Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαίδευσης ενηλίκων:Παράταση αιτήσεων έως 13/11/2020

Ερωτήσεις-Απαντήσεις
Δημοσίευση: 29/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την παράταση υποβολής αιτήσεων   για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαίδευσης ενηλίκων έως και  13/11/2020, ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΠΠΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες ο ΕΟΠΠΕΠ  σας προτρέπει  να διαβάσετε προσεκτικά  τις ακόλουθες ερωτήσεις-απαντήσεις:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1η ομάδα ερωτήσεων:

Γιατί εκκρεμεί ο έλεγχος της αίτησής μου; Πώς να συμπληρώσω δικαιολογητικά; Θα προλάβω τις εξετάσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.    Όλοι όσοι υποβάλουν πλήρη αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας έως 13/11/2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ στον σύνδεσμο:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/trainers_certification_exams/2015-06-...
θα οδηγηθούν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας που θα διεξαχθούν το 2021.

2.    Όσοι βλέπετε ότι «ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ» της αίτησής σας, ενώ έχετε αποστείλει το φάκελό σας στον ΕΟΠΠΕΠ και περιμένετε το αποτέλεσμα για να συμπληρώσετε προσόντα, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων θα γίνονται σταδιακά, λόγω εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων στον Οργανισμό μας, μέχρι την ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ για την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής σε εξεταστικά κέντρα.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ (και μόνο για όσο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, λόγω COVID-19), δίνει τη δυνατότητα προσκόμισης επιπρόσθετων, απαραίτητων μόνο συμπληρωματικών δικαιολογητικών (δηλ μόνο όσων οδηγούν στη συμμετοχή στις εξετάσεις, όπως βεβαίωση σεμιναρίου ή άλλου μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων ή 150 ωρών διδασκαλίας) έως τις 13/11/2020 (απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής φακέλου  δικαιολογητικών αποτελεί η σφραγίδα ταχυδρομείου ή το απόκομμα της εταιρίας ταχυμεταφορών).

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι που προσκομίζουν συμπληρωματικά έγγραφα στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ να αναγράφουν το ΑΦΜ τους έξω από το φάκελο που καταθέτουν.

3.    Όσοι δεν έχετε αποστείλει ακόμη τον φάκελό σας στον ΕΟΠΠΕΠ, αλλά προβήκατε στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να συμπληρώσετε επιπλέον προσόντα στο ηλεκτρονικό σας χαρτοφυλάκιο που είναι απαραίτητα για να οδηγηθείτε σε εξετάσεις, σας ενημερώνουμε ότι:

Η Διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, παρέχει τη δυνατότητα προσκόμισης στο φάκελο δικαιολογητικών με την αίτησή σας και επιπρόσθετων απαραίτητων μόνο δικαιολογητικών, που δεν έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση και την αποστολή τους έως τις 13/11/2020 στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ (απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής φακέλου δικαιολογητικών αποτελεί η σφραγίδα ταχυδρομείου ή το απόκομμα της εταιρίας ταχυμεταφορών).

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της αίτησής σας, από τα επιπλέον δικαιολογητικά που συμπεριλάβατε στο φάκελο, μετά την ηλεκτρονική υποβολή σας, το κλιμάκιο των αξιολογητών θα δέχεται και θα ελέγχει μόνο τα απαραίτητα που σας οδηγούν στη συμμετοχή σας στις εξετάσεις (όπως βεβαίωση σεμιναρίου ή άλλου μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων ή 150 ωρών διδασκαλίας) και φυσικά όλα τα δικαιολογητικά που δηλώσατε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά.

4.    Όσοι υποψήφιοι έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί με αποτέλεσμα ελέγχου «Παραπομπή σε πιστοποιημένο σεμινάριο»:

Ενημερώνουμε ότι:

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στις εξετάσεις της επικείμενης εξεταστικής περιόδου (Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2021), θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση αλλαγής έως 13/11/2020, ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/how-to/teacher-certification-educatio... .

