ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2023-2024

Η εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη
Δημοσίευση: 25/10/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο για τον σχεδιασμό  και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2023-2024, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός παιδείας Κ. Πιερρακάκης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με  την εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο «eTwinning» μπορούν να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης μέσω του συνδέσμου https://school-education.ec.europa.eu/el με χρήση του «EU Login» λογαριασμού τους ή δημιουργώντας έναν «EU Login» λογαριασμό. Σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένοι «eTwinners», πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην παλιά πλατφόρμα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υλικό τους. Κατά το στάδιο εισόδου/εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες.

Σημειώνεται ότι:
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό προφίλ στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ένας/μία εκπαιδευτικός εργάζεται σε περισσότερες από μία (1) σχολικές μονάδες, προσθέτει το κάθε νέο σχολείο στο υπάρχον προφίλ του και δεν δημιουργεί διαφορετικά προφίλ εκπαιδευτικού, ορίζοντας ως σχολική μονάδα την καθεμία από αυτές. Σε κάθε νέο «eTwinning» έργο στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει, πρέπει να ορίσει τη σχολική μονάδα με την οποία σκοπεύει να υλοποιήσει το έργο ή να αποδεχτεί την πρόσκληση του ιδρυτή του έργου, επιλέγοντας την αντίστοιχη σχολική μονάδα.

H κάθε σχολική μονάδα δύναται να είναι εγγεγραμμένη μόνο μία φορά στο «eTwinning».

Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το σχολείο στο οποίο υπηρετεί δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στο «eTwinning» προτού προχωρήσει στην εγγραφή του/της.

Διαφορετικά δημιουργείται πρόβλημα διπλο-εγγραφής σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση εντοπισμού διπλο-εγγραφών εκπαιδευτικών ή σχολικών μονάδων παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες ή οι εκπαιδευτικοί των εγγεγραμμένων στο «eTwinning» σχολικών μονάδων να ενημερώνουν τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης ώστε να διευθετείται άμεσα το θέμα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: etwinning@sch.gr).

Για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των εγγραφών των σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα «eTwinning» από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης, καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στο «eTwinning» Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες ή ένα από τα μέλη των εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών του σχολείου να προσθέσουν, μέσω του προφίλ τους στο «eTwinning», στην καρτέλα του σχολείου τους τον Κωδικό Σχολικής Μονάδας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συνεργασία καθώς και τις θεματικές που τους ενδιαφέρουν μέσω της
πλατφόρμας «eTwinning», αναζητώντας συνεργάτες από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για να υλοποιήσουν από κοινού ένα έργο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «eTwinning»

Τα προγράμματα «eTwinning» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται:

1. εντός ωρολογίου προγράμματος πρωινής ζώνης
1α με διάχυση σε όλα τα μαθήματα
1β στα μαθήματα ειδικοτήτων
1γ στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
1δ στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,

2. στο πλαίσιο του ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος, καθώς και

3. στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ομίλων και των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας (Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία).

Σε ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα προγράμματα «eTwinning» υλοποιούνται εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος (Όμιλοι, Προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων).

Εάν ένα «eTwinning» έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένας/μία μαθητής/τρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, υπό τον όρο της τήρησης
όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη διαδικασία, μαθητών και εκπαιδευτικών (σχετ. ο Ν.4624/2019 {Α’ 137} «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ο Ν. 2690/1999 {Α’ 45}, όπως ισχύει).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων «eTwinning» εκτός ωρολογίου προγράμματος, ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) «eTwinning» έργα.

Επισημαίνεται ότι ο/η κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετέχει σε ένα «eTwinning» έργο με τους μαθητές/τριες μόνο μιας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός εργάζεται σε περισσότερες της μίας σχολικές μονάδες και επιθυμεί να τις εμπλέξει στο έργο του, ο τρόπος για να το κάνει είναι να προσκαλέσει συναδέλφους του από τα σχολεία αυτά προκειμένου να συμμετέχουν στο ίδιο έργο ως υπεύθυνοι συντονισμού των αντίστοιχων μαθητικών ομάδων των σχολείων αυτών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα «eTwinning» δεν έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν ή να παρουσιάσουν στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης οποιοδήποτε έργο έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας (εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι)

Σχόλια (1)

 
αφού μοριοδοτούνται
25 Οκτ 2023 17:42

δωωωωωωωωσεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.