Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπ. Παιδείας-Αποτελείται από 205 άρθρα

Την Τρίτη ξεκινά η συζήτηση στην ΕΜΥ- Στις 7 και 8 Μαρτίου η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής

23/02/2024

Ενημερώθηκε: 24/02/2024, 00:13

Άκουσε το άρθρο

Κατατέθηκε σήμερα από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής  το πολυνομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Εισηγητής εκ μέρος της ΝΔ επί του πολυνομοσχεδίου θα είναι ο Λευτέρης Κτιστάκης, δικηγόρος και Βουλευτής Βοιωτίας.

Η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ξεκινήσει την     Τρίτη  27 Φεβρουαρίου   και  θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Η συζήτηση και ψήφιση του πολυνομοσχεδίου  στην Ολομέλεια της Βουλής  θα ξεκινήσει την Πέμπτη  7 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί με την ψήφιση την επόμενη ημέρα Παρασκευή 8 Μαρτίου.

Τη δεύτερη ημέρα συζήτησης του πολυνομοσχεδίου θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 205 άρθρα , όσα δηλαδή και στο αρχικό που είχε τεθεί στη δημόσια διαβούλευση.

Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από πέντε (5) Μέρη:

Α) Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.):  Με το παρόν Μέρος θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δ.Π.Θ., βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και  βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση  και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος.

Β) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.)

Το δεύτερο Μέρος του σχέδιο νόμου αποσκοπεί α)  στην υπαγωγή του Ε.Α.Π. στο πλαίσιο του ν. 4957/2022, β) στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., γ) στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας αυτού δ)  στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Π., μέσω της σύστασης εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και του Ερευνητικού Κέντρου και Κέντρου Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης καθώς και της θεσμοθέτησης της δυνατότητας της διά ζώσης διδασκαλίας.

Γ) Ενίσχυση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Μετά την πρόσφατη και ευρεία νομοθετική ρύθμιση του ν. 4957/2022, το παρόν Μέρος νόμου προβαίνει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μέσω: α) της έμπρακτης ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου με τις διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησής τους β) της ενίσχυσης της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, μεταξύ άλλων, και με την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), γ) της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου και της παροχής δυνατότητας σε φοιτητές τρίτων χωρών να παρακολουθούν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, δ) της απλοποίησης και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ε) της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τέλος στ) της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της περιουσίας τους μέσω της υποχρεωτικής καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Δ) Εγκατάσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

Σε εναρμόνιση με τις επιταγές της νομολογίας του ΣτΕ και υπό το σύγχρονο πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, ρυθμίζεται με το παρόν Μέρος η εγκατάσταση, η οργάνωση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε., μετά από αδειοδότηση, αξιολόγηση και  πιστοποίηση  από κρατικά όργανα των προγραμμάτων σπουδών τους και των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών τους, θα απονέμουν ακαδημαϊκά αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 Ε) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τέλος, στο τελευταίο Μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων: 

α) για την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγαλύτερη ευελιξία της συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),

 β) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενιαία ρύθμιση για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την ένταξη στους κλάδους εκπαίδευσης των απόφοιτων ξένων πανεπιστημίων και των προϋποθέσεων επιλογής προϊστάμενων σε μονοθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία,

 γ) για την κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή καθώς και 

δ) για εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

Σχόλια (18)

@ Ο ΝΕΟΣ
|

Και μόνο η πρόταση σας δείχνει πολύ μεγάλη άγνοια διότι ένας πτυχιούχος Πανεπιστημίου μπορεί να διδάξει μέχρι την δευτεροβάθμια. Σε επιστημονικό προσωπικό προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο διδάκτορας είναι σε θέση να διδάξει.

Ο ΝΕΟΣ
|

Καλό θα είναι να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ , με γραπτό διαγωνισμό, οι προσλήψεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ και όχι μόνο όσων έχουν διδακτορικά!
Υπάρχει ετεροπαρατήρηση για την αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

@Ο Γονιός
|

Αγαπητέ Γονιε,
είμαι καθηγητής σε ΑΕΙ από το 2010. Έχω "περάσει" 4 κρίσεις για μονιμοποίηση και εξέλιξη. Επιπλέον, κάθε εξάμηνο αξιολογειται το διδακτικό μου έργο από τους φοιτητές μου (παιδιά σας) με πολύ καλά αποτελέσματα. Καλό θα ήταν να περιορίσετε τα σχόλια σας (προσβλητικά λογω αγνοιας μάλλον) σε θέματα που γνωρίζετε καθώς ουδεμία σχέση έχει η αξιόγηση σε Αθμια και Βθμια (που πρακτικα ΔΕΝ γινεται), στο υπόλοιπο Δημοσιο που δεν υπαρχει και στα ΑΕΙ.

