ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών : Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

Για 163.104 μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προϋπολογισμού 1.534.337,95 €
Δημοσίευση: 05/01/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ταχύρρυθμη  επιμόρφωση των  εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προϋπολογισμού 1.534.337,95 €, ξεκινά το υπουργείο Παιδείας εντός του μηνός Ιανουαρίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει  σήμερα Τρίτη 5 Ιανουαρίου.

Η αίτηση συμμετοχής των εκπαιδευτικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα  ΕΔΩ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά 163.104 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή μόνιμους ή ωρομίσθιους), που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού, Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  καθώς και όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα το υπουργείο   Παιδείας  , σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), προχωρά στην  ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός της επιμόρφωσης   είναι η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί με ποιοτικούς όρους η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, είτε η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Επιμορφωτών.

Όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία (1) προϋπόθεση εκ των κάτωθι αναφερομένων.

Συγκεκριμένα, πρέπει να είναι:

α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της Επικράτειας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ, ΣΕΚ, ΚΠΕ,ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,

β) Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξουν ως επιμορφωτές.

Το Μητρώο θα διαχωρίζεται σε Υπομητρώα ανά ειδικότητα. Κάθε υποψήφιος/α προς ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα, καλείται να επιλέξει ένα (1) Υπομητρώο συναφές με τον εκπαιδευτικό κλάδο-ειδικότητά του/της ή το επιστημονικό του/ της αντικείμενο, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΚΩΔ. Νηπιαγωγοί
1 ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί

ΚΩΔ. Δάσκαλοι
2 ΠΕ 70 Δάσκαλοι
3 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
4 ΠΕ 61 Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
5 ΠΕ 60.ΕΑΕ Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
6 ΠΕ 71 Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
7 ΠΕ 70. ΕΑΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
8 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος
9 ΠΕ 01. ΕΑΕ Θεολόγοι Ειδικής Αγωγής
10 ΠΕ 02. ΕΑΕ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής
11 ΠΕ 03. ΕΑΕ Μαθηματικοί Ειδικής Αγωγής
12 ΠΕ 04.01. ΕΑΕ Φυσικοί Ειδικής Αγωγής
13 ΠΕ 04.02. ΕΑΕ Χημικοί Ειδικής Αγωγής
14 ΠΕ 04.04. ΕΑΕ Βιολόγοι Ειδικής Αγωγής
15 ΠΕ 04.05. ΕΑΕ Γεωλόγοι Ειδικής Αγωγής
16 ΠΕ 06. ΕΑΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ειδικής Αγωγής
17 ΠΕ 08. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Ειδικής Αγωγής
18 ΠΕ 11. ΕΑΕ Ειδικής Φυσικής Αγωγής
19 ΠΕ 78. ΕΑΕ Κοινωνικών Επιστημών Ειδικής Αγωγής
20 ΠΕ 79.01. ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης Ειδικής Αγωγής
21 ΠΕ 80. ΕΑΕ Οικονομίας Ειδικής Αγωγής
22 ΠΕ 81. ΕΑΕ Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ειδικής Αγωγής
23 ΠΕ 82. ΕΑΕ Μηχανολόγων Ειδικής Αγωγής
24 ΠΕ 83. ΕΑΕ Ηλεκτρολόγων Ειδικής Αγωγής
25 ΠΕ 84. ΕΑΕ Ηλεκτρονικών Ειδικής Αγωγής
26 ΠΕ 85. ΕΑΕ Χημικών Μηχανικών Ειδικής Αγωγής
27 ΠΕ 86. ΕΑΕ Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής
28 ΠΕ 87.03. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
29 ΠΕ 87.05. ΕΑΕ Οδοντοτεχνικής Ειδικής Αγωγής
30 ΠΕ 87.06. ΕΑΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδικής Αγωγής
31 ΠΕ 87.08 ΕΑΕ Φυσιοθεραπείας Ειδικής Αγωγής
32 ΠΕ 88.01. ΕΑΕ Γεωπόνοι Ειδικής Αγωγής
33 ΠΕ 88.02. ΕΑΕ Φυτικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής
34 ΠΕ 88.03. ΕΑΕ Ζωικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής
35 ΠΕ 88.04. ΕΑΕ Διατροφής Ειδικής Αγωγής
36 ΠΕ 88.05. ΕΑΕ Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικής Αγωγής
37 ΠΕ 89.01. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής
38 ΠΕ 89.02. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
39 ΠΕ 91.01 ΕΑΕ Θεατρικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής
40 ΠΕ 91.02 ΕΑΕ Δραματικής Τέχνης Ειδικής Αγωγής
41 ΤΕ01.19. ΕΑΕ Κομμωτικής Ειδικής Αγωγής
42 ΤΕ01.20. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
43 ΤΕ02.04. ΕΑΕ Οικονομίας- Διοίκησης Ειδικής Αγωγής
44 ΤΕ02.06. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
45 ΤΕ 16.00. ΕΑΕ Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής
46 ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών
47 ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης
48 ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων
49 ΠΕ 91.01 Θεατρικών Σπουδών
50 ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης

