Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Εργαστήριο θερμικών εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (0102)

Δημοσίευση: 27/12/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

του Μηχανολόγου Εκπαιδευτικού
Πολύδωρου Σταυρόπουλου
MSc STEM στην Εκπαίδευση
(Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)

Τα εργαστήριο υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων όπως αναφερόταν στην ΥΑ Γ2/6098/2001 με κωδικό 0104 άλλαξε όνομα αλλά και κωδικό. Σήμερα ονομάζεται θερμικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο κωδικός του είναι ο 0102. Η ειδικότητα της Γ τάξης ΕΠΑΛ που κατ εξοχήν εκπαιδεύεται σε αυτό το εργαστήριο είναι του Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Όμως χρήση λίγων ωρών κάνουν και οι Μηχανολόγοι της Β τάξης ΕΠΑΛ. Ο προβλεπόμενος εξοπλισμός σύμφωνα με παλιότερες προδιαγραφές ήταν και φαίνεται να παραμένει ο ίδιος αφού στα τρία βασικά μαθήματα :

1.    συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων (3 ώρες)

2.    ύδρευση και αποχέτευση (3 ώρες)

3.    κατασκευή κ λειτουργία κεντρικών θερμάνσεων (5 ώρες)
δεν έχουν αλλάξει σπουδαία πράγματα στην ύλη των εργαστηριακών μαθημάτων.
 
ΕΙΔΟΣ 1:    ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1 σετ)

Πρέπει να τοποθετείται κατά μήκος των τοίχων της αίθουσας διδασκαλίας ώστε οι μαθητές να μπορούν, παραμένοντας στις θέσεις τους, να παρακολουθούν τα κυκλώματα και τις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων θερμαντικού συστήματος, είτε πρόκειται για το υδραυλικό ή ηλεκτρικό ή το σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας.
 
 Το εκπαιδευτικό συγκρότημα θέρμανσης να αποτελείται από 4 κατακόρυφες μονάδες.  Κάθε μία να αφορά διαφορετικό σύστημα οικιακής θέρμανσης όπως:
1.    Σύστημα παραγωγής θερμού νερού

2.    Σύστημα θέρμανσης με θερμαντικά στοιχεία

3.    Σύστημα ελέγχου και διανομής

Τα παραπάνω συστήματα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα όργανα μέτρησης και θα επιτρέπουν στους σπουδαστές να αναλύουν:
•    την θέρμανση περιβάλλοντος σε σχέση με το ποσό της θερμότητας και τις διαστάσεις
•    τις λειτουργίες συστήματος ελέγχου και χαρακτηριστικά
•    έλεγχος και συνδέσεις εξαρτημάτων εγκατάστασης
•    αποθήκευση θερμικής ενέργειας και έλεγχος μέσα στο σύστημα
•    πηγές θερμικής ενέργειας, τύποι και χαρακτηριστικά τους
•    θερμαντικά στοιχεία.
4.    Σύστημα θέρμανσης με γεννήτρια υγρού ή αέριου καυσίμου.

Να προσφερθούν οι παρακάτω μονάδες:

Α) ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (τεμ. 1)

Αυτή η μονάδα να συνδέεται εύκολα με τις άλλες δύο μονάδες (Β και Γ).
Να περιλαμβάνει: λέβητα νερού και καυστήρα, διατάξεις ασφαλείας και σωληνώσεις για τη διανομή θερμού νερού.
Να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:
•    Διαδικασίες για: πλήρωση με νερό και αφαίρεση αέρα από την εγκατάσταση, εκκίνηση και έλεγχος κατάλληλης λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας του λέβητα κλπ.
•    Συλλογή δεδομένων: θερμική απόδοση του καυστήρα και επιλογή καλύτερων λειτουργικών παραμέτρων

Η μονάδα να διαθέτει:

