Τι ισχύει για τα κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

Ερωτήσεις- Απαντήσεις

02/05/2024

Ενημερώθηκε: 02/05/2024, 14:01

Άκουσε το άρθρο

Το νέο "ποινολόγιο" των μαθητών   για την κατοχή κινητών τηλεφώνων και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου, θα τεθεί σε εφαρμογή με την επάνοδο των μαθητών στις σχολικές μονάδες , στις 13 Μαΐου, μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Το esos ετοίμασε ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την χρήση κινητών από τους μαθητές στα σχολεία, μετά την πρόσφατη  έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Ερ. Επιτρέπεται η κατοχή κινητού τηλεφώνου εντός του σχολείου;

Απ. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

Ερ. Μπορούν να κατέχουν οι μαθητές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές;

Απ.Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Ερ. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός με τους μαθητές της τάξης να χρησιμοποιήσουν  ηλεκτρονικές συσκευές για το μάθημα;

Απ.Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Ερ. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του ηλεκτρονικό εξοπλισμό;

Απ.Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/2006).

Ερ. Ποιες συνέπειες θα έχει ο μαθητής που μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της,

Απ.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή κατά τη διάρκεια της προσέλευσης ή αποχώρησης ότι ο/η μαθητής/τρια μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της, τότε ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ζητά άμεσα από τον/τη μαθητή/τρια να απενεργοποιήσει τη συσκευή και να την παραδώσει, καλώντας τους γονείς/κηδεμόνες των εμπλεκομένων να προσέλθουν στο σχολείο, προκειμένου να λάβουν γνώση του περιστατικού.

Παράλληλα, οφείλει να αξιολογήσει παιδαγωγικά το περιστατικό, και ανάλογα με τη βαρύτητά του, είτε να επιληφθεί ο/η ίδιος/α είτε να το παραπέμψει στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

Αν ο/η Διευθυντής/ντρια επιληφθεί ο/η ίδιος/α, υποχρεωτικά εφαρμόζει το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες, ενώ, αν παραπέμψει στο Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο τελευταίος υποχρεωτικά εφαρμόζει το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες.

Ερ. Εάν η μαγνητοφώνηση, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση αφορά σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Απ.Σε περίπτωση που η μαγνητοφώνηση, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση αφορά σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον/τη μαθητή/τρια που προέβη στις ανωτέρω ενέργειες.

Ερ. Τι ισχύει με την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων;

Απ.Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α ́ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Ερ. Επιτρέπονται κάμερες  ασφαλείας στους σχολικούς χώρους;

Απ.Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β ́/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

Σχόλια (26)

Master chef (αρνί κλαρίνο και φρέντο καπουτσίνο)
|

Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα :
- Σε αυτούς που έβαψαν, τσούγκρισαν κι έφαγαν (τουλάχιστον μια ντουζίνα) αβγά. Κόκκινα αβγά. Ούτε μπλε ούτε πράσινα ούτε παρδαλά.
- Που γύρισαν τη σούβλα, έψησαν, έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν, γέλασαν με την ψυχή τους και μοίρασαν χαρά και αγάπη.
- Που θυμήθηκαν αυτούς που έφυγαν, άναψαν το καντήλι τους και είπαν μια προσευχή.
- Στην ομάδα του esos που δεν μας αφήνει σε ησυχία ούτε τις γιορτές, αφού δεν σταματά να παρακολουθεί και να να μας μεταφέρει με εγκυρότητα την εκπαιδευτική επικαιρότητα.
- Στους Δάσκαλους και τις Δασκάλες που κρατάνε όρθιο το ελληνικό σχολείο. Που έχουν μέσα τους άσβεστη τη φλόγα και τη μεταλαμπαδεύουν με αγάπη όπως το Άγιο Φως της Αναστάσεως.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Στην Αρετούσα της σημερινής Σητείας εύχομαι χρόνια πολλά, δημιουργικά, χαρούμενα. «Χρυσά αστέρια μισελέν» εύχομαι και στον Master chef που μαγειρεύει υπέροχα με αγνά υλικά από τον ελληνικό του κήπο και μας δείχνει τον αληθινό πολύτροπο «μάγειρα» του ελληνικού σχολείου.

