Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΔΟΑΤΑΠ: Ανατροπή σε πτυχία αλλοδαπής

Αφορά κατόχους πτυχίων που γράφτηκαν σε Πανεπιστήμια εξωτερικού, προσκομίζοντας πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ με συνέπεια να τους έχουν αναγνωρισθεί μαθήματα ενός έτους, δηλαδή γράφτηκαν κατευθείαν στο δεύτερο έτος της Σχολής
Δημοσίευση: 19/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο ΔΟΑΤΑΠ κάνοντας αποδεκτή  Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν θα δίνει ισοτιμίες και αντιστοιχίσεις σε πτυχία:

Α. Τα οποία αποκτήθηκαν σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού, και,

Β. Οι κατέχοντες αυτών των τίτλων σπουδών  εγγράφηκαν σε αυτά, προσκομίζοντας  πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ (άλλων ειδικοτήτων  όπως  Ιχθυοκαλλιεργειών,Φιλολογίας κλπ)  με συνέπεια να τους έχουν   αναγνωρισθεί  μαθήματα ενός έτους, δηλαδή γράφτηκαν κατευθείαν  στο δεύτερο έτος της Σχολής.

Η απόφαση αφορά κυρίως, κατά 99% τα πτυχία Νομικής της αλλοδαπής.

Πρόκειται για απόφαση η οποία , σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του esos, δεν θα αγγίξει τα πτυχία που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα, δεν θα ακυρωθεί δηλωθεί η ισοτιμία τους.

Η απόφαση αφορά για τα πτυχία που μέχρι σήμερα δεν  έχουν αναγνωρισθεί.

Ειδικότερα η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στο ερώτημα που υποβλήθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ ́) γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ως εξής:

α) Η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου ο οποίος, όπως έχει κριθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο τετραετούς προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο, με συνυπολογισμό εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων, και ειδικότερα, με αναγνώριση δεκατριών (13) μαθημάτων από σπουδές στην ημεδαπή σε Τμήμα Φιλολογίας τα οποία αντιστοιχήθηκαν με δέκα (10) μαθήματα γενικής επιλογής του αλλοδαπού πανεπιστημίου επίσης μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς τη Νομική Επιστήμη, με συνέπεια τη μείωση του χρόνου σπουδών στο αλλοδαπό ίδρυμα κατά ένα έτος (60 πιστωτικές μονάδες), δεν θα ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3328/2005, αφενός, διότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και δεν θεμελιώνεται αναλογία του τρόπου εισαγωγής και κατάταξης στο κρίσιμο πρόγραμμα σπουδών, και αφετέρου, διότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί, λόγω της μείωσης του χρόνου σπουδών, αντιστοιχία προς την ελληνική νομοθεσία του τρόπου κτήσης του κρίσιμου αλλοδαπού τίτλου σπουδών, ο οποίος ζητείται να αναγνωρισθεί ως ταυτιζόμενος ή αντίστοιχος με τα τετραετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Νομικής των ελληνικών Α.Ε.I. και

β) η δυνατότητα αναγνώρισης ή μη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τίτλων που αποκτήθηκαν με αναγνώριση από το αλλοδαπό ίδρυμα κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λόγου χάριν 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου τελεί υπό την προηγούμενη αιτιολογημένη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστική κρίση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αφενός ότι ο αριθμός των ανωτέρω πιστωτικών μονάδων είναι πολύ μικρός αφετέρου ότι ο τίτλος που αποκτήθηκε από ίδρυμα της αλλοδαπής είναι, κατ ́ ουσίαν, της αυτής επιστημονικής αξίας προς τον αντίστοιχο τίτλο που χορηγείται από ίδρυμα της ημεδαπής της ίδιας επιστημονικής ειδικότητας.

Τα ερωτήματα του ΔΟΑΤΑΠ

α) κατά πόσο οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3328/2005 αποκλείουν τη δυνατότητα αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων και

β) κατά πόσο η αναγνώριση κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λόγου χάριν 5, 10, 15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου θα εμπόδιζε την αναγνώριση ισοτιμίας, κατ ́εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3328/2005.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ετικέτες: 
ΔΟΑΤΑΠ

Σχόλια (10)

 
Πολίτης ΕΕ
20 Ιουλ 2021 20:30

Έχετε καταντήσει αηδία με αυτό τον δοαταπ!!!!! Η χειρότερη υπουργός που έχει περάσει!!! Ξεπέρασες και την Γιαννακου με τον 3328 από την λίθινη εποχή!!!! Ποτε θα πάρετε χαμπάρι ότι διώχνετε τους νέους έξω???? Σε καμία 20αρια χρόνια δεν θα εχετε χρήματα για συντάξεις!!!! Μετά θα είναι αργά.

