Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πανελλαδικές 2022: Οι αλλαγές

Τρία Μηχανογραφικά-Περιορισμός δηλώσεων τμημάτων στο Α΄ Μηχανογραφικό και χωρίς περιορισμό στο Β' Μηχανογραφικό
Δημοσίευση: 17/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αλλαγές “κλειδιά” στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ωστόσο δεν αποκλείεται να δούμε και διορθωτικές κινήσεις εν μέσω του νέου σχολικού έτους αν λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι η υπουργός Παιδείας   Ν. Κεραμέως, πριν ένα μήνα  προέτρεψε τους Πρυτάνεις να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τους τρόπους εισαγωγής στα ΑΕΙ, διότι όπως τόνισε τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι φοιτητές.

Ειδικότερα οι αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος: Οι  υποψήφιοι  που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος, τις  προκαταρκτικές εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας εξετάζει   να τις δώσουν την Άνοιξη του 2022 και όχι τον ερχόμενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο όπως αρχικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λατινικά: Από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται  στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας (Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών).

Τι θα ισχύσει στα Λατινικά για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών: Για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει οριστικά ότι θα διαγωνιστούν στα Λατινικά  και όχι στην Κοινωνιολογία.

Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.

Β΄  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η εξεταστέα -διδακτέα ύλη;

Πατήστε εδώ για να δείτε την ύλη για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πατήστε εδώ εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα παραμεινει η ίδια και το χρόνου;

Η υπουργός Παιδείας θα ζητήσεις από όλα τα τμληματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον το επιθυμούν να τροποποιήσουν του Συντελεστές (0,80 έως 1,20) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι πολλά τμήματα, αφολυ πλέον διαπιστωσαν πως λειτουργεί στη νπράξη η Ελάχιστβ Βάση Εισαγωγής ,θα τροποποιήσουν τον Συντελεστή. Δηλαδή κάποια τμήματα που όρισαν τον ανώτατο Στντελεστλη 1,20 ενδεχομένως να τον μειώσουν ή αντίτοιχα κάποια τμήματα που είχαν χαμηλότερο Συντελεστή να τον αυξήσουν.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας των Πανεπιστημίων ;

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται (μέχρι 31 Μαίου)  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου.

 Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Οι  Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ ήδη έχουν καθοριτεί.

Πατήστε εδω για να τους δείτε

Ποια είναι τα τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό του 2022;

Τέσσερα νέα τμήματα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαμβάνει το νέο  Μηχανογραφικό  , που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Μηχανογραφικό για ΙΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν στη Β φάση Μηχανογραφικού για ΑΕΙ;

Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης,  δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ.

Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ανά τμήμα;

Το σίγουρο είναι ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  ανά τμήμα θα γίνει  γνωστή  πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους.

Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;

Η ελάχιστη  βάση εισαγωγής  θα ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Ηδη όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όρισαν τους συντελεστές τους ανά τμήμα και για να αλλάξουν θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία.

Μπορεί το τμήμα να ορίζει αυθαίρετα όποιον συντελεστή επιθυμεί;

Οχι. Έχει τεθεί , με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως,  μία απόκλιση από το Μέσο Όρο  των μέσων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, που είναι από  80%  έως   120% επί του Μέσου όρου.

Μπορεί να δοθεί ένα παράδειγμα;

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο  έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα  τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν  το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

Το Α Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και στις απερχόμενες Πανελλαδικές. Οι υποψήφιοι σ' αυτή  τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;

Τα αποτελέσματα  του Α΄Μηχανογραφικού θα εκδοθούν πριν τον 15αύγουστο  (σ.σ. φέτος  οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων , επειδή δεν υπάρχει Β Μηχανογραφικό θα ανακοινωθούν μετά τις 25 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο) .Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει για να μπουν στο Β' Μηχανογραφικό.

Είναι βέβαιο; και γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώνονταν τέλη Αυγούστου;

Το υπουργείο Παιδείας μπορούσε να εκδώσει τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, αλλά λόγω των ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές   και Αστυνομικές  Σχολές υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.

Το υπουργείο Παιδείας έχει συνεχή διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του πολίτη και Άμυνας, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι, από την επόμενη χρονιά, τα αποτελέσματα μπορούν να εκδοθούν το αργότερο  πριν τον 15αύγουστο, ίσως και νωρίτερα.