Προς ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Είσαι μακριά και οι ευχές
δεν πάνε χέρι-χέρι
γι ‘αυτό στέλνω τη σκέψη μου
εκείνη να στις φέρει.
Χρόνια πολλά αγαπημένε μου. Να έχεις πάντα υγεία , ευλογία και να συνεχίσεις να φωτίζεις τους ανθρώπους γύρω σου με το δικό σου ξεχωριστό τρόπο. Εξάλλου , όπου Γιώργος και μάλαμα, έτσι δε λένε;
Πολλά-πολλά φιλιά
Με αγάπη
Έλεν

αναφορικά με τα κινητά να συσχετίσω ακόμα
|

ότι στις 28 Ιανουαρίου 1896 ο Walter Arnold ελαβε κλήση επειδή οδηγούσε το αυτοκίνητο του με την ιλιγγιώδη (!) ταχύτητα των 12,5 Km/h !! Οδηγούσε Motor Carriage, στο Κεντ της Βρετανίας, τον οποίο κυνήγησε αστυνομικός με… ποδήλατο.

Νίκος Δημ.
|

@ Το μυστικό του καλού (αποτελεσματικού) καθηγητή είναι ένα 5 Μάιος 2024 23:16
Το μυστικό του καλού - πετυχημένου καθηγητή είναι πρωτίστως να εξηγεί με τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο. Οι κατ' οίκον εργασίες είναι χρήσιμες, εφόσον εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Οι γενικόλογοι αφορισμοί δεν είναι ούτε χρήσιμοι ούτε αποτελεσματικοί στην εκπαίδευση.

Το μυστικό του καλού (αποτελεσματικού) καθηγητή είναι ένα
|

Να μην υποχρεώνει εμμέσως η αμέσως τον μαθητή για κατ οίκον εργασίες.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Αληθώς Ανέστη, κύριε Σύμβουλε.
Εγώ όλους τους δασκάλους τους σέβομαι και τους αγαπώ. Εχθρούς δεν είδα στον κλάδο μας.
Σχετικά με τα «μυστικά» που αναφέρετε και τη σειρά σπουδαιότητας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι λανθασμένη.
Το σπουδαίο είναι μόνο ένα κι όλα τα άλλα είναι αυτονόητα. Το «κάνω μάθημα για όλους» είναι στάση διδασκαλικής ζωής και είναι απόρροια του « αγαπώ τους μαθητές μου ». Όταν αγαπάς τον μαθητή όλα τα υπόλοιπα που αναφέρετε καθώς και ό,τι άλλο χρειάζεται είναι αυτονόητα. Κι αυτό το άλλο έχει να κάνει με τον ρόλο της Πολιτείας. Αλλά μέρες που είναι….

Φιλόλογος απών
|

@Πλατάρος Γιάννης | 5 Μάιος 2024 12:20
Μετά τις ευχές μου για όλους, θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αρχισχολιαστή της σελίδας, παρόλο που εκείνος στις δικές του ευχές δεν απέφυγε (μέρα που είναι) να πράξει για πολλοστή φορά αυτό ακριβώς που καταλογίζει στους άλλους, δηλαδή τους υποτιμητικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς!
Κι επειδή παραθέτει έναν κατάλογο "αρετών" του καλού εκπαιδευτικού (με ποια ιδιότητα το κάνει;), θα έλεγα ότι στον ιδιότυπο αυτό "μωσαϊκό" νόμο βρίσκω αρκετά σωστά κι αυτονόητα σημεία, άρα περιττά να επαναλαμβάνονται σε συναδέλφους με ανώτατες σπουδές, και κάποια άλλα μάλλον συζητήσιμα.
Ασφαλώς και συμφωνώ ότι ο καθένας οφείλει να καλλιεργεί το πνεύμα του με ευρύτητα, όχι όμως να παριστάνει τον ειδήμονα επί παντός του επιστητού, γιατί ως αντικειμενικά ημιμαθής στα μη οικεία πεδία (π.χ. ένας μαθηματικός που αναπτύσσει δοκιμιακό λόγο για γλωσσικά ζητήματα) μόνο να βλάψει μπορεί!
Η απολυτοποίηση της χρήσης των διαδραστικών πινάκων επίσης αποτελεί μια πολύ συζητήσιμη άποψη δεδομένης κιόλας της ήδη επιφυλακτικής στάσης των πιο προηγμένων εκπαιδευτικά χωρών επί του θέματος. Επομένως η κιμωλία (δηλαδή ο μαρκαδόρος) δεν αποτελεί οπωσδήποτε απορριπτέο εργαλείο διδασκαλίας!
Όσο για την επιμονή του στην επωνυμία των σχολιασμών, αυτό είναι ένα εντελώς επουσιώδες ανθυποθεματάκι που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον σωστό δάσκαλο, ώστε να έχει θέση σε έναν τέτοιο "κατάλογο".
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και πάλι...

