Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ: “Παγώνει” η λειτουργία των ομάδων υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δείτε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 28/02/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η έναρξη λειτουργίας των ομάδων υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες συστήνονται με το δ σχετικό, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.4547/2018 (Α 102) θα γίνει μετά από ενημέρωση των εκπαιδευτικών από τα Κ.Ε.Σ.Υ., κατόπιν αποστολής σχετικών οδηγιών από το ΥΠΠΕΘ.

Αυτό  προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου παιδείας Ηλίας Γεωργαντάς (σ.σ. μετά από σχετικό αίτημα της ΔΟΕ) , ενώ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Το έργο των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ο εντοπισμός και η περιγραφή δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές, καθώς και η παιδαγωγική υποστήριξη τους στo πλαίσιο των  δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας. Στις περιπτώσεις μαθητών που κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών τους προτείνεται η αξιολόγηση αυτών από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, προκειμένου για την έκδοση έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης.

Β.  Η αξιολόγηση των μαθητών από τα Κ.Ε.Σ.Υ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) στα άρθρα 4 και 5 του ν.3699/2008 (Α 199), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του ν.4547/2018 (Α 102), β) στις παρ. 3 και 4, του άρθρου 11 του ν.4547/2018 (Α 102) και γ) στην ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12-2018 (Β ́ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

Γ.  Η αξιολόγηση μαθητών/τριών από τα Κ.Ε.Σ.Υ., που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν Ε.Δ.Ε.Α.Υ., γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

Δ.  Η αξιολόγηση μαθητών/τριών από τα Κ.Ε.Σ.Υ., για τις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργούν Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 της ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12- 2018 (Β ́ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους». Συγκεκριμένα, μετά την υποβολή αιτήματος αξιολόγησης από τους γονείς ή κηδεμόνες, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά βασικά στοιχεία της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης, σχετικά με την μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών. Η περιγραφική παιδαγωγική έκθεση μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων αποστέλλονται υπηρεσιακά στο Κ.Ε.Σ.Υ. με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

Ε. Μετά την έναρξη λειτουργίας των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, για τη διαδικασία της αξιολόγησης μαθητών/τριών, επιπροσθέτως των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, εφαρμόζονται και τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 της ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12- 2018 (Β ́ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Ζ.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία είναι ύπαρξη τουλάχιστον τριών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 ή ΠΕ70/ΠΕ71, αντίστοιχα, οι οποίοι υπηρετούν λειτουργικά στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Η.  Τα Κ.Ε.Σ.Υ. και οι σχολικές μονάδες προβαίνουν στην εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4547/2018 (Α 102), που αφορά τον ορισμό υπευθύνων για τη διασύνδεση και τον εκατέρωθεν συντονισμό των ενεργειών τους.

Θ.  Τα αιτήματα προς αξιολόγηση μαθητών/τριών, τα οποία έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., θα εξεταστούν με την προϋπόθεση της ύπαρξης περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης. Στην περίπτωση απουσίας αυτής το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 5.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχόλια (4)