Το δεύτερο Μηχανογραφικό πότε θα συμπληρωθεί;

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.

Το Β΄ Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;

Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα   εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας από τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.

Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;

Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.

Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό; Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα θα είναι η ίδια  με το Α Μηχανογραφικό ή θα αλλάξει;

Όσα τμήματα  θέλει μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό, από όσα έχει πρόσβαση με βάση το Επιστημονικό Πεδίο του . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.;Όσον  αφορά τις βάσεις αυτές δεν αλλάζουν . Θα είναι οι ίδιες  με το Α’ Μηχανογραφικό.

Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β΄ Μηχανογραφικού;

Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου  ή στις  αρχές του Σεπτέμβρη.

Ένα τμήμα κάθε πότε μπορεί να αλλάζει το συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης;

Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί από το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολογική  έκθεση.

Οι επιτυχόντες με το Β'   Μηχανογραφικό  θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα    που θα είναι  στα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού κι ενδεχομένως να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;

Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή  του υποψηφίου έγινε με το Β Μηχανογραφικό".

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τα ΕΠΑΛ;

Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας.  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα

Πότε θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ;

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση.

Ποιοι είναι οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή για την εισαγωγή στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Πατήστε εδώ  για  να δείτε τους Συντελεστές Βαρύτητας

Ποια είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. , για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Πατήήστε εδώ για να δείτε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 

Σχόλια (124)

 
Γονιός
18 Σεπ 2021 11:37

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων πότε θα ανακοινωθούν; Πως θα ξέρουν τα παιδιά σε ποια μαθήματα να δώσουν περισσότερο βάρος στην μελέτη τους;

 
Περιεργος
06 Σεπ 2021 17:27

Δε φτάνει το ψιλομπαχαλο με την ΕΒΕ, αν εχουν να δηλώσουν και 10-15 σχολες ολες κι ολες του χρόνου, ενω έχει ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ εφέτος ΚΑΘΕ ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, θα είναι το "κερασάκι στην τούρτα"

ESOS: Κάντε ένα ρεπορτάζ, πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον για αρκετό κόσμο.

PS Δεν αναφέρομαι στο τι έχει ΨΗΦΙΣΤΕΙ, αλλά στο τι ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ φέτος. Με τους ρυθμούς που κινούνται τα πράγματα θα είναι ευχής έργο αν λειτουργήσουν οι δομές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του χρόνου...

 
Παραλογισμός
06 Σεπ 2021 17:20

Το υπουργείο μεθοδεύει το κλείσιμο των τμημάτων της περιφέρειας, θα μπορούσε πολύ εύκολα να κατανέμει και ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων μετά τις εξετάσεις των πανελληνίων έτσι ώστε όλα τα τμήματα να έχουν τους φοιτητές τους. Αντί αυτού σε καιρό πανδημίας αφήνουν άδειες αίθουσες και αναξιοποίητες υποδομές σε περιφερειακά τμήματα και παράλληλα προκαλούν συνωστισμό σε άλλα τμήματα που διαμαρτύρονται ότι δεν αντέχουν τόσους εισακτέους.

 
@Γιάννης
06 Σεπ 2021 12:08

Με το ζόρι πηγαίνουν ή μήπως είναι υποχρεωτικό? Ή μήπως εγώ ή εσείς, θα τους πούμε πώς και πού να ξοδέψουν τα λεφτά τους?

 
Ρία
06 Σεπ 2021 10:41

Οι γονείς προσπαθούν για τα παιδιά τους το καλύτερο. Η κυβερνηση αντιθετα δε θέλει τα παιδιά να μορφώνονται. Το έχουν αποδείξει περίτρανα.

 
Ανδρεας
06 Σεπ 2021 09:36

Οι 2 φάσεις του μηχανογραφικού είναι άσκοπες και επικίνδυνες, γιατί εισάγουν την τυχαιότητα και την αναξιοκρατία στα αποτελέσματα των επιτυχόντων. Επίσης κάνουν την διαδικασία πολύ πιο γραφειοκρατική και χρονοβόρα. Πρέπει άμεσα να καταργηθεί η δεύτερη φάση και να έχουμε μία μοναδική φάση με απεριόριστες επιλογές.