Πλατάρος Γιάννης
|

Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη!
Στον ελεγκτή σχολίων του esos.
Στην διεύθυνση.
Στον εχθροπαθη, εμμονικό, ψαράκι δορυφόρο με τα διάφορα παρωνύμια.
Να μου επιτρέψετε να σας πω τα "μυστικά" του καλού καθηγητή . Στο μυαλό μου έχω τον μαθηματικο, αλλά ισχύει για όλους. Με σειρά σπουδαιοτητας:
1. Να ξέρει και να βελτιώνει το γνωστικό του αντικείμενο, κάθε μέρα.
2. Να μελετά τα όρια του αντικειμένου του με όλες τις άλλες επιστήμες και πεδία, είτε κοντά, είτε μακρυά. Να μελετήσει παράπλευρα πράγματα. Φιλοσοφια, Κοινωνιολογια, ψυχολογία, πολιτική επιστήμη,
3. Να έχει επαρκεστατες, πλήρεις ψηφιακές δεξιότητες, γενικές και ειδικές για το αντικείμενο του.
4. Να κάνει μάθημα για όλους. Μάθημα, με ξεκίνημα από τον χειρότερο μαθητή. Κλιμάκωση για όλους.
5. Να έχει χιούμορ, να ξέρει την αργκό.
6.Να επανέρχεται στις παλιές έννοιες σαν να μην τις έκανε ποτέ.
7 Να χρησιμοποιεί τπε στην διδασκαλία του. Όχι κάθε μέρα, αλλά οπότε έχει να δείξει κάποια σαφή, καθαρή προστιθεμενη αξια.
8. Να μην δέχεται να κάνει μάθημα σε πίνακα με κιμωλία. Αν νομίζει ότι κάνει μάθημα "μια χαρά" έχει πρόβλημα.
9. Να επιδοθεί στην εκμάθηση διερεύνηση των νέων διαδραστικών πινάκων αφής που έχουν τα σχολεία ή που θα έχουν από του χρόνου.
10. Να είναι ειλικρινής, να μην διαχωρίζει τους μαθητές του.
11. Να υποστηρίζει την γνώμη του επωνυμως.
(Ενδακάτη εντολή)

@Πλατάρος Γιάννης
|

αν βρέθηκες στη αίθουσα για να εκτονώνεις τον αυθορμητισμό σου σε ανήλικους , για να εκνευρίζεσαι κατά το δοκούν και να μην είσαι βέβαιος για την σαφήνεια των λόγων σου, τότε κατέβα γρήγορα από την έδρα.

@Πλατάρος Γιάννης
|

Όσο για το verba volent scripta manent σε παραπέμπω στο ubi nihil vales, ibi nihil velis.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Οι μόνοι αξιόπιστοι αξιολογητές μιας διδασκαλίας είναι οι κατάλληλοι σχολικοί σύμβουλοι - επιστήμονες που ενεργούν σύμφωνα με αξιόπιστα πρωτόκολλα. Αυτές οι διδασκαλίες είναι άριστο υλικό για την επιμόρφωση των δασκάλων σε κοινές συναντήσεις όπου εκεί κυριαρχεί ο επιστημονικά τεκμηριωμένος λόγος.
Όλα τα άλλα είναι άκυρα και εξυπηρετούν άλλες στοχεύσεις.

Μ.Δ.
|

Με Τεχνητή Νοημοσύνη ( ΑΙ ) επεξεργάζονται τη φωνή του εκπαιδευτικού και μπορούν πολύ εύκολα να τον παρουσιάζουν ότι απαγγέλει χυδαιολογίες ή ύβρεις.