ΚΩΔ. Άλλες ειδικότητες
51 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
52 ΠΕ 33 Μεθοδολογίας της Ιστορίας
53 ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
54 ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών
55 ΠΕ 80 Οικονομίας

ΚΩΔ. Θεολόγοι
56 ΠΕ 01 Θεολόγοι ΚΩΔ. Φιλόλογοι
57 ΠΕ 02 Φιλόλογοι ΚΩΔ Μαθηματικά
58 ΠΕ 03 Μαθηματικοί ΚΩΔ. Φυσικές Επιστήμες
59 ΠΕ04.01 Φυσικοί
60 ΠΕ04.02 Χημικοί
61 ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες
62 ΠΕ04.04 Βιολόγοι
63 ΠΕ04.05 Γεωλόγοι

ΚΩΔ. Ξένων Γλωσσών
64 ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
65 ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
66 ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
67 ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας
68 ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας

ΚΩΔ. Πληροφορικής
69 ΠΕ 86 Πληροφορικής

ΚΩΔ. Τεχνική Εκπαίδευση (ΠΕ-ΤΕ)
70 ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων
71 ΠΕ82 Μηχανολόγων
72 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
73 ΠΕ84 Ηλεκτρονικών
74 ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών
75 ΠΕ 87.01 Ιατρικής
76 ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής
77 ΠΕ 87.03 Αισθητικής
78 ΠΕ 87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων
79 ΠΕ 87.05 Οδοντοτεχνικής
80 ΠΕ 87.06 Κοινωνικής Εργασίας
81 ΠΕ 87.07 Ραδιολογίας Ακτινολογίας
82 ΠΕ 87.08 Φυσιοθεραπείας
83 ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων
84 ΠΕ 87.10 Δημόσιας Υγιεινής
85 ΠΕ 88.01 Γεωπόνοι
86 ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής
87 ΠΕ 88.03 Ζωικής Παραγωγής
88 ΠΕ 88.04 Διατροφής
89 ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος
90 ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών
91 ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
92 ΠΕ 90 Ναυτικών Μαθημάτων
93 ΤΕ 01.04 Ψυκτικοί
94 ΤΕ 01.06 Ηλεκτρολόγοι
95 ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί
96 ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ
97 ΤΕ01.19 Κομμωτικής
98 ΤΕ01.20 Αισθητικής
99 ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας
100 ΤΕ01.26 Οδοντοτεχνικής
101 ΤΕ01.29 Βοηθών Ιατρ. & Βιολ. Εργαστηρίων
102 ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων
103 ΤΕ01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (Βοηθ. Ακτιν.)
104 ΤΕ02.01 Σχεδιαστές-Δομικοί
105 ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
106 ΤΕ02.03 Χημικοί Εργαστηρίων
107 ΤΕ02.04 Οικονομίας- Διοίκησης
108 ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών
109 ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
110 ΤΕ02.07 Γεωπονίας
111 ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων

Η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Επιμορφωτών, που θα επιλεγούν από το Μητρώο, θα γίνεται από Επιστημονική Ομάδα της Σύμπραξης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των συμπράττοντων φορέων.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ως άνω Μητρώο θα γίνεται ανά περιόδους, προς κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύπτουν.

Δήλωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι

Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:

α) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω χρήσης των αντίστοιχων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση της αίτησής τους και αφού η τελευταία τύχει της δέουσας επεξεργασίας από τους συμπράττοντες φορείς, λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), διά του οποίου πληροφορούνται για το τμήμα επιμόρφωσης που εντάσσονται, σύμφωνα πάντα με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος (παράδοση σχετικού εκπαιδευτικού σεναρίου), οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

Πλαίσιο επιμόρφωσης

Οι Επιμορφωτές αναλαμβάνουν την επιμόρφωση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε στην σύγχρονη είτε στην ασύγχρονη μορφή της. Κάθε Επιμορφωτής αναλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα επιμόρφωσης, το καθένα από τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) επιμορφούμενους.

Η επιμόρφωση για τη σύγχρονη εκπαίδευση, περιλαμβάνει:

α) παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Ανάδειξη των ρόλων του εκπαιδευτικού, του μαθητή και των γονέων/ κηδεμόνων, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή,

β) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό) και σχε-διασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Η επιμόρφωση για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει:

Αυτόνομη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που διαμορφώνεται για τις ανάγκες της δράσης (υλικό διάρκειας έως 6 ώρες), από τους επιμορφούμενους, αναλαμβάνοντας ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα τον σχεδιασμό διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εργασία υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο e-class ή στο e-me.

Οι Eπιμορφωτές μελετούν τις εργασίες παρέχοντας ανατροφοδότηση στους επιμορφούμενους. Καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ (8) εβδομάδων της επιμόρφωσης ανά τμήμα, παρέχεται υποστήριξη και καθοδήγηση στους επιμορφούμενους ώστε να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες. Με το πέρας της διαδικασίας, οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν βεβαίωση επιμόρφωσης. Οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση απασχόλησης δια της οποίας βεβαιώνεται ότι συμμετείχαν, ως επιμορφωτές, στο εν θέματι πρόγραμμα.

Μοριοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μια (1) τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες   μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, λαμβανομένων υπόψη των μονάδων μοριοδότησης και της διαθεσιμότητας των ενδιαφερομένων, όπως εκείνες εξειδικεύονται στον κάτωθι πίνακα:

Κάθε κριτήριο μοριοδοτείται μία φορά ανεξαρτήτως του πλήθους των Τίτλων Σπουδών/Πιστοποιήσεων/Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.

Εφόσον προκύψουν ισοβαθμίες η επιλογή γίνεται:

α) κατά προτεραιότητα ακολουθώντας τα ανωτέρω κριτήρια με την προαναφερθείσα σειρά κατάταξης (1 έως 5). Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων, επιλέγονται αρχικά όσοι πληρούν το 1ο κριτήριο (Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών), στη συνέχεια όσοι πληρούν το 2ο κριτήριο (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και ομοίως για 3ο, 4ο και 5ο κριτήριο.

β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως.

Οι Επιμορφωτές ομαδοποιούνται στα ΥποΜητρώα και στις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν και δημιουργείται τελική σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ

Σχόλια (30)

 
Ταχύρρυθμα σχολεία 2021
31 Ιαν 2021 18:57

Επιμόρφωση fast-track 20 ωρών χωρίς νόημα για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς που από τον περασμένο Μάρτιο παλεύουν μόνοι τους.

Ας οργανωθούν κανονικά τρίμηνα σεμινάρια κάθε καλοκαίρι, με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, αυτό δειχνει σοβαρό προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια.

Φτάνει πια με τα "ταχύρρυθμα" προγράμματα στα σχολεία που τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις.