 
Γιάννης
01 Σεπ 2021 13:35

Οχι είναι καλύτερα κάθε χωριό και σχολή για να ξοδεύει κάθε γονιός 500-700 ευρώ να συντηρεί την τοπική κοινωνία. τι υποκρισία.....

 
@ΜΑΡΙΑ
31 Αυγ 2021 16:30

Φυσικα να σπουδασουν οσο γινεται λιγοτερα παιδια! Να κατακρεουργησει τα μορφωτικα δικαιωματα των παιδιων!

 
ΜΑΡΙΑ
31 Αυγ 2021 14:36

ΕΛΕΟΣ!!! Σε τι αποσκοπεί ο περιορισμός στο μηχανογραφικό?

 
Στρατος
25 Αυγ 2021 19:05

Τους θεωρουσαμε κατι πολυ καλο, μα απεδειξαν οτι ειναι ο,τι χειροτερο θυμαμαι.
Καμια ενσυναισθηση, καμια κατανοηση, σε μια περιοδο πρωτογνωρη. Ζησατε ποτε με 534 ψιχουλα? Ποια φροντιστηρια? Αυτα που σταματησαν αναγκαστικα πολλα παιδια? Γιατι ολα αυτα φετος? Κουρασατε με τα αυτονοητα. Προφανως θεωρω, τα συμφεροντα τους προηγουνται.

 
Οφειλουν βοηθεια οταν απαιτειται
24 Αυγ 2021 19:39

«Για κάθε άνθρωπο που πράττει το κακό επιφυλάσσεται θλίψη και στενοχώρια», σημειώνει ο απόστολος Παύλος.
Βοηθηστε τα παιδια, εστω καποια που εφτασαν κοντα, μη τα βαζετε απεναντι σας, η χρονια ηταν εξαιρετικα δυσκολη, πραξτε το καλο, πραξτε το σωστο.

 
Καμια συμπαρασταση στις οικογενειες
24 Αυγ 2021 16:18

Μετά την ΕΒΕ "αυτή τη δύσκολη χρονιά", ρημάζουν και τις επόμενες γενιές. Ολα στραβα τουτη τη χρονια για τις οικογενειες και αυτοι βρισκονται στο κοσμο τους. Δεν εχουν τις καταθεσεις και τα σπιτια τους οι ανθρωποι. Οφειλει ο πρωθυπουργος να δρασει, να συμπληρωθουν τα κενα των πανεπιστημιων τουτη την τοσο ανυποφορη χρονια.

 
@Δημητρης
24 Αυγ 2021 11:08

Δικιο εχεις. Ας δειξουν μια καλη διαθεση να βαλουν περισσοτερους υποψηφιους. Η ξεροκεφαλια και η εμμονη δε τους τιμα, εξαγριωνει.

 
Σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.
24 Αυγ 2021 10:59

Οι αλλαγές που γίνονται ΣΗΜΕΡΑ θα έχουν αποτέλεσμα σε βάθος ΤΡΙΕΤΙΑΣ, αν καθυστερήσουν κι άλλο θα φτάσουμε 2028 ή 2030 και πάλι τίποτα θετικό δε θα έχει προκύψει.

Ας μην ξοδεύουν άσκοπα τον χρόνο των παιδιών: Η ωμή αλήθεια είναι πως κακώς ιδρύθηκαν 400+ τμήματα ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα και κακώς κάποιοι προφασίζονται ότι τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν σε σχολές με βάση το 3 ή 5 επειδή δήθεν έχουν καλό επίπεδο σπουδών.

To τμήμα Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ήπειρος), για παράδειγμα, προσέφερε 225 θέσεις εισακτέων και είχε βάση εισαγωγής 10.025 μόρια το 2020 ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για το 2021 είναι 9,58 (2ο Επιστημονικό Πεδίο)

Ομοίως, το τμήμα Φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με 204 θέσεις εισακτέων είχε βάση εισαγωγής 8.650 μόρια το 2020 ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για το 2021 είναι 8,94 (1ο Επιστημονικό Πεδίο).

Στη ακριτική Θράκη, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην Κομοτηνή είχε βάση εισαγωγής 10.600 μόρια το 2020 (με 250 θέσεις εισακτέων!) ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για το 2021 είναι 10,34 (4ο Επιστημονικό Πεδίο).

Συμπέρασμα, η ΕΒΕ δεν επηρεάζει τα βιώσιμα περιφερειακά τμήματα σε Θράκη, Ήπειρο ή Κρήτη - σε όποιο ΠΕΔΙΟ και να είναι.