 
Πλατάρος Γιάννης
28 Φεβ 2019 16:50

Έλεος προχειρολόγοι γονατογράφοι μαθητευόμενοι μάγοι!
Θέλουμε δυνατότητα υποχρεωτικών ελέγχων μαθησιακών δυσκολιών. Ανεξαρτήτως θελήσεως των γονέων. Η Δημόσια Υγεία δεν μπορεί να τίθεται υπό την αίρεση του γονέα.
1) Να γίνονται εισαγωγικά υποχρεωτικά ΠΡΟ-διαγνωστικά τεστ για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές κάθε τρία χρόνια. Από υποχρεωτικό τεστ IQ , μέχρι τεστ για δυσλεξία, ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
2) Οι ύποπτοι μαθησιακών δυσκολιών να παραπέμπονται με εμπιστευτικό στο ΚΕΣΥ . Αυτό το πανηγύρι με τις όψιμες ανακαλύψεις υπεκινητικότητας, ΔΕΠΥ, δυσλεξίας κτλ πρέπει να τελειώσει. Ξέρετε τι λέω. Μας βάζετε να συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια που αν θες να τα συμπληρώσεις σωστά, θα πρέπει να κάνεις ελέγχους με άλλα τεστ, που δεν προσφέρονται. Υπάρχουν παιδιά, που έχουν βαρύτατα μαθησιακά προβλήματα, που δεν είναι κατά βάση μαθησιακά, αλλά υπάρχουν πάνω σε άλλα ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΩΣ ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ, προβλήματα τύπων αυτισμού, που χρειάζονται Ειδικά Σχολεία και τα στέλνουν σε κανονικά.
Υπάρχουν και οφθαλμοφανώς ψυχολογικά προβλήματα , απλώς ψυχολογικά, για τα οποία δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Υπάρχουν σοβαρότατα παθολογικά που ακόμα κι αυτά τα κρύβουν οι γονείς ή τα λένε με το τσιγκέλι.
Έχουμε μια ΧΥΔΑΙΑ λαϊκίστικη ρητορεία που έχει κλακαδόρο το Υπουργείο για «Ψυχολόγο σε κάθε Σχολείο» Τελευταία δεν το πολυ-λένε γιατί και ένα παιδάκι μπορεί να κατανοήσει το ανεπίτρεπτον του κόστους. Δεν το έκαναν στις εποχές που έδεναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, θα το κάνουν τώρα;
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ;
Να κάνετε προληπτική καθολική ιατρική στα Σχολεία. Να επαναφέρετε τους αλήστου μνήμης Σχολιάτρους. (Ναι αυτούς!)
α) Να κάνετε μαζικούς υποχρεωτικούς εμβολιασμούς επί ποινή μη εγγραφής.
β) Να κάνετε μαζικές εξετάσεις καταλληλότητας -δελτίου Υγείας για συμμετοχή στην Γυμναστική.
γ) Μαζικούς οδοντιατρικούς ελέγχους , ακουστικούς, οφθαλμολογικούς.
Παρακαλάμε τους γονείς να ανανεώνουν τις ληγμένες κάρτες υγείας και τρενάρεται η μη συμμετοχή στην Γυμναστική ΜΗΝΕΣ! Με απουσία φυσικά από το μάθημα, όπου δεν συγκινείται ο γονέας, καίτοι ενημερώνεται.
Ν α υπάρχει ιστορικό του μαθητή. Ηλεκτρονικό και απόρρητο. Γίνεται.
Να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση δυσλεξίας. Να μην γίνεται αυτό στην..... Β΄Λυκείου....ΕΛΕΟΣ! Όλοι γνωρίζουν το γιατί!
Οι Παιδίατροι που θα έρχονται να είναι ό,τι καλύτερο και εμπειρότερο προσωπικό με διαγνωστικά υπερσύγχρονα μηχανήματα. Κινητές μονάδες όπως παλιά. Το ΕΣΥ δεν υποκατέστησε το έργο τους. Δεν γίνεται να παίζουμε κρυφτούλι με τους γονείς. Πηγαινε το ΚΕΔΔΥ, πήγαινε στο ΚΕΣΥ, πάω δεν πάω, απαιτώ και αξιώνω χωρίς να έχω δικαίωμα.
Λέω λοιπόν:
Έμφαση στην προληπτική Ιατρική, έμφαση στην παιδική ηλικία, εξετάσεις καθολικές, υποχρεωτικές τακτικές περιοδικές, εξετάσεις υποχρεωτικές. Ετήσιες ει δυνατόν, τουλάχιστον ανά τριετία.
Και εξετάσεις αίματος μπορούν να γίνονται (που δεν απαιτούν 12- ωρη νηστεία) Και οφθαλμολογικές εξετάσεις . Με ενημέρωση ιστορικού ασθενή που θα έχει πρόσβαση ο Οικογενεικός γιατρός. Και το ΚΕΣΥ και μετά οι οδηγίες ηλεκτρονικά αυτοματοποιημένα στο «Σχολείο μου» (MySchool για τους υπερήφανους Έλληνες)
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ.
Απλώς σας βολεύει που πάει κατά μόνας και ιδίοις αναλώμασιν ο κάθε Έλληνας σε ιδιώτες «να βρει την υγεία του» και το το «δικό του» το παιδί...
Περιμένετε τον Ρομά γονέα να πάει να κάνει όλες τις εξετάσεις; Τον άνεργο τον αλλοδαπό τον φτωχό; Τις διαλυμένες οικογένειες να ενδιαφερθούν για την υγεία των παιδιών τους; Τις ευπαθείς ομάδες;
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ!
Δεν μπορείτε να το κάνετε; Πέστε το, αλλά όχι «πάγωμα » της λειτουργίας των ομάδων. Πάγωμα για επανασχεδιασμό; Πάγωμα μέχρι τις εκλογές; (Εν όψει των μυρίων αντιδράσεων;)
Συνιστώ σοβαρότητα περισσότερη, υπευθυνότητα περισσότερη, μελέτη περισσότερη, σε όλους όσους νομίζουν ότι είναι αρμόδιοι .
Στελεχώστε κινητές μονάδες πλωτές ή χερσαίες με μόνιμο προσωπικό είτε
του ΕΣΥ για κατά τόπους δράσεις.
Κλείνοντας, υποκλίνομαι στην ρητορική του «ένας μόνιμος ψυχολόγος σε κάθε ένα σχολείο» που «αγκαλιάστηκε αυθορμήτως» απ΄όλο το «εκπαιδευτικό κίνημα.» Με κάτι τέτοια απευθυνθήσματα τεστάρεται και η βλακεία μας και άρα πόσο χειραγωγούμενοι είμαστε... Εύγε!...