 
@Κατερίνα Α.
31 Ιαν 2021 16:02

Αν διαβάζατε καλύτερα, θα βλέπατε οτι η επιμόρφωση απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα. Βασικά, οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ πιο ευνοημένοι απο τους αντίστοιχους συναδέλφους του δημοσίου.
Δικαιούνται εκπαιδευτικές άδειες που τις πληρώνει το κράτος, έχουν το ίδιο ωράριο, καλύτερες πολλές φορές συνθήκες εργασίας και επιμόρφωσης, δυνατότητες αύξησης των εισοδημάτων τους με διάφορους τρόπους (με ενισχυτική, με παιδαγωγικά εργαστήρια κλπ). Επίσης, παίρνουν και δώρα, ενώ δεν τρέχουν σε Πανελλήνιες για να πάρουν 5 και 10 ευρώ.
Θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά αν είστε-όπως διατείνεστε-εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα.
Αν είστε, εγώ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ αλλάζω τη θέση μου με τη δική σας.

 
Κατερίνα Α.
31 Ιαν 2021 14:03

Αναρωτιέμαι, ως καθηγήτρια στον ιδιωτικό τομέα, (και όχι καλοπληρωμένη ή "μαυρο"πληρωμένη), εάν θα εξισωνατε την προσπάθεια που κάνετε στο σχολείο με την αντίστοιχη προσπάθεια που κάνουμε εμείς, στους οποίους ουδέποτε δόθηκε η ευκαιρία αντίστοιχης επιμόρφωσης και ούτε πρόκειται. Κληθήκαμε λοιπόν μόνοι μας, να μάθουμε ακριβώς όσα και οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου, με όσα συνεπάγεται όλο αυτό. Εν πάσει περιπτώσει, βρέθηκα στο συγκεκριμένο άρθρο λόγω μεταπτυχιακής εργασίας, και αναρωτιέμαι αν όλοι οι σχολιαστές θεωρούν πως εκπαιδευτικά είναι "άριστοι" και δεν έχουν τίποτα να μάθουν ή καμία άποψη να ανταλλάξουν με άλλους συναδέλφους. Ή αν θεωρούν πως το μονο που θα κάνουν επί 20 ώρες είναι να πατάνε κουμπάκια στο webex... Μήπως είναι πιο βολικό για κάποιους να επαναπαύονται στις δάφνες τους; Κι όλα αυτά με απόλυτη επίγνωση της άθλιας διαχείρισης όλων των τομέων της εκπαίδευσης από το υπουργείο παιδείας. Με καμία διάθεση λογομαχίας με κανέναν, παραθέτω την παραπάνω άποψη...

 
Άννα
07 Ιαν 2021 12:59

@Ανανίας
Το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις?

 
@θανάσης από φιλελεύθερο
07 Ιαν 2021 10:14

Οι σχολικοί σύμβουλοι δεν υπάρχουν πια τους πάτησε ο Γαβρόγλου και τους αποτελείωσε η Κεραμέως.

τέως σχολικός σύμβουλος

 
Θανάσης
07 Ιαν 2021 06:17

Αυτή θα έπρεπε να είναι δουλειά των συμβούλων. Αλλά μάλλον πολλά ζητάω.

 
Κάτι ψήνεται..
07 Ιαν 2021 02:54

Κάτι πρέπει να ξέρουν αυτοί και κάνουν σεμινάρια εξ αποστάσεως.
Μήπως σκέπτονται ότι θα χρειαστούν για κάααααποιο καιρό ακόμα;;;

 
Δον Κιχώτης
05 Ιαν 2021 21:25

@ Ανανίας
Αχ, μικρέ και αγαθέ μου συνάδελφε!...
Πόσα έχεις να δεις ακόμη!...

 
Εκπαιδευτικός Αθμιας
05 Ιαν 2021 20:34

Εντελώς απαράδεκτοι! Έχει σταλεί στις Δ/νσεις από 28/12 η εγκύκλιος και δεν ήρθε στα σχολεία! Αν είναι δυνατόν, πώς θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί; από πού; Επιπλέον στην εγκύκλιο δίνεται προθεσμία αποκλειστικά και ΜΟΝΟ για όσους-ες θελήσουν να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών. ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ το μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν οι επιμορφούμενοι; Και επιτρέπεται να βγαίνουν εγκύκλιες οδηγίες παραμονή Πρωτοχρονιάς με προθεσμία παραμονή των Φώτων;;; Μας έχει κουράσει πια αυτή η προχειρότητα!!!

