ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τα ονόματα των 8.487 εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίζονται ως μόνιμοι στα σχολεία

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους νεοδιοριζόμενους
Δημοσίευση: 02/08/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των 8.487 εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίζονται ως μόνιμοι στα σχολεία   της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

  • 8.087 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης
  • 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 49, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) Πρόσκλησης.

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να δείτε τα ονόματα

Αναλυτικά:

(α) 1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020 και Γ΄ 908/16-6-2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα,

  •     492 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και
  •     532 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση.

(β) 7.063 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021 και Γ΄ 2679/4-11-2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν), και ειδικότερα

  •     4.911 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση,
  •     1.995 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και
  •     157 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

(γ) 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού κλάδου ΔΕ01,εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με προφορικές οδηγίες τις οποίες έδωσαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου παιδείας στην διαδικτυακή συνάντηση  της περασμένης Πέμπτης, στους Διευθυντές Εκπαίδευσης , παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αλ. Κόπτση: 

Οι νεοδιοριζόμενοι θα κληθούν  από   3 έως 7 Αυγούστου  να υποβάλουν δήλωση  στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  των εκπαιδευτικών περί αποδοχής ή μη αποδοχής διορισμού τους.

Επίσης θα γίνει  καταγραφή των νεοδιορισθέντων στα Μητρώα Ανθρωπίνου Δυναμικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τις 8 έως τος 11 Αυγούστου θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ονόματα των εκπαιδευτικών , οι οποίοι διορίζονται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 17 έως 24 Αυγούστου. στο χρονικό αυτό διάστημα θα ορκιστούν και θα αναλάβουν    υπηρεσία.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Μέχρι 16 Αυγούστου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να καταχωρίσουν τα κενά εκπαιδευτικών των σχολείων.

Από 17 έως 19 Αυγούστου ο Περιφερειακοί Διευθυντές θα πρέπει να εγκρίνουν τις εισηγήσεις των κενών  των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Στις 26 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται.

Το διήμερο 27 και 28 Αυγούστου  ο προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να δηλώσουν τα σχολεία στα οποία προτιμούν να τοποθετηθούν.

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Συνεχίζουμε τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αγγίζοντας τους 25.000 συνολικά τα δύο τελευταία έτη. Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους. Συνεχίζουμε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπιστοσύνη που αξίζουν και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους».

Σχόλια (34)

 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
06 Αυγ 2022 18:25

Έχουν ξεχάσει από το χρονοδιάγραμμα την δήλωση παριοχών! Και είμαστε 6 Αυγούστου και δεν ξέρουμε πότε θα δηλωθούν τα κενά!

 
Συγχαρητήρια!!!
04 Αυγ 2022 00:12

Θερμά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλες και όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς!!!
Καλή σταδιοδρομία με Υγεία, Τύχη, συνεχή Πρόοδο και Επαγγελματική Εξέλιξη και διάθεση Προσφοράς στους μαθητές τους!!!

 
Συγκυρίες, συγκύριοι και αγαπητά μου παιδιά
03 Αυγ 2022 21:03

@Γιώργος 03 Αυγ 2022 14:45
- Δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση έκανε το 9ο θαύμα του κόσμου, επειδή έπραξε το αυτονόητο. Πιστεύω ότι διόρισε, γιατί και έπρεπε και μπορούσε. α) Χωρίς μνημόνια που να τη δεσμεύουν για μη διορισμούς. β) Με σχεδιασμό και πρόβλεψη από τους προηγούμενους. Ακόμη και οι ίδιοι οι διορισμένοι παραδέχονται, ότι οι διορισμοί έγιναν με βάση νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης. γ) Με εξασφαλισμένες τις πιστώσεις και το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 37δις (πάλι από τους προηγούμενους).

