Την Τρίτη θα "τρέξει το σύστημα" για τις μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και ΕΑΕ

21/03/2024

Άκουσε το άρθρο

Του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ σε ότι αφορά τις μεταθέσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Την Τρίτη 26 Μαρτίου θα "τρέξει το σύστημα" για τις μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και ΕΑΕ. 
Αναφορικά με τον προσδιορισμό των κενών - πλεονασμάτων, το ΚΥΣΔΕ αποφάσισε να υπολογιστούν τα περισσότερα κενά και τα λιγότερα πλεονάσματα μεταξύ αυτών που δήλωσαν οι ΔΔΕ κι οι ΠΔΕ. 

Στη Γενική, από το άθροισμα κενών (-) πλεονασμάτων (+) προκύπτουν 1359 κενά. Τα περισσότερα κενά παρατηρούνται στους εξής κλάδους:  475 στους ΠΕ02, 436 στους ΠΕ03, 110 στους ΠΕ04.01, 125 στους ΠΕ04.02, 108 στους ΠΕ04.04, 109 στους ΠΕ82. Οι κλάδοι που εμφανίζουν τα περισσότερα πλεονάσματα είναι οι ΠΕ86 (+162) και οι ΠΕ11 (+137).                                                         

Στην ΕΑΕ, από το άθροισμα κενών (-) πλεονασμάτων (+) προκύπτουν 783 κενά, με περισσότερα κενά στους ΠΕ03 (-276),  ΠΕ02 (-94), ΠΕ08 (-67), ΠΕ88.01 (-40).  Επιπρόσθετα, τα οργανικά σε σχολικές μονάδες κωφών-τυφλών είναι 52, 16 οι ΠΕ02, 10 οι ΠΕ78, 8 οι ΠΕ80. Τα συνολικά οργανικά κενά στα ΚΕΔΑΣΥ είναι 53, απ’ τα οποία τα 34 στους ΠΕ02 και τα 19 στους ΠΕ03/ΠΕ04.

Τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων τους καταψήφισα, με βάση τις θέσεις της Ομοσπονδίας, παρόλα αυτά παρέμεινα στη συνεδρίαση προκειμένου να ελέγξω την όλη διαδικασία, αλλά και να συμβάλλω με θετικές προτάσεις στην ευνοϊκότερη - κατά το δυνατό - διαμόρφωση των τελικών πινάκων κενών-πλεονασμάτων για τις μεταθέσεις. Τα κενά που δηλώθηκαν – ακόμα και με το ισχύον πλαίσιο – θεωρώ πως ήταν ελάχιστα και δεν αντικατοπτρίζουν τα πολύ μεγάλα ελλείμματα που υπάρχουν στα σχολεία της Β/θμιας, όπως άλλωστε αποτυπώνονται και από τις αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών το τελευταίο έτος, οι περισσότεροι απ’ τους οποίους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Επίσης αποφασίστηκε, κατόπιν πρότασής μας,  οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται στην πρώτη τους προτίμηση (ακόμα κι αν δεν υπάρχει οργανικό κενό και χωρίς η μετάθεση τους να επηρεάζει τα δηλωθέντα στο σύστημα κενά-πλεονάσματα), ανοίγοντας παράλληλα οργανικό κενό στην περιοχή από την οποία μετατίθενται. 

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 20 Μαρτίου, εξετάστηκαν και θέματα επί των γενικών μεταθέσεων και πιο συγκεκριμένα:

  • Τρεις (3) αιτήσεις μετάθεσης για κατά προτεραιότητα μετάθεση εκπαιδευτικών συζύγων δικαστικών λειτουργών. Η μία (1) απορρίφθηκε λόγω του ότι δεν πληρούνταν οι τυπικές προϋποθέσεις.
  • Η ένσταση εκπαιδευτικού αναφορικά με μη προσμέτρηση μονάδων συνυπηρέτησης. Το Συμβούλιο ήταν ομόφωνα θετικό.  
  • Δεκαέξι (16) αιτήσεις εκπαιδευτικών με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης (μη υπηρέτηση του προβλεπόμενου χρόνου στην οργανική θέση) με θετική γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ για τις δέκα (10) αιτήσεις, με δική μου διαφοροποίηση για τις απορριπτικές.