@Πλατάρος Γιάννης
|

Αδιανόητο. Ενας παιδαγωγός, επαγγελματίας του δημόσιου λόγου και κοινωνός της μεταλαμπαδευόμενης γνώσης, που αμείβεται για να παρέχει με όρκους αυτό που σπούδασε, να θέλει να αποκρύπτει την δουλειά του. Αρνούμενος ουσιαστικά την κριτική , την αξιολόγηση, αλλά και την επιβράβευση για το παρεχόμενο έργο του, καλυπτόμενος πίσω από ένα ανήλικο ακροατήριο. Ενας μαθητής θα προέτασσε πιο πιστευτές δικαιολογίες.

@Πλατάρος Γιάννης
|

Σχετικά με το σημείο 2:
Ο αυθορμητισμός χάνεται από την παρουσία του Δ/ντή ή/και του συμβούλου κατά την αξιολόγηση.
Βέβαια αυτό συμβαίνει 2-3 φορές, αλλά από αυτές κρίνεται υποτίθεται η ποιότητα του έργου του κάθε εκπ/κού.

Φιλόλογος απών
|

@σαν εκπαιδευτικός
Αγαπητέ μου καλοπροαίρετε συνάδελφε, ή μεγάλη αυτοπεποίθηση διαθέτεις ή μεγάλη αφέλεια, αν πιστεύεις πως η ηχογράφηση του μαθήματός σου μπορεί να γίνει μόνο για τους σκοπούς που φαντάζεσαι. Αναρωτιέμαι όμως αν αύριο ανακαλύψεις τη δική σου φωνή να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο λέγοντας εντελώς άλλα πράγματα από αυτά που πραγματικά έχεις πει (πανεύκολο τεχνικά) και να γίνεται "viral" με σχόλια χλευαστικά ή εξευτελιστικά, τότε πώς ακριβώς θα νιώσεις και πώς θα υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου!
Ας μην είμαστε τόσο πρόθυμοι στην εκχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων που μπορούν να μετατραπούν σε εφιάλτη. Κάτι παραπάνω ξέρει το υπουργείο ακόμη και μιας συντηρητικής κυβέρνησης που επιμένει στη σχετική απαγόρευση. Και βεβαίως κάτι πολύ παραπάνω ξέρει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων!

Πλατάρος Γιάννης
|

@σαν εκπαιδευτικός.
1. Σωστά το έβαλες το "σαν"
2. Είσαι βέβαιος ότι με την καταγραφή δεν θα χάσεις τον αυθορμητισμό σου.
3. Είσαι βέβαιος ότι δεν θα εκνευριστεις ποτέ.
4. Είσαι βέβαιος ότι όλα όσα λες δεν παρεξηγουνται από κανέναν, γίνονται κατανοητά από όλους.
5. Το βερμπα βολεντ σκριπτα μανεντ, δεν το έχεις ακούσει.
6. Για το ότι λέω Α και όλοι καταλαβαίνουν Β το έχεις ακούσει;
7. Για το ότι λέω Α και όλοι καταλαβαίνουν το πλη Α, το έχεις ακούσει;
Αθώο μου παιδί που υποδύεσαι τον δάσκαλο!....

σαν εκπαιδευτικός
|

δεν έχω καμία αντίρρηση να μαγνητοφωνείται η παράδοση του μαθήματός μου. Αντίθετα θα το προέτρεπα, εφ όσον επιθυμεί ο μαθητής, προς εμπέδωση του στο σπίτι, αλλά και προς άρση πάσας απορίας σε γονείς η τρίτους για την πραγματοποίηση και τον τρόπο διδασκαλίας. Επίσης θα με βοηθούσε σημαντικά, ώστε να έχω μια ανατροφοδότηση, μέσω πιθανώς εποικοδομητικής κριτικής η επισημάνσεων, ώστε να παρέχω συνεχώς βελτιωμένη υπηρεσία.

για ποιο λόγο
|

απαγορεύεται στον μαθητή η μαγνητοφώνηση της παράδοσης του μαθήματος ?