- Λέτε ότι θα μπορούσαν να μην διορίσουν κανέναν (ενώ το υποσχέθηκαν) και να "τη βγάλουν" με αναπληρωτές. Φυσικά και θα μπορούσαν. Και με τριμηνίτες αναπληρωτές και με ωρομίσθιους θα μπορούσαν. Δηλαδή τους έκαναν χάρη, αυτούς τους 25.000 που τους διόρισαν? Ή έκαναν χάρη σε εμάς και στα παιδιά μας?

- Τέλος, σχετικά με τις εκλογές. Κακώς, λανθασμένα και αβάσιμα υποθέτετε ότι για εμένα, "προεκλογική περίοδος είναι το σύνολο της κυβερνητικής θητείας". Πέρυσι ('21) και πρόπερσι ('20), ήταν αντίστοιχα το 3ο και το 2ο έτος της κυβερνητικής θητείας. Από τη φετινή άνοιξη ('22), μπήκαμε στην 4η. Είναι ή δεν είναι προεκλογική χρονιά? Εκτός κι αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο?....

ΥΓ. Ούτε μπορώ ούτε θέλω ούτε και με ενδιαφέρει, να σας πείσω για οτιδήποτε φίλε Γιώργο. Έχετε τη γνώμη σας κι έχω τη δική μου και γι' αυτό, δεν θεωρώ σκόπιμο να δώσω συνέχεια από μέρους μου.

 
@Θέλουμε κράτος φιλικό προς τον πολίτη
03 Αυγ 2022 20:05

Απόλυτα σύμφωνος!!!

 
Εκπαιδευτικος
03 Αυγ 2022 16:58

Αν δε διόριζε τα σχολεία θα ήταν άδεια.Η ανάγκη την έκανε και η διεθνής συγκυρία.Η χειρότερη υπουργός Παιδείας,αν δεν υπήρχε η Διαμαντοπούλου.

 
Θέλουμε κράτος φιλικό προς τον πολίτη
03 Αυγ 2022 15:22

Δε θα ξεπαγωνατε τους πίνακες Γαβρογλου; Είναι απαράδεκτο οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ να χάνουν τα μόρια σα να μην πέτυχαν ποτέ στο διαγωνισμό.

 
Γιώργος
03 Αυγ 2022 14:45

@Συγκυρίες, συγκύριοι και αγαπητά μου παιδιά

@ Είχαν δεσμευθεί καμιά 10ριά φορές(περίπου) για ΜΟΝΙΜΟΥΣ διορισμούς. Ανακοίνωναν ακόμα και τους αριθμούς που θα διόριζαν. Αν ΔΕΝ το υλοποιούσαν, ο εκπαιδευτικός κόσμος θα τους έπαιρνε με τις ντομάτες(τουλάχιστον).

Θα μπορούσαν απλώς να μην δεσμευτούν ξέρεις. Και να μην κάνουν κανένα.
Εδώ άλλοι δεσμευόντουσαν κάθε χρ΄όνο για 15000 διορισμούς και δεν τους έκαναν.

@Με ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του '23, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.... εδώ και 4 μήνες. Στην Ελλάδα είμαστε, όχι στη Γερμανία αγαπητέ μου.

Δεδομένου ότι και πέρυσι και πρόπερσι ακούγαμε για προεκλογικούς διορισμούς υποθέτω ότι για σένα προεκλογική περίοδος είναι το σύνολο της κυβερνητικής θητείας.

 
Αναξιόπιστη Κεραμέως
03 Αυγ 2022 10:56

συνέχισε να διορίζεις με το σύστημα το οποίο θα άλλαζες... Πού είναι η αξιοκρατία που έταζες; Πού είναι οι ευκαιρίες στους νέους εκπαιδευτικούς;

 
Πειραματικός
02 Αυγ 2022 22:36

Συγχαρητήρια σε όσους διορίζονται! Μία επισήμανση μόνο για όσους διαμαρτύρονται για τις περιοχές... Το ότι διορίζονται κάποιοι εφέτος δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι έχουν λιγότερα μόρια από όσους διορίστηκαν πέρυσι! Απλώς επέλεξαν να περιμένουν για κάτι καλύτερο... κάποιοι προτίμησαν τον διορισμό οπουδήποτε νωρίτερα... εξίσου θεμιτό αλλά μην τα θέλουν μονά-ζυγά δικά τους!