1.    βιομηχανικά όργανα και εξαρτήματα που θα λειτουργούν άψογα, ευδιάκριτα και προσβάσιμα,
2.    πίνακα με μεταξοτυπημένο διάγραμμα, λυχνίες σήμανσης και διακόπτες ελέγχου,
3.    λέβητα από χυτοσίδηρο, πίεσης λειτουργίας 3 bar με μονάδα καυστήρα 10.000 – 15.000 kcal/h, δεξαμενή καυσίμου με ενδείκτη στάθμης, σύστημα τροφοδοσίας καυστήρα, διαχωριστήρα αέρα, δοχείο εκτόνωσης, σύστημα συλλογής καπνού, διατάξεις ασφαλείας,
4.    όργανα: αμπερόμετρο, βολτόμετρο, βαττόμετρο, ακριβείας 1,5%, ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμόμετρο με δύο ανιχνευτές (probes),
5.    βελονοειδείς βαλβίδες και βαλβίδες διαφόρων τύπων απαραίτητες για τη λειτουργία της μονάδας,
6.    χαλύβδινο πλαίσιο, ειδικής βαφής, ανθεκτικό, κατασκευασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
7.    απαιτούμενη τροφοδοσία: 230VAC + γείωση - μονοφασική 50Hz, παροχή νερού ελαχ. πίεση 1bar / μέγιστη πίεση 2,5bar, καπνοδόχος ∅100mm τουλάχιστον, αποχέτευση νερού.

Να συνοδεύεται και από πίνακα κατάλληλων διαστάσεων με σχηματικά μιμικά διαγράμματα με συστήματα ελέγχου, ενδεικτικά όργανα και διακόπτες. Ο πίνακας να έχει δυνατότητα εισαγωγής και ακύρωσης βλαβών και σύστημα επίδειξης παραγωγής θερμού νερού με αέριο. Ο πίνακας μέσω Η/Υ να έχει δυνατότητα ελέγχου και προσομοίωσης συστημάτων παραγωγής θερμού νερού με ηλιακό θερμοσίφωνα, με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, με ταχυθερμοσίφωνα και με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Ο ταχυθερμοσίφωνας ως και το σύστημα από την κεντρική θέρμανση να λειτουργεί με αέριο.
Με τον πίνακα να είναι δυνατή η προσομοίωση και ανίχνευση βλαβών των θερμοστατών (ON/OFF), των καυστήρων και των ηλεκτρικών αντιστάσεων, των διατάξεων ελέγχου φλόγας-ρύθμισης-ασφάλειας, των αντλιών κυκλοφορίας, των ηλεκτρο-βαλβίδων,  των θερμοστατών ρύθμισης, των ανιχνευτών θερμοκρασίας.

Β) ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τεμ. 1)

Η μονάδα αυτή να είναι συμβατή με την παραπάνω μονάδα, να συνδέεται σε αυτή και να επιτρέπει τη μελέτη δύο τύπων θερμαντικών στοιχείων:
•    ενδοδαπέδια θέρμανση, και,
•    θέρμανση με καλοριφέρ ελεγχόμενη με βαλβίδες τοποθετημένες στο κάθε θερμαντικό στοιχείο.

Να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:
•    Διαδικασίες για: πλήρωση με νερό και αφαίρεση αέρα από την εγκατάσταση, εκκίνηση και έλεγχο κατάλληλης λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας του λέβητα, αλλαγή ρυθμού ροής αέρα, ρυθμού ροής καυσίμου και έλεγχο απόδοσης καύσης.
•    Συλλογή δεδομένων για: υπολογισμό θερμικής απόδοσης του καυστήρα και επιλογή των καλύτερων λειτουργικών παραμέτρων θέρμανσης
•    Διαφορετικές μέθοδοι εκτίμησης θερμικής ενέργειας και υπολογισμοί.

Η τροχήλατη μονάδα ειδικά σχεδιασμένη για εκπαιδευτικούς σκοπούς να διαθέτει:
1.    βιομηχανικά όργανα και εξαρτήματα, κατάλληλα συνδεδεμένα και σε λειτουργία, ευδιάκριτα και προσβάσιμα,
2.    έγχρωμο μεταξοτυπημένο πίνακα με λυχνίες σήμανσης, τοποθετημένο πάνω σε χαλύβδινο πλαίσιο ανθεκτικής κατασκευής χημικά επεξεργασμένο και φινιρισμένο,
3.    σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με χαλκοσωλήνες, αντλία κυκλοφορίας, βαθμονομημένο ροόμετρο, θερμοστάτες θερμοκρασίας αέρα χώρου και νερού, τρίοδη αναλογική βαλβίδα ελέγχου,
4.    ελεγχόμενο σύστημα διανομής: 2 χαλύβδινα καλοριφέρ με θερμοστατικές βαλβίδες, 1 fan coil  και 1 αντλία κυκλοφορίας,
5.    ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμόμετρο με δύο ανιχνευτές,
6.    μετρητές πίεσης,
7.    βελονοειδείς βαλβίδες και βαλβίδες διαφόρων τύπων για τη λειτουργία της μονάδας
8.    εύκαμπτες σωληνώσεις με σύστημα ταχυσυνδέσμων έτοιμο για γρήγορη σύνδεση στη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού,
Η απαιτούμενη τροφοδοσία να παρέχεται από τη μονάδα παραγωγής θερμού νερού.

