Η απάντηση του Κ. Πιερρακάκη σε επιστολή μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας

"Στο σχολείο δεν πηγαίνουμε αναγκαστικά, πηγαίνουμε γιατί μας εμπνέει, περνάμε όμορφα και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ φιλικό περιβάλλον"

20/03/2024

Ενημερώθηκε: 20/03/2024, 10:36

Άκουσε το άρθρο

Γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη στην επιστολή των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας, διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από σχετική αναφορά του Βουλευτή της ΝΔ  Γιάννη Ανδριανού.

Οι μαθητές αφού επισημαίνουν ότι ενώ  φέτος το σχολείο τους  συμπληρώνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του έχει πολλές ελλείψεις, τονίζουν:

"Εμείς οι μαθητές, καθημερινά διανύουμε τεράστιες αποστάσεις για να φθάσουμε στο σχολείο μας, γιατί ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα σχολείο με πολλές προοπτικές. Έχουμε και τη θέληση και την δημιουργικότητα. Δεν έχουμε τεράστιες απαιτήσεις, καθώς αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που τυχόν υπάρχουν. Παρόλα αυτά στο σχολείο δεν πηγαίνουμε αναγκαστικά, πηγαίνουμε γιατί μας εμπνέει, περνάμε όμορφα και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Είμαστε όλοι ενωμένοι και βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Ως μαθητές της Γ Γυμνασίου έχουμε δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον. Όλοι θέλουμε να δημιουργηθεί λύκειο, έτσι ώστε να συνεχίσουμε ενωμένοι. Τρία χρόνια αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού, γέλιου, εκδρομών, εκδηλώσεων δεν μας είναι αρκετά. Θα μας ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο αν αναγκαζόμασταν να διακόψουμε βίαια τη φοίτησή μας σε κάτι που αγαπάμε και που δεν παρακολουθούμε εξαναγκαστικά. Αρνούμαστε να το αποδεχθούμε!
Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να εξελισσόμαστε μέσα από την τέχνη. Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας τα αιτήματα και προβλήματα μας. Ελπίζουμε να υπάρξει μέλλον για εμάς γιατί έχουμε να σας δείξουμε πολλά".

Η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Το υπουργείο Παιδείας διαβίβασε στη Βουλή την ακόλουθη απάντηση του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη:

"Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες. Ως εκ τούτου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια διενεργήθηκαν διορισμοί σχεδόν 28.700 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ειδικότερα, στην περιοχή Aργολίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας, διορίστηκαν φέτος 18 εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.3848/2010 (Α ́71), όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ.3 του ν.1566/1985 (Α ́167) προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β ́) Υ.Α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)». Σύμφωνα με την παρ. 9 α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Για το σχολικό έτος 2023-2024 έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 10-1-2024 στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσλήψεις 51.070 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση έχουν προσληφθεί ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, όπως ισχύει για το διδακτικό έτος 2023-2024, συνολικά 10.521 εκπαιδευτικοί και 3.946 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, στην περιοχή Αργολίδας, στην οποία ανήκει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας, προσλήφθηκαν συνολικά 104 εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης εκ των οποίων 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης,1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας.

Όσον αφορά στις προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, εξετάστηκαν οι ενστάσεις επί αυτών, από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας. Μετά την οριστικοποίηση των μορίων των υποψηφίων, συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο. Με την αριθμ. 149398/Ε1/29-12-2023 (ΑΔΑ: 673Ω46ΝΚΠΔ-5ΞΥ) Υπουργική Απόφαση κυρώθηκε ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2023-2024. Κατόπιν αυτού, διατέθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στις αρμόδιες Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι ώρες για την πρόσληψη ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, προκειμένου αυτές να προβούν στην πρόσληψη του απαραίτητου ωρομίσθιου προσωπικού. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού διενεργείται με ωράριο κατ’ ανώτατο στις 20 ώρες εβδομαδιαίως, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας διατέθηκαν συνολικά 28 ώρες.

Σχετικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιορίζεται στον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα.

Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ ́ του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α ́ και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α ́.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4199/2013, ΦΕΚ 216/Α ́ και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β ́, συντρέχουσα αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης έχει η εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤΥΠ ΑΕ), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ ΑΕ» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31/Α ́) εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα μετά από αίτημα του Δήμου, τα οποία ισχύουν για τις «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» και τους Δήμους όλης της χώρας. Ειδικότερα, με την Υ.Α. 33445/ΣΤ1/24-03-2009 έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.A. δέκα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα με τα οποία καθορίζονται τα ελάχιστα μεγέθη των κτηριακών αναγκών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλης δυναμικότητας.

Επίσης με την εγκύκλιο 133751/ΣΤ1/29-10-2009 καθορίστηκαν τα βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση και έγκριση Κτηριολογικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ανέγερση, τη προσθήκη σε υφιστάμενη δομή, τη μεταστέγαση μονάδας σε κενό σχολικό κτήριο ή σε κτήριο προς μίσθωση, όπως επίσης τη συστέγαση σχολικής μονάδας με άλλη.

Τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα λειτουργούν υποστηρικτικά για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να προβούν στη κατάλληλη επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα στον σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/ktiriologika-programmata βρίσκονται αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στα κτηριολογικά προγράμματα που εκπονεί το τμήμα Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών".

