Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Δημοσίευση: 21/02/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Αθανάσιος Καϊσης, οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ως εξής:

Α. Η Αντιπρόεδρος Μακρίδου Καλλιόπη του Θωμά, Καθηγήτρια Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ορίζεται Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και της ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Ακαδημαϊκών Μονά- δων του Ιδρύματος.

2. Προΐσταται της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3. Προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

4. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τη μέριμνα για τη διασύνδεση με συναφείς εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους.

5. Συντονίζει την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών και προΐσταται του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

6. Προΐσταται του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

7. Είναι υπεύθυνη για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.

8. Προΐσταται της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.

9. Είναι υπεύθυνη για τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή.

10. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρι- μνας, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Β. Ο Αντιπρόεδρος Αγγελόπουλος Σταμάτιος του Χαραλάμπους, Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και υπεύθυνος επίβλεψης πάσης φύσεως έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.

3. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

4. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

5. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

6. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

7. Έχει την εποπτεία επί δωρεών, χορηγιών και κληροδοτημάτων που εμπίπτουν στη διαχείριση του ΕΛΚΕ
του Δι.Πα.Ε.

8. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων.

Γ. Ο Αντιπρόεδρος Μπαντέκας Δημήτριος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3. Τα θέματα που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό και τον απολογισμό και ισολογισμό του Ιδρύματος.

4. Τα θέματα που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και στον Απολογισμό αυτού.

5. Την υπογραφή των παρακάτω πράξεων:

5.1 Των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης.

5.2 Των αποφάσεων Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για σύνολο συμβατικής αξίας που δεν απαιτεί έγκριση Υπουργού.

5.3 Της έγκρισης τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημάτων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις δαπάνες έως 2.500 € χωρίς ΦΠΑ.

5.4 Των αποφάσεων απ ́ ευθείας ανάθεσης.

5.5 Όλων των συμβάσεων και συμφωνητικών με ανα- δόχους προμήθειας ειδών, αναδόχους παροχής υπηρεσιών, μισθωτές και εκμισθωτές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά την έγκριση της κατακύρωσης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος και τα οποία αφορούν στην διαχείριση των πόρων που προορίζονται προς άμεση χρήση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

5.6 Των προκηρύξεων, διακηρύξεων και απλοποιημένων περιλήψεων στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών, μετά από έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

5.7 Των μισθοδοτικών καταστάσεων του μόνιμου και επί θητεία Προσωπικού.

5.8 των μισθοδοτικών καταστάσεων των αποδοχών του επί συμβάσει προσωπικού.

5.9 Όλων των ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής που βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

5.10 Όλων των γραμματίων είσπραξης που αφορούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

6. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του Ιδρύματος.

7. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της στρατηγικής για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

8. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα θεμάτων σχετικών με τον χωροταξικό και κτιριακό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.

9. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Διοικητικών Υποθέσεων, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Δ. Ο Αντιπρόεδρος Καραπάντζος Ηλίας του Βεργουλάκη, Καθηγητής Ανατομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υπο- θέσεων και του ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εποπτεύει την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και την αναδιάρθρωσή τους.

2. Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν σε διοικητικά θέματα προσωπικού.

3. Είναι υπεύθυνος για την υπογραφή των εντολών μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του Πανεπιστημίου καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας.

4. Είναι υπεύθυνος της Αξιολόγησης του Διοικητικού Προσωπικού.

5. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού.

6. Συντονίζει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή τις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στη σύνταξη και τροποποίηση του Οργανισμού και του Οργανογράμματος του Ιδρύματος.

7. Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας.

8. Προΐσταται και συντονίζει την Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων.

9. Προΐσταται και συντονίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

10. Συντονίζει δράσεις σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.

11. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Διοικητικών Υποθέσεων, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Οι Αντιπρόεδροι εισηγούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και μπορούν να υποβάλλουν στο πλαίσιο των ανατεθεισών αρμοδιοτήτων τους, ερωτήματα προς τη Νομική Υπη- ρεσία του Ιδρύματος.

Παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2018) και δεν μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση σε Αντιπρόεδρο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά αναπλήρωσης από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εφόσον δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από την Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων.

Σχόλια (1)

 
Aristea
22 Φεβ 2020 08:21

Καλή αρχή στη νέα διοικούσα και καλή δύναμη με τα τόσα συσσωρευμένα προβλήματα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