Γ)     ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (τεμ. 1)

Η μονάδα να διαθέτει δύο κυκλώματα θέρμανσης:
•    ένα κεντρικού τύπου, και,
•    ένα τύπου διανομής.

Να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:
•    Διαδικασίες για: πλήρωση με νερό και αφαίρεση αέρα από το σύστημα, εκκένωση συστήματος / αντικατάσταση εξαρτημάτων και δοκιμή.
•    Συλλογή δεδομένων για: υπολογισμό καμπύλης εκπομπής θερμότητας του καλοριφέρ, μελέτη φαινομένων θέρμανσης στα κυκλώματα ελέγχου, μετρήσεις και μέθοδοι υπολογισμού για κατανάλωση θερμικής ενέργειας.

Η μονάδα να είναι φορητή ειδικά σχεδιασμένη για εκπαιδευτική χρήση και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.    βιομηχανικά εξαρτήματα και όργανα, σε λειτουργία, ευδιάκριτα και προσβάσιμα,
2.    ηλεκτρονική προσομοίωση εξωτερικών περιβαλλοντικών θερμοκρασιών,
3.    έγχρωμος μεταξοτυπημένος πίνακας με λυχνίες σήμανσης και διακόπτες ελέγχου, τοποθετημένος πάνω σε χαλύβδινο πλαίσιο ειδικής χημικής βαφής,
4.    εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης: 2 καλοριφέρ, 1 ροόμετρο, 1 αντλία κυκλοφορίας με τρίοδη μηχανοκίνητη βαλβίδα ελεγχόμενη από την κεντρική μονάδα, προσομοιωτή εξωτερικής θερμοκρασίας με αισθητήρα,
5.    μία μονάδα θέρμανσης με ζώνες: 4 χαλύβδινα καλοριφέρ, 2 σωληνοειδείς βαλβίδες ροής, 1 αντλία κυκλοφορίας, 2 θερμοστάτες περιβάλλοντος, 1 ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμόμετρο με 2 ανιχνευτές, σύστημα μέτρησης σε πίνακα για τη διανομή ενέργειας,
6.    εύκαμπτους σωλήνες, σύστημα ταχυσυνδέσμων για σύνδεση με τη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού
7.    βελονοειδείς βαλβίδες και βαλβίδες διαφόρων τύπων για τη λειτουργία της μονάδας,
Η τροφοδοσία να παρέχεται από τη μονάδα παραγωγής θερμού νερού.

Δ) ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΓΡΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (τεμ. 1)

Η μονάδα να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να προσομοιώνει τις αρχές τεχνολογίας θέρμανσης.
Στη συσκευή να παρέχεται η δυνατότητα για την εισαγωγή βλαβών και την ανίχνευσή τους.
Η συσκευή να έχει ειδικά σχεδιασμένο πίνακα με τις κατάλληλες διαστάσεις για την άνετη εργασία των σπουδαστών.
Να έχει σχηματικά μιμικά διαγράμματα με συστήματα ελέγχου ενδεικτικά όργανα και διακόπτες. Να έχει δυνατότητα εισαγωγής και ακύρωσης βλαβών.
Μέσω Η/Υ να είναι δυνατός ο έλεγχος και η προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, θέρμανσης κατά ζώνες και ρύθμιση της κατανομής της θερμοκρασίας.
Οι ζώνες να διαχωρίζονται  σε μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδιο και σύστημα κυκλοφορίας θερμού αέρος στο οποίο η ρύθμιση να γίνεται με αντιστάθμιση της θερμοκρασίας κατανομής ενώ για τα λοιπά να γίνεται με περιβαλλοντικούς θερμοστάτες.
Η ρύθμιση στο σύστημα κατανομής της θερμοκρασίας να γίνεται με δίοδη και τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα και με θερμοστάτη ON/OFF.
Η ρύθμιση στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης να γίνεται ηλεκτρονικά με τρίοδη βαλβίδα ανάμειξης. Να επιδεικνύεται κυκλοφορητής σε λειτουργία.
Τα συστήματα να λειτουργούν με μονάδα παραγωγής θέρμανσης με χρήση αερίου καυσίμου, με θερμοστάτη λέβητα, βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα διακοπής καυσίμων και διακόπτη πίεσης. Το κύκλωμα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας στο σύστημα κατά ζώνες να είναι τύπου ζώνης, στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης δισωλήνιο και στο σύστημα κατανομής θερμοκρασίας μονοσωλήνιο, όλα με δοχείο εκτόνωσης και αντεπιστροφή.
Με την παραπάνω μονάδα να είναι δυνατή η προσομοίωση και ανίχνευση βλαβών των θερμοστατών (ON/OFF), των καυστήρων, των θερμοστατών ζώνης ρύθμισης, θερμοκρασίας εισαγωγής, των βαλβίδων μίξης εισαγωγής, των αντλιών κυκλοφορίας (κυκλοφορητών), του θερμοστάτη ρύθμισης λέβητα, του θερμοστάτη φραγμού λέβητα, του διακόπτη πίεσης φραγμού του λέβητα, της βαλβίδας ασφαλείας, της βαλβίδας διακοπής καυσίμου και του πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου.