 
Δεν είδα δεν άκουσα
02 Αυγ 2022 22:30

Τα οργανικά κενά μπορείς να τα κάνεις ΟΣΑ ΘΕΛΕΙΣ, με "παιχνίδια" στις ώρες, στις αναθέσεις, στις συγχωνεύσεις και στις αναστολές λειτουργίας.....

 
Συγκυρίες, συγκύριοι και αγαπητά μου παιδιά
02 Αυγ 2022 22:21

@Γιώργος 02 Αυγ 2022 18:40
- Είχαν δεσμευθεί καμιά 10ριά φορές(περίπου) για ΜΟΝΙΜΟΥΣ διορισμούς. Ανακοίνωναν ακόμα και τους αριθμούς που θα διόριζαν. Αν ΔΕΝ το υλοποιούσαν, ο εκπαιδευτικός κόσμος θα τους έπαιρνε με τις ντομάτες(τουλάχιστον).
- Με ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του '23, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.... εδώ και 4 μήνες. Στην Ελλάδα είμαστε, όχι στη Γερμανία αγαπητέ μου.

 
Δεν είδα δεν άκουσα δεν έχω ιδέα
02 Αυγ 2022 22:08

@ "απολύσεις" μια χαρά μπορείς να κάνεις επίσης, όταν διορίζεις 25χιλ. ενώ τα κενά είναι 50χιλ.

Διόρισαν 25000 και τα οργανικά κενά είναι 27000 με 27500 χιλιάδες maximum αν τα τραβ΄ήξεις από τα μαλλιά. Στα 50000 που αναφέρεις βάζεις μέσα και τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν από άδειες, παράλληλες στηρίξεις κτλ. δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με μόνιμους διορισμούς και καλύπτονται εξ ορισμού μόνο με προσλήψεις αναπληρωτών.

 
Δεν είδα δεν άκουσα
02 Αυγ 2022 20:30

@ΔΜ
Για "καταστροφή διάλυση" στην εκπαίδευση, δεν ακούσατε και δεν είδατε τίποτα δηλαδή εσείς, 3 χρόνια τώρα?
"απολύσεις" μια χαρά μπορείς να κάνεις επίσης, όταν διορίζεις 25χιλ. ενώ τα κενά είναι 50χιλ.
Δεν ξέρω σε ποια χώρα ζείτε αλλά εάν είστε στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είστε κάτοικος Αμαρουσίου.

 
Δημήτρης
02 Αυγ 2022 20:07

Εδώ, τον Σεπτέμβριο του 2020, πήραν αναπληρωτές μουσικούς (και κάποιες ακόμα ειδικότητες) από τους προσωρινούς πίνακες. Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τους οριστικούς μετά 1 χρόνο (Σεπτ. 2021). Στις δηλώσεις περιοχών θα κολλήσουμε φέτος ;

 
αναπληρωτης
02 Αυγ 2022 19:36

Συγχαρητηρια στους διοριζομενους,καλη δυναμη και να θυμουνται οτι ξεκινησαν ως αναπληρωτες.Να μην επιτρεψουν στον εαυτο τους συμπεριφορες που δεχτηκαν οι ιδιοι ως αναπληρωτες που προφανως τους πληγωσαν.

 
Γιώργος
02 Αυγ 2022 18:40

@ Συγκυρίες, συγκύριοι και αγαπητά μου παιδιά

@Εάν χρησιμοποιήσαν "την πολ΄ύ δύσκολη διεθνή συγκυρία ως δικαιολογία για την αναβολή των διορισμών", τότε :
1. θα βρισκόμασταν εμείς στην πολύ δύσκολη εθνική συγκυρία, να μην έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία για πρώτη φορά μετά το 1821.