 
Θανασης
05 Ιαν 2021 19:49

Το ΕΣΠΑ συντηρεί τις νεοπλασίες στον χώρο της Εκπαίδευσης ._

 
Ανανίας
05 Ιαν 2021 19:18

Που είναι οι σχολικοί σύμβουλοι; Που είναι τα ΠΕΚΕΣ;
Έπρεπε από πέρυσι να είχαν κάνει τέτοιες επιμορφώσεις και όχι να ψάχνουμε επιμορφωτές.
Γι αυτό δεν πληρώνονται;
Γιατί δεν ελέγχθηκαν πόσοι σύμβουλοι έκαναν τέτοια σεμινάρια στο Νομό τους;
Έχουμε την υποδομή έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και ψάχνουμε αλλού;
Οδηγούμαστε σε έξτρα σπατάλη και καθυστέρηση.

 
Ελένη
05 Ιαν 2021 15:25

Καλά που θυμηθήκανε να μας εκπαιδεύσουν τώρα που θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία και να μην ξανακλείσουν ! Και να δώσουν και τόσα χρήματα !

Αν είναι έτσι οι "Αριστοι" , Ευχαριστώ δεν θα πάρω.....
Προσωπικά δεν τους μοιάζω καθόλου

 
Που πάνε τα λεφτά...
05 Ιαν 2021 12:46

163.104 / 60 = 2718 τμήματα επιμορφούμενων εκπαιδευτικών

2718,4 * 400 ευρώ = 1.087.360 ευρώ θα διατεθούν στους επιμορφωτές.

Περισσεύουν 1.500.000 - 1.087.360 = 412.640 ευρώ θα πάρουν τα πανεπιστήμια.

8 πανεπιστήμια εμπλέκονται με 2 μέλη ΔΕΠ επιστημονικοί υπεύθυνοι (sic) , που εμπλέκονται μόνο στον οδηγό του θεωρητικού μέρους και συνήθως γίνεται από υποψήφιους διδάκτορες ή συνεργάτες τσάμπα, προκύπτει:

412.640 / 16 = 25.790 ευρώ για κάθε μέλος ΔΕΠ!!

 
Aris
04 Ιαν 2021 18:56

Η μοριοδοτηση για τους επιμορφωτες είναι 0,1 για κάθε 10 ώρες....

 
Δον Κιχώτης
04 Ιαν 2021 18:37

@ Κατερίνα
Εφημερίες, φωτοτυπίες εξαιτίας των ακατάλληλων βιβλίων, επισκευή φωτοτυπικού - τρέξε Δον, το φωτοτυπικό μπλόκαρε, δεν παίρνει μπρος, μου βγάζει μισές τις φωτοτυπίες, έλα να βάλεις το μελάνι. Έλα, σήκω, θα πιεις τον καφέ καφέ μετά, θα κάνεις το κενό σου στο σπίτι. Πάλι στο esos είσαι; Πήγαινε να δεις το καζανάκι στις τουαλέτες των αγοριών, τρέχει....

 
K. G
04 Ιαν 2021 17:46

Από την απόφαση που διάβασα δεν κατάλαβα κάτι για αμοιβή επιμορφωτών, μήπως υπάρχει κάτι πιο επίσημο από σχόλιο παρακαλώ; Επίσης από τα σχόλια των συναδέλφων που διάβασα αρκετά προσεχτικά δεν διαπίστωσα κάποια ταύτιση της γνώσης του διδακτικού μοντέλου της σύγχρονης διδασκαλίας με την ικανότητα χρήσης της πλατφόρμας Webex. Οι ατέλειωτες ώρες που ασχοληθήκαμε θέλω να πιστεύω είχαν να κάνουν με την ποιοτική αναβάθμιση της e διδασκαλίας μας με τα e εργαλεία που είχαμε και όχι τόσο με τον χειρισμό τους. Οι επιμορφώσεις χρειάζονται και είναι απαραίτητες.... .όταν όμως γίνονται στην ώρα τους και αυτά που μαθαίνουμε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε μια πραγματική τάξη όχι σε μια ουτοπική. Και θα παρακαλούσα να γίνονται δια ζώσης και συμφωνώ με κάποιους συναδέλφους εντός του ωραρίου εργασίας μας. Ευχαριστώ.