Επισημαίνεται ότι τα προσόντα που σας οδηγούν σε εξετάσεις πιστοποίησης και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης αλλαγής που υποβάλατε είναι εναλλακτικά:

-    Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου, άνω των 100 ωρών, από δημόσιο/ ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και επιπρόσθετα βεβαίωση ένταξης σε κάποιο άλλο «μητρώο» εκπαιδευτών ενηλίκων οργανισμού του δημόσιου/ ευρύτερου δημόσιου τομέα (Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων, Δήμων, άλλων υπουργείων πχ ΛΑΕΚ κλπ )

Είτε

-    Βεβαιώσεις και αποδεικτικά διδακτικής πείρας τουλάχιστον 150 ωρών σε ενήλικες. (Τα δικαιολογητικά βρίσκονται στον πίνακα ΠΑΤΗΣΤΕ https://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/dikeologitika_new_2019.pdf )

Είτε

-    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, που στο πλαίσιο των σπουδών σας σχεδιάσατε, αναλύσατε ή και υλοποιήσατε Μικροδιδασκαλίες.

2η Ομάδα ερωτήσεων:

Πώς εγγράφομαι σε άλλο μητρώο; Σε ποιο μητρώο μπορώ να ενταχθώ; Ποιο σεμινάριο να παρακολουθήσω; Ποιος φορέας ανήκει στο δημόσιο;

Για τους υποψηφίους αυτής της κατηγορίας και σχετικά με τα σεμινάρια/προγράμματα εκπαιδευτών ενηλίκων, άνω των 100 ωρών, καθώς και τα άλλα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων:

Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν είναι αρμόδιος ούτε για την υλοποίηση των σεμιναρίων που διεξάγονται από άλλους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ούτε για την υπόδειξη και τις προϋποθέσεις ένταξης σε άλλα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων που διατηρούνται εκτός ΕΟΠΠΕΠ, ως εκ τούτου δε δύναται να δίνει πληροφορίες για τα παραπάνω.  

Επισημαίνεται μόνο ότι για να οδηγηθείτε σε εξετάσεις πιστοποίησης πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή:

Να είστε ενταγμένοι σε ένα μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
και να έχετε παρακολουθήσει σεμινάριο στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, άνω των 100 ωρών, που υλοποίησε φορέας του δημόσιου/ ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3η ομάδα ερωτήσεων:

Πού να καταθέσω τα χρήματα; Δεν μπορώ να κάνω ηλεκτρονική πληρωμή. Δεν έχω τραπεζική κάρτα; Τι ποσό να καταθέσω;

1.    Οι πληρωμές γίνονται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ στο σύνδεσμο «e- ΠΛΗΡΩΜΕΣ» https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep

2.    Όσοι έχετε αδυναμία ηλεκτρονικής πληρωμής επειδή δεν έχετε πιστωτική/χρεωστική κάρτα, θα πρέπει να εξυπηρετηθείτε μέσω άλλου οικείου προσώπου σας, χρησιμοποιώντας τη δική του κάρτα με τα δικά σας στοιχεία TAXISNET.

3.    Όσοι έχουν καταθέσει χρήματα στον τραπεζικό λογ/σμό του ΕΟΠΠΕΠ πριν την εφαρμογή του e-Πληρωμές, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι επιπλέον.

4.    Αιτήσεις για μεταφορές ή επιστροφές ανταποδοτικών τελών που αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα εξεταστούν, μετά τις εξετάσεις της επικείμενης εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με τις οδηγίες στον σύνδεσμο: https://www.eoppep.gr/index.php/el/trainers_certification_exams/2015-06-...

5.    Για να δείτε τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων δείτε τον πίνακα στην ιστοσελίδα μας στον σύνδεσμο:
https://www.eoppep.gr/images/Pinakas_xrhmatikwn_poswn__2019.pdf

Ετικέτες: 
ΕΟΠΠΕΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