Επίσης, επανεξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία. Το ΚΥΣΔΕ ήταν εκ νέου αρνητικό, με δική μου διαφοροποίηση και επισήμανση ότι ο κατάλογος των ασθενειών που περιλαμβάνεται στο αρ 13 παρ 3 του ΠΔ50/96 πρέπει να επικαιροποιηθεί και να συμπεριληφθούν, κατόπιν επεξεργασίας και προτάσεων των αρμοδίων επιτροπών, νέες ασθένειες και φυσικά περιπτώσεις που ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει και έχει καταφανώς αδικήσει (μία από τις πολλές περιπτώσεις είναι η ολική απώλεια όρασης εκπαιδευτικού ή συζύγου εκπαιδευτικού !!!)

Ακόμα εξέφρασα εκ νέου τη διαφωνία μου για προηγούμενη απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου σε ότι αφορά αιτήσεις μετάθεσης για ΕΑΕ, εκπαιδευτικών διορισμένων το έτος 2022, με αιτιολογικό απόρριψης ότι δεν έχουν συμπληρώσει τριετή διδακτική υπηρεσία. Ζήτησα από το Συμβούλιο να επανεξετάσει το θέμα, καθώς θεωρώ ότι οι συνάδελφοι/ισσες αδικούνται από τον αποκλεισμό τους απ’ τη διαδικασία των φετινών μεταθέσεων.  

Στη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων μετάθεσης και των προτάσεων της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής (για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες) αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Δεκαέξι (16) μεταθέσεις εκπαιδευτικών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία:
Αθήνας
1 ΠΕ02, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ07, 
Αργολίδας
2 ΠΕ02
Ηρακλείου
2 ΠΕ03, 1 ΠΕ06, 1 ΠΕ80, 
Θεσσαλονίκης
1 ΠΕ01, 1 ΠΕ02, 1 ΠΕ86, 
Κοζάνης
1 ΠΕ02, 1 ΠΕ04.04,  
Μεσολογγίου
1 ΠΕ02, 1 ΠΕ06,

Έξι (6) μεταθέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο και ελήφθη υπόψη η πρόταση της Επιστημονικής  Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία:
Αργολίδας
1 ΠΕ08
Γέρακα
1 ΠΕ11
Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
1 ΠΕ08
Θεσσαλονίκης
1 ΠΕ78, 1 ΠΕ11 (με διαφορετική απόφαση από την πρόταση της Επιτροπής), 1 ΠΕ79.01

Δεκατρείς (13) μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: 
Γυμνάσιο Α΄ Αθήνας
1  ΠΕ04.01 
2ο Γυμνάσιο Ελληνικού 
1 ΠΕ05 
ΓΕΛ Ελληνικού
1 ΠΕ02 
ΓΕΛ Ευόσμου
1 ΠΕ01, 1 ΠΕ02, 1 ΠΕ03, 1 ΠΕ04.01, 1 ΠΕ07
Γυμνάσιο Κοζάνης 
1 ΠΕ02, 1 ΠΕ86, 
Γυμνάσιο Σαπών 
1 ΠΕ02, 1 ΠΕ86 
ΓΕΛ Σαπών
1 ΠΕ01

Και σε αυτή τη συνεδρίαση (Τετάρτη 20 Μαρτίου) που εξέταζε αιτήσεις μετάθεσης για Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία, τόνισα την αναγκαιότητα να αλλάξει το υπάρχον στρεβλό και αδιαφανές σύστημα με βάση το οποίο γίνονται τόσο οι μεταθέσεις όσο και οι αποσπάσεις στα σχολεία αυτά, όπως και στα Μουσικά και να υπάρξει επιτέλους συγκεκριμενοποίηση κριτηρίων και μοριοδότηση. Το Υπουργείο πρέπει να προχωρήσει σε άμεση νομοθετική ρύθμιση, με βάση τις ψηφισμένες  και κατατεθειμένες στην πολιτική ηγεσία θέσεις της Ομοσπονδίας, όπως και τα υπομνήματα και ψηφίσματα των συλλογικοτήτων των εκπαιδευτικών και δη αυτών που πλήττονται.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