Η απουσία καμερών εξυπηρετεί
|

αποκλειστικά όσους κάνουν μπουλινγκ, όσους κακοποιούν συμμαθητές τους και όσους προκαλούν ζημιές στο σχολείο

ΑΝΔΡΕΑΣ
|

Η χρήση των κινητών από τους εκπ/κούς;;;; Την ώρα της διδασκαλίας; διακόπτοντας την διδασκαλία; την ώρα της εφημερίας;, στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου μπροστά στους μαθητές; επιτρέπεται;;; Σαφώς και όχι από μένα αλλά ο νομοθέτης ούτε καν το αναφέρει. Το παράδειγμα του εκπ/κού αποτελεί μια σημαντική παράμετρος πρόληψης.

Εκπαιδευτικός
|

Κάμερες σε διαδρόμους και προαύλιο που θα κρατούσαν το υλικό για λίγες μέρες πριν καταστραφεί θα ήταν σωτηριες... Αν το υλικό είναι για την ασφάλεια των παιδιών, δεν βγαίνει προς τα έξω και μετά τις 5 μέρες καταστρέφεται θα έλυνε πολλά

Πλατάρος Γιάννης
|

Είναι φοβερό, 6 χρόνια, μετά την πλήρη, σαφέστατη, απαγόρευση των κινητών, εγγράφως, με νόμο, δηλ. Υπουργική απόφαση, να την ανακαλύπτουν τώρα.
Φταίνε βεβαίως κάποιοι σύμβουλοι του υπουργού που στο εδώ ρεπορτάζ, το ενεφανησαν ως διακύβευμα, ενώ το ζάρι έχει κάτσει 6 χρονια : Απαγορευεται η κατοχή εντός σχολικού χωρου"
Με αυτή την ρύθμιση, εδώ και 6 χρόνια, όποιος το έχει στο χέρι, είναι τιμωρητεος. Πριν μπορούσε να πει, το κρατούσα ήταν απενεργοποιημενο, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα.
100 φορές έχουμε πει, ότι όταν τα επιτρέπουν στα σχολεία, αν γίνει η" στραβη", θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν... Κυρίως ο διευθυντης.
Αν προκληθεί θάνατος παιδιού λόγω και ένεκα ντροπιαστικης βιντεοσκοπισης, ο ανακριτής, θα δει προγενέστερα βίντεο σε διάλειμμα με καθηγητές να χαμογελούν στην κάμερα. Αν το δει θα του αποδοθεί συνεργεία, συνευθυνη, με ενδεχόμενο δόλο, σε ανθρωποκτονια.
Το προηγούμενο ή το καταλαβαίνεις και κάνεις για διευθυντής ή δεν το καταλαβαίνεις και "δεν κάνεις, ούτε για τσοπανης"
Εχω το φοβερό προνόμιο να γνωρίζω ότι επιτρέπουν τα κινητά πολλά σχολεία.
Μου λένε για την πλειονότητα... . Ίσως εννοούν αυτά που κανουν τα στραβά μάτια, τα έχουν απαγορεύσει στα λόγια, χωρίς να συνοδεύονται από επιπτώσεις....
Το πολύ να λένε :"... Τι έχουμε πει Γιαδικιάρογλου;;;....ζτζέψ!!!...."
Το ορατό κάπνισμα στο διάλειμμα ή η πάνταχόθεν ορατή χρήση των κινητών, είναι ένα ποσοστό κοντά στο 10% εξ όσων βλέπω....
Κι έτσι, το ποσοστό, πάλι τεράστιο είναι...

Οπότε
|

τι συζητάμε? Αφού υπάρχει διάταξη που απαγορεύει τα κινητά στα σχολεία το πρόβλημα λύθηκε. Αν τώρα γίνει καμιά ανάρτηση σε soscial media με σκηνές εντός του σχολείου και γίνει μήνυση, ο διευθυντής θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν επέβαλε την εν λόγω απαγόρευση.

στο εξωτερικό
|

υπάρχουν κανονικά κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου προαύλιο , διάδρομοι.

Γιώργος
|

κι όμως, θα έπρεπε να επιτρέπονται οι κάμερες σε κοινόχρηστους χώρους του σχολείου: προαύλιο, διάδρομοι, σκάλες, είσοδος κτιρίου. Θα απέτρεπε πολλά επεισόδια μεταξύ μαθητών και ζημιές στο κτίριο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