 
Power and Cognision
04 Ιαν 2021 17:35

Όλα τα σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες πολύ ορθά! Άργησαν πάρα πολύ! Παλέψαμε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ! Βοηθώντας ο ένας τον άλλον! Τα χρήματα...

 
Φίλιππος.Τ
04 Ιαν 2021 16:43

Φαίνεται πως θα τραβήξει πολύ μακριά η καραντίνα! Ίσως μέρες, ίσως μήνες, μήπως είναι και χρόνια, ώσπου να εξαντληθούν τα εμβόλια που έχουν παραγγείλει από πέρσι....

 
Δημήτρης
04 Ιαν 2021 14:40

Το οτι επείγει η επιμόρφωση μας είναι παραπάνω απο βέβαιο. Και αυτό φαίνεται στα σχόλια των συναδέλφων που ταυτίζουν την γνώση του διδακτικού μοντέλου της σύγχρονης διδασκαλίας αποκλειστικά με την ικανότητα χρήσης της πλατφόρμας Webex. Απλά, αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη χθες.

 
ΜΑΡΙΑ Ζ.
04 Ιαν 2021 13:42

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
Το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα του Επιμορφωτή για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης ορίζεται 320 ευρώ (€) ανά τμήμα επιμόρφωσης ως εξής:•160 ευρώ (€) για δέκα (10) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης•160 ευρώ (€)για δέκα (10) ώρες υποστήριξης/ανατροφοδότησης των επιμορφούμενων στο πλαίσιο ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςΣτην περίπτωση που η Σύμπραξη ζητήσει από τον Επιμορφωτή να παραδώσει τελική αναφορά αποτελεσμάτων επιμόρφωσης,πεπραγμένων και αποτελεσμάτων για την επιμόρφωση στο τμήμα τους το αντάλλαγμα θα αυξηθεί κατά 80 ευρώ (€) για την παράδοση της. Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές

 
ΜΑΡΙΑ Ζ.
04 Ιαν 2021 13:41

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
Το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα του Επιμορφωτή για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης ορίζεται 320 ευρώ (€) ανά τμήμα επιμόρφωσης ως εξής:•160 ευρώ (€) για δέκα (10) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης•160 ευρώ (€)για δέκα (10) ώρες υποστήριξης/ανατροφοδότησης των επιμορφούμενων στο πλαίσιο ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Στην περίπτωση που η Σύμπραξη ζητήσει από τον Επιμορφωτή να παραδώσει τελική αναφορά αποτελεσμάτων επιμόρφωσης,πεπραγμένων και αποτελεσμάτων για την επιμόρφωση στο τμήμα τους το αντάλλαγμα θα αυξηθεί κατά 80 ευρώ (€) για την παράδοση της.
Στο εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές

 
Κ. Δ.
04 Ιαν 2021 13:39

Τα μάθαμε μόνοι μας τόσο καιρό!
Δε μας παρατάτε λέω γω! Που βρήκατε πάλι τρόπο να βάλετε χρήμα στις τσέπες σας την ώρα που χιλιάδες παιδιά δεν έχουν τα τεχνικά μέσα να παρακολουθήσουν αυτόν τον απύθμενο εμπαιγμό και φαρσοκωμωδια που ονομάσατε τηλεκπαιδευση

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
04 Ιαν 2021 10:15

Θα μπορούσαν να μας πουν τουλάχιστον , αυτός ο προϋπολογισμός που θα πάει; γιατί δεν κατάλαβα κάτι για αμοιβή των επιμορφωτών.

 
καθηγητής α
03 Ιαν 2021 18:10

Αυτό που δεν αναφέρεται ρητά είναι αν είναι υποχρεωτική η επιμόρφωση! Σας παρακαλώ αν μπορείτε να μου το διευκρινίσετε!