Μια χαρά θα μπορούσαν απλώς να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τους αναπληρωτές όπως ακριβώς γινόταν την δεκαετία 2010 - 2020. Η μία χρονιά παραπάνω θα ήταν το πρόβλημα;

@Το γεγονός ότι ακολουθεί προεκλογική περίοδος, δεν πιστεύω να παίζει κανένα ρόλο και να έχει σχέση με καμία συγκυρία ε?....

Αν οι εκλογές γίνουν την επόμενη άνοιξη θεωρείς ότι στις αρχές Αυγούστου βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο; Τα ίδια ακούγαμε και πέρυσι. Ότι οι διορισμοί γίνονται διότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τελικά διορισμοί έγιναν. Εκλογές όχι.

 
μνήμη χρυσόψαρου
02 Αυγ 2022 18:06

Το μνημονιακό σινάφι (ανάμεσά τους και οι τωρινοί) δεν τήρησε την αναλογία 1:5 (διορισμοί:συνταξιοδοτήσεις) στην Εκπαίδευση. Αν είχε τηρηθεί θα είχαν αδειάσει ήδη οι πίνακες. Θυσίασαν την εκπαίδευση για να δώσουν τώρα ψίχουλα και να πούμε κι ευχαριστώ. Με τις υγείες μας!

 
Συγχαρητήρια στους διορισθέντες
02 Αυγ 2022 17:54

...αλλά πόσο αξιόπιστη είναι μια ηγεσία που αποκηρύσσει τον Γαβρόγλου και τους πίνακές του (ο οποίος πέταξε στα σκουπίδια την επιτυχία σε δύο γραπτούς διαγωνισμούς εκατοντάδων συναδέλφων μηδενίζοντας τα αντίστοιχα μόρια) και τελικά 2 συναπτά έτη διορίζει τακτικούς ("μόνιμους") και αναπληρωτές από αυτούς τους πίνακες;;;

 
@ έλαβαν το ΟΚ
02 Αυγ 2022 17:48

Προεκλογικές παροχές!

 
ΕΛΕΝΗ
02 Αυγ 2022 17:46

Στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ούτε ένας διορισμός ενώ υπάρχουν τόσες ανάγκες Γιατί;

 
@ ΔΜ
02 Αυγ 2022 17:44

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στους πολίτες δεν είναι κατόρθωμα! Είναι αυτονόητο! Γι' αυτό υπάρχει το Κράτος! Πολλές ενοχές διαπιστώνω.

 
ΔΜ
02 Αυγ 2022 17:39

Καταστροφή διάλυση και απολύσεις εκπαιδευτικών ακούμε από κάποιους 3 χρόνια τώρα.
Σχεδόν 25000 μόνιμοι διορισμοί σε πρωτοφανές παγκοσμίως δύσκολο περιβάλλον, είναι κατόρθωμα!

 
έλαβαν το ΟΚ
02 Αυγ 2022 17:26

@Με ένα άρθρο με ένα νόμο
Έλαβαν το ΟΚ για διορισμούς, γιατί αν θυμάστε καλά, είχαν παγώσει μνημονιοδώς... Προεκλογικές παροχές. Καμμιά σχέση με τον πραγματικό αριθμό κενών. Επιπλέον δε, διορίζουν από τους "παγωμένους" (κακώς) πίνακες Γαβρόγλου (κακώς), αντίθετα με τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, οι οποίοι πίνακες αδικούν τους επιτυχόντες 2 διαγωνισμών ΑΣΕΠ, οι οποίοι καταποντίστηκαν χωρίς τη μοριοδότηση της επιτυχίας τους στους διαγωνισμούς. Είχα άλλες απαιτήσεις από την κυβέρνηση της αριστείας και της αξιολόγησης!