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή των μαθητών

Αξιότιμοι βουλευτές του νόμου Αργολίδας,

Είμαστε οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας και σας στέλνουμε αυτήν την επιστολή για να σας επισημάνουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή, σχολική μας ζωή. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας φέτος συμπληρώνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, με πολλές επιτυχίες και ταυτόχρονα και με πολλές ελλείψεις. Το ενδιαφέρον και το ταλέντο των παιδιών είναι μεγάλο, καθώς μέσα από αυτό το σχολείο καλλιεργούν το πνεύμα τους και έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν γνώσεις, που θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ασχοληθούν επαγγελματικά στο μέλλον τους.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα μας είναι η στέγαση. Αυτή τη χρονιά οι αίθουσες είναι πλήρεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επιπλέον αίθουσες για το μελλοντικό λύκειο. Ως συνέπεια πολλά παιδιά, αν δεν υπάρξει χώρος στέγασης του λυκείου του χρόνου, να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το καλλιτεχνικό και την ευκαιρία να ασχολούνται με κάτι που αγαπούν. Επίσης υπάρχει απώλεια αιθουσών για τις κατευθύνσεις θεάτρου, χορού και εικαστικών.

Ακόμη δεν έχουμε αίθουσα- εργαστήριο θετικών επιστημών και εργαστήριο πληροφορικής, με συνέπεια το μάθημα να είναι ελλιπές και να μην γίνεται κατανοητό. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη να έρθουν λυόμενες αίθουσες προκειμένου να καλυφθούν προσωρινά οι παραπάνω ανάγκες και μέχρι να υπάρξει οριστική λύση με την επέκταση του κτιρίου στο άμεσο μέλλον. Επίσης σοβαρό είναι ότι το κτίριο μας είναι αρκετά παλιό. Έχει ελλείψεις, ελαττώματα και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται επικίνδυνο για εμάς τους μαθητές και τους καθηγητές μας. Χρειάζεται συνεπώς να γίνουν κάποιες επισκευές και αναβαθμίσεις ώστε η παραμονή μας σε αυτό να είναι πιο ευχάριστη και ασφαλής. Θέματα που στην εποχή που ζούμε δεν θα έπρεπε να αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης.

Προσθέτοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον προαύλιο μας χώρο που είναι μια μεγάλη έκταση η οποία δε χρησιμοποιείται σωστά και είναι ακατάλληλη. Σαφώς, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αθλητικές υποδομές, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϊ...., ένας μικρό θεατράκι για τις εκδηλώσεις μας, πράγμα που εξάλλου έχουμε ακούσει κατ ́ επανάληψη από τους αρμόδιους ότι θα γίνει. Με αυτόν τον τρόπο εμείς οι μαθητές θα περνούσαμε ακόμα πιο δημιουργικά τον χρόνο μας και θα αθλούμασταν κάτι που θα επιδρούσε θετικά στην ψυχολογία μας και στην υγεία μας φυσικά.

Οι καθηγητές μας έχουν ενδιαφέρον, θέληση και δημιουργικότητα. Μας στηρίζουν, ωστόσο έχουμε ακόμα ελλείψεις. Η κατεύθυνση του χορού δεν έχει την δυνατότητα υλοποίησης μαθημάτων καθώς δεν υπάρχει καθηγητής/τρια χορού. Ακόμη δεν υπάρχει καθηγητής κινηματογράφου και μουσικής.

Εμείς οι μαθητές, καθημερινά διανύουμε τεράστιες αποστάσεις για να φθάσουμε στο σχολείο μας, γιατί ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα σχολείο με πολλές προοπτικές. Έχουμε και τη θέληση και την δημιουργικότητα. Δεν έχουμε τεράστιες απαιτήσεις, καθώς αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που τυχόν υπάρχουν.

Παρόλα αυτά στο σχολείο δεν πηγαίνουμε αναγκαστικά, πηγαίνουμε γιατί μας εμπνέει, περνάμε όμορφα και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ φιλικό περιβάλλον.

Είμαστε όλοι ενωμένοι και βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Ως μαθητές της Γ Γυμνασίου έχουμε δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον. Όλοι θέλουμε να δημιουργηθεί λύκειο, έτσι ώστε να συνεχίσουμε ενωμένοι. Τρία χρόνια αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού, γέλιου, εκδρομών, εκδηλώσεων δεν μας είναι αρκετά. Θα μας ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο αν αναγκαζόμασταν να διακόψουμε βίαια τη φοίτησή μας σε κάτι που αγαπάμε και που δεν παρακολουθούμε εξαναγκαστικά. Αρνούμαστε να το αποδεχθούμε!

Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να εξελισσόμαστε μέσα από την τέχνη. Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας τα αιτήματα και προβλήματα μας. Ελπίζουμε να υπάρξει μέλλον για εμάς γιατί έχουμε να σας δείξουμε πολλά.

Με εκτίμηση
Οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (1)

γιαννης
|

Καλα ..αυτα τα κωλοκομενα υπουργε στην βουλη
Τα παιδια γραφουν καθαρα και θελουν απλες απαντησεις. Τις εχεις? Δωστες.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