Ο ΓΟΝΙΟΣ | 25 Φεβ 2024 10:40
|

Αγαπητέ Γονέα, οι πιο αυστηρά αξιολογούμενοι σε όλο τον Δημόσιο Τομέα είναι οι Καθηγητές των ΑΕΙ. Αξιολογούνται ουσιαστικά και αυστηρά όχι μόνο όταν πρωτο-εκλέγονται ως Επκ. Καθηγητές επί θητεία αλλά κάθε φορά που αιτούνται προαγωγή. Είναι μάλιστα ο μόνο κλάδος που η θέση της προαγωγής τους είναι ανοικτή για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Για παράδειγμα ας πούμε ότι κατάφερε ένα μέλος ΔΕΠ να γίνει μόνιμος επίκουρος καθηγητής (η μονιμοποίηση δεν γίνεται αυτόματα αλλά με ένα εκλεκτορικό σώμα 11 καθηγητών ΑΕΙ με μια χρονοβόρα διαδικασία) τότε αφού εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα να κάνει αίτηση για Αναπλ. Καθηγητής. Γίνεται προκήρυξη της θέσης και σε αυτή την θέση μπορεί να βάλει υποψηφιότητα ο οποιοσδήποτε έχει τα τυπικά προσόντα (αρκετές φορές είναι Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό) και αρκετές φορές εκλέγεται κάποιος άλλος και όχι αυτός που ζήτησε την προαγωγή ενώ αυτός που έκανε την αίτηση αν είναι μόνιμος Επικ. Καθιηγητής παραμένει ως Επίκουρος. Παρακαλώ να μου δώσετε ένα ανάλογο παράδειγμα οπουδήποτε στο Δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένου και του εξαιρετικά καλοπληρωμένου Δικαστικού κλάδου.

Λογική
|

Όποιος θέλει να περάσει τέτοιο Νόμο ας δείξει τις ...αγαθές προθέσεις του με μία και μόνη διάταξη: Καμμία ίδρυση τέτοιας Σχολής σε ακτίνα μικρότερη των 200 χλμ από την Αθήνα. Όλα τα καλά Πανεπιστήμια σε ΗΠΑ και Βρετανία είναι στην εξοχή και σε εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις Πρωτεύουσες. Εάν δεν υπάρξει τέτοια πρόβλεψη θα φανεί ότι υπάρχουν υποβολιμαίοι σκοποί και υστερόβουλη απληστία. Δηλαδή καμμία σχέση με Παιδεία και Εκπαίδευση.

Δεν χορτάσατε πρόοδο φαίνεται....
|

@Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση
Μετά από 4,5 χρόνια "προόδου" φθάσαμε σήμερα,
- φοιτητές, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, γιατροί, αγρότες, συνταξιούχοι να είναι στο δρόμο,
- 100δες χιλιάδες Έλληνες να έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό όπως το '60,
- να επιβιώνουμε με voucher, pass, Αδωνιδοκαλάθι και κοινωνικά τιμολόγια,
- η ενέργεια να είναι σε ιδιώτες και στο χρηματιστήριο,
- η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια να είναι στο φεγγάρι,
- το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος να είναι σε άλλους γαλαξίες,
- αλλοδαποί "επενδυτές" να έχουν αγοράσει γη, θάλασσα και αέρα,
- σπίτια και περιουσίες να έχουν περάσει στα fund και να τα ξεπουλάνε,
- οι λίστες αναμονής για τα χειρουργεία να είναι σε εξαψήφια νούμερα,
- η βία, η παρανομία και η εγκληματικότητα να είναι ανεξέλεγκτες,
- το έγκλημα των Τεμπών να "διερευνάται" από βουλευτές,
- ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια να λαμβάνουν δημόσιο χρήμα και μετά να παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις,
- και το κερασάκι στην τούρτα, το Ευρωκοινοβούλιο να μέμφεται τη χώρα για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του τύπου, της διαφάνειας και των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για έλλειμα Δημοκρατίας επί της ουσίας!
ΥΓ. Οι πνευματικές δυνάμεις της χώρας, έχουν τοποθετηθεί όλες απέναντι σε μια τέτοια "πρόοδο" εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Μόνο όσοι έχουν άλλα συμφέροντα, κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν.