Να συνοδεύεται από πινακίδα η οποία να έχει δύο κυκλώματα σωληνώσεων εγκατάστασης αερίου με δυνατότητα επιλογής του καθενός ξεχωριστά. Το ένα κύκλωμα να παρέχει δυνατότητα προσομοίωσης διαφόρων διαρροών στη γραμμή του αερίου.  Το άλλο κύκλωμα να παριστά την σωλήνωση παροχής αερίου. Κάθε κύκλωμα να είναι εφοδιασμένο με μετρητή αερίου.  Να γίνεται χρήση τυπικών βιομηχανικών εξαρτημάτων.  Ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ανιχνεύει τη διαρροή και να εκτελεί τις εργασίες εγκατάστασης στις σωληνώσεις αερίου.

Με την εκπαιδευτική πινακίδα να εκτελούνται τουλάχιστον τα παρακάτω πειράματα:
•    Προσομοίωση διαφορετικών διαρροών.
•    Επίδειξη ανίχνευσης διαρροών.
•    Έλεγχος πριν και μετά την σύνδεση με το αέριο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Για την εκτέλεση των παραπάνω πειραμάτων να περιλαμβάνονται:
•    Ρυθμιστής πίεσης αερίου, αρχική πίεση 20mbar, πίεση εισόδου 350mbar μεγ.
•    Συνδέσεις με τον μετρητή αερίου.
•    Εξάρτημα μετατροπής από το κύκλωμα 2 στο κύκλωμα 1.
•    Διάφορα πώματα ασφαλείας.
•    Ρυθμιστής πίεσης αέρα, αρχική πίεση 0,01-0,6 bar, πίεση εισόδου 21bar μεγ.περίπου.

Η πινακίδα να συνοδεύεται από δοκιμαστικό σωληνώσεων, σπρέι ανίχνευσης διαρροής αερίου, μετρητές αερίου και συμπιεστή παροχής πεπιεσμένου αέρα με τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά 1-1,5kW/230V/50Hz, 200-250 l/min, 8-10 bar με ρεζερβουάρ χωρητικότητας 25-50 l.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ (τεμ. 1)

Να προσφερθεί κατάλληλος Η/Υ
Έγχρωμος Εκτυπωτής Inkjet
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: MS WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK.

ΕΙΔΟΣ 2: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (1 ΣΕΙΡΑ)

1.    Φορητό κρουστικό ηλεκτρικό ‘’πιστόλι’’ για άνοιγμα καναλιών και εκτομές μπετού (πιστολέτο) (τεμ. 1).
•    Να δέχεται διαφορετικά διατρητικά  και κρουστικά εργαλεία (βελόνι, κοπίδι, ‘’χούφτα’’).
•    Το καλώδιο παροχής ηλ/κού ρεύματος να έχει ιδιαίτερες μηχανικές αντοχές.
•    Να έχει ισχύ 500W.
•    Να έχει βάρος μέχρι 3 Kgr.

2.    Ηλεκτρικός σπειροτόμος (βιδολόγος) (τεμ. 1).
•    Να δέχεται όλων των διαστάσεων χαλυβδοσωλήνων από 1/2in-2in.
•    Να δέχεται όλους τους τύπους των σπειροτόμων για σωλήνες  (κουκουνάρες).
•    Να βρίσκεται επί μεταλλικής βάσης.

