφερθείσα κατηγορία.

 
Βανα
31 Μάιος 2020 13:01

Να δω ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν ο εκπαιδευτικός ο οποίος έχει στο σπίτι ευπαθή ομάδα μεταφέρει τον ιό στο σπίτι!!! Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται κανείς. Οι μαθητές ή κάθονται στο σχολείο ή κοιμούνται στο σπίτι.Τελεια!!!

 
ΑΔ
31 Μάιος 2020 20:22

Τελικά ο εκπαιδευτικός που έχει Ειδική Άδεια " δύναται" να κάνει εξ αποστάσεως?

 
Γ Ξ
01 Ιουν 2020 15:57

Και τι γίνεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει τέκνα που δεν πάνε στο σχολείο με υπεύθυνη δήλωση;δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού συνεχόμενη;στον ιδιωτικό τομέα ισχύει,δεν ισχύει για το δημόσιο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