Sam
|

@20χρονια
Όταν ερθει ένα ξένο δημοσιο πσνεπιστημιο να φέρει παράρτημα στην ελλαδα, αυτό ... θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ? Όχι βέβαια γιατί δεν εχει κερδοσκοπικο χαρακτηρα και δεν εξυπηρετεί ιδιωτικό συμφέρον.Ως ξενο δημοσιο ιδρυμα θα λάβει άδεια λειτουργίας από το ελληνικό κράτος και θα συμμορφωθεί με τον νέο νόμο και τις ρυθμίσεις του που ισχύουν για τη λειτουργία πανεπιστημίων στην Ελλάδα, άρα θα έχεις έναν ξένο δημοσιο φορέα που έχει αδειοδότηση και τηρεί τον ελληνικό νόμο κ εποπτεύεται από δύο δημόσιες αρχές ξένη κσι ελληνική...επίσης οι καθηγητές σε αυτό τον οργανισμό δεν θα είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι....καθώς ασκουν επαγγελμα σε ξενο δημοσιο φορεα..και ως θέσεις ρυθμίζονται και εποπτευονται από ελληνικό κ ξένο δημισιο φορέα...όλα αυτά από το κράτος σε συνεργασία με ξένο κράτος μέσω διακρατικής συμφωνιας

Ο ΓΟΝΙΟΣ
|

Οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπό κατάληψη, με τις γνωστές συνέπειες στα παιδιά μας και στον οικογενειακό προϋπολογισμό! Οι καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλό θα είναι να κοιτάξουν να λύσουν άμεσα τα προβλήματα της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους με τη συμπαράσταση των γονέων! Στο θεσμό του μέντορα βλέπουμε καθηγητές τριτοβάθμιας να εμπλέκονται στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση! Να προχωρήσει άμεσα η αξιολόγηση των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης! Κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης έχει τις δικές της απαιτήσεις!

Αναγνωστης
|

Αφαιρέθηκε η διάταξη που προέβλεπε μέχρι 12 ώρες εργασίας /εβδομάδα στους καθηγητές των Νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης; Γιατί; Πόσες ώρες θα δουλεύουν; Μήπως υπάρχει κίνδυνος καταστρατήγησης του ωραρίου; Και τελικά δεν είναι καθηγητές, αλλά "λίγο απ' όλα";. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση του ωραρίου με αυτό των καθηγητών στα κρατικά
πανεπιστήμια

"Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία"
|

@Ευθυκρισία
Πωπω χαρο-ποίηση! Να είστε καλά που μας κάνατε και ευθυμήσαμε τόσο....

Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση
|

Αφού οι διορθώσεις του νομοσχεδίου εξάλειψαν τις αμφιβολίες για την ποιότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων, θα επανέλθει η πολεμική ως προς την αντισυνταγματικότητα, η οποία όμως αποτελεί καμένο χαρτί.

Το νομοσχέδιο προβλέπει παραρτήματα αναγνωρισμένων ξένων πανεπιστημίων, όχι ίδρυση πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δεν παραβιάζει το σύνταγμα η εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων γιατί είναι σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ και αυτό δεν αμφισβητείται ούτε από αντιπολιτευόμενους νομικούς.

Η «διάγνωση» συνταγματικού κωλύματος φαίνεται να στηρίζεται σε έωλα επιχειρήματα, ότι το ενωσιακό δίκαιο μιλάει για «τριτοβάθμια» εκπαίδευση αλλά όχι ανώτατη, η τριτοβάθμια μπορεί να είναι και ανώτερη που δίνει επαγγελματική εκπαίδευση αλλά όχι ακαδημαϊκή αναγνώριση … ότι νοείται πως μπορείς να μάθεις μια επιστήμη άξια για να ασκείς επάγγελμα (στην επιστήμη) αλλά δεν την γνωρίζεις για επόμενες σπουδές (π.χ. μεταπτυχιακά). Πράγματα που όταν τα διαβάζουμε μας φαίνονται λογοπαίγνια και πρόκληση στην κοινή λογική, ειδικά αν γνωρίζουμε τι σημαίνει επιστήμη. Και ότι βρισκόμαστε στο 2024, στην Ελλάδα που δεν έχει ανώτερη βαθμίδα από το 2001 μετά την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ (ν. 2916/2001), στην Ευρώπη που τα πανεπιστημιακά πτυχία είναι 3 έτη σπουδών και τα οποία αναγνωρίζονται πια αυτόματα στην Ελλάδα για μεταπτυχιακά, εργασία, κλπ. και μπορεί να είναι και πτυχία σπουδών εξ αποστάσεως.

Υπάρχει και το επιχείρημα ότι κακώς προχωράει το νομοθέτημα αφού «η Ελλάδα ούτε έχει καταδικασθεί ποτέ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου εξαιτίας της απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, ούτε καν έχει παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο». Αποδεκτό ότι μπορούμε να μην αλλάξουμε τίποτα, αλλά αυτό θα είναι εις βάρος του εθνικού συμφέροντος και εις βάρος των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών.

Η χώρα μας είναι ανάγκη να ενεργοποιήσει όποιες δυνάμεις, πνευματικές και υλικές, διαθέτει ή μπορεί να κινητοποιήσει, να γκρεμίσει άσκοπους και παρωχημένους φραγμούς που την κρατούν πίσω, να απελευθερώσει κάθε δύναμη δημιουργικότητας και προόδου για το καλό των επόμενων γενιών. Το νομοσχέδιο συμβάλει σε αυτό και επόμενο βήμα πρέπει να είναι η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να μπορούν να ιδρυθούν και αυτόνομα Πανεπιστήμια (όχι παραρτήματα ξένων).