 
Δον Κιχώτης
28 Φεβ 2019 20:20

@ Γιάννης Πλατάρος
Αρκετά απ' αυτά που γράφετε, υπονοούνται στην Πρόταση* του ΚΚΕ για το Ενιαίο Δωδεκάχρονο Σχολείο. Νομίζω πως πλησιάζει η ευλογημένη ώρα που θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και θ' αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα ήσυχα κι απλά...

* (Είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΚΕ)
Απόσπασμα από την Πρόταση του ΚΚΕ.
Σελ. 33
...« Σημαντικός είναι ο ρόλος του προσωπικού μέριμνας, πρόνοιας και γενικότερα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου όλων των ειδικοτήτων (παιδίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, διαιτολόγοι, παρασκευαστές, βιβλιοθηκο-νόμοι, κηπουροί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, καθαριστές, μάγειροι κλπ.).
Χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να ασκήσει απερί-σπαστα και σωστά το έργο του, η σχολική εργασία δε θα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για την αγωγή. Σε αντιστοιχία με τη θέση τους και το ρόλο
τους στην εκπαιδευτική ζωή, οι εργαζόμενοι αυτοί συμμετέχουν και στη σχολική διοίκηση.»...

 
@ Πλατάρος
28 Φεβ 2019 20:31

Αυτά που προτείνετε έχουν τεράστιο κόστος.Αν κρίνουμε από την δήλωση Λιαγκόβα ότι οι λίγοι πληρώνουν τα επιδόματα των πολλών, άρα αν υλοποιηθούν θα πληρωθούν από την ληστρική φορολογία μας.Προτείνετε το τζάμπα σε μια φτωχευμένη χώρα που θα το πληρώνουν και εδώ το 19% των φορολογούμενων που καλύπτουν το 80% της φορολογίας εισοδήματος.Πληρώστε από την τσέπη σας κύριε.
Για την παγκοσμίου πατέντας σύμφωνη γνώμη του γονέα που δεν γίνεται ούτε στην Ουζουμπούρα το ΠΑΣΟΚ την έκανε.Ξέρετε εκείνο το ΠΑΣΟΚ που με ξένα δανεικά έκανε πολιτική και φτάσαμε εδώ.Χώρια τα εξοπλιστικά και τα μαύρα ταμεία.

 
Πλατάρος Γιάννης
28 Φεβ 2019 23:00

@@ Πλατάρος
Ποτέ δεν προτείνω κάτι με υπέρογκο κόστος. Πιό συγκεκριμένα έχω αλλεργία σε τέτοιου είδους «προτάσεις» . Άμα έχουμε λεφτά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βάζουμε το μυαλό μας σε προτάσεις αριστοποίησης, βελτιστοποίησης των χρημάτων. Ομιλώ για κινητές ομάδες διαγνωστικές, όπου θα κινούνται ακατάπαυστα ανά την Επικράτεια . Αλλά με οργάνωση και γρήγορα διαγνωστικά εργαλεία με ενημέρωση του ατομικού μητρώου υγείας των πολιτών συνεχή .
Τις μισές μέρες του χρόνου σε Σχολεία (180 μέρες ) και τις άλλες στα Χωριά.
Σε μια μέρα (12 ώρες) εξετάζει από την κορυφή μέχρι τα νύχια σε οργανωμένο συνεργείο σε υπερτέλεια εξέταση 60 άτομα (ατομική, όχι όπως στο «περιοδεύων» ομαδικά . Σε 180 μέρες 10.800 μαθητές. 4 τέτοιες μονάδες σε Όλη την Ελλάδα, εξετάζουν 43.000 μαθητές . Σε 3 χρόνια το σύνολο των μαθητών της Ελλάδος σε Δημοτικά, Γυμνάσια Λύκεια. Κάθε 3 χρόνια εξωνυχιστικές εξετάσεις σε ΟΛΟΥΣ με παραπομπές σε όσους έχουν ιδιαιτερότητες στους τοπικούς Γιατρούς. Το καλοκαίρι αυτά τα συνεργεία θα περιοδεύουν σε όλη την ύπαιθρο με πρόγραμμα για ενηλίκους .
Δεν πιστεύω να είναι υπέρογκο το ποσό στελέχωσης για 4 μονάδες Πανελληνίως που θα απαλλάξουν από μεγαλύτερο κόπο το υπόλοιπο ΕΣΥ.
Αν πλανώμαι πλάνην οικτράν στην πρόχειρη εκτίμηση, ευχαρίστως αντίλογο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