 
Κατερινα
03 Ιαν 2021 14:42

Μάλλον το υπουργείο επιθυμεί συγκρότηση τράπεζας σεναρίων - μαθημάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση... Ας μας το ζητούσε απλά... Είμαστε large σε κάτι τέτοια... Δεν είναι ανάγκη για τέτοιο έξοδο τέτοιες εποχές... Αλήθεια αφού τη δουλειά θα τη κάνουμε μεταξύ μας τσάμπα επιμορφούμενοι - επιμορφωτές που θα πάνε τόσα λεφτά; Επίσης παρακαλώ να αλλάξουν οι ώρες επιμόρφωσης... να είναι εντός του ωραρίου εργασίας μας... να παίρνουμε και άδεια όπως γινόταν πολύ παλιά τότε που δεν μας θεωρούσαν και πολύ μ.......ς. Διδασκαλία, φύλαξη, ψυχολογική υποστήριξη, καθαριότητα, συγγραφή σεναρίων μαθημάτων wow τι άλλο πια; Προσωπικά τα απογεύματα μου είναι απολύτως γεμάτα με ευχάριστα και δυσάρεστα ... λυπάμαι δεν θα πάρω...!!

 
M.G.
03 Ιαν 2021 12:52

Όπως τα λένε οι συνάδελφοι. Επιμορφώνουμε άλλους πλέον και σε άλλες χώρες. Θα συμμετέχουμε για την πιστοποίηση των όσων αυτοδιδαχθήκαμε!

 
Katia
03 Ιαν 2021 12:20

Ουσιαστικά πρόκειται για απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών. Δεν θα συμμετέχω.

 
πεταμένα λεφτά
03 Ιαν 2021 11:22

άλλη μια άστοχη ενέργεια από την υπουργό. όλοι μα όλοι οι εκπαιδευτικοί ξέρουν πλέον από εξ' αποστάσεως και δεν χρειάζεται να ακούσουν τις θεωρίες από δήθεν επιμορφωτές, που ενδεχομένως να μην έχουν την αντίστοιχη εμπειρία σε εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.
Προσωπικά, μου έχω διαπιστώσει σε αρκετά επιμορφωτικά που συμμετέχω ότι αναγκαζόμαστε να διαβάσουμε τόμους από συρραφή θεωριών, που στην συνέχεια δεν χρησιμοποιούμε στην πράξη.
Αυτά τα χρήματα θα πρότεινα να πάνε σε μαθητές που δεν έχουν υπολογιστές και προφανώς δεν καλύφθηκαν από το πενιχρό κουπόνι που τους δόθηκε.

Κρίμα, για άλλη μια φορά τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη πάνε σε ανούσια μαθήματα, πεταμένες ώρες και φανφάρες για να καλυφθεί η μεγάλη καθυστέρηση και η προχειρότητα στην οργάνωση από την πλευρά του υπουργείου.
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, δαπάνησαν αμέτρητες ώρες για να λύσουν τεχνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα μόνοι τους, χωρίς βοήθεια από στελέχη και συμβούλους του υπουργείου, που άλλωστε μένουν πάντα στην θεωρία και σηκώνουν τα χέρια ψηλά όταν απαιτείται πράξη.

Μια ακόμα αστοχία καταγράφω.

 
Γιαννης Κ.
03 Ιαν 2021 10:31

Μετά από τόση τηλεκπαίδευση στην πράξη, μόνο ως επιμορφωτής αξίζει να συμμετάσχω πια. Και αν.

 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΪΤΗΣ
03 Ιαν 2021 00:18

Κάπως νωρίς το θυμήθηκαν στο υπουργείο να μας επιμορφωσουν!!! Θα μπορούσαν να το καθυστερήσουν ένα εξάμηνο ακόμη.... Δεν νομίζω πως έχω να μάθω κάτι άλλο για το webex και τις άλλες πλατφόρμες τηλεμαθησης έπειτα από τόσες δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες ώρες που έχω αφιερώσει...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.