@Επί 20 χρόνια
|

Εγώ αγαπητέ παρακολουθώ την Παιδεία επί 40 χρόνια και σε πληροφορώ ότι τα ίδια σ... είναι συνεχώς. Ιδια νοοτροπία. Δεν είναι κομματικό ή "χρωματισμένο" αυτό που λέω. Ο ένας κάνει τα "γούστα" του στο ένα θέμα, ο άλλος στο άλλο, αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι ότι συνεχώς υποβαθμίζουν τη δημόσια παιδεία, όλο και χαλαρότερα, όλο και χαμηλότερα.

Καραμπινάτη παράβαση του άρθρου 16 τα ΝΠΠΕ
|

Στην Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Αριθ. 35 / 5 /2024, σελ.8-385:
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και λειτουργία στη χώρα μας παραρτημάτων μητρικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (παραρτήματα-Ν.Π.Π.Ε.) από αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Ειδικότερα, προβλέπονται:
1.α. Εξειδικεύονται η αποστολή και ο σκοπός των παραρτημάτων-Ν.Π.Π.Ε., τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.
Εδώ ή το άρθρο 16 πάει περίπατο ή τα ΝΠΠΕ. Δηλαδή, η κυβερνητική επιλογή έναντι του "ορκίζομαι να διαφυλάττω το Σύνταγμα.." είναι "...να διαφυλάττω το fund...".
Το νομοθετικό της Βουλής, το ΣτΕ, η Δικαιοσύνη, οι βουλευτές, τι διαφυλάττουν;

Τα λαλάδικα του Πιερρακάκη
|

Σαλαμοποιηση και προχειρότητες. Ενδεικτικά οι αλλαγές πάλι στις πρυτανικές εκλογές δηλώνει απο μονο του τις πολιτικές προσπάθειες κομματικοποίησης και αποσύνθεσης της παιδείας και των ΑΕΙ. Ολα τα ιδιωτικά θα μαζευτούν στην Αθηνα οποτε παει και η δικαιολογία (whataboutism) που λενε οτι πληρώνουν πολλά λεφτά στα ενοικια στα δημόσια. Μονοι σας γελοιοποιείστε τρολ..

Επί 20 χρόνια
|

Παρακολουθώντας τα της εκπαίδευσης και παλιος ψηφοφορος της σημερινής έχω να πω με σιγουριά ότι πιο υποτελή κυβέρνηση στα ιδιωτικά συμφέροντα και συντεχνίες των επιμελητηρίων δεν έχω γνωρίσει... πραγματικά δεν έχω γνωρίσει. . Κάνουν την νύχτα μέρα και δεν σταματάνε εκεί αλλά προσπαθούν να σε πείσουν ότι ζεις μια ψευδαίσθηση. Ίσως η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που πέρασε

Ευθυκρισία
|

Χαροποιεί το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές βελτιώσεις που διασφαλίζουν ποιοτική πανεπιστημιακή λειτουργία των παραρτημάτων:
Ξεκάθαρη σχέση και ευθύνη του μητρικού ιδρύματος για την ίδρυση και λειτουργία, ξεκάθαροι έλεγχοι της ΕΘΑΑΕ και προσφορά προγραμμάτων σπουδών μετά την πιστοποίησή τους από την ΕΘΑΑΕ, σαφέστερες απαιτήσεις για παραγωγή ερευνητικού έργου, αυστηρότερες προβλέψεις για ΔΕΠ και υποτροφίες.

Είναι πια αξιόπιστος και σαφής ο στόχος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ότι δεν υποκρύπτεται καμία πρόθεση "τακτοποίησης" των υπαρχόντων κολλεγίων. Συγχαρητήρια!

...περί δημοκρατίας και διαβούλευσης...
|

Ρητορικό το ερώτημα και αυτονόητη πλέον η απάντηση: Πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της Δημοκρατίας και της δημόσιας διαβούλευσης η σημερινή πολιτική ΄΄ελίτ΄΄ της επονομάζόμενης Ελληνικής Δημοκρατίας;

Τρατζικ
|

Αντε να τελειώνουμε με το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο-έκτρωμα. Μετά θα πάμε στο ΣτΕ να δούμε πως ερμηνεύεται η λέξη "αποκλειστικά" στο Αρ. 16 που λέει ότι "η ανώτατη παιδεία παρέχεται αποκλειστικά από ΝΠΔΔ", να δούμε αν οι καθηγητές μη-κρατικών ΑΕΙ θα είναι "δημόσιοι λειτουργοί" όπως απαιστεί το Αρ. 16, αν πετάει ο γάιδαρος, και άλλα τέτοια ωραία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