Φτάνουν πια οι λεκτικές υπερβολές που δεν τεκμηριώνονται από στέρεα επιχειρήματα.

https://www.esos.gr/arthra/69107/kato-apo-ti-vasi-toy-10-42-ton-tmimaton...

 
Αλλαγή παραδείγματος
24 Αυγ 2021 02:22

Σε όλο τον κόσμο οι φοιτητές επιλέγουν τα Πανεπιστήμια και αυτά τους στηρίζουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Δεν παίζουν ρουλέτα ελπίζοντας «να κάτσει κάπου η μπίλια» για να λένε ότι σπουδάζουν.

Η ζωή των νέων παιδιών δε θα βελτιωθεί αν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάνουν εγγραφή σε μια σχολή στην Τύχη.

Είναι απορίας άξιο για ποιους πραγματικά ενδιαφέρονται όσοι διαμαρτύρονται. Για τις οικογένειές των άλλων ανθρώπων ή για τις δικές τους θέσεις εργασίας;

 
@Εκπαιδευτικος
23 Αυγ 2021 23:40

Ποιος να βοηθησει τα παιδια; Κεραμεως ή ο πρωθυπουργος; Εκαναν ο,τι μπορουσαν για να τα χαντακωσουν! Τωρα, αντι να δωσουν θεσεις απο τις χιλιαδες που αφηνουν κενες, γινονται ολο και πιο επικινδυνοι με την ανικανοτητα τους.

 
Αδιαφορησατε!
23 Αυγ 2021 22:17

Αδιαφορια για το περιβαλλον, για το βιος των οικογενειων για το μελλον ειδικα των φετινων υποψηφιων αλλα και των επομενων χρονων. Προχειροτητα, αδιαφορια, σκληροτητα.

 
Στελιος
23 Αυγ 2021 21:36

Δε θελουν τα παιδια να μορφωνονται, φυσικα οταν προκειται για τα παιδια των αλλων. Ωραιο να παιρνεις αδικες, σκληρες αποφασεις οταν δε σε αφορουν!!!

 
Δημητρης
23 Αυγ 2021 21:12

Γιναμε μάρτυρες μιας κατάφωρης αδικίας που πραγματοποιηθηκε εις βάρος μαθητών με την ΕΒΕ. Και φυσικα τιποτα δε σταματα ανθρωπους που αναρωτιεσαι αν εχουν παιδια.

 
Η χειροτερη ηγεσια
23 Αυγ 2021 20:25

Που φερθηκε με αναλγησια φετος. Δυστυχως θα συνεχισει στις επομενες γενιες.

 
Ανάλγητοι
23 Αυγ 2021 19:13

Πρόκειται περί αναλγησίας που δεν ανακοινώνουν το πότε θα βγαλουν τις βάσεις επιτέλους.

 
Εκπαιδευτικος
23 Αυγ 2021 18:40

Θεσπισαν εβε στην μέση της χρονιάς, αγνοώντας τις έντονες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αγνοουν μαθητές, γονεις, την ψυχολογική πίεση που έχουν υποστεί τα δύο τελευταία σχολικά έτη.
Ως πολιτεία αντί να σκύψουν πάνω από αυτά τα παιδιά που δύο χρόνια τώρα ταλαιπωρούνται, κάνουν μάθημα σε μια οθόνη, με ανεπάρκειες και ελλείψεις, προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος και την αγωνία τους ,τους δίνουν την χαριστική βολή με ένα ανάλγητο μέτρο, δεν τους έδωσαν ούτε τον χρόνο να προσαρμοστούν οπως επιβαλλεται.
Είναι πρωτοφανές, εκδικητικό και άδικο. Το πεισμα τους κινει σιγουρα υποψιες.

 
Ξεκινησαν με τους φετινους υποψηφιους
23 Αυγ 2021 17:58

Τους διελυσαν, οδοστρωτηρας στις ζωες παιδιων, και αφηνουν πολλες χιλιαδες αδειες θεσεις. Οι ναρκισσιστες δε πιστευουν οτι κανουν λαθη, επιρριπτουν την ευθυνη αλλου, με θρασσος.

