ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Για ποιους λόγους ο νέος προϋπολογισμός του υπ. Παιδείας είναι αυξημένος κατά 373 εκ. ευρώ

Ποιες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό για το υπ. Παιδείας
Δημοσίευση: 21/11/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι προβλέψεις δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού  του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για το οικονομικό έτος 2024 ,ανέρχονται στο ποσό των 5.453 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό 2023 κατά 373 εκατ. ευρώ και κατά 255 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων εκτέλεσης αυτού, γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο:

 • στις αυξημένες προβλέψεις κατά 37 εκατ. ευρώ κυρίως για την κάλυψη της δαπάνης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, για αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και για την αύξηση των επιχορηγήσεων των αθλητικών κέντρων και της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
 • για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού κατά 247 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν περιληφθεί και οι αυξήσεις για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ κ.λπ. (ν.5045/2023), καθώς επίσης για την πρόσληψη 3.772 μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη των πολιτικών και των δράσεων του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορούν στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (τρεις βαθμίδες), αλλά και τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καθώς και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για:

 • την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και λοιπών νομικών προσώπων), προκειμένου να αναπτύξουν τις δράσεις τους,
 • την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς,
 • την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,
 • την κάλυψη μηνιαίας επιδότησης εισιτηρίου για τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους στην έδρα της δομής που σπουδάζουν,
 • την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων,
 • τη συνέχιση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • την ειδική ενίσχυση, μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους καθώς και την κάλυψη των δαπανών σίτισης αυτών,
 • την επιχορήγηση φορέων που προάγουν τον αθλητισμό και
 • την απόδοση εσόδων σε επαγγελματικές και ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το π.δ. 77/2023 (Α’ 130) μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ως εκ τούτου, ενσωματώθηκαν οι αντίστοιχες εκτιμήσεις δαπανών στον προϋπολογισμό του.

Ο τακτικός προϋπολογισμός του υπουργείου έτους 2023, συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανέρχονταν στο ύψος των 5.080 εκατ. ευρώ ενώ οι εκτιμήσεις στο ποσό των 5.198 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023 διατέθηκαν επιπλέον πιστώσεις ύψους 92 εκατ. ευρώ περίπου για:

 • αποδόσεις σε αθλητικές ομάδες και σε Ειδικές Επιτροπές (άρθρο 53 του ν.2725/1999, Α’ 121), δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, επιχορηγήσεις για αποδοχές επικουρικού προσωπικού του Αρεταίειου και του Αιγινήτειου Νοσοκομείου,
 • τη διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ΑΕΙ και
 • αναδρομικές αυξήσεις δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) κ.λπ. (ν.5045/2023).

 Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου καλύπτουν έργα που στοχεύουν στην καθολική προσχολική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, στην προοπτική δια βίου μάθησης και στην ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για όλους.

Ειδικότερα, μέσω του ΤΑΑ χρηματοδοτούνται δράσεις με απώτερο στόχο την υλοποίηση ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου στην Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο μακροπρόθεσμα αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση μίας ανθεκτικής και εξωστρεφούς ελληνικής οικονομίας.

Οι δράσεις αποτελούν μέρος μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής μεταρρυθμίσεων για τον μετασχηματισμό των Προγραμμάτων Σπουδών, για τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικές δράσεις, όπως:

 • η προμήθεια και η εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού σε εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • η προμήθεια ή/και εγκατάσταση τεχνολογικών και λοιπών εργαλείων, ειδικά σχεδιασμένων για να εξυπηρετούν τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 • η επιμόρφωση συνολικά για τα έτη 2023 - 2025 120.000 εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και 35.000 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής,
 • η προμήθεια σετ ρομποτικής για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια κ.α.

Το σύνολο των δαπανών του ΠΔΕ του υπουργείου έτους 2024 προβλέπεται να ανέλθει στα 695 εκατ. ευρώ και επιπλέον, για τη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ επιμέρους δράσεων του υπουργείου θα διατεθεί πίστωση ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Σχόλια (1)

 
ΕκπαιδευτικόςΧ
21 Νοε 2023 22:48

Είναι ντροπιαστικά χαμηλά τα ποσά που διαθέτει η κυβέρνηση για τα σχολεία. Από το 2011 τα διατιθέμενα κονδύλια προς τα σχολεία δεν έχουν αυξηθεί ούτε 10% όταν τα πάντα έχουν ακριβύνει κατά τουλάχιστον 50%. Είναι ντροπή να δίνει η κυβέρνηση εκατομμύρια για να στηρίξει το δημοσιογραφικό επάγγελμα, ενώ για τα σχολεία δεν δίνει δεκάρα τσακιστή.
Είναι ντροπή για μια κυβέρνηση να συγκρίνει τα αποτελέσματα χωρών που δινουν 5.5% του ΑΕΠ για την παιδεία, ενώ η ίδια δίνει κάτω του 3%.
Είναι ντροπή να ζητιανεύουν τα σχολεία από επιχειρηματίες και γονείς για να πάρουν ένα αξιοπρεπές μεταχειρισμένο φωτοτυπικό, να έχουν υπολογιστές του 2006, προβλήματα με τη θέρμανση, να λείπει εντελώς ο κλιματισμός όταν από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο ο κόσμος χρησιμοποιεί κλιματισμό, να φορτώνει στους καθηγητές δουλειές που πρέπει να κάνει το ΄ίδιο το Υπουργείο και οι υπηρεσίες του, είναι ντροπή να έχουν οι εκπαιδευτικοί τις χαμηλότερες αποδοχές στην Ευρώπη, είναι ντροπή να θεωρεί τους εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας υπαλλήλους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.