 
Πολύτεκνη
02 Αυγ 2022 17:20

Ποιο είναι το ποσοστό των πολυτέκνων που διορίζονται ; Μήπως δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους πολύτεκνους; Επιτέλους θα υπάρξει κάποια ρύθμιση;
Ή θα συνεχίσει η υπουργός τους διορισμούς με το νόμο Γαβρογλου ;

 
απορία
02 Αυγ 2022 16:15

Συγγνώμη, αλλά πριν την ανακοίνωση στις 26-27 Αυγούστου δεν πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις-δηλώσεις των ανπληρωτών;;;

 
Έφη
02 Αυγ 2022 16:05

Ναι... Στην πραξη. Δίνοντας σταδιακά τα κενά.αν αυτό δεν είναι αδικία τότε τι είναι; και όλοι ΜΟΥΓΚΑ. Ευχαριστουμε

 
Γεώργιος
02 Αυγ 2022 15:16

Το να εμφανίζονται κενά που δεν υπήρχαν πέρυσι στην ηπειρωτική Ελλάδα και να τα παίρνουν εκπαιδευτικοί με λιγότερα μόρια σε σχέση με αυτούς που διορίστηκαν πέρυσι το καλοκαίρι το βλέπετε σωστό;;;

 
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
02 Αυγ 2022 14:24

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους!
Χαίρομαι για εσάς. Αισθάνομαι όμως μεγάλη πικρία και οργή, γιατί εργάζομαι 15 χρόνια, αλλά φέτος δε διορίστηκε κανείς από εμάς. Καμία και κανένας θεατρολόγος. Φανταστείτε να είστε κάπου στο νούμερο 15 και όμως να μη διορίζεστε. Από τους 8.500 διορισμούς, εμείς ... 0. Αλήθεια, πώς θα νιώθατε; Σκεφτείτε ακόμη, ότι διορίστηκε ακόμη και παλιά μου μαθήτρια!
Η πλήρης απαξιώση και αδιαφορία για τη θεατρική αγωγή και για έναν ολόκληρο κλάδο εκπαιδευτικών! Το Υπουργείο και η ηγεσία του μάς αγνόησαν ακόμη μια φορά. Και όσοι τούς μοιράζετε συγχαρητήρια απλόχερα, θα έπρεπε να έχετε αξιώσεις για μια πιο δίκαιη κυβέρνηση, που αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους συναδέλφους σας.

 
Άλκης
02 Αυγ 2022 14:02

"Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους. Συνεχίζουμε, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπιστοσύνη που αξίζουν και τα εργαλεία που δικαιούνται για τη διαρκή ανέλιξή τους».
Πολύτιμο δυναμικό, επενδύουμε, κομβικός ρόλος, εργαλεία,επιμορφώσεις.....
μήπως ήρθε η ώρα να επενδύσετε και σε καμιά αύξηση αφού από το 2010 και τις επόμενες περικοπές δεν έχουμε πάρει euro τσακιστό παρά μόνο υποτιμήσεις;

 
Συγκυρίες, συγκύριοι και αγαπητά μου παιδιά
02 Αυγ 2022 13:55

@Γιώργος
Εάν χρησιμοποιήσαν "την πολ΄ύ δύσκολη διεθνή συγκυρία ως δικαιολογία για την αναβολή των διορισμών", τότε :
1. θα βρισκόμασταν εμείς στην πολύ δύσκολη εθνική συγκυρία, να μην έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία για πρώτη φορά μετά το 1821,
2. θα βρισκόταν η ΝΔ στην πολύ δύσκολη συγκυρία, να ετοιμάζει άμεσα βαλίτσες για τις νήσους Μπόρα-Μπόρα....
Το γεγονός ότι ακολουθεί προεκλογική περίοδος, δεν πιστεύω να παίζει κανένα ρόλο και να έχει σχέση με καμία συγκυρία ε?....

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