 
Γιάννης
19 Ιουλ 2021 20:15

Είναι περίεργο το ότι δεν προχωρά σε νέο Νόμο για το ΔΟΑΤΑΠ το υπουργείο όπως έχει ήδη διαρρεύσει πολλές φορές μέχρι τώρα. Είναι μάλλον ανεπαρκείς και δεν καταλαβαίνουν ότι ένας νόμος του 2005 δεν μπορεί να ισχύει το 2021 αφού έχουν γίνει τρομερές αλλαγές τις οποίες ο δοαταπ δεν μπορεί να ακολουθήσει λόγω της παρωχημένης νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρεί για μήνες και χρόνια τους αιτούντες αναγνώρισης. Φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει (και αυτό) το θέμα εκεί στο Υπουργείο. Όπως έχω ξαναπεί η λύση είναι η 'τιμωρία' των Ελληνικών πτυχίων για χρήση στην ΕΕ, δηλαδή να απαιτούνται τα ίδια παράλογα και να χρειάζεται ο ίδιος χρόνος εξέτασης ελληνικού ΑΕΙ σε άλλη χώρα της ΕΕ. Μόνο έτσι θα μάθουμε.

 
Μετά τα κολέγια...
19 Ιουλ 2021 16:57

ακούγεται ως ανέκδοτο..!
Δηλαδή, με σπουδές 3 έτη στο Ελλάντα σε ένα παράρτημα αναγνωρίζεσαι και γράφεσαι στο σύλλογο, με σπουδές 4 έτη σε ελληνικό ΑΕΙ + 3 σε ξένο ΑΕΙ (με αναγνώριση κάποιων μαθημάτων προφανώς από το 4ετες πτυχίο) δεν αναγνωρίζεσαι!!
Πραγματικά, μετά από ότι ζούμε τα 2 τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, τι άλλο θα δούμε?

 
Polar_Fish
19 Ιουλ 2021 16:20

Hδη αρκετα ελληνικα πτυχία εχουν ενσωματώσει μαθηματα από πανεπιστημια της αλλοδαπης τα οποια οι φοιτητές παρακολούθησαν με το προγραμμα ερασμους.

 
Μαρια
19 Ιουλ 2021 15:45

@ΔΕΠ

Το ΝΣΚ λέει ότι αυτή η αναγνώριση είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Εσίς τι προτείνετε; Να παραβεί ο ΔΟΑΤΑΠ τον νομο ή προτείνετε να αλλάξει ο νόμος; Και τι προτείνετε να κάνει ο ΔΟΑΤΑΠ μέχρι να αλλάξει ο νόμος;

 
@ιχθυοκαλλιέργεια
19 Ιουλ 2021 14:22

Από Φιλολογία ήταν τα μαθήματα λεει το ερώτημα που κατέθεσε ο ΔΟΑΤΑΠ, καμια σχέση με ιχθυοκαλλιέργια, άγνωστο γιατί το αναφέρει αυτό το άρθρο...

 
ιχθυοκαλλιεργεια;
19 Ιουλ 2021 13:56

και απο εκει στη Νομικη;;

 
Apostolos
19 Ιουλ 2021 13:29

@ΠΕΣΤΕ ΤΑ ΑΛΛΟΥ

Μα ισχύει αυτό που γράφεις. Ο ΔΟΑΤΑΠ δίνει ακαδημαϊκή αναγνώριση όχι επαγγελματική. Η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ αφορά την δυνατότητα κάποιου να συνεχίσει τις σπουδές του σε Ελληνικό ΑΕΙ. Αν θέλει κάποιος επαγγελματική αναγνώριση πάει στο ΑΤΕΕΝ.

Πάντως για να είναι σίγουρος κάποιος για αναγνώριση είτε από ΔΟΑΤΑΠ είτε από ΑΤΕΕΝ πρέπει να φροντίσει η υπόθεση του να είναι όσο το δυνατόν πιο "απλή". Χωρίς μεταφορές μαθημάτων από άλλα ιδρύματα ή άλλες περίεργες καταστάσεις.

 
ΔΕΠ
19 Ιουλ 2021 13:28

Αυτό δεν είναι ούτε λογικό ούτε σωστό ούτε ηθικό. Ανήκει σε άλλες εποχές ενός ιδιότυπου προστατευτισμού. Δε μπορείς να τα κάνεις αυτά το 2021. Όταν οποιοδήποτε αναγνωρισμένο ίδρυμα του κόσμου του δώσει πτυχίο, είτε μεταφέροντας λίγα μαθήματα είτε όχι, από οπουδήποτε, θα το δεχτείς, τέλος. Δε γίνεται να είμαστε το γαλατικό χωριό σ'αυτό το πράγμα και να λέμε ότι το πτυχίο της Σορβόνης (π.χ.) είναι έγκυρο για το Γιωργάκη αλλά όχι για τη Μαρία. Σταματήστε αυτή την παράνοια και ευθυγραμμιστείτε με αυτό που γίνεται διεθνώς επιτέλους.

Και το κερασάκι, "δε θα αγγίξει" τα ήδη ισοτιμηθέντα πτυχία. Δηλαδή "ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα". Χρειάζεται μια καλή προσφυγή από κάποιους γενναίους ιδιώτες ή οργανισμούς (καλύτερα) για να λήξει αυτό το φιάσκο.

 
ΠΕΣΤΕ ΤΑ ΑΛΛΟΥ
19 Ιουλ 2021 12:58

χτυπηθείτε όσο θέλετε, υπαρχουν ευρωπαικές οδηγίες, όταν ο απόφοιτος έχει αδεια ασκήσεως στην αλλοδαπή έχει και ελλάδα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