 
Απανθρωπη συμπεριφορα σε παιδια!
23 Αυγ 2021 16:02

Μενουν εκτος όχι μονο το 1, 2, 5, 6, όπως παραπλανητικά προπαγανδίζει στα ΜΜΕ η κ. Κεραμεως. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό  «έγκλημα», καθώς  η Ε.Β.Ε. εφαρμόστηκε στην πιο δύσκολη χρονιά μεταπολεμικά- οπου μαθητές εδωσαν έναν αγώνα σε συνθήκες πανδημίας και ένα μεγάλο κομμάτι αντιμετωπίσε σοβαρότατα προβλήματα με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, -και μαλιστα στη μεση της χρονιας. Ας μην αναφερθω στα ψυχολογικα και οικονομικα προβληματα. Πριν μιλησετε λοιπον, βαλτε τη θεση σας σε αυτη των παιδιων, τον εγκλεισμο που βιωσαν στα 17 τους χρονια, μπροστα σε μια οθονη απο το πρωι μεχρι το βραδυ. Και να μη ξεχναμε οτι ολοι οι χαρακτηρες δεν ειναι δυνατοι. Αντι το υπουργειο "Παιδειας" λοιπον να συμπαρασταθει, τους τιμωρει, υποστηριζοντας οτι τα πανεπιστημια ειναι μονο για τους αριστους. Ντροπη τους!

 
Αποκηφηνοποίηση και αποπασοκοποίηση τώρα
23 Αυγ 2021 12:11

Προχωρήστε μπροστά, μην ακούτε τις φωνές του καταστροφικού πασοκοπαρελθόντος

 
Δωστε καποιες κενες θεσεις
23 Αυγ 2021 11:29

Τα λάθη είναι για να διορθώνονται  και η αξία κάποιου ανθρώπου, είναι να καταφέρει άμεσα να τα διορθώσει, από τη στιγμή μάλιστα που στιγματίζουν ζωές νέων παιδιών.

 
Θα επρεπε να ντρεπονται.
23 Αυγ 2021 10:32

Η πανδημια και η τηλεκπαιδευση ηταν κατι πρωτογνωρο και απαιτησαν απο ολα τα παιδια να προσαρμοστουν. Ολα τα παιδια ομως δεν ειναι ιδια. Αλλα αρρωστησαν, αλλα ηταν λυπημενα, αλλα αδυνατουσαν να προσαρμοστουν. Η κυβερνηση τιμωρητικα επελεξε να τα καταδικασει τουτη τη χρονια, με ενα αντιεκπαιδευτικο αδικο μετρο που θεσπιστηκε στο ενδιαμεσο της χρονιας. Απαραδεκτοι. 

 
Θρασος με χιλιαδες υποψηφιους εκτος.
23 Αυγ 2021 00:41

Αρκετά από αυτά τα παιδιά είδαν μέλη των οικογενειών τους, φίλους να φεύγουν από τη ζωή ή να υποφέρουν. Βίωσαν την ανεργία ή ζουσαν με τα ψιχουλα των επιδοματων.. 
Άξιζαν μια άλλη αντιμετώπιση και δυστυχώς δεν την είχαν. Δυστυχως η κυβερνηση δεν τα σεβάστηκε, λόγω της επιβολής της ΕΒΕ.
Οφειλουν σαν μια πολιτεια που νοιαζεται, να βοηθησουν εστω και την υστατη στιγμη, να δωσουν ευκαιρια σε ορισμενα παιδια, να καλυφθουν οι χιλιαδες κενες θεσεις. Ποσο κουρασαν με τα αυτονοητα!!!!

 
Mary
22 Αυγ 2021 22:27

Τι αδιαφοροι, αναισθητοι! Αντι να βοηθουν τα παιδια σε δυσκολες καταστασεις, προσθετουν εμποδια. Το καλό είναι πιο δύσκολο από το κακό. Η δημιουργία είναι πιο δύσκολη από την καταστροφή. Με την ιδια αδιαφορια κατεστρεψαν το φυσικο περιβαλλον, τα ελληνικα δαση.

 
Στελιος
22 Αυγ 2021 21:50

Γιατι τετοια αδιαφορια; Αν ενα παιδι δεν αντεχει τον εγκλεισμο, αντιμετωπιζει ψυχοσωματικα προβληματα, σημαινει οτι δεν ειναι ικανο; Εχουν ζησει με επιδοματα; Δεν ειναι ολες οι περιοδοι το ιδιο και το υπουργειο που ονομαζεται παιδειας επιβαλλεται να ειναι πιο ευαισθητο με τα παιδια!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.