3.    Εκπαιδευτική διάταξη αντλιοστασίου (τεμ. 1).
•    Να περιλαμβάνει δοχεία από fiber-glass στεγανά και με ενίσχυση από μεταλλικά στηρίγματα. Να διαθέτουν βάση για να στηρίζονται αντλίες.
•    Δύο αντλίες που να προσαρμόζονται στα παραπάνω δοχεία παροχής 1500 lit/h και μανομετρικό 2,5MΣ.Υ. (μέτρα στήλης ύδατος). Να διαθέτουν κοχλιωτούς συνδέσμους (ρακόρ) στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη.
•    Να διαθέτει σωληνώσεις 3/4in ή Φ18χιλ. στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη των αντλιών με υποδοχές για τοποθέτηση μανομέτρων και σφαιρικών βανών.
•    Μανόμετρα για μέτρηση πιέσεων.
•    Να έχει δυνατότητα η διάταξη οι αντλίες να συνδέονται διαφορετικά (σε σειρά, ή παράλληλα) ώστε να γίνονται μετρήσεις στην παροχή και στο μανομετρικό  των αντλιών.

4.    Φορητή υποβρύχια  αντλία (τεμ. 1).
•    Να  έχει κατάθλιψη διατομής 1in.
•    Να έχει χαρακτηριστικά  παροχή 5000 lit/h και μανομετρικό 3,5 M.Σ.Υ.
•    Να έχει ενσωματωμένο επισκέψιμο φίλτρο στην αναρρόφηση.
•    Να διαθέτει σχοινί για να κρεμιέται και να στηρίζεται.
•     Να διαθέτει καλώδιο ειδικό για υποβρύχια τοποθέτηση.
•    Να συνοδεύεται από εγγύηση για την λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και της στεγανότητας του καλωδίου, των συνδέσεων και του ηλεκτροκινητήρα.

5.    Φορητή αντλία λυμάτων (τεμ. 1).
•    Να  έχει κατάθλιψη διατομής 1 1/2in.
•    Να διαθέτει σχοινί για να κρεμιέται και να στηρίζεται.
•    Να διαθέτει καλώδιο ειδικό για υποβρύχια τοποθέτηση.
•    Να συνοδεύεται από εγγύηση για την λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα και της στεγανότητας του καλωδίου, των συνδέσεων και του ηλεκτροκινητήρα.

6.    Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο από πολυαιθυλένιο (κάδος) (τεμ. 1).
•    Να έχει διαστάσεις: διάμετρο βάσης  0,8 μ και ύψος 1,3 μ.
•    Να διαθέτει στο άνοιγμά του μεταλλική ράβδο ώστε να κρεμάται υποβρύχια αντλία.
•    Να διαθέτει στο κάτω μέρος της περιμετρικής επιφάνειας κρουνό εκκένωσης 3/4in.
Ο κάδος θα χρησιμεύει σαν  δεξαμενή νερού. Θα γίνονται ασκήσεις σύνδεσης αντλιών, πυρασφάλειας, άντλησης νερού κλπ.

7.    Διάταξη ηλιακού συλλέκτη (τεμ. 1).
Να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και όργανα ενός πραγματικού ηλιακού θερμοσίφωνα σε σμίκρυνση συνολικών διαστάσεων περίπου 1Χ1,5μ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
•    Θερμοδοχείο (boiler) με μόνωση από πολυουρεθάνη σε ανάλογη μεταλλική βάση.
•    Κ.Δ.Δ.
•    Ηλιακό συλλέκτη σε βάση  σε ανάλογη μεταλλική βάση.
•    κλπ.

8.    Υδραυλική  συσκευή  διαμόρφωσης  μεταλλικών  σωλήνων  (κουρμπαδόρος) (τεμ. 1).
Να διαθέτει :
•    Ειδική γεωμετρικής μορφής μεταλλική βάση.
•    Υποδοχές για όλων των διατομών σωληνώσεων.

9.    Φορητή συσκευή ηλεκτροκόλλησης (τεμ. 2).
•    Μετασχηματιστής μέχρι 150A με όλα τα παρελκόμενα για συγκόλληση (μάσκα, ματσακόνη, γάντια, καλώδια και τσιμπίδα).
•    Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται συσκευή  που να μπορεί να συγκολλήσει με argon με μέθοδο TIG.

10.    Φορητή συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης  (τεμ. 2).
•    Οι φιάλες να έχουν χωρητικότητα 15 lit.
•    Να είναι τοποθετημένη επί μεταλλικής βάσης με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας.
•    Να διαθέτουν μανόμετρα και αντεπίστροφα ασφαλείας.
•    κλπ.

11.    Ατομικά μέσα προστασίας.
(Γάντια, γυαλιά,